Giáo án giảng dạy môn Vật lý 11 - Tiết 64: Bài tập

Giáo án giảng dạy môn Vật lý 11 - Tiết 64: Bài tập

I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức:

 - Hệ thống kiến thức và phương pháp giải bài tập về các loại quang cụ bổ trợ cho mắt (kính lúp)

2.Kỉ năng:

 - Rèn luyện kĩ năng giải các bài tập định tính về hệ quang cụ bổ trợ cho mắt.

3. Thái độ:

 - Nghiêm túc trong học tập.

4.Trọng tâm:

 - Kính lúp.

II. CHUẨN BỊ

Giáo viên: - Phương pháp giải bài tập.

 - Lựa chọn các bài tập đặc trưng.

Học sinh: - Giải các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập thầy cô đã ra về nhà.

 - Chuẩn bị sẵn các vấn đề mà mình còn vướng mắc cần phải hỏi thầy cô.

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Ngày đăng 09/06/2016 Lượt xem 996Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án giảng dạy môn Vật lý 11 - Tiết 64: Bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 64 theo ppct	Ngày soạn: 1-4-2009
BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
	- Hệ thống kiến thức và phương pháp giải bài tập về các loại quang cụ bổ trợ cho mắt (kính lúp)
2.Kỉ năng:
	- Rèn luyện kĩ năng giải các bài tập định tính về hệ quang cụ bổ trợ cho mắt.
3. Thái độ:
	- Nghiêm túc trong học tập.
4.Trọng tâm:
	- Kính lúp.
II. CHUẨN BỊ
Giáo viên: 	- Phương pháp giải bài tập.
	- Lựa chọn các bài tập đặc trưng. 
Học sinh: 	- Giải các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập thầy cô đã ra về nhà.
	- Chuẩn bị sẵn các vấn đề mà mình còn vướng mắc cần phải hỏi thầy cô.
III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
Hoạt động 1 (15 phút) : Kiểm tra bài cũ và hệ thống kiến thức
	+ Cấu tạo của kính lúp?
	+ Công thức của kính lúp?
	+ Vẽ ảnh qua kính lúp.
Hoạt động 2 (15 phút) : Giải các câu hỏi trắc nghiệm.
1.Kính lúp:
a.Thấu kính hội tụ có tiêu cự >40cm.
b.Thấu kính phân kì có tiêu cự >40cm.
c.Thấu kính hội tụ có tiêu cự <=10cm
d.Thấu kính phân kì có tiêu cự <=10cm
2.Quan sát một vật qua kính lúp ta thấy: Chọn câu trả lời sai.
a.Aûnh cùng chiều vật.
b.Aûnh lớn hơn vật.
c.Aûnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.
d.Aûnh ảo.
3.Trên vành kính lúp có ghi X2,5. Tiêu cự của kính lúp này là:
	a.2,5cm.	b.4cm	c.10cm	d.0,4cm
4.Một người có thể nhìn rõ các vật cách mắt ít nhât 10cm. Muốn nhìn rõ vật cách mắt ít nhất 25cm thì phải đeo thấu kính có độ tụ là:
a.0,5 dp	b.-0,5dp	c.2dp	d.Cảa,b,c đềud9u1ng.
5.Gọi độ tụ của mắt khi không điều tiết là : D1 : mắt thường, D2: mắt cận thị.,D3: mắt viễn thị
a.D1>D2>D3	b.. D2 >D1> D3	c. D3>D1>D2	d.Kết quả khác
6.Một người có thể nhìn rõ vật cách mắt 10-50cm, đặt mắt sát kính lúp có tiêu cụ 10 cm để quan sát vật nhỏ mà không cần điều tiết. Độ bội giác:
a.5	b.2,5	c.1,2	d.2,1
7.Chọn câu trả lời đúng: Độ bội giác của kính lúp:
a.Không phụ thuộc vào vị trí của vật khi ngắm chừng ở vô cùng.
b. Không phụ thuộc vào vị trí của vật khi ngắm chừng ở cực cận.
c. Không phụ thuộc vào vị trí của vật khi mắt đặt tại tiêu điểu ảnh của kính lúp.
d. Không phụ thuộc vào vị trí của vật khi ngắm chừng ở cực viễn.
8.Một kính lúp có tiêu cự 5cm. Một người có mắt có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là Đ = 25 cm, đặt mắt sát sau kính lúp.Độ bội giáckhi ngắm chừng ở cực cận là:
	a.6	b.5	c.2,5	d.3,5
IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
V. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1. Trên vành kính lúp có ghi X5. Tiêu cự của kính lúp này là:
	a.5cm.	b.4cm	c.10cm	d.0,4cm
2.Độ bội giác khi ngắm chừng ở vơ cùng của kính lúp:
	a.	b.	a.	a.

Tài liệu đính kèm:

  • docTieát 64 Bai tap.doc