Tập trắc nghiệm chương 1 môn Toán 11

Tập trắc nghiệm chương 1 môn Toán 11

PHẦN 1

Câu 1 : Hàm số xỏc định khi:

A. B. C. D.

Cõu 2 : Tập xỏc định của hàm số là

A. B.

C. D.

Câu 3 : Trong cỏc hàm số sau hàm số nào là hàm số chẵn?

A. B. C. D.

Câu 4 : Hàm số cú tập xỏc định là:

A. B. R C. D.

Câu 5 : Mệnh đề nào sau đõy sai?

A. Hàm số y = cotx giảm trong khoảng B. Hàm số y = tanx tăng trong khoảng

C. Hàm số y = cosx tăng trong khoảng D. Hàm số y = sinx tăng trong khoảng

 

doc 7 trang Người đăng hong.qn Lượt xem 1371Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tập trắc nghiệm chương 1 môn Toán 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1 
PHẦN 1
Câu 1 : 
Hàm số xỏc định khi:
A.
B.
C.
D.
Câu 2 : 
Tập xỏc định của hàm số là
A.
B.
C.
D.
Câu 3 : 
Trong cỏc hàm số sau hàm số nào là hàm số chẵn?
A.
B.
C.
D.
Câu 4 : 
Hàm số cú tập xỏc định là:
A.
B.
R
C.
D.
Câu 5 : 
Mệnh đề nào sau đõy sai ?
A.
Hàm số y = cotx giảm trong khoảng 
B.
Hàm số y = tanx tăng trong khoảng 
C.
Hàm số y = cosx tăng trong khoảng 
D.
Hàm số y = sinx tăng trong khoảng 
Câu 6 : 
Hàm số xỏc định khi:
A.
B.
C.
D.
Câu 7 : 
Tập xỏc định của hàm số là
A.
B.
C.
D.
Câu 8 : 
Hàm số cú tập xỏc định là:
A.
B.
C.
D.
Câu 9 : 
Tập giỏ trị của hàm số là:
A.
B.
C.
D.
Câu 10 : 
Tập xỏc định của hàm số là
A.
B.
C.
D.
Câu 11 : 
Cho hàm số: , GTLN và GTNN của hàm số là:
A.
 và - 2
B.
 và 1
C.
Kết quả khỏc
D.
 và - 1
Câu 12 : 
Cho hàm số: , GTNN của hàm số là:
A.
2
B.
3
C.
1
D.
5
Câu 13 : 
Hàm số xỏc định khi:
A.
B.
C.
D.
Câu 14 : 
Cho hàm số: , GTNN của hàm số là:
A.
2
B.
4
C.
3
D.
1
Câu 15 : 
Giỏ trị lớn nhất của hàm số là:
A.
4
B.
2
C.
5
D.
3
Câu 16 : 
Trong cỏc hàm số sau hàm số nào là hàm số lẻ?
A.
B.
C.
D.
Câu 17 : 
Hàm số đồng biến trờn Khoảng:
A.
B.
C.
D.
Câu 18 : 
Cho hàm số: , GTNN của hàm số là:
A.
5
B.
-2
C.
3
D.
4
Câu 19 : 
Hàm số nào sau đây đồng biến trên 
A.
B.
C.
D.
Câu 20 : 
Tập xỏc định của hàm số là
A.
B.
C.
D.
Câu 21 : 
Giỏ trị lớn nhất của hàm số là:
A.
1
B.
4
C.
3
D.
2
Câu 22 : 
Hàm số xỏc định khi:
A.
B.
C.
D.
PHẦN 2
Câu 1 : 
Phửụng trỡnh coự nghieọm laứ:
A.
B.
C.
D.
Câu 2 : 
Phương trỡnh cú nghiệm là:
A.
B.
C.
D.
Câu 3 : 
Phương trỡnh cú nghiệm là:
A.
B.
C.
D.
Câu 4 : 
Cho phương trỡnh: , nghiệm của pt là:
A.
B.
C.
D.
Câu 5 : 
Cho phương trỡnh: , nghiệm của pt là:
A.
B.
C.
D.
Câu 6 : 
Nghiệm của phương trỡnh : sin x + cos x = 1 là :
A.
B.
C.
D.
Câu 7 : 
Phương trỡnh sinx = m – 2 cú nghiệm khi:
A.
B.
C.
D.
Kết quả khỏc
Câu 8 : 
Tỡm nghiệm của phương trỡnh lượng giỏc: 2.sin2x - 3.sinx + 1 = 0 thoả điều kiện 0 ≤ x < 
A.
x = 
B.
x = 
C.
x = 
D.
x = 
Câu 9 : 
Chọn đỏp ỏn đỳng trong cỏc cõu sau:
A.
B.
, kϵZ
C.
D.
Câu 10 : 
Chọn đỏp ỏn đỳng trong cỏc cõu sau:
A.
B.
, kϵZ
C.
D.
Câu 11 : 
Số nghiệm của phương trỡnh : với là :
A.
2
B.
1
C.
3
D.
0
Câu 12 : 
Cỏc nghiệm của phương trỡnh với là:
A.
B.
C.
D.
Câu 13 : 
Điều kiện để phương trỡnh vụ nghiệm là
A.
B.
C.
D.
Câu 14 : 
Phương trỡnh cos2x = 1 cú nghiệm là:
A.
B.
C.
D.
Câu 15 : 
Cỏc nghiệm của phương trỡnh với là:
A.
B.
C.
D.
Câu 16 : 
Tỡm nghiệm của phương trỡnh lượng giỏc: cos²x - cosx = 0 thoả điều kiện 0 < x < π
A.
x = - 
B.
x = 0
C.
x = 
D.
x = π	
Câu 17 : 
Cho phương trỡnh: , số nghiệm của pt thuộc khoảng là: 
A.
4
B.
2
C.
3
D.
1
Câu 18 : 
Phương trỡnh cú nghiệm õm lớn nhất bằng:
A.
B.
C.
D.
Câu 19 : 
Phương trỡnh cú nghiệm là:
A.
B.
C.
D.
Câu 20 : 
Phương trỡnh cú nghiệm là:
A.
B.
C.
D.
Câu 21 : 
Phương trỡnh cosx = m+1 cú nghiệm khi:
A.
B.
C.
D.
Câu 22 : 
Phương trình có nghiệm là
A.
B.
C.
D.
Câu 23 : 
Số nghiệm của phương trỡnh : với là :
A.
3
B.
1
C.
2
D.
0
Câu 24 : 
Cho phương trỡnh: , nghiệm của pt là:
A.
B.
C.
D.
Câu 25 : 
Phương trình có nghiệm khi
A.
B.
C.
D.
Câu 26 : 
Cho phương trỡnh: , nghiệm của pt là:
A.
B.
C.
Vụ Nghiệm
D.
Câu 27 : 
Phương trình có nghiệm là
A.
B.
C.
D.
Câu 28 : 
Nghiệm của phương trình là
A.
B.
C.
D.
Câu 29 : 
Cỏc nghiệm của phương trỡnh với là:
A.
B.
C.
D.
Câu 30 : 
Chọn đỏp ỏn đỳng trong cỏc cõu sau:
A.
, kϵZ
B.
C.
D.
Câu 31 : 
Cho phương trỡnh: , nghiệm của pt là:
A.
B.
C.
D.
Đỏp số khỏc
Câu 32 : 
Phương trỡnh : tương đương với phương trỡnh nào sau đõy
A.
B.
C.
D.
Câu 33 : 
Phương trỡnh cú nghiệm dương nhỏ nhất bằng:
A.
B.
C.
D.
Câu 34 : 
Nghiệm của phương trình là
A.
B.
C.
D.
Câu 35 : 
Phương trỡnh cos(2x- =0 cú nghiệm là:
A.
B.
C.
D.
Câu 36 : 
Phương trỡnh cú nghiệm là:
A.
B.
C.
D.
Câu 37 : 
Phương trỡnh cú tập nghiệm là ?
A.
B.
C.
D.
Câu 38 : 
Cho phương trỡnh: , nghiệm của pt là:
A.
B.
C.
D.
Câu 39 : 
Cỏc nghiệm của phương trỡnh với là:
A.
B.
C.
D.

Tài liệu đính kèm:

  • doctrac_nghiem_chuong_1_luong_giac.doc