Đề thi thử tốt nghiệp số 35

Đề thi thử tốt nghiệp số 35

Câu 1: Trong dao động điều hoà,vận tốc tức thời của vật dao động biến đổi

A. Ngược pha với li độ B. Sớm pha so với li độ

C.Cùng pha với li độ D.lệch pha so với li độ

Câu 2:Vật dao động điều hoà có tốc độ cực đại bằng 20 cm/s và gia tốc cực đại của vật là 4m/s2.Lấy 2 = 10 thì biên độ dao động của vật là:

A.5cm B.10cm C.15cm D.20cm

Câu 3: Một con lắc lò xo gồm một vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k không đổi,dao động điều hoà,nếu tăng độ cứng lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ:

A. tăng 2 lần B.Giảm 2 lần C.Giảm 4 lần D. Tăng 4 lần

Câu 4: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng 10N/m,vật có khối lượng 25g,lấy g =10m/s2,ban đầu người ta nâng vật lên cao sao cho lò xo không biến dạng rồi sau đó thả nhẹ cho vật dao động,chọn gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động,trục thẳng đứng,chiều dương hướng xuống,Phương trình dao động của vật là:

A/x = 2,5cos(0,05t + )cm B.x = 2,5cos(20t + )cm

C.x = 25cos(20t - )cm D.x = 2,5cos(20t + )cm

 

doc 4 trang Người đăng quocviet Ngày đăng 14/06/2016 Lượt xem 1120Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử tốt nghiệp số 35", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 35
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 
Câu 1: Trong dao động điều hoà,vận tốc tức thời của vật dao động biến đổi
A. Ngược pha với li độ 	B. Sớm pha so với li độ 
C.Cùng pha với li độ 	D.lệch pha so với li độ
Câu 2:Vật dao động điều hoà có tốc độ cực đại bằng 20cm/s và gia tốc cực đại của vật là 4m/s2.Lấy 2 = 10 thì biên độ dao động của vật là:
A.5cm	B.10cm	C.15cm	D.20cm
Câu 3: Một con lắc lò xo gồm một vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k không đổi,dao động điều hoà,nếu tăng độ cứng lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ: 
A. tăng 2 lần	B.Giảm 2 lần	C.Giảm 4 lần	D. Tăng 4 lần
Câu 4: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng 10N/m,vật có khối lượng 25g,lấy g =10m/s2,ban đầu người ta nâng vật lên cao sao cho lò xo không biến dạng rồi sau đó thả nhẹ cho vật dao động,chọn gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động,trục thẳng đứng,chiều dương hướng xuống,Phương trình dao động của vật là:
A/x = 2,5cos(0,05t + )cm	 	B.x = 2,5cos(20t + )cm 
C.x = 25cos(20t -)cm 	D.x = 2,5cos(20t + )cm
Câu 5:chu kì dao động điều hoà của con lắc đơn có chiều dài l,tại nơi có gia tốc trọng trường g, được xác định bởi công thức
A. T = 2π	B.T = 2π	C.T = 	D.T = π
Câu 6: Cho hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình dao động lần lượt là:x1 = 3cos(5πt+ ) (cm) và x2 = 3cos(5πt-) (cm).biên độ dao động tổng hợp của haid ao động trên là:
A. 0 cm	B. 3cm	C.6cm	D. cm
Câu 7:Sóng dọc:
A.chỉ truyền được trong chất rắn.	
B.truyền được trong chất rắn, lỏng và khí
C.truyền được trong chất rắn, lỏng , khí và cả chân không.
D.không truyền được trong chất rắn.	
Câu 8. Một người ngồi trên thuyền thấy thuyền dập dềnh lên xuống tại chỗ 15 lần trong thời gian 30giây và thấy khoảng cách giữa 4 đỉnh sóng liên tiếp nhau là 18m.Xác định vận tốc truyền sóng.
A.v = 4,5m/s	B.v = 2,25m/s	C. v = 3m/s	D. v = 12m/s
Câu 9: Sóng dừng xảy ra trên dây AB=11cm với đầu B tự do,bước sóng bằng 4cm.trên dây có:
A. 5 bụng,4nút	B.4 bụng và 5 nút	C.5 bụng,5 nút	D.6 bụng,6 nút
Câu 10:Cảm giác về âm phụ thuộc những yếu tố nào sau đây?
A/Nguồn âm và môi trường truyền âm B/Nguồn âm và tai người nghe
C/Môi trường truyền âm và tai người nghe D/Tai người nghe và thần kinh thính giác
Câu 11:Đối với đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp,chọn phát biểu đúng:
A.Tổng trở Z không thể nhỏ hơn ZL	B.Tổng trở Z không thể nhỏ hơn ZC
C.Tổng trở Z không thể nhỏ hơn R	D. Z = R + ZL + ZC
Câu 12.Cường độ dòng điện luôn luôn sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch khi
A. Đoạn mạch chỉ có cuộn cảm	B.Đoạn mạch có R và L mắc nối tiếp
C. Đoạn mạch có R cà C mắc nối tiếp	D. Đoạn mạch có L và C mắc nối tiếp
Câu 13: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C.Nếu dung kháng ZC bằng R thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở luôn
A/Trễ pha so với điện áp 2 đầu tụ điện B/Sớm pha so với điện áp 2 đầu đoạn mạch
C/Trễ pha so với điện áp 2 đầu đoạn mạch D/Sớm pha so với điện áp 2 đầu đoạn mạch
Câu 14: Đặt vào hai đầu đoạn mạch mạch điện RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều có tần số 50Hz.Biết điện trở thuần R = 25Ω,cuộn dây cảm thuần có L= H.để điện áp ở hai đầu đoạn mạch trễ pha so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ điện là:
A. 125Ω	B.150Ω	C.75Ω	D.100Ω
câu 15: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R ,cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C = mắc nối tiếp.Biểu thức điện áp giữa hai bản tụ điện uc = 50cos(100πt - )(V).Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là: 
A. i = 5Cos(100πt - )(A)	B.i = 5Cos(100πt - )(A)
C.i = 5Cos(100πt +)(A)	D.i = 5Cos(100πt )(A)
 câu 16: Định nghĩa nào sau đây là chính xác ?
A. Máy biến áp là thiết bị biến đổi một điện áp của dòng điện này thành một điện áp của dòng điên khác. 
B. Máy biến áp là thiết bị thay đổi điện áp của dòng điện xoay chiều. 
C. Máy biến áp là thiết bị thay đổi điện áp của dòng điện nhưng không làm thay đổi tần số . 
D. Máy biến áp là thiết bị thay đổi điện áp của dòng điện xoay chiều nhưng không làm thay đổi tần số .
Câu 17. Máy phát điện xoay chiều một pha gồm nam châm có p cặp và quay với vận tốc n vòng/phút. Tần số dòng điện phát ra tính theo công thức nào sau đây?
A. f = . 	B. f = 60.n.p. C. f = n.p.	D. f = 60.n/p.
Câu 18: Một mạch dao động LC với cuộn dây L = 10mH và tụ điện C = 4µF, tần số của mạch là:
A. f = 795,7 kHz	B. f = 7850 Hz C. f = 796 Hz	D. f = 12,56.10 – 4 Hz
Câu 19:Tìm phát biểu đúng về sóng điện từ.
A.Điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng gọi là sóng điện từ.
 B.Sóng điện từ có phương dao động luôn là phương ngang.
 C.Sóng điện từ không lan truyền được trong không gian. 
D.Sóng điện từ có các tính chất như sóng cơ học.
câu 20: Trong thí nghiệm Iâng, vân tối thứ nhất xuất hiện ở trên màn tại các vị trí cách vân sáng trung tâm là: (i là khoảng vân) 
A. i/4 B. i/2 C. i D. 2i Câu 21: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ được......
A. ánh sáng là sóng ngang	B. ánh sáng có thể bị tán sắc
C. ánh sáng có tính chất sóng	D. ánh sáng là sóng điện từ
Câu 22 Trong thí nghiệm Young, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m, chiếu hai khe bằng hai bức xạ có l1 = 0,760m và l2, người ta thấy vân sáng bậc 3 của bức xạ l2 trùng với vân sáng bậc 2 của bức xạ l1 thì bước sóng của bức xạ l2 là.....
A. 0,472mm 	B. 0,427mm	C. 0,506mm	D. 0,605mm
Câu 23 Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 4m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp đo được là 4,8mm. Toạ độ của vân sáng bậc 3 là:
A. ± 9,6mm 	B. ± 4,8mm	C. ± 3,6mm	D. ± 2,4mm
Câu 24: Trong y học người ta dùng bức xạ nào sau đây để chụp vết gẫy của xương trong cơ thể người.
A. Tia tử ngoại	B. Tia catốt.	C. Tia Rơnghen.	D. Tia gamma.
 Câu 25: Với điều kiện nào của ánh sáng kích thích thì hiện tượng quang điện xảy ra với một tấm kim loại xác định?
A. Bước sóng của ánh sáng kích thích phải không lớn hơn giới hạn quang điện của kim loại đó.
B. Bước sóng của ánh sáng kích thích có giá trị tuỳ ý.
C. Bước sóng của ánh sáng kích thích phải không nhỏ hơn giới hạn quang điện của kim loại đó.
D. Bước sóng của ánh sáng kích thích luôn bằng giới hạn quang điện của kim loại đó.
Câu 26 : Sắp xếp các tia sau theo thứ tự giảm dần của tần số (hồng ngoại , tử ngoại , rơn-ghen ):
A. rơnghen , tử ngoại , hồng ngoại 	B. tử ngoại , hồng ngoại , rơnghen
C. hồng ngoại , rơnghen , tử ngoại 	D. hồng ngoại , tử ngoại , rơnghen
Câu 27: Biết cường độ dòng quang điện bão hoà Ibh=2A và hiệu suất quang điện H=0,5%. Số phôtôn đập vào catốt trong mỗi giây là: 
A. 25.1015 B. 2,5.1015 C. 0,25.1015 D. 2,5.1013 
Câu 28 : trong laze rubi có sự biến đổi của dạng năng lượng nào dưới đây thành quang năng? 
A. điện năng. 	B. cơ năng. C. nhiệt năng.	D. quang năng.
Câu 29 : Chất phóng xạ P0 có chu kì bán rã T = 138 ngày. Một lượng P0 ban đầu m0 sau 276 ngày chỉ còn lại 12 mg. Tìm lượng Po ban đầu.
A. 36 mg	B. 24 mg	C. 60 mg	D. 48 mg 
Câu 30 : Tìm hạt nhân có 6 proton và 8 nơtron.
A. 	B. 	 	C. 	D. 
Câu 31: Tính năng lượng liên kết riêng của theo đơn vị MeV/nuclon, biết các khối lượng mP = 1,0073u, mC = 14,003240u và mn = 1,0087u. 1u = 931 MeV/c2.
A. 7,862	B. 8,013	C. 6,974	D. 7,2979
Câu 32: Tìm khối lượng 127I có độ phóng xạ 2 Ci. Biết chu kì bán rã T = 8 ngày.
A. 0,0155 mg 	B. 0,422 mg C. 276 mg D.383 mg
Câu 33: Bán kính quĩ đạo Bohr thứ hai là . Bán kính bằng ứng với bán kính quĩ đạo Bohr thứ:
A. 4 	B. 5 	C. 6 	D. 7
Câu 34 : . Trong thí nghiệm của Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn 1m, chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng = 0,5μm. khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp:
A. 2,5mm	B. 0,1mm	C.0,5mm	D. 1,25mm
Câu 35: Khối lượng của hạt nhân là 10,0113 (u), khối lượng của nơtrôn là mn = 1,0086 (u), khối lượng của prôtôn là mp = 1,0072 (u) và 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân là. 
A.64,332 (MeV)	B. 6,4332 (MeV)	C. 0,64332 (MeV)	D. 6,4332 (KeV)
Câu 36 : Mạch gồm R = 100Ω mắc nối tiếp cuộn dây chỉ có hệ số tự cảm L = 0,318H.Điện áp giữa 2 đầu mạch là u = 200cos100t(V) thì biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn dây là:
A. 100cos(100πt + ) 	B. 100cos(100πt + ) 
C.= 100cos(100πt - ) 	D. 200cos(100πt + ) 
Câu 37: Với c là vận tốc ánh sáng trong chân không, hệ thức Anh-xtanh giữa năng lượng nghỉ E và khối lượng m của một vật là:
A. E= mc2	B. E = 2m2c	C.E = mc2 	D. E = 2mc2
Câu 38 :Con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng với vận tốc v = 120sin10t(cm/s),khối lưọng vật nặng m = 100g,lấy g = 10m/s2.khi vật ở vị trí cao nhất thì lực đàn hồi của lò xo có độ lớn là:
A.0	B.0,2N	C.1N	D.2,2N
Câu 39 :Biết vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Nếu một ánh sáng có tần số
 f = 6.1014 Hz thì bước sóng của nó trong chân không là: 
A. 5.10-7 m B. 5.10-5 mm C. 5.10-5 m D. 5m
Câu 40 : Một loại Thiên hà phát xạ mạnh một cách bất thường các sóng vô tuyến và tia X. Nó có thể là một Thiên hà mới được hình thành, đó là một
 A. Thiên hà. B. punxa. C. quaza. D. hốc đen.
B. THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO (8 câu, tứ câu 41 đến câu 48)
Câu 41: Cho mạch điện xoay chiều gồm R, C và cuộn dây mắc nối tiếp. Cuộn dây có 
r = 10, L = H. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp dao động điều hoà có giá trị hiệu dụng là U = 50 V và tần số f = 50 Hz. Khi điện dung của tụ điện có giá trị là C1 thì số chỉ của ampe kế là cực đại và bằng 1A. Giá trị của R và C1 là 
A. 50 và F 	B. 40 và F 
C. 40 và = F 	D. R = 50 và C1 = F
Câu 42: Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là c và khối lượng nghỉ của một hạt là m0.Theo thuyết tươngg đối hẹp của Anh-xtanh,khi hạt này chuyển động với tốc dộ v thì khối lượng của nó là: 
A. 	B.. 	C.. 	D.m0
Câu 43 : Một hòn bi m = 160g treo ở một đầu lò xo k =40N/m.Quỹ đạo hòn bi là 10cm,chiều dài ban đầu của lò xo l0 = 40cm,g = 10m/s2.khi hòn bi dao động lò xo có chiều dài biến thiên trong khoảng.
A. 40cm-49cm	B.39cm-50cm	 C.39cm-49cm	 D.42cm-52cm
Câu 44: Một lò xo nhẹ có một đầu cố định,đầu kia treo một vật nặng khối lượng m = 100g.Khi vật dao động điều hoà,thời gian để vật di chuyển từ vị trí thấp nhất đến vị trí cao nhất là 0,25s.lấy 2 = 10.độ cứng của lò xo là:
A. 16 N/m	B. 2,5N/m	C.64N/m	D.32N/m
Câu 45 : Mét b¸nh xe quay nhanh dÇn ®Òu trong 4s vËn tèc gãc t¨ng tõ 120 vßng/phót lªn 360 vßng/phót. VËn tèc gãc cña ®iÓm M ë vµnh b¸nh xe sau khi t¨ng tèc ®îc 2s lµ
A. 8π rad/s	B. 10π rad/s	C. 12π rad/s	D. 14π rad/s.
Câu 46: Coi tr¸i ®Êt lµ mét qu¶ cÇu ®ång tÝnh cã khèi lîng M = 6.1024kg, b¸n kÝnh R = 6400 km. M«men ®éng lîng cña tr¸i ®Êt trong sù quay quanh trôc cña nã lµ
A. 5,18.1030 kgm2/s	B. 5,83.1031 kgm2/s.	C. 6,28.1032 kgm2/s	D.7,15.1033 kgm2/s.
Câu 47 : mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 1mH và một tụ điện có điện dung thay đổi đựoc,để máy thu bắt đựoc sóng vô tuyến có tần số từ 3MHz đến 4MHz thì điện dung phải thay đổi được trong khoảng
A. 1,6 pF C 2,8 pF	B.2μF C 2,8 μF 
C.0,16 pF C 0,28 pF	D.0,2 μF C 0,28 μF
Câu 48 :Trong chùm tia Rơnghen phát ra từ một ống Rơnghen, người ta thấy có những tia có tần số lớn nhất và bằng fmax = 5.1018Hz.. Trong 20 giây người ta xác định được có 1018 electron đập vào đối catốt thì cường độ dòng điện qua ống là: 
 A. 6mA B. 16mA C. 8mA D. 18mA 
--------------------------------------------HẾT----------------------------------- ---------------

Tài liệu đính kèm:

  • docĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 35.doc