Đề cương ôn tập học kỳ môn: Tin Học

Đề cương ôn tập học kỳ môn: Tin Học

Lý thuyết:

Câu 1: Nêu khái niệm quy tắc và viết khai báo mảng 1 chiều.

Câu 2: Nêu khái niệm quy tắc và viết khai báo mảng 2 chiều.

Câu 3: Nêu khái niệm quy tắc và viết khai báo dữ liệu kiểu xâu.

C âu 4: Các thao tác xử lý xâu.

Câu 5: Nêu khái niệm quy tắc và viết khai báo dữ liệu kiểu bản ghi.

Bài tập:

- Viết ctrình tính và đưa ra màn hình bảng nhân.

- Viết ctrình nhập vào từ bàn phím xâu kí tự S có độ dài ko quá 100. Hãy cho biết có bao nhiêu chữ số xuất hiện trong xâu S. Thông báo kết quả ra màn hình.

 

doc 1 trang Người đăng minh_thuy Lượt xem 1562Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập học kỳ môn: Tin Học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ
Môn: Tin học
Chương
Nội dung
Gợi ý, yêu cầu.
Thời gian
Chương IV
Lý thuyết: 
Câu 1: Nêu khái niệm quy tắc và viết khai báo mảng 1 chiều.
Câu 2: Nêu khái niệm quy tắc và viết khai báo mảng 2 chiều.
Câu 3: Nêu khái niệm quy tắc và viết khai báo dữ liệu kiểu xâu.
C âu 4: Các thao tác xử lý xâu.
Câu 5: Nêu khái niệm quy tắc và viết khai báo dữ liệu kiểu bản ghi.
Bài tập: 
- Viết ctrình tính và đưa ra màn hình bảng nhân.
- Viết ctrình nhập vào từ bàn phím xâu kí tự S có độ dài ko quá 100. Hãy cho biết có bao nhiêu chữ số xuất hiện trong xâu S. Thông báo kết quả ra màn hình.
- Học thuộc các khái niệm, quy tắc và khai báo. Lấy VD minh hoạ.
- Nghiên cứu bài kiểu mảng 2 chiều và bài dữ liệu kiểu xâu để viết ctrình.
20/3 -> 31/3
Chương V
Lý thuyết: 
Câu 6: Vai trò và phân loại tệp
Câu 7: Viết khai báo và các thao tác với tệp.
- Lấy VD minh hoạ
1/4 -> 10/4
Chương VI
Lý thuyết: 
Câu 8: Nêu khái niệm, ưu điểm của việc sd ctrình con.
Câu 9: Phân loại và cấu trúc ctrình con.
Câu 10: Viết cấu trúc và nêu điểm giống nhau, khác nhau của hàm và thủ tục.
Bài tập:
- Viết chương trình nhập vào hai cạnh của hình chữ nhật. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật.
- HS hiểu được mục đích của việc sd ctrình con.
- Áp dụng làm bài tập, có thể chia nhỏ bài ra làm 2 hoặc ba ctrình con.
10/4 -> 25/4
Giáo viên bộ môn.
Lương Th ị Thu Hà

Tài liệu đính kèm:

  • docde cuong on tap HK II.doc