Kế hoạch giảng dạy môn Tiếng Anh - Lớp 11

Kế hoạch giảng dạy môn Tiếng Anh - Lớp 11

I. ĐẶC DIỂM TÌNH HÌNH CÁC LỚP DẠY

Được phân công giảng dạy lớp 11A2, là một lớp có phong trào học tiếng anh cũng khá sôi nổi. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi đó vẫn còn tồn tại một số khó khăn, cụ thể:

· Thuận lợi:

- Đa số các em đều là học sinh ngoan hiền, dễ bảo, năng nổ, tích cực trong học tập cũng như trong việc tham gia phát biểu xây dựng bài.

- Học sinh đã tiếp xúc với môn Tiếng Anh, đặc biêt. là chương trình tiếng anh cải cách ở cấp hai và ở chương trình lớp 10 nên các em đã có một số kiến thức, từ vựng cơ bản, phần lớn học sinh cảm thấy hứng thú, say mê học tập

- Các em học sinh khá giỏi ở các lớp không ngừng cố gắng học tập để nâng cao kiến thức cho mình, bên cạnh đó còn giúp đỡ các bạn yếu kém trong học tập cũng như khi hoạt động pairwork, groupwork.

- Các em y thức được tầm quan trọng của môn Tiếng Anh nên nhiều em đã có sự cố gắng, đặc biệt là những em hoc sinh khá, giỏi

· Khó khăn:

- Phần lớn các em học sinh không có sách tham khảo, ngoại trừ sách giáo khoa

- Trong một lớp học, sự chênh lệch về trình độ kiến thức giữa các em học sinh là rất lớn. Số lượng học sinh yếu kém còn rất cao, nhiều em thiếu khả năng lĩnh hội tri thức mới

- Lớp học đông học sinh nên việc sử dụng phương pháp giảng dạy mới ,việc tổ chức hoạt động pairwork, groupwork chưa thật sự hiệu quả.

- Một số học sinh chưa nắm được phương pháp học tập, học sau quên trước, đặc biệt rất lười học từ vựng, sử dụng sách học tốt tuỳ tiện, thiếu khoa học.

 

doc 14 trang Người đăng ngohau89 Ngày đăng 24/08/2019 Lượt xem 935Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giảng dạy môn Tiếng Anh - Lớp 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẶC DIỂM TÌNH HÌNH CÁC LỚP DẠY
Được phân cơng giảng dạy lớp 11A2, là một lớp cĩ phong trào học tiếng anh cũng khá sơi nổi. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi đĩ vẫn còn tồn tại một số khó khăn, cụ thể: 
 Thuận lợi:
- Đa số các em đều là học sinh ngoan hiền, dễ bảo, năng nổ, tích cực trong học tập cũng như trong việc tham gia phát biểu xây dựng bài.
- Học sinh đã tiếp xúc với môn Tiếng Anh, đặc biêt. là chương trình tiếng anh cải cách ở cấp hai và ở chương trình lớp 10 nên các em đã có một số kiến thức, từ vựng cơ bản, phần lớn học sinh cảm thấy hứng thú, say mê học tập
- Các em học sinh khá giỏi ở các lớp không ngừng cố gắng học tập để nâng cao kiến thức cho mình, bên cạnh đó còn giúp đỡ các bạn yếu kém trong học tập cũng như khi hoạt động pairwork, groupwork.
- Các em yÙ thức được tầm quan trọng của môn Tiếng Anh nên nhiều em đã có sự cố gắng, đặc biệt là những em hoc sinh khá, giỏi
Khó khăn:
- Phần lớn các em học sinh không có sách tham khảo, ngoại trừ sách giáo khoa
- Trong một lớp học, sự chênh lệch về trình độ kiến thức giữa các em học sinh là rất lớn. Số lượng học sinh yếu kém còn rất cao, nhiều em thiếu khả năng lĩnh hội tri thức mới 
- Lớp học đông học sinh nên việc sử dụng phương pháp giảng dạy mới ,việc tổ chức hoạt động pairwork, groupwork chưa thật sự hiệu quả.
- Một số học sinh chưa nắêm được phương pháp học tập, học sau quên trước, đặc biệt rất lười học từ vựng, sử dụng sách học tốt tuỳ tiện, thiếu khoa học.
THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Sĩ số
lớp
 Đầu năm
 Chỉ tiêu phấn đấu
Ghi chú
Giỏi%
Khá%
T.B%
Yếu%
Kém%
Giỏi%
Khá%ù
T.B%
Yếu%
Kém%
42
11a2
0
0
1
2.38
4
9.52
32
76.20
5
11.90
1
2.38
3
7.14
20
47.62
18
42.86
0
0
BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
- Khuyến khích học sinh thành lập nhóm học tập ở nhà để các em học khá có thể giúp đỡ các em yếu kém
- Tăng cường tổ chức hoạt động pairwork, groupwork trong các tiết học để những em nhút nhát có điều kiện nói Tiếng Anh nhiều hơn.
- Thường xuyên kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, cho bài tập thêm ở nhà và kiểm tra vở bài tập cuối mỗi tiết học. Kiểm tra 15 phút, 45 phút theo đề chẵn-lẻ nhằm đánh giá trình độ thực sự của học sinh.
- Sử dụng đồ dùng dạy học, phương pháp giảng dạy mới gây hứng thú học tập cho học sinh, giúp các em lĩnh hội bài giảng dễ dàng và có hiệu quả
- Khuyến khích học sinh sử dụng Tiếng Anh giao tiếp trong những tình huống có thể ở lớp học
- Có biện pháp nghiêm khắc đối với những học sinh lười học, thường xuyên không thuộc bài
- Đặc biệt chú ý đối tượng học sinh yếu kém, có biện pháp phù hợp khơi dậy lòng say mê học tập ở các em
- Cĩ kế hoạch dự giờ nhằm học hỏi những kinh nghiệm của các giáo viên đồng môn.
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC (SO VỚI CHỈ TIÊU ĐỀ RA)
Sĩ số
lớp
Cuối học kỳ I
Cuối năm
Ghi chú
Giỏi%
Khá%
T.B%
Yếu%
Kém%
Giỏi%
Khá%ù
T.B%
Yếu%
Kém%
42
11a2
UNIT /TITLE
PERIOD
AIMS AND OBJECTIVES
TEACHER’S
ACTIVITIES
STUDENTS’ ACTIVITIES
TIME
REVISION
2
To help Ss revise some basic knowledge of English 10 
-prepares the lesson plan
-consults the grammar books
-selects further exercises 
-guides the Ss to do the exercises
-do the exercises
8/2010
1
FRIEND
SHIP
05
At the end of the lesson, Ss will be able to:
Reading
Read a passage for general or specific information Speaking
Talk about physical characteristics and personalities
Discuss qualities for true friendship
Talk about a close friend
Listening
Listen to a monologue for general or specific information
Writing
Write about a friend based on suggested word cues or idea prompts
Language focus
Pronunciation: / / - / /
Grammar and vocabulary:
-Inf with to
-Inf without to
-prepares the lesson plan
-consults the grammar books
-selects further exercises (if any)
-guides the Ss to do the exercises
-makes teaching aids
-conducts the games
-sets homework
-practise the language
-work in pairs, in groups or individuals
-do the exercises
-play the games
-do homework
8/2010
2
PERSONAL
EXPERIEN-CES
05
At the end of the lesson’ Ss will be able to:
Reading
Read a passage for general or specific information
 Speaking
Talk about past experiences and how they affected one’s life
Listening
Listen to a dialogue for general or specific information 
Writing
Write a personal letter to describe a past experience using idea prompts
Language focus
Pronunciation: / m / - / n / - / /
Grammar:
-Present simple indicating past time
-Tense revision: past pimple, past progress and past perfect
-prepares the lesson plan
-consults the grammar books
-selects further exercises (if any)
-guides the Ss to do the exercises
-makes teaching aids
-conducts the games
-sets homework
-practise the language
-work in pairs, in groups or individuals
-do the exercises
-play the games
-do homework
9/2010
TEST
01
to check Ss’ knowledge of unit 1 and 2
-prepares the test
-do the test
9/2010 
TEST
CORREC
TION
01
To help Ss realize their mistakes and avoid them
-corrects Ss’ mistakes
-listen and correct the mistakes
9/2010
3
A PARTY
05
At the end of the lesson’ Ss will be able to:
Reading
Read a passage for general or specific information 
Speaking
Talk about parties and know how to plan parties
Listening
Listen to a dialogue for general or specific information 
 Writing
Write an informal letter of invitation to a party using idea prompts
Language focus
Pronunciation: / l / - / r / - / h /
Grammar:
- Inf and Gerund
- Passive Inf and Gerund 
-prepares the lesson plan
-consults the grammar books
-selects further exercises (if any)
-guides the Ss to do the exercises
-makes teaching aids
-conducts the games
-sets homework
-practise the language
-work in pairs, in groups or individuals
-do the exercises
-play the games
-do homework
9/2010
TEST YOURSELFE A
01
-to review all the language skills: reading , listening , grammar, writing of unit 1,2,3
-to help Ss do the exercises in the textbook
-to help Ss prepare well for a 45 minutes test
-prepares the lesson plan
-consults the grammar books
-selects exercises 
-guides the Ss to do the exercises
-practice the language
-work in pairs, in groups or individuals
-do the exercises
10/2019
TEST
01
to check Ss’ knowledge of unit 3 and 4
-prepares the test
-do the test
10/2010
TEST
CORREC
TION
01
To help Ss realize their mistakes and avoid them
-corrects Ss’ mistakes
-listen and correct the mistakes
10/2010
4
VOLUNTEER WORK
05
At the end of the lesson’ Ss will be able to:
Reading
Read a passage for general or specific information 
Speaking
Talk about types of volunteer work
Listening
Listen to a monologue general or specific information
 Writing
Write a formal letter expressing gratitude 
using model and idea prompts
Language focus
Pronunciation: / w / - / j /
Grammar:
- Gerund and present participle
- Perfect Gerund and perfect participle
-prepares the lesson plan
-consults the grammar books
-selects further exercises (if any)
-guides the Ss to do the exercises
-makes teaching aids
-conducts the games
-sets homework
-practice the language
-work in pairs, in groups or individuals
-do the exercises
-play the games
-do homework
10/2010
5
ILLITERACY
05
At the end of the lesson’ Ss will be able to:
Reading
Read a passage for general or specific information 
Speaking
Talk about literacy problems and offer solutions
Listening
Listen to a monologue for general or specific information 
Writing
Describe information in a table based on a suggested outline and word cues
Language focus
Pronunciation: 
 / pl / - /bl / - / pr / - / br /
Grammar and vocabulary:
- Reported speech with Infinitives
-prepares the lesson plan
-consults the grammar books
-selects further exercises (if any)
-guides the Ss to do the exercises
-makes teaching aids
-conducts the games
-sets homework
-practice the language
-work in pairs, in groups or individuals
-do the exercises
-play the games
-do homework
11/2010
6
COMPETI-
TIONS
05
At the end of the lesson’ Ss will be able to:
Reading
Read a passage for general or specific information 
Speaking
Ask for and give information about type of competitions
Describe a recent competition or contest
Listening
Listen to a monologue general or specific information
 Writing
Write a letter of reply
Language focus
Pronunciation: / tr / - /dr / - / tw /
Grammar:
-Reported speech with Gerund
-prepares the lesson plan
-consults the grammar books
-selects further exercises (if any)
-guides the Ss to do the exercises
-makes teaching aids
-conducts the games
-sets homework
-practise the language
-work in pairs, in groups or individuals
-do the exercises
-play the games
-do homework
11/2010
TEST YOURSELF B
01
-to review all the language skills: reading ,listening , grammar, writing of unit 4,5,6
-to help Ss do the exercises in the textbook
-to help Ss prepare well for a 45 minutes test
-prepares the lesson plan
-consults the grammar books
-selects further exercises 
-guides the Ss to do the exercises
-practise the language
-work in pairs, in groups or individuals
-do the exercises
11/2010
TEST
01
to check Ss’ knowledge of unit 5 and 6
-prepares the test
-do the test
12/2010
TEST
CORREC
TION
01
To help Ss realize their mistakes and avoid them
-corrects Ss’ mistakes
-listen and correct the mistakes
12/2010
7
WORLD POPULATION
05
At the end of the lesson’ Ss will be able to:
Reading
Read a passage for general or specific information 
Speaking
Talk about causes to population explosion
Talk about problems of overpopulation and offer solution
Listening
Listening to a monologue for general or specific information
 Writing
Describe population development based on chart
Language focus
Pronunciation:
 /kl/ - /gl/ - /kr/ - /gr / - /kw/
Grammar:
-Conditional sentences type 1, 2, 3(revision)
-Conditional in reported speech
-prepares the lesson plan
-consults the grammar books
-selects further exercises (if any)
-guides the Ss to do the exercises
-makes teaching aids
-conducts the games
-sets homework
-practise the language
-work in pairs, in groups or individuals
-do the exercises
-play the games
-do homework
12/2010
8
CELEBRA
TIONS
05
Reading
Read a passage for general or specific information 
Speaking
Talk about the celebration of Tet and other popular holidays/ festivals
Listening
Listening to a dialogue for general or specific information
 Writing
Write about celebration activities based on a suggested outline and word cues
Language focus
Pronunciation: / fl / - / fr /- / r /
Grammar:
-Pronouns one(s), someone, no one, anyone, everyone
Vocabulary: Vocabulary about holidays and celebrations
-prepares the lesson plan
-consults the grammar books
-selects further exercises (if any)
-guides the Ss to do the exercises
-makes teaching aids
-conducts the games
-sets homework
-practise the language
-work in pairs, in groups or individuals
-do the exercises
-play the games
-do homework
12/2010
REVIEW
05
To help Ss revise all the main points from unit 1 to unit 8 to prepare for the first semester examination
-retell the main points
-selects the exercises 
-guides the Ss to do the exercises
-revise unit 1 to unit 8
-do the exercises
01/2011
THE FIRST
SEMESTER EXAMINA-
TION
01
To check Ss’ basic knowledge from unit 1 to unit 8
prepares an appropriate test
do the first semester examination
01/2011
9
THE POST OFFICE
05
Reading
Read a passage for general or specific information 
Speaking
Talk about different postal and telecommunication services
Express satisfactions or dissatisfaction toward postal services
Listening
Listening to a monologue for general or specific information 
Writing
Write a letter to express satisfactions or dissatisfaction toward postal services using suggested ideas
Language focus
Pronunciation: /sp / - /st / - / sk /
Grammar:
-Non –defining; defining relative Cls (revision)
-prepares the lesson plan
-consults the grammar books
-selects further exercises (if any)
-guides the Ss to do the exercises
-makes teaching aids
-conducts the games
-sets homework
-practise the language
-work in pairs, in groups or individuals
-do the exercises
-play the games
-do homework
02/2011
TEST YOURSELF
 C
01
-to review all the language skills: reading ,listening , grammar, writing of unit 9
-to help Ss do the exercises in the textbook
-to help Ss prepare well for a 45 minutes test
-prepares the lesson plan
-consults the grammar books
-selects further exercises 
-guides the Ss to do the exercises
-practise the language
-work in pairs, in groups or individuals
-do the exercises
02/2011
10
NATURE IN DANGER
05
Reading
Read a passage for general or specific information
Speaking
 Talk about endangered nature
Talk about measures for protecting endangered nature
Listening
Listen to a monologue for general or specific information
 Writing
Describe a location based on facts and figures
Language focus
Pronunciation: 
 / sl /- /sm / - / sn / - / sw /
Grammar:
Relative pronouns with prepositions
-prepares the lesson plan
-consults the grammar books
-Selects further exercises (if any)
-guides the Ss to do the exercises
-makes teaching aids
-conducts the games
-sets homework
-practice the language
-work in pairs, in groups or individuals
-do the exercises
-play the games
-do homework
02/2011
11
SOURCE OF ENERGY
05
Reading
Read a passage for general or specific information 
Speaking
Talk about types and sources of energy
Talk about advantages and disadvantages of each type of energy sources
Listening
Listen to a monologue for general or specific information
 Writing
Interpret and describe information from a chart based on idea prompts
Language focus
Pronunciation: / r / - /spl / - / spr / 
Grammar: 
Relative cls replaced by participles and To inf (revision)
-prepares the lesson plan
-consults the grammar books
-selects further exercises (if any)
-guides the Ss to do the exercises
-makes teaching aids
-conducts the games
-sets homework
-practice the language
-work in pairs, in groups or individuals
-do the exercises
-play the games
-do homework
02/2011
TEST YOURSELF D
01
-to review all the language skills: reading ,listening , grammar , writing of unit 9,10, 11
-to help Ss do the exercises in the textbook
-to help Ss prepare well for a 45 minutes test
-prepares the lesson plan
-consults the grammar books
-selects further exercises 
-guides the Ss to do the exercises
-practice the language
-work in pairs, in groups or individuals
-do the exercises
02/2011
TEST
01
to check Ss’ knowledge of unit 9 ,10 and 11
-prepares the test
-do the test
03/2011
TEST
CORREC
TION
01
To help Ss realize their mistakes and avoid them
-corrects Ss’ mistakes
-listen and correct the mistakes
03/2011
12
THE ASIAN GAME
05
Reading
Read a passage for general or specific information 
Speaking
Talk about the Asian Games
Listening
Listen to a monologue for general or specific information
 Writing
Write about the preparations for the coming Asian Games based on the idea prompts
Language focus
Pronunciation: /str / - /skr / - / skw /
Grammar:
Relative Cls (revision)
Omission of relative pronouns
-prepares the lesson plan
-consults the grammar books
-selects further exercises (if any)
-guides the Ss to do the exercises
-makes teaching aids
-conducts the games
-sets homework
-practice the language
-work in pairs, in groups or individuals
-do the exercises
-play the games
-do homework
03/2011
13
HOBBIES
05
Reading
Read a passage for general or specific information 
Speaking
Talk about preferred hobbies
Talk about collections
Listening
Listen to a dialogue for general or specific information
 Writing
Write about a collection
Language focus
Pronunciation: 
 / pt / - /bd / - / ps / - / bz /
Grammar and 
Cleft sentences:
Subject focus
Object focus
Adverbial focus
-prepares the lesson plan
-consults the grammar books
-selects further exercises (if any)
-guides the Ss to do the exercises
-makes teaching aids
-conducts the games
-sets homework
-practice the language
-work in pairs, in groups or individuals
-do the exercises
-play the games
-do homework
04/2011
14
RECREA
TION
05
Reading
Read a passage for general or specific information 
Speaking
Express agreement and disagreement and explain reasons
 Listening
Listen to a for general or specific information 
Writing
Write about holiday activities 
Language focus
Pronunciation:
 / ts /- / dz / - / t t / - / d d / 
Grammar:
-Conjunctions: both and; not only but also; either or; neither nor
- Cleft sentences in the passive
-prepares the lesson plan
-consults the grammar books
-selects further exercises (if any)
-guides the Ss to do the exercises
-makes teaching aids
-conducts the games
-sets homework
-practice the language
-work in pairs, in groups or individuals
-do the exercises
-play the games
-do homework
04/2011
TEST YOURSELF E
01
-to review all the language skills: reading , listening , grammar , writing of unit 12, 13, 14
-to help Ss do the exercises in the textbook
-to help Ss prepare well for a 45 minutes test
-prepares the lesson plan
-consults the grammar books
-selects further exercises 
-guides the Ss to do the exercises
-practice the language
-work in pairs, in groups or individuals
-do the exercises
04/2011
TEST
01
to check Ss’ knowledge of unit 12 ,13 and 14
-prepares the test
-do the test
04/2011
TEST
CORREC
TION
01
To help Ss realize their mistakes and avoid them
-corrects Ss’ mistakes
-listen and correct the mistakes
04/2011
15
SPACE CONQUEST
05
Reading
Read a passage for general or specific information 
Speaking
Talk about historical events in the space conquest
Listening
Listen to a monologue for general or specific information
 Writing
Write a biography based on suggested words
Language focus
Pronunciation:
 /nt /- /nd /- /n /-/ns /- / nz/
Grammar and vocabulary:
-Could / be able to
-Tag questions
-prepares the lesson plan
-consults the grammar books
-selects further exercises (if any)
-guides the Ss to do the exercises
-makes teaching aids
-conducts the games
-sets homework
-practice the language
-work in pairs, in groups or individuals
-do the exercises
-play the games
-do homework
05/2011
16
THE WONDERS OF THE WORLD
05
Reading
Read a passage for general or specific information 
Speaking
Distinguish facts and opinions
Talk about features of man- made places
Listening
Listen to a monologue for general or specific information
 Writing
Write a report on a visit to a man- made / popular place based on suggested words
Language focus
Pronunciation: 
 / ft / - / vd / - / fs / - / vz /
Grammar:
-It is said that 
-People said that 
-prepares the lesson plan
-consults the grammar books
-selects further exercises (if any)
-guides the Ss to do the exercises
-makes teaching aids
-conducts the games
-sets homework
-practice the language
-work in pairs, in groups or individuals
-do the exercises
-play the games
-do homework
05/2011
TEST YOURSELF
F
01
-to review all the language skills: reading , listening , grammar, writing of unit15, 16
-to help Ss do the exercises in the textbook
-to help Ss prepare well for a 45 minutes test
-prepares the lesson plan
-consults the grammar books
-guides the Ss to do the exercises
-practise the language
-work in pairs, in groups or individuals
-do the exercises
05/2011
REVIEW
02
To help Ss revise all the main points from unit 9 to unit 16 to prepare for the second semester examination
-retells the main points
-selects exercises 
-guides the Ss to do the exercises
-revise unit 9 to unit 16
-do the exercises
05/2011
THE SECOND
SEMESTER EXAMINA
TION
01
To check Ss’ basic knowledge from unit 9 to unit 16
prepares an appropriate test
do the second semester examination
05/2011
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
LỚP 11
Giáo viên: Nguyễn Thị Hữu Hồng
	Năm Học: 2010- 2011	

Tài liệu đính kèm:

  • docKẾ HOẠCH GIẢNG DẠY.doc