Đề kiểm tra học kỳ II - Môn: Hóa học 11

Đề kiểm tra học kỳ II - Môn: Hóa học 11

Câu 1: (1,5 điểm) Thực hiện chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có)

C2H5OH CH3CHO CH3COONH4 CH3COOH CH3COONa

Câu 2: (2,0 điểm) Bằng phương pháp hóa học phân biệt các bình mất nhãn chứa các chất lỏng sau: Axit axetic, ancol etylic, phenol và Glyxerol.

Câu 3: (2,0 điểm)

a) Viết CTCT và gọi tên các ancol có CTPT C3H8O

b) Viết CTCT và gọi tên andehyt có CTPT C3H6O

c) Viết CTCT và gọi tên axit cacboxylic có CTPT C2H4O2.

Câu 4: (1,0 điểm) Từ CH4 và các chất vô cơ cần thiết, viết phương trình điều chế: Andehyt fomic, axit axetic.

Câu 5: (2,5 điểm) Cho 6,52 gam hỗn hợp X gồm phenol và ancol etylic tác dụng vừa đủ với Na thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Mặt khác nếu cho cùng lượng hỗn hợp X trên tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch Br2 x(mol/l) thì thu được m gam kết tủa.

a) Tính phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X.

b) Tính giá trị x và m?

Câu 6: (1,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 11,3 gam hỗn hợp A gồm một axit cacboxylic no đơn chức mạch hở Z và một ancol no đơn chức Y (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) thu được 0,4 mol CO2 và 0,45 mol H2O.Xác định CTCT của Z và Y.

Cho: C=12 ; H=1 ; O=16 ; Na=23 ; Br=80

 

doc 1 trang Người đăng hoan89 Lượt xem 812Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II - Môn: Hóa học 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GDĐT TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, 2014-2015	
TRƯỜNG THPT HỒNG ĐỨC MÔN: HÓA HỌC 11
 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (1,5 điểm) Thực hiện chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có)
C2H5OH CH3CHO CH3COONH4 CH3COOH CH3COONa
Câu 2: (2,0 điểm) Bằng phương pháp hóa học phân biệt các bình mất nhãn chứa các chất lỏng sau: Axit axetic, ancol etylic, phenol và Glyxerol.
Câu 3: (2,0 điểm) 
Viết CTCT và gọi tên các ancol có CTPT C3H8O
Viết CTCT và gọi tên andehyt có CTPT C3H6O
Viết CTCT và gọi tên axit cacboxylic có CTPT C2H4O2.
Câu 4: (1,0 điểm) Từ CH4 và các chất vô cơ cần thiết, viết phương trình điều chế: Andehyt fomic, axit axetic.
Câu 5: (2,5 điểm) Cho 6,52 gam hỗn hợp X gồm phenol và ancol etylic tác dụng vừa đủ với Na thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Mặt khác nếu cho cùng lượng hỗn hợp X trên tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch Br2 x(mol/l) thì thu được m gam kết tủa.
Tính phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X.
Tính giá trị x và m?
Câu 6: (1,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 11,3 gam hỗn hợp A gồm một axit cacboxylic no đơn chức mạch hở Z và một ancol no đơn chức Y (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) thu được 0,4 mol CO2 và 0,45 mol H2O.Xác định CTCT của Z và Y.
Cho: C=12 ; H=1 ; O=16 ; Na=23 ; Br=80
SỞ GDĐT TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, 2014-2015	
TRƯỜNG THPT HỒNG ĐỨC MÔN: HÓA HỌC 11
 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (1,5 điểm) Thực hiện chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có)
C2H5OH CH3CHO CH3COONH4 CH3COOH CH3COONa
Câu 2: (2,0 điểm) Bằng phương pháp hóa học phân biệt các bình mất nhãn chứa các chất lỏng sau: Axit axetic, ancol etylic, phenol và Glyxerol.
Câu 3: (2,0 điểm) 
Viết CTCT và gọi tên các ancol có CTPT C3H8O
Viết CTCT và gọi tên andehyt có CTPT C3H6O
Viết CTCT và gọi tên axit cacboxylic có CTPT C2H4O2.
Câu 4: (1,0 điểm) Từ CH4 và các chất vô cơ cần thiết, viết phương trình điều chế: Andehyt fomic, axit axetic.
Câu 5: (2,5 điểm) Cho 6,52 gam hỗn hợp X gồm phenol và ancol etylic tác dụng vừa đủ với Na thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Mặt khác nếu cho cùng lượng hỗn hợp X trên tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch Br2 x(mol/l) thì thu được m gam kết tủa.
Tính phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X.
Tính giá trị x và m?
Câu 6: (1,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 11,3 gam hỗn hợp A gồm một axit cacboxylic no đơn chức mạch hở Z và một ancol no đơn chức Y (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) thu được 0,4 mol CO2 và 0,45 mol H2O.Xác định CTCT của Z và Y.
Cho: C=12 ; H=1 ; O=16 ; Na=23 ; Br=80

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_ii_mon_hoa_hoc_11.doc