Đề kiểm tra học kỳ II môn Vật lý lớp 11 - Ban cơ bản

Đề kiểm tra học kỳ II môn Vật lý lớp 11 - Ban cơ bản

LÝ THUYẾT:

Câu 1: (1,5đ ) Thế nào là phản xạ toàn phần? Nêu điều kiện để có phản xạ toàn phần

Câu 2: (1,5đ ) Xác định và giải thích ngắn gọn chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong ( C) trong

hai trường hợp sau:

 S N

 (C) I (C)

 chiều tịnh tiến của vòng dây chiều tịnh tiến của nam châm

Câu 3: (2,0đ ) Nêu đặc điểm của lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện đặt trong từ trường đều.

BÀI TOÁN:

Bài1: (1,5đ) Chiếu một tia sáng từ thủy tinh ra ngoài không khí dưới góc tới 300.Biết chiết suất của

thủy tinh là .

a/ Tính góc khúc xạ.

b/ Góc tới có giá trị bằng bao nhiêu thì không có tia khúc xạ ?

Bài 2: (2,5đ) Một vật sáng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính và cách thấu kính phân kỳ có độ tụ

D =  2 dp một đoạn 30 cm.

a) Xác định tiêu cự của thấu kính

b) Xác định vị trí ,tính chất và số phóng đại của ảnh qua thấu kính.

c) Vẽ hình.

Bài3: (1,0đ) Cho một dòng điện có cường độ là 8A chạy trong dây dẫn thẳng dài. Hãy tính cảm ứng

từ tại điểm P cách dòng điện 20cm.

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1476Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn Vật lý lớp 11 - Ban cơ bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
MÔN VẬT LÝ LỚP 11 - BAN CƠ BẢN
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
LÝ THUYẾT:
Câu 1: (1,5đ ) Thế nào là phản xạ toàn phần? Nêu điều kiện để có phản xạ toàn phần
Câu 2: (1,5đ ) Xác định và giải thích ngắn gọn chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong ( C) trong 
hai trường hợp sau:
 S N
 (C) I (C)
 chiều tịnh tiến của vòng dây chiều tịnh tiến của nam châm
Câu 3: (2,0đ ) Nêu đặc điểm của lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện đặt trong từ trường đều.
BÀI TOÁN:
Bài1: (1,5đ) Chiếu một tia sáng từ thủy tinh ra ngoài không khí dưới góc tới 300.Biết chiết suất của 
thủy tinh là .
a/ Tính góc khúc xạ. 
b/ Góc tới có giá trị bằng bao nhiêu thì không có tia khúc xạ ?
Bài 2: (2,5đ) Một vật sáng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính và cách thấu kính phân kỳ có độ tụ 
D = - 2 dp một đoạn 30 cm. 
a) Xác định tiêu cự của thấu kính
b) Xác định vị trí ,tính chất và số phóng đại của ảnh qua thấu kính.
c) Vẽ hình.
Bài3: (1,0đ) Cho một dòng điện có cường độ là 8A chạy trong dây dẫn thẳng dài. Hãy tính cảm ứng 
từ tại điểm P cách dòng điện 20cm.
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
MÔN VẬT LÝ LỚP 11 - BAN CƠ BẢN
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
LÝ THUYẾT:
Câu 1: (1,5đ ) Thế nào là phản xạ toàn phần? Nêu điều kiện để có phản xạ toàn phần
Câu 2: (1,5đ ) Xác định và giải thích ngắn gọn chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong ( C) trong 
hai trường hợp sau:
 S N
 (C) I (C)
 chiều tịnh tiến của vòng dây chiều tịnh tiến của nam châm
Câu 3: (2,0đ ) Nêu đặc điểm của lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện đặt trong từ trường đều.
BÀI TOÁN:
Bài1: (1,5đ) Chiếu một tia sáng từ thủy tinh ra ngoài không khí dưới góc tới 300.Biết chiết suất của 
thủy tinh là .
a/ Tính góc khúc xạ. 
b/ Góc tới có giá trị bằng bao nhiêu thì không có tia khúc xạ ?
Bài 2: (2,5đ) Một vật sáng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính và cách thấu kính phân kỳ có độ tụ 
D = - 2 dp một đoạn 30 cm. 
a) Xác định tiêu cự của thấu kính
b) Xác định vị trí ,tính chất và số phóng đại của ảnh qua thấu kính.
c) Vẽ hình.
Bài3: (1,0đ) Cho một dòng điện có cường độ là 8A chạy trong dây dẫn thẳng dài. Hãy tính cảm ứng 
từ tại điểm P cách dòng điện 20cm.
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HOC KỲ II
MÔN VẬT LÝ LỚP 11 – BAN CƠ BẢN
Câu 1
1,5 đ
Định nghĩa:
Hai điều kiện:
0.5đ
1,0đ
Câu 2
1,5 đ
Xác định được chiều , chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây C, giải thích ngắn gọn.
0.75đ
0.75đ
Câu 3
2,0 đ
Điểm đặt:
Phương:
Chiều: Phát biểu quy tắc bàn tay trái
Biểu thức độ lớn
0,25đ
0,5đ
0,75đ
0,5đ
Bài 1
1,5 đ
Viết được biểu thức định luật khúc xạ: n1sini = n2sinr
Áp dụng tính được góc khúc xạ : 
Tính được igh
i > igh
0.5đ
0.5đ
0.25đ
0.25đ
Bài 2
2,5 đ
Xác định được f
Tính d/
Tính chất của ảnh:
Số phóng đại ảnh
Vẽ hình
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
Bài 3
1,0 đ
Viết biểu thức
Tính đúng
0.5đ
0.5đ
Nếu học sinh giải theo cách khác nếu đúng: cho điểm tối đa.
Không ghi đơn vị hoặc ghi sai đơn vị: trừ 0,25 đ cho toàn bài.

Tài liệu đính kèm:

  • docDe KT Ly11 HK II10.doc