Bài kiểm tra môn: Vật lý - Thời gian: 15 phút - Đề 3

Bài kiểm tra môn: Vật lý - Thời gian: 15 phút - Đề 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1. Trong các yếu tố sau của một tụ điện phẳng:

I. Bản chất của điện môi giữa hai bản

II. Khoảng cách hai bản

III. Hiệu điện thế giữa hai bản

Điện dung của tụ điện có giá trị phụ thuộc các yếu tố nào?

A. I và III B. I và II C. II và III D. Cả ba yếu tố

2. Hai điện tích điểm q1 = 6.10-6C, q2 = - 6.10-6C đặt tại hai điểm cách nhau 6cm trong một điện môi có hằng số điện môi ε = 2. Lực tương tác giữa hai điện tích điểm có độ lớn bằng:

A. 45N B. 90N C. 180 N D. Giá trị khác

3. Trong các yếu tố sau:

I. Dấu của điện tích

II. Độ lớn của điện tích

 III. Bản chất của điện môi

IV. Khoảng cách giữa hai điện tích

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1494Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra môn: Vật lý - Thời gian: 15 phút - Đề 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: ..
Lớp:
ĐIỂM
BÀI KIỂM TRA
Môn: Vật Lý. Thời gian: 15’
ĐỀ 3
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
1. Trong các yếu tố sau của một tụ điện phẳng:
I. Bản chất của điện môi giữa hai bản
II. Khoảng cách hai bản
III. Hiệu điện thế giữa hai bản
Điện dung của tụ điện có giá trị phụ thuộc các yếu tố nào?
A. I và III	B. I và II	C. II và III	D. Cả ba yếu tố 
2. Hai điện tích điểm q1 = 6.10-6C, q2 = - 6.10-6C đặt tại hai điểm cách nhau 6cm trong một điện môi có hằng số điện môi ε = 2. Lực tương tác giữa hai điện tích điểm có độ lớn bằng:
A. 45N	B. 90N	C. 180 N	D. Giá trị khác
3. Trong các yếu tố sau:
I. Dấu của điện tích 	
II. Độ lớn của điện tích 	
	III. Bản chất của điện môi 
IV. Khoảng cách giữa hai điện tích 
Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên phụ thuộc các yếu tố nào?
A. II, III và IV	B. II và IV	C. I, II và IV	D. Cả bốn yếu tố
4. Khi mắc nối tiếp các điện trở bằng nhau thì điện trở tương đương sẽso với mỗi điện trở.
A. nhỏ hơn	B. bằng	C. lớn hơn	D. tuỳ trường hợp
5. Đối với bộ tụ điện ghép song song:
A. Điện tích của các tụ điện bằng nhau khi được tích điện.
B. Điện dung của bộ tụ bằng tổng điện dung của các tụ điện.
C. Để có bộ tụ điện có điện dung lớn người ta đem các tụ điện ghép song song với nhau.
D. B và C đúng.
6. Một nguồn điện có điện trở trong 0,1Ω được mắc với một điện trở 4,8 Ω. Khi đó hiệu điện thế ở hai cực của nguồn là 12V. Cường độ dòng điện trong mạch là: 
A. 2,55A	B. 2,50A	C. 2,45A	D. 2,40A 	
7. Một điện tích điểm Q = 10-9C gây ra một cường độ điện trường tại một điểm cách nó r = 1m trong chân không có độ lớn:
A. 3V/m	B. 6V/m	C. 9V/m	D. 18V/m	
8. Một bộ tụ điện gồm hai tụ điện C1 = 2μF và C2 = 3μF ghép nối tiếp. Điện dung của bộ tụ:
A. 3,6μF	B. 2,4μF	C. 1,2μF	D. 0,6μF
9. Trong các cách nhiễm điện:
I. Do cọ xát 	II. Do tiếp xúc 	III. Do hưởng ứng
Ở cách nào thì tổng đại số điện tích trên vật được nhiễm điện không thay đổi.? 
A. I và III	B. I	C. II	D. III	
10. Trong các chất sau đây:
I. Than chì 	II. Dung dịch Bazơ 	III. Êbônit 	 IV. Thuỷ tinh
Chất nào là chất dẫn điện?
A. I	B. I và II	C. I và IV	D. II và III

Tài liệu đính kèm:

  • docD3.doc