Phiếu biên soạn câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Lớp 11 (Nâng cao) - Đạo hàm hàm số lượng giác

Phiếu biên soạn câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Lớp 11 (Nâng cao) - Đạo hàm hàm số lượng giác

Giải thích các phương án nhiễu

+Phương án B : áp dụng sai công thức

+Phương án C: Tính sai đạo hàm

+Phương án D : áp dụng sai công thức và Tính sai đạo hàm

 

 

doc 10 trang Người đăng Hoài Thơm Ngày đăng 21/06/2023 Lượt xem 737Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu biên soạn câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Lớp 11 (Nâng cao) - Đạo hàm hàm số lượng giác", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TOÁN
Mã câu hỏi
GT11-CBQ
Nội dung kiến thức
Đạo hàm
Thời gian
7/8/2018
Đơn vị kiến thức
Đạo hàm hàm số lượng giác.
Trường
THPT CAO BÁ QUÁT
Cấp độ
3
Tổ trưởng
NGUYỄN VĂN NĂM
NỘI DUNG CÂU HỎI 1
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
Tính đạo hàm của hàm số 
A.
B.
C.
D.
A
Lời giải chi tiết
Giải thích các phương án nhiễu
+Phương án B : áp dụng sai công thức 
+Phương án C: Tính sai đạo hàm 
+Phương án D : áp dụng sai công thức và Tính sai đạo hàm 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 QUẢNG NAM
	PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Mã câu hỏi
GT11-CBQ
Môn: TOÁN
Nội dung kiến thức
Đạo hàm
Thời gian
7/8/2018
Đơn vị kiến thức
Đạo hàm hàm số lượng giác.
Trường
THPT CAO BÁ QUÁT
Cấp độ
3
Tổ trưởng
NGUYỄN VĂN NĂM
 NỘI DUNG CÂU HỎI 2
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
Tính đạo hàm hàm số 
A.
B.
C.
D.
A
Lời giải chi tiết
Giải thích các phương án nhiễu
+Phương án B: Tính sai đạo hàm 
+Phương án C :Tính sai đạo hàm 
+Phương án D: Tính sai đạo hàm 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 QUẢNG NAM
 PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
 Môn: TOÁN
Mã câu hỏi GT11-CBQ
Nội dung kiến thức
Đạo hàm
Thời gian
7/8/2018
Đơn vị kiến thức
Đạo hàm hàm số lượng giác
Trường
THPT CAO BÁ QUÁT
Cấp độ
4
Tổ trưởng
NGUYỄN VĂN NĂM
 NỘI DUNG CÂU HỎI 3
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
Giải phương trình , biết 
A. B
C.D.
A
Lời giải chi tiết
Giải thích các phương án nhiễu
+Phương án B:áp dụng sai công thức 
+Phương án C :áp dụng sai công thức 
+Phương án D: Tính nhầm công thức 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TOÁN
Mã câu hỏi
GT11_CBQ
Nội dung kiến thức
Lượng giác
Thời gian
8/8/2018
Đơn vị kiến thức
Đạo hàm hslg
Trường
THPT CAO BÁ QUÁT
Cấp độ
2
Tổ trưởng
NGUYỄN VĂN NĂM
NỘI DUNG CÂU HỎI 4
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
 Đạo hàm của hàm số y=sin(là:
A..
B..
C..
D..
C
Lời giải chi tiết
=(2x-3) cos(
Giải thích các phương án nhiễu
+Phương án A:hs áp dụng nhầm công thức .
+ Phương án Bhs áp dụng nhầm công thức dẫn đến kq 
+ Phương án D:hs áp dụng nhầm công thức dẫn đến kq
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Nội dung kiến thức
Đạo hàm
Thời gian
7/8/2018
Đơn vị kiến thức
Đạo hàm lượng giác
Trường
THPT CAO BÁ QUÁT
Cấp độ
2
Tổ trưởng
NGUYỄN VĂN NĂM
NỘI DUNG CÂU HỎI 5
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
Đạo hàm của hàm số y=cos6xsin2x là:
A..
B..
C..
D..
B
Lời giải chi tiết
Giải thích các phương án nhiễu
+Phương án A: hs nhớ sai công thức 
+Phương án C :hs đạo hàm sai
+Phương án D :
hs nhớ sai công thức đạo hàm 
Suy ra kq
Mã câu hỏi
GT11_CBQ
Môn: TOÁN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Mã câu hỏi
GT11_CBQ
Môn: TOÁN
Nội dung kiến thức
Đạo hàm
Thời gian
8/8/2018
Đơn vị kiến thức
Đạo hàm lượng giác
Trường
THPT CAO BÁ QUÁT
Cấp độ
2
Tổ trưởng
NGUYỄN VĂN NĂM
NỘI DUNG CÂU HỎI 6
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
 Đạo hàm của hàm số là:
A..
B..
C..
D..
A
Lời giải chi tiết
.
Giải thích các phương án nhiễu
+Phương án B: hs nhớ sai công thức 
+Phương án C :hs đạo hàm sai
+Phương án D :Hs đạo hàm sai 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TOÁN
Mã câu hỏi
GT11-CBQ
Nội dung kiến thức
Đạo hàm
Thời gian
7/8/2018
Đơn vị kiến thức
Đạo hàm hàm số lượng giác
Trường
THPT CAO BÁ QUÁT
Cấp độ
1
Tổ trưởng
NGUYỄN VĂN NĂM
NỘI DUNG CÂU HỎI 7
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
 Tìm đạo hàm của hàm số: 
A. 
B. 
C. 
D. 
A
Lời giải chi tiết
Áp dụng công thức: (Sinu)’=u’cosu
Ta có (Sin2x)’=(2x)’cos2x=2cos2x
Giải thích các phương án nhiễu
+ Phương án B:Nhầm đạo hàm của sinu với cosu 
+ Phương án C: Nhầm công thức không có u’ ((sinu)’=cosu)
+ Phương án D: Nhìn nhầm cos2x với cosx
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TOÁN 8
Mã câu hỏi
GT11-CBQ
Nội dung kiến thức
Nguyên hàm và tích phân
Thời gian
/8/2018
Đơn vị kiến thức
Tích phân
Trường
THPT 
Cấp độ
1
Tổ trưởng
...
NỘI DUNG CÂU HỎI 8
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
Tìm đạo hàm của hàm số: 
A. 
B. 
C. 
D. 
A
Lời giải chi tiết
Áp dụng công thức: (un)’=nu’u
Ta có 
Giải thích các phương án nhiễu
+ Phương án B:Nhầm công thức ( thiếu dấu trừ)
+ Phương án C: Nhầm công thức ( thiếu u’)
+ Phương án D: Nhìn nhầm sin2x với sinx
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TOÁN
Mã câu hỏi
GT11-CBQ
Nội dung kiến thức
Nguyên hàm và tích phân
Thời gian
7/8/2018
Đơn vị kiến thức
Tích phân
Trường
THPT CAO BÁ QUÁT
Cấp độ
1
Tổ trưởng
..NGUYỄN VĂN NĂM
NỘI DUNG CÂU HỎI 9
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
 Tìm đạo hàm của hàm số: 
A. 
B. 
C. 
D. 
A
Lời giải chi tiết
Theo công thức: 
Giải thích các phương án nhiễu
+ Phương án B: Nghĩ đạo hàm( sinx)’ = cosx thì (tanx)’= cotx
+ Phương án C: Nhầm công thức giữa sinx và cosx
+ Phương án D: Nhầm đạo hàm của cotx
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TOÁN
Mã câu hỏi
GT11-CBQ
Nội dung kiến thức
Nguyên hàm và tích phân
Thời gian
9/8/2018
Đơn vị kiến thức
Tích phân
Trường
THPT CAO BÁ QUÁT
Cấp độ
3
Tổ trưởng
NGUYỄN VĂN NĂM
NỘI DUNG CÂU HỎI 10
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
 Tìm đạo hàm của hàm số: 
A. 
B. 
C. 
D. 
A
Lời giải chi tiết
Áp dụng công thức: (cosu)’= - u’sinu 
Ta có: (cos2x)’= -(2x)’sin2x = -2sin2x
Giải thích các phương án nhiễu
+ Phương án B:Nhầm công thức ( thiếu dấu trừ)
+ Phương án C: Nhầm công thức ( thiếu u’)
+ Phương án D: Nhìn nhầm sin2x với sinx :

Tài liệu đính kèm:

  • docphieu_bien_soan_cau_hoi_trac_nghiem_mon_toan_lop_11_dao_ham.doc