Giáo án Tự chọn môn Vật lý 11 - Bài tập: Điện năng, công suất điện

Giáo án Tự chọn môn Vật lý 11 - Bài tập: Điện năng, công suất điện

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức :

- Củng cố các kiến thức về công, công suất của nguồn điện, của dịng điện.

2. Kĩ năng :

- Giải được các bài toán tính công, công suất của nguồn điện, của dịng điện hoặc tính điện năng tiêu thụ trên một đoạn mạch điện.

3. Thái độ :

- Học tập ự gic, tích cực.

II. Chuẩn bị :

1. Giáo viên :

- Một số bi tập trong sgk v trong sbt.

2. Học sinh :

- Chuẩn bị trước ở nhà các bài tập mà giáo viên yêu cầu.

III. Lên lớp :

1. Ổn định lớp : Sĩ số, trật tự

2. Kiểm tra bài cũ :

- Viết cc cơng thức tính công, công suất, điện năng tiêu thụ của đoạn mạch và của nguồn điện.

3. Phương pháp và nội dung bài giảng :

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Ngày đăng 11/06/2016 Lượt xem 1683Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự chọn môn Vật lý 11 - Bài tập: Điện năng, công suất điện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập: ĐIỆN NĂNG. CÔNG SUẤT ĐIỆN
G A tự chọn-tuần 7
Mục tiêu :
Kiến thức :
Củng cố các kiến thức về cơng, cơng suất của nguồn điện, của dịng điện.
Kĩ năng :
Giải được các bài tốn tính cơng, cơng suất của nguồn điện, của dịng điện hoặc tính điện năng tiêu thụ trên một đoạn mạch điện.
Thái độ :
Học tập ự giác, tích cực.
Chuẩn bị :
Giáo viên :
Một số bài tập trong sgk và trong sbt.
Học sinh :
Chuẩn bị trước ở nhà các bài tập mà giáo viên yêu cầu.
Lên lớp :
Ổn định lớp : Sĩ số, trật tự 
Kiểm tra bài cũ :
Viết các cơng thức tính cơng, cơng suất, điện năng tiêu thụ của đoạn mạch và của nguồn điện.
Phương pháp và nội dung bài giảng :
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
20’
21’
Bài 15 (trang 45)
 V
 C
Bài 8 (trang 49)
a, Giải thích: 220 V- 1000 W
b, U = 220 V
 kg
 H = 90%
 J/kg.k
 Tìm thời gian đun nước?
Bài 9 (trang 49)
V
A
s
A = ? ; 
Bài (7.15)
V
A = 360 J
s
a, q = ?
b, 
Bài (8.3)
Đ1: 220 V- 100 W
Đ2: 220 V- 25 W
U = 220 V
a, Mắc //. Tìm R1; R2; I1; I2 ?
b, Mắc nt. Đèn nào sáng hơn? So sánh cơng suất hai đèn?
Bài (8.7)
U = 220 V
I = 5 A
t = 20’ = 1200 s
a, Q = ?
b, t1 = 20.60.30 = 36000 s
 Tính tiền điện. biết giá điện là 700đ/kWh.
- Thảo luận nhĩm theo sự hướng dẫn của gv để tìm các cơng thức hoặc kiến thức liên quan.
- Từ các kiến thức liên quan, suy nghĩ tìm cách giải.
- Đại diện nhĩm đứng lên trả lời hoặc lên bảng trình bày.
- Các hs khác nhận xét, bổ sung hoặc đưa ra cách giải khác.
- Nghe giáo viên tổng hợp ý kiến, nhận xét đánh giá.
- Mỗi hs tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân
- Thảo luận nhĩm theo sự hướng dẫn của gv để tìm các cơng thức hoặc kiến thức liên quan.
- Từ các kiến thức liên quan, suy nghĩ tìm cách giải.
- Đại diện nhĩm đứng lên trả lời hoặc lên bảng trình bày.
- Các hs khác nhận xét, bổ sung hoặc đưa ra cách giải khác.
- Nghe giáo viên tổng hợp ý kiến, nhận xét đánh giá.
- Mỗi hs tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân
I – BÀI TẬP TRONG SGK
Bài 15 (trang 45)
Ta cĩ:
 J
Bài 8 (trang 49)
a, 220 V- 1000 W. Đây là giá trị định mức về hiệu điện thế và cơng suất điện của ấm điện. Khi mắc ấm điện này vào hiệu điện thế 220 V thì cơng suất điện tiêu thụ của ấm là 1000 W.
b, Ta cĩ :
 J
Theo bài ra :
Mặt khác :
 s
Bài 9 (trang 49)
a, Cơng của nguồn điện :
 J
b, Cơng suất của nguồn điện :
 W
II – BÀI TẬP TRANG 21-22 SBT
Bài (7.15)
a, Ta cĩ: C
b, Ta cĩ: A
Bài (8.3)
a, Ta cĩ :
 ; 
A ; A
b, Khi mắc nối tiếp, cđ dđ trong mạch là :
A
W
W
Vì nên đèn 2 sáng hơn
Bài (8.7)
a, Ta cĩ: 
J
b, Điện năng tiêu thụ trong 1 tháng là:
J = 11 kWh
 Tiền điện phải trả là :
Số tiền = 11kWh.700đ/kWh = 7700đ
củng cố :
Phương pháp giải.
Dặn lớp :
Về nhà làm tiếp các bài cịn lại trong sbt.
Rút kinh nghiệm :
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Ngày........tháng........năm............
Kí duyệt

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 7 Điện năng.Công suất điện.doc