Đề cương ôn tập học kì 1 năm học 2010 - 2011 môn: Vật lí 11

Đề cương ôn tập học kì 1 năm học 2010 - 2011 môn: Vật lí 11

I/ TRẮC NGHIỆM

1. Bốn vật kích thước nhỏ A,B, C, D nhiễm điện. Vật A hút vật B nhưng đẩy vật C, vật C hút vật D. Biết A nhiễm điện dương. Hỏi B nhiễm điện gì:

A. B âm, C âm, D dương. B. B âm, C dương, D dương

C. B âm, C dương, D âm D. B dương, C âm, D dương

 2: Theo thuyết electron, khái niệm vật nhiễm điện:

A. Vật nhiễm điện dương là vật chỉ có các điện tích dương

B. Vật nhiễm điện âm là vật chỉ có các điện tích âm

C. Vật nhiễm điện dương là vật thiếu electron, nhiễm điện âm là vật dư electron

D. Vật nhiễm điện dương hay âm là do số electron trong nguyên tử nhiều hay ít

3: Có 3 vật dẫn, A nhiễm điện dương, B và C không nhiễm điện. Để B và C nhiễm điện trái dấu độ lớn bằng nhau thì:

A. Cho A tiếp xúc với B, rồi cho A tiếp xúc với C

B. Cho A tiếp xúc với B rồi cho C đặt gần B

C. Cho A gần C để nhiễm điện hưởng ứng, rồi cho C tiếp xúc với B

D. nối C với D rồi đặt gần A để nhiễm điện hưởng ứng, sau đó cắt dây nối.

4: Hai điện tích đặt gần nhau, nếu giảm khoảng cách giữa chúng đi 2 lần thì lực tương tác giữa 2 vật sẽ:

A. tăng lên 2 lần B. giảm đi 2 lần C. tăng lên 4 lần D. giảm đi 4 lần

5: Tính lực tương tác điện giữa một electron và một prôtôn khi chúng đặt cách nhau 2.10-9cm:

A. 9.10-7N B. 6,6.10-7N C. 8,76. 10-7N D. 0,85.10-7N

 

doc 4 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1077Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập học kì 1 năm học 2010 - 2011 môn: Vật lí 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1, NĂM HỌC 2010 - 2011
MÔN: VẬT LÍ 11
------------------------------------
I/ TRẮC NGHIỆM
1. Bốn vật kích thước nhỏ A,B, C, D nhiễm điện. Vật A hút vật B nhưng đẩy vật C, vật C hút vật D. Biết A nhiễm điện dương. Hỏi B nhiễm điện gì:
A. B âm, C âm, D dương. 	B. B âm, C dương, D dương 
C. B âm, C dương, D âm 	D. B dương, C âm, D dương
 2: Theo thuyết electron, khái niệm vật nhiễm điện:
A. Vật nhiễm điện dương là vật chỉ có các điện tích dương 
B. Vật nhiễm điện âm là vật chỉ có các điện tích âm	
C. Vật nhiễm điện dương là vật thiếu electron, nhiễm điện âm là vật dư electron
D. Vật nhiễm điện dương hay âm là do số electron trong nguyên tử nhiều hay ít
3: Có 3 vật dẫn, A nhiễm điện dương, B và C không nhiễm điện. Để B và C nhiễm điện trái dấu độ lớn bằng nhau thì:
A. Cho A tiếp xúc với B, rồi cho A tiếp xúc với C 
B. Cho A tiếp xúc với B rồi cho C đặt gần B
C. Cho A gần C để nhiễm điện hưởng ứng, rồi cho C tiếp xúc với B 
D. nối C với D rồi đặt gần A để nhiễm điện hưởng ứng, sau đó cắt dây nối.
4: Hai điện tích đặt gần nhau, nếu giảm khoảng cách giữa chúng đi 2 lần thì lực tương tác giữa 2 vật sẽ:	
A. tăng lên 2 lần 	B. giảm đi 2 lần 	C. tăng lên 4 lần 	D. giảm đi 4 lần
5: Tính lực tương tác điện giữa một electron và một prôtôn khi chúng đặt cách nhau 2.10-9cm:
A. 9.10-7N 	B. 6,6.10-7N 	C. 8,76. 10-7N 	D. 0,85.10-7N 	
6: Hai điện tích điểm q1 = +3 (µC) và q2 = -3 (µC),đặt trong dầu (ε= 2) cách nhau một khoảng r = 3 (cm). Lực tương tác giữa hai điện tích đó là:
A. lực hút với độ lớn F = 45 (N). 	B. lực đẩy với độ lớn F = 45 (N).
C. lực hút với độ lớn F = 90 (N).	 D. lực đẩy với độ lớn F = 90 (N).	
7: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí
A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích. 
B. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.
C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.
8: Hai quả cầu nhỏ có điện tích 10-7 (C) và 4.10-7 (C), tương tác với nhau một lực 0,1 (N) trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là: 
A. r = 0,6 (cm). 	B. r = 0,6 (m).	C. r = 6 (m).	D. r = 6 (cm).
9: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron.
B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron.
C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương.
D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron. 
 10: Hai điện tích điểm nằm yên trong chân không tương tác với nhau một lực F. Người ta giảm mỗi điện tích đi một nửa, và khoảng cách cũng giảm một nửa thì lực tương tác giữa chúng sẽ:
A. không đổi 	B. tăng gấp đôi 	C. giảm một nửa 	D. giảm bốn lần
11: Hai quả cầu nhỏ điện tích 10-7C và 4. 10-7C tác dụng nhau một lực 0,1N trong chân không. Tính khoảng cách giữa chúng:	
A. 3cm 	B. 4cm 	 C. 5cm 	 	D. 6cm
12: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng 2cm thì lực đẩy giữa chúng là 1,6.10-4N. Khoảng cách giữa chúng bằng bao nhiêu để lực tương tác giữa chúng là 2,5.10-4N, tìm độ lớn các điện tích đó:
A. 2,67.10-9C; 1,6cm 	B. 4,35.10-9C; 6cm 	
C. 1,94.10-9C; 1,6cm 	 	D. 2,67.10-9C; 2,56cm
13: Tính lực tương tác giữa hai điện tích q1 = q2 = 3μC cách nhau một khoảng 3cm trong chân không (F1) và trong dầu hỏa có hằng số điện môi ε =2 ( F2):
A. F1 = 81N ; F2 = 45N 	B. F1 = 54N ; F2 = 27N 
C. F1 = 90N ; F2 = 45N 	D. F1 = 90N ; F2 = 30N 
14: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một đoạn 4cm, chúng hút nhau một lực 10-5 N. Để lực hút giữa chúng là 2,5.10-6 N thì chúng phải đặt cách nhau:
A. 6cm 	B. 8cm 	 C. 2,5cm 	D. 5cm
15: Ba điện tích điểm q1 = 2.10-8 C, q2 = q3 = 10-8 C đặt lần lượt tại 3 đỉnh A, B, C của tam giác vuông tại A có AB = 3cm, AC = 4cm. Tính lực điện tác dụng lên q1:
A. 0,3.10-3 N 	B. 1,3.10-3 N 	C. 2,3.10-3 N 	D. 3,3.10-3 N 
15: Một điện tích thử đặt tại điểm có cường độ điện trường 0,16 V/m. Lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2.10-4N. Độ lớn của điện tích đó là:
A. 1,25.10-4C 	B. 8.10-2C 	C. 1,25.10-3C 	D. 8.10-4C 
16: Một điện tích q = 5nC đặt tại điểm A. Xác định cường độ điện trường của q tại điểm B cách A một khoảng 10cm:	
17: Cường độ điện trường của một điện tích điểm tại A bằng 36V/m, tại B bằng 9V/m. Hỏi cường độ điện trường tại trung điểm C của AB bằng bao nhiêu, biết hai điểm A, B nằm trên cùng một đường sức:	
A. 30V/m 	 B. 25V/m 	C. 16V/m	 D. 12 V/m
18: Một quả cầu nhỏ mang điện tích q = 1nC đặt trong không khí. Cường độ điện trường tại điểm cách quả cầu 3cm là:
A. 105V/m 	B. 104 V/m 	C. 5.103V/m 	 D. 3.104V/m
19: Hai điện tích điểm q1 = 5nC, q2 = - 5nC cách nhau 10cm. Xác định véctơ cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích đó và cách đều hai điện tích:
A. 18 000V/m 	B. 45 000V/m 	 C. 36 000V/m 	D. 12 500V/m
20: Hai điện tích điểm q1 = 5nC, q2 = - 5nC cách nhau 10cm. Xác định véctơ cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích đó và cách q1 5cm; cách q2 15cm:
A. 4 500V/m 	B. 36 000V/m 	C. 18 000V/m	 D. 16 000V/m
21: Tại ba đỉnh của tam giác đều cạnh 10cm có ba điện tích bằng nhau và bằng 10nC. Hãy xác định cường độ điện trường tại trung điểm của cạnh BC của tam giác:
A. 2100V/m 	B. 6800V/m 	 C. 9700V/m 	D. 12 000V/m
22: Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 2V. Một điện tích q = -1C di chuyển từ M đến N thì công của lực điện trường là:
A. -2J 	B. 2J 	C. - 0,5J 	D. 0,5J	
24: Công của lực điện trường làm di chuyển một điện tích giữa hai điểm có hiệu điện thế U = 2000V là 1J. Tính độ lớn điện tích đó:
A. 2mC 	B. 4.10-2C 	C. 5mC 	D. 5.10-4C
25: Giữa hai điểm A và B có hiệu điện thế bằng bao nhiêu nếu một điện tích q = 1μC thu được năng lượng 2.10-4J khi đi từ A đến B:
A. 100V 	B. 200V 	C. 300V 	 D. 500V
26: Một tụ điện điện dung 5μF được tích điện đến điện tích bằng 86μC. Tính hiệu điện thế trên hai bản tụ:
A. 17,2V 	B. 27,2V 	C.37,2V 	D. 47,2V
29: Một tụ điện có điện dung 2000 pF mắc vào hai cực của nguồn điện hiệu điện thế 5000V. Tính điện tích của tụ điện:
A. 10μC 	B. 20 μC 	C. 30μC	 D. 40μC
30. Moät maïch kín goàm nguoàn ñieän coù sññ baèng 12V vaø ñieän trôû trong baèng 1,2W ñöôïc maéc vôùi maïch ngoaøi coù hai ñieän trôû R1= 9W vaø R2 = 6W maéc song song. Cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch baèng 
a. 0,74A B. 2,5A	c. 8,1A	d. 0,8A
31. Moät nguoàn ñieän coù ñieän trôû trong 0,2W ñöôïc maéc vôùi moät ñieän trôû 2,4W thaønh maïch kín thì hieäu ñieän theá maïch ngoaøi baèng 12V. Tìm suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän naøy?
a. 14,6V b. 144V	c. 13V	d. 25V
32. Moät nguoàn ñieän coù ñieän trôû trong 1W ñöôïc maéc vôùi maïch ngoaøi ñieän trôû 15. Hieäu ñieän theá hai cöïc cuûa nguoàn ñieän laø 7,5V; haõy tìm coâng suaát cuûa nguoàn ñieän?
a. 17,3W b. 4W	c. 4,4W	d. 18W
33. Moät ñieän trôû R = 4W maùc vaøo nguoàn ñieän coù x = 1,5V taïo neân maïch kín coù coâng suaát toûa nhieät treân ñieän trôû laø 0,36W. Ñieän trôû trong cuûa nguoàn vaø hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu R laø:
a. 1,2V;1W b. 1,5V;2W	c. 1,75V;1	d. 2V;2W
E,r
M
 N
B
A
R1
R3
R4
R2
Söû duïng döõ kieän sau ñeå traû lôøi caùc caâu : 34.
Cho maïch ñieän nhö hình veõ, E = 7,8 V; r = 0,4 W; R1 = R2 = R3 = 3 W; R4 = 6W
34. Ñieän trôû töông ñöông cuûa maïch ngoaøi laø:
	a. 0,28 W 	b. 2,17 W	c. 3,6 W	d. 4 W
35. Cöôøng ñoä doøng ñieän qua maïch chính laø:
	a. 27,86 A	b. 2,17 A	c. 3,59 A	d. 1,95 A
36. Choïn caâu ñuùng:
a. I1 = I3 = 1,17 A	b. I2 = I4 = 0,87 A	c. I2 = I4 = 9,36 A	d. I1 = I3 = 1,3 A
37. Choïn caâu ñuùng:
a. UMN = 1,17 V	b. UMN = -1,17 V	c. UMN = 0,87 V	d. UMN = 14,82 V
38. Nhieät toûa ra treân R1 trong 2 phuùt laø
a. 1368,9J	b. 492,804J	c. 608,4J	d. 421,2J
38. Coâng suaát tieâu thuï cuûa R1 laø
a. 4,1067 J	b. 11,41W	c. 4,1067W	d. 5,07 J
39. Moät nguoàn ñieän coù suaát ñieän ñoäng 15V, ñieän trôû trong r = 0,5W maéc vôùi maïch ngoaøi coù hai ñieän trôû R1 = 20W vaø R2 =30W maéc song song thaønh maïch kín. Coâng suaát maïch ngoaøi laø
a. 4,4W	b. 14,4W	c. 17,28W	d. 18W.
40. Duøng moät nguoàn ñieän ñeå thaép saùng laàn löôït hai boùng ñeøn coù ñieän trôû R1 = 2 W vaø R2 = 8 W, khi ñoù coâng suaát ñieän tieâu thuï cuûa hai boùng ñeøn nhö nhau. Ñieän trôû trong cuûa nguoàn ñieän laø
	A. 4 W.	B. 8 W.	C. 12 W.	D. 2 W.
41: Tìm suaát ñieän ñoäng vaø ñieän trôû trong cuûa boä pin goàm caùc pin gioáng nhau gheùp nhö hình veõ. Moãi pin coù suaát ñieän ñoäng E0 , ñieän trôû trong r0.
	A. Eb = 7E0 ; rb = 7r0	B. Eb = 5E0 ; rb = 7r0
	C. Eb = 7E0 ; rb = 4r0	D. Eb = 5E0 ; rb = 4r0 (*)
II/ TỰ LUẬN:
1. Hai ñieän tích ñieåm döông q1 vaø q2 coù cuøng ñoä lôùn ñieän tích laø 8.10-7 C ñöôïc ñaët trong khoâng khí caùch nhau 10 cm.	
	a. Haõy xaùc ñònh löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích ñoù.
	b. Ñaët hai ñieän tích ñoù vaøo trong moâi tröôøng coù haèng soá ñieän moâi laø e =2 thì löïc töông taùc giöõa chuùng seõ thay ñoåi theá naøo ? Ñeå löïc töông taùc giöõa chuùng laø khoâng ñoåi (baèng löïc töông taùc khi ñaët trong khoâng khí) thì khoaûng caùch giöõa chuùng khi ñaët trong moâi tröôøng coù haèng soá ñieän moâi e =2 laø bao nhieâu ?
	Đs: 0,576 N, 0,288 N, 7 cm.
2. Moät ñieän tích ñieåm döông Q trong chaân khoâng gaây ra moät ñieän tröôøng coù cöôøng ñoä E = 3. 104 V/m taïi ñieåm M caùch ñieän tích moät khoaûng 30 cm. Tính ñoä lôùn ñieän tích Q ?
	Ñ s: 3. 10-7 C.
3. Moät ñieän tích ñieåm q = 10-7 C ñaët taïi ñieåm M trong ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm Q, chòu taùc duïng cuûa moät löïc F = 3.10-3 N. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng do ñieän tích ñieåm Q gaây ra taïi M coù ñoä lôùn laø bao nhieâu ?
	Ñ s: 3. 104 V/m.
4. Cho hai ñieän tích q1 = 4. 10-10 C, q2 = -4. 10-10 C, ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí bieát AB = 2 cm. Xaùc ñònh vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi:
	a. H, laø trung ñieåm cuûa AB.	
	b. M, MA = 1 cm, MB = 3 cm.
	c. N, bieát raèng NAB laø moät tam giaùc ñeàu.
	Ñ s: 72. 103 V/m. 32. 103 V/m. 9. 103 V/m.
5. Giaûi laïi baøi toaùn soá 4 treân vôùi q1 = q2 = 4. 10-10 C.
	Ñ s: 0 V/m. 40. 103 V/m. 15,6. 103 V/m.
6. Taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau 5 cm trong chaân khoâng coù hai ñieän tích q1 = 16.10-8 C, q2 = -9.10-8 C. Tìm cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp vaø veõ vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi ñieåm C naèm caùch A moät khoaûng 4 cm, caùch B moät khoaûng 3 cm.	Ñs: 12,7. 105 V/m.
7. Hai ñieän tích ñieåm q1 = 2. 10-2 µC, q2 = -2. 10-2 µC ñaët taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau moät ñoaïn a = 30 cm trong khoâng khí. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi M caùch ñeàu A vaø B moät khoaûng laø a.
	Ñ s: 2000 V/m.
8. Hai điện tích q1 = 5.10-9 (C), q2 = - 5.10-9 (C) đặt tại hai điểm cách nhau 10 (cm) trong chân không. Tính độ lớn cường độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách q1 5 (cm), cách q2 15 (cm). ĐS: E = 16000 (V/m).
9. Cho maïch ñieän nhö hình vôùi U = 9V, R1 = 1,5 W, R2 = 6 W. R3
 Bieát cöôøng ñoä doøng ñieän qua R3 laø 1 A. R1 
	a. Tìm R3 ?
	b. Tính nhieät löôïng toûa ra treân R2 trong 2 phuùt ? R2
	c. Tính coâng suaát cuûa ñoaïn maïch chöùa R1 ? Ñ s: 6 W, 720 J, 6 W.
·
D
C
·
R2
R1
R3
A
B
10.Cho mạch điện như hình. Các nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động e = 7,5V, điện trở trong r = 1W ; R1 = R2 = 40W ; R3 = 20W. 
Tìm cường độ dòng điện qua mỗi điện trở, qua mỗi nguồn.
11: Cho maïch ñieän nhö hình veõ. Trong ñoù boä nguoàn coù 8 nguoàn gioáng nhau, moãi nguoàn coù suaát ñieän ñoäng e = 1,5V, ñieän trôû trong r = 0,5W, maéc thaønh 2 nhaùnh, moãi nhaùnh coù 4 nguoàn maéc noái tieáp. Ñeøn Ñ coù ghi (3V – 3W) ; R1 = R2 = 3W ; R3 = 2W ; R4 = 1W . Tính :
	a) Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy trong maïch chính vaø qua töøng ñieän trôû.
	b) Hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm M vaø N.
	c) Haõy cho bieát ñeøn Ñ coù saùng bình thöôøng hay khoâng? Taïi sao?
R2
R1
E, r
M
R3
R4
N
·
·
12: Cho mạch điện như hình: 	
E = 13,5V, r = 1W ; R1 = 3W ; R3 = R4 = 4W. 
Bình điện phân đựng dung dịch CuSO4, anốt bằng đồng, có điện trở R2 = 4W. 
Hãy tính : 
 a) Điện trở tương đương RMN của mạch ngoài, cường độ dòng điện qua nguồn, qua bình điện phân.
 b) Khối lượng đồng thoát ra ở catốt sau thời gian t = 3 phút 13 giây. Cho Cu = 64, n =2.
 c) Công suất của nguồn và công suất tiêu thụ ở mạch ngoài.
ĐS : a) RMN = 2W ; I = 4,5A ; Ib = 1,5A ; b) m = 0,096g ; 
 c) PE = 60,75W ; PN = 40,5W.

Tài liệu đính kèm:

  • docON TAP TL TN LI 11 KI 1.doc