Giáo án Giáo dục hướng nghiệp 11 (bộ môn Tin học văn phòng) - Bài 27: Thực hành lập trang tính và sử dụng hàm

Giáo án Giáo dục hướng nghiệp 11 (bộ môn Tin học văn phòng) - Bài 27: Thực hành lập trang tính và sử dụng hàm

A. Mục tiêu bài học:

Kiến thức: - Ôn lại kiến thức về Lập trang tính và Sử dụng hàm.

Kỹ năng: - Tạo trang tính với các công thức, định dạng theo đúng yêu cầu.

Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong học tập, tuân thủ theo qui trình, vệ sinh lao động.

B. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Máy tính, thiết kế bài học.

- HS: Xem lại các bài 19 → bài 26, Sách giáo khoa.

C. Các hoạt động dạy học:

 

doc 3 trang Người đăng hong.qn Ngày đăng 01/11/2017 Lượt xem 766Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Giáo dục hướng nghiệp 11 (bộ môn Tin học văn phòng) - Bài 27: Thực hành lập trang tính và sử dụng hàm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 	10/01/2016
Ngày dạy:	29/02/2016
Bài Thực hành
Lý thuyết: 	00 tiết
Thực hành: 	03 tiết
§ BÀI 27: THỰC HÀNH LẬP TRANG TÍNH VÀ SỬ DỤNG HÀM
A. Mục tiêu bài học:
Kiến thức: 	- Ôn lại kiến thức về Lập trang tính và Sử dụng hàm.
Kỹ năng: 	- Tạo trang tính với các công thức, định dạng theo đúng yêu cầu.
Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong học tập, tuân thủ theo qui trình, vệ sinh lao động.
B. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Máy tính, thiết kế bài học.
- HS: Xem lại các bài 19 → bài 26, Sách giáo khoa.
C. Các hoạt động dạy học:
Tiết 1,2,3:
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Hoạt động 1 (2’): Ổn định lớp
- Điểm danh
Điểm danh trực tiếp
HS báo cáo.
Hoạt động 2 (8’): Kiểm tra bài cũ
1. Nêu các phép so sánh
2. Sử dụng hàm IF để tính thuế XK trong bảng tính sau:
Gọi một HS lên trả lời và thao tác trên máy. Gọi HS khác bổ sung (nếu cần).
Đánh giá, cho điểm HS
GV gợi ý HS trả lời các cấu hỏi về công dụng và cú pháp hàm IF
Một HS thực hiện.
Các HS khác nghe và bổ sung bài cho bạn.
Hoạt động 3 (20’):
I. THỰC HÀNH BÀI 1:
1. Nội dung thực hành: Nhập các dữ liệu vào trang tính mới như h.4.67 trang 192/SGK. Hãy sử dụng nút lệnh Insert Functions fx để tính:
a. Tổng các số trong cột A, tổng các số trong cột B, trung bình cộng các số trong cột A và cột B.
b. Giá trị tuyệt đối |A-B| vào các ô tưông ứng trong cột C.
c. Định dạng trang tính.
2. Kết quả thực hành:
GV đặt ra các yêu cầu:
? Vị trí tính tổng các số trong cột A, B. Dùng hàm gì để tính.
? Vị trí tính TBC các số trong cột A, B. Dùng hàm nào để tính.
? |A-B|=A-B nếu A≥B
|A-B|=-(A-B) = =B-A nếu A<B
→ dùng hàm IF.
(Sau đó HD dùng hàm tính GTTĐ: ABS(A2-B2))
HS tìm hiểu về yêu cầu và phát biểu, thực hiện:
- Khởi động Excel
- Nhập dữ liệu
- Xác lập bố cục trang tính theo yêu cầu.
- Nhập công thức tính toán theo bố cục trang tính.
- Lưu bảng tính với tên: Bai26.xls (với nhãn trang tính là Bai01)
Hoạt động 4 (35’):
II. THỰC HÀNH BÀI 2:
1. Nội dung thực hành: Bài 2 trang 193/SGK.
2. Kết quả thực hành:
GV nêu các yêu cầu lập trang tính:
- Ô K6: là ngày xuất HĐ được nhập tự động từ hệ thống.
- Ô F23: là hạn giao hàng được nhập tự động từ hệ thống.
- Khối K16:K21: có công thức tính tiền cho mỗi mặt hàng từ số lượng và giá đôn vị tưông ứng.
- Ô K22: tự động tính tổng của khối K16:K21.
- Ô K23: tự động tính phí vận chuyển (nếu Ô F5≠F11 thì Phí VC 100000)
- Ô K24: tự động tính thuế bằng 10% tổng giá trị.
- Ô K27: tự động tính tổng giá trị hoá đôn bằng tổng của khối K22:K24.
- Định dạng trang tính như yêu cầu.
HS tìm hiểu về yêu cầu và phát biểu, thực hiện:
- Mở trang tính Bai26.xls, tạo thêm nhãn trang tính Bai02.
- Nhập dữ liệu
- Nhập công thức tính toán theo bố cục trang tính.
- Định dạng trang tính theo yêu cầu.
- Lưu bảng tính với tên: Bai26.xls (với nhãn trang tính là Bai02).
Hoạt động 5 (45’): 
III. THỰC HÀNH BÀI 3:
1. Nội dung thực hành: Bài 3 trang 194/SGK
2. Kết quả thực hành:
GV nêu các yêu cầu lập trang tính (như phần Yêu cầu trang 194/SGK)
GV gợi ý các công thức như phần Bài 3 trang 195/SGK.
HS tìm hiểu về yêu cầu và phát biểu, thực hiện:
- Mở trang tính Bai26.xls, tạo thêm nhãn trang tính Bai03.
- Nhập dữ liệu
- Nhập công thức tính toán theo bố cục trang tính.
- Định dạng trang tính theo yêu cầu.
- Lưu bảng tính với tên: Bai26.xls (với nhãn trang tính là Bai03).
Hoạt động 6 (25’): Đánh giá thực hành
- Về thời gian thực hiện bài
- Về thao tác: Xác định được ô cần nhập hàm, nhập hàm theo đúng trình tự, nhập địa chỉ trực tiếp hoặc bằng chuột. Sử dụng được các hàm thông dụng.
GV đánh giá chung và chấm điểm thực hành Bài 03.
HS tự đánh giá bài thực hành về việc tuân thủ quy trình thực hành, thời gian
Tiết 4
Hoạt động 7 (45’): Kiểm tra 1 tiết
Xem đề kiểm tra kèm cuối trang
GV giám sát và nhắc nhở HS nghiêm túc.
HS tập trung thực hiện.
Duyệt của Lãnh đạo
Duyệt của Tổ trưởng
Người soạn
Nguyễn Văn Long
D. Đánh giá – Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan_22.doc