Giáo án môn Vật lý 11 - Tiết 1, 2: Định luật culong

Giáo án môn Vật lý 11 - Tiết 1, 2: Định luật culong

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

- Ôn lại một số kiến thức đã học về hiện tượng nhiễm điện của các vật, tương tác giữa các điện tích.

- Nêu được khái niệm điện tích điểm.

- Phát biểu được định luật Culong và diễn đạt được ý nghĩa của hằng số điện môi của một chất.

 2. Kĩ năng:

- Vận dụng được kiến thức của định luật Culong để giải các bài tập trong SGK và các bài tập tương tự.

- Quan sát thí nghiệm để rút ra nhận xét.

II. Chuẩn bị:

 Kiến thức và bài tập

III. Tiến trình bài học:

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Ngày đăng 14/06/2016 Lượt xem 1101Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 11 - Tiết 1, 2: Định luật culong", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÍ BÁM SÁT 1,2:
ĐỊNH LUẬT CULONG.
Mục tiêu:
 1. Kiến thức:
- Ôn lại một số kiến thức đã học về hiện tượng nhiễm điện của các vật, tương tác giữa các điện tích.
- Nêu được khái niệm điện tích điểm.
- Phát biểu được định luật Culong và diễn đạt được ý nghĩa của hằng số điện môi của một chất.
 2. Kĩ năng:
- Vận dụng được kiến thức của định luật Culong để giải các bài tập trong SGK và các bài tập tương tự.
- Quan sát thí nghiệm để rút ra nhận xét.
Chuẩn bị: 
 Kiến thức và bài tập 
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
NỘI DUNG
TIẾT1 :
Bài 1.6 SBT:
HS đọc và tóm tắt đề :
Tìm hiểu phương pháp giải .
HS giải bài tập theo nhóm .
HS lên bảng làm bài tập .
Nhận xét bài làm của bạn 
Bài 1.7 SBT :
HS đọc và tóm tắt đề :
Tìm hiểu phương pháp giải .
HS giải bài tập theo nhóm .
HS lên bảng làm bài tập .
Nhận xét bài làm của bạn 
TIẾT 2 :
Bài 1.9 SBT:
HS đọc và tóm tắt đề :
Tìm hiểu phương pháp giải .
HS giải bài tập theo nhóm .
HS lên bảng làm bài tập .
Nhận xét bài làm của bạn 
Kiểm tra tình hình học sinh.
Nêu các câu hỏi 
Nhận xét .
Yêu cầu học sinh đọc và tóm tắt đề .
Thảo luận phương pháp giải .
Cho HS làm bài tập theo nhóm.
Cho HS lên bảng làm .
Gọi nhóm khác nhận xét .
Nhận xét bài làm của HS . 
Yêu cầu học sinh đọc và tóm tắt đề .
Thảo luận phương pháp giải .
Cho HS làm bài tập theo nhóm.
Cho HS len bảng làm .( vẽ hình , phân tích các lực tác dụng lên vật .)
Gọi nhóm khác nhận xét .
Nhận xét bài làm của HS 
Yêu cầu học sinh đọc và tóm tắt đề .
Thảo luận phương pháp giải .
Cho HS làm bài tập theo nhóm.
Cho HS len bảng làm .
Gọi nhóm khác nhận xét .
Nhận xét bài làm của HS 
KIỂM TRA BÀI CŨ :
Bài 1.6 SBT:
Hêli có 2 hạt prôtôn 
 a/
b/ 
c/
Bài 1.7 SBT :
Cần cho HS vẽ hình biểu điễn các lực tác dụng lên điện tích khi giải bài tập 
Bài 1.9 SBT:
Vẽ hình biểu diễn lực điện tác dụng lên điện tích .
Lực điện tổng hợp có phương nằm trên đường phân giác của góc C chiều hướng ra .
Muốn cho điện tích đạt tại C cân bằng thì Q phải nằm trên đường phân giác của góc C .
Tương tự Q phải nằm trên đường phân giác của các góc A , B .vì vậy Q nằm trên trọng tâm tam giác ABC
Khi cân bằng :
Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét giờ học.
- Nhấn mạnh nội dung chính của bài học.
- Yêu cầu HS về nhà ôn lại nội dung cấu tạo nguyên tử.
- Làm bài số 1.8 +1.10 SBT và các bài tracé nghiệm trong SBT.

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 1,2 -11BSCB.doc