Đề kiểm tra 45 phút học kì I - Môn Lịch sử lớp 11

Đề kiểm tra 45 phút học kì I - Môn Lịch sử lớp 11

Câu 1: Ý nào sau đây không phải là nội dung của cuộc Duy tân Minh Trị

A. Thủ tiêu chế độ Mạc Phủ thành lập chính phủ mới. B. Thực hiện quyền bình đẳng giữa các công dân.

C. Cử những học sinh giỏi đi du học ở phương Tây. D. Xóa bỏ chế độ nô lệ vì nợ.

Câu 2: Trong cải cách về chính trị của Minh Trị , giai cấp nào được đề cao?

A.Tư sản B.Địa chủ C.Quý tộc D.Quý tộc tư sản hóa.

Câu 3: Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã:

A. Duy trì chế độ phong kiến. B. Tiến hành những cải cách tiến bộ.

C. Nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây. D. Thiết lập chế độ Mạc Phủ mới.

Câu 4: Ai là người tiến hành cuộc Duy tân ở Nhật?

A. Tướng quân B. Minh Trị. C. Tư sản công nghiệp. D. Quý tộc, tư sản hóa.

Câu 5: Cuộc cải cách Duy tân Minh Trị được tiến hành trên các lĩnh vực nào?

A. Chính trị, kinh tế, quân sự và ngoại giao. B. Chính trị, quân sự, văn hóa - giáo dục và ngoại giao với Mĩ.

C. Chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa - giáo dục. D. Kinh tế, quân sự, giáo dục và ngoại giao.

Câu 6 : Đảng Quốc đại là chính đảng của giai cấp

A. Tư sản B. Tiểu tư sản C. Vô sản D. Phong kiến

 

docx 3 trang Người đăng hoan89 Lượt xem 928Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 45 phút học kì I - Môn Lịch sử lớp 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KÌ I NĂM 2019 - 2020
Lớp: Môn Lịch sử - LỚP 11
TRẮC NGHIỆM (5Đ)
Câu 1: Ý nào sau đây không phải là nội dung của cuộc Duy tân Minh Trị
A. Thủ tiêu chế độ Mạc Phủ thành lập chính phủ mới. B. Thực hiện quyền bình đẳng giữa các công dân.
C. Cử những học sinh giỏi đi du học ở phương Tây. D. Xóa bỏ chế độ nô lệ vì nợ.
Câu 2: Trong cải cách về chính trị của Minh Trị , giai cấp nào được đề cao?
A.Tư sản B.Địa chủ C.Quý tộc D.Quý tộc tư sản hóa.
Câu 3: Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã:
A. Duy trì chế độ phong kiến. B. Tiến hành những cải cách tiến bộ.
C. Nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây. D. Thiết lập chế độ Mạc Phủ mới.
Câu 4: Ai là người tiến hành cuộc Duy tân ở Nhật?
A. Tướng quân B. Minh Trị. C. Tư sản công nghiệp. D. Quý tộc, tư sản hóa.
Câu 5: Cuộc cải cách Duy tân Minh Trị được tiến hành trên các lĩnh vực nào?
A. Chính trị, kinh tế, quân sự và ngoại giao. B. Chính trị, quân sự, văn hóa - giáo dục và ngoại giao với Mĩ.
C. Chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa - giáo dục. D. Kinh tế, quân sự, giáo dục và ngoại giao.
Câu 6 : Đảng Quốc đại là chính đảng của giai cấp 
A. Tư sản B. Tiểu tư sản C. Vô sản D. Phong kiến
Câu 7 : Ý nghĩa của việc thành lập đảng Quốc đại là :
A. Đánh dấu sự thắng lợi của giai cấp tư sản Ấn Độ trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.
B. Đánh dấu một giai đoạn mới – giai đoạn giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên vũ đài chính trị.
C. Đánh dấu bước ngoặt phong trào đấu tranh chống thực dân Anh đòi độc lập dân tộc.
D. Đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.
 Câu 8: Cách mạng Tân Hợi năm 1911 đã thực hiện những nhiệm vụ gì?
A. Lật đổ chế độ phong kiến Mãn Thanh, tạo điều kiện cho CNTB phát triển.
B. Lật đổ chế độ phong kiến Mãn Thanh, đánh đuổi chủ nghĩa đế quốc xâm lược.
C. Đánh đuổi đế quốc xâm lược, tạo điều kiện cho CNTB phát triển.
D. Lật đổ chế độ phong kiến Mãn Thanh, giải quyết ruộng đất cho nông dân.
Câu 9: Ngày 29/12/1911, Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh quyết định vấn đề gì?
A. Tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân quốc, bầu Tôn Trung Sơn làm Đại Tổng thống.
B. Tôn Trung Sơn nhường chức Đại Tổng thống cho Viên Thế Khải.
C. Công nhận quyền bình đẳng và giải quyết ruộng đất cho nông dân.
D. Tuyên bố xóa bỏ chế độ Mãn Thanh, Trung quốc trở thành nước cộng hòa.
Câu 10: Ý nghĩa của cách mạng Tân Hơi ở Trung Quốc là:
A. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, tạo điều kiện cho CNTB phát triển.
B. Lật đổ phong kiến tạo điều kiện cho CNTB phát triển.
C. Lật đổ triều đại Mãn Thanh, thiết lập một triều đại mới tiến bộ hơn.
D. Lật đổ chế độ phong kiến Mãn Thanh, đánh đuổi chủ nghĩa đế quốc xâm lược.
Câu 11: Tích chất của cách mạng Tân Hợi năm 1911 là?
A. Cách mạng dân chủ tư sản. B. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
C. Cách mạng vô sản. D. Cách mạng dân chủ tư sản chưa triệt để.
Câu12: Hạn chế của cách mạng Tân Hợi năm 1911 là?
A. Chưa đánh đuổi đế quốc xâm lược, giải quyết ruộng đất cho nông dân.
B. Chưa thủ tiêu hoàn toàn chế độ phong kiến, chưa đánh đuổi đế quốc xâm lược, chưa giải quyết ruộng đất cho nông dân.
C. Chưa tạo điều kiện cho CNTB phát triển, Chưa thủ tiêu hoàn toàn chế độ phong kiến.
D. Chưa thủ tiêu hoàn toàn chế độ phong kiến, chưa đánh đuổi đế quốc xâm lược, giai cấp tư sản chưa thật sự nắm quyền.
Câu 13: Mĩ lại tham chiến muộn trong chiến tranh thế giới thứ nhất vì:
A. nhân dân Mĩ phản đối chiến tranh. B. Mĩ không muốn chiến tranh lan sang nước mình.
C.Mĩ muốn lợi dụng chiến tranh để buôn bán vũ khí. D.Mĩ giữ thái độ trung lập trong chiến tranh.
Câu 14: Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra chủ yếu ở châu lục nào?
A. Châu Á. B. Châu Âu. C. Châu Phi. D. Châu Mĩ.
Câu 15: Hãy cho biết nguyên nhân cơ bản của chiến tranh thế giới lần thứ nhất?
A. Sự phát triển không đều của CNTB. B. Mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước nước đế quốc.
C. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa . D. Thái tử Áo-Hung bị bị người Xec-bi ám sát.
Câu 16: Vì sao trong cuộc đua giành giật thuộc địa của chiến tranh thế giới thứ nhất Đức là kẻ hung hăng nhất?
A. Vì Đức là kẻ đứng đầu trong phe liên minh.
B. Vì Đức có tiềm lực về kinh tế và tham vọng mở rộng lãnh thổ.
C. Vì Giới cầm quyền Đức đã vạch sẳn kế hoạch chiến tranh.
D. Vì Đức có tiềm lực về kinh tế và quân sự nhưng ít thuộc địa.
Câu 17: Để bảo vệ thành quả cách mạng tháng Mười nước Nga đã
A. tuyên bố rút khỏi vòng chiến. B. cùng với Anh, Pháp phản công Đức.
C. lên kế hoạch tấn công tiêu diệt phe liên minh. D. ký với Đức Hoà ước BretLitôp.
Câu 18: Nguyên nhân trực tiếp của chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa. B. tình hình căng thẳng ở Ban-căng từ 1912-1913.
C. thái tử Áo-Hung bị người Séc-bi ám sát. D. Đức có tiềm lực kinh tế, quân sự nhưng lại ít thuộc địa.
Câu 19: Điểm giống nhau của các nước Á, Phi, Mĩ latinh cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ?
A. Nền kinh tế, chính trị phát triển. B. Nền kinh tế, chính trị chậm phát triển.
C. Đều bị các nước tư bản phương tây xâm lược. D. Đều chuyển sang chế độ tư bản chủ nghĩa.
Câu 20: Nguyên nhân chung dẫn đến Nhật Bản và Xiêm thoát khỏi thân phận là một nước thuộc địa là
A. có đồng minh hậu thuẫn. B. duy trì chế độ phong kiến.
C. cải cách, duy tân đất nước. D. cử người học tập nước ngoài.
II. TỰ LUẬN (5Đ)
Câu 1(3đ). Nội dung và ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh trị ở Nhật Bản năm 1868.
Câu 2(2đ). Trình bày hậu quả, kết cục của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất(1914 - 1918). Qua đó, em có suy nghĩ như thế nào về cuộc chiến tranh này?

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_45_phut_hoc_ki_i_mon_lich_su_lop_11.docx