Bài giảng môn Tin học 11 - Sử dụng các hàm logic

Bài giảng môn Tin học 11 - Sử dụng các hàm logic

Hàm if dùng để:

- Thực hiện tính toán với hai công thức khác nhau, phụ thuộc vào việc thoả mãn hay không thoả mãn một điều kiện nhất định nào đó.

- Điều kiện được phát biểu dưới dạng 1 phép so sánh có thể nhận 1 trong 2 giá trị: đúng hoặc sai.

 

ppt 9 trang Người đăng minh_thuy Lượt xem 2087Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Tin học 11 - Sử dụng các hàm logic", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 26.SỬ DỤNG CÁC HÀM LOGICI. VÍ DỤ VỀ BÀI TOÁN CÓ ĐIỀU KIỆNXét bài toán: Phương trình bậc 2 ax2 + bx + c = 0 vô nghiệm nều Deta=b2-4ac<0, ngược lại phương trình có nghiệm.=IF(B4*2-4*A4*C4<0,"Vô nghiệm","Có nghiệm")II. SỬ DỤNG HÀM IFHàm if dùng để:- Thực hiện tính toán với hai công thức khác nhau, phụ thuộc vào việc thoả mãn hay không thoả mãn một điều kiện nhất định nào đó.- Điều kiện được phát biểu dưới dạng 1 phép so sánh có thể nhận 1 trong 2 giá trị: đúng hoặc sai. Cú pháp hàm IF:=IF(Phep_so_sanh, Gia_tri_khi_dung, Gia_tri_khi_sai)Gia_tri_khi_dung, Gia_tri_khi_sai có thể là dữ liệu số, dãy kí tự, địa chỉ 1 ô, công thức, ...Ví dụ:Ví dụ: Trang tính có dữ liệu như sau: Điểm thi của thí sinh sẽ được cộng thêm 4 điểm, nếu mã ưu tiên của thí sinh đó là A; ngược lại Điểm thi sẽ được giữ nguyên làm điểm xét tuyểnCông thức:Tại ô F5 gõ =IF(D5="A",E5+4,E5)III. SỬ DỤNG CÁC CÁC HÀM IF LỒNG NHAUMã ưu tiên:A: Điểm xét tuyển = Điểm thi + 4B: Điểm xét tuyển = Điểm thiC: Điểm xét tuyển = Điểm thi +2IV. HÀM SUMIFCú pháp: = Sumif(Cot_so_sanh, tieu_chuan, Cot_lay_tong)Cot_so_sanh: là một khối (trên 1 cột) có các ô có dữ liệu cần so sánhTieu_chuan: là tiêu chuẩn so sánhCot_lay_tong: là khối (trên 1 cột) có các ô tương ứng cần lấy tổngHàm Sumif sẽ cộng dữ liệu ở các ô trong Cot_lay_tong trên các hàng tương ứng với các ô thoả mãn Tieu_chuan trong Cot_so_sanh.Ví dụ:Ví dụ:Bài 27. THỰC HÀNH TỔNG HỢPMë tÖp 27.xls

Tài liệu đính kèm:

  • pptBai 26.ppt