Nội dung thi học kì II năm học 2010 – 2011 khối 11, môn Ngữ Văn

Nội dung thi học kì II năm học 2010 – 2011 khối 11, môn Ngữ Văn

1. Câu 1: (2 điểm) – Tiếng Việt

 a. Kiểm tra kiến thức tiếng Việt (1 điểm)

 b. Bài tập vận dụng tiếng Việt (1 điểm)

2. Câu 2: (3 điểm) – Đọc văn

 a. Kiểm tra kiến thức Văn học (1 điểm)

 b. Đọc – hiểu (2 điểm)

3. Câu 3: (5 điểm) – Tập làm văn

 Phân tích, cảm nhận về một bài thơ, đoạn thơ, một tác phẩm văn xuôi, một nội dung trong tác phẩm.

 

doc 3 trang Người đăng minh_thuy Lượt xem 1352Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Nội dung thi học kì II năm học 2010 – 2011 khối 11, môn Ngữ Văn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TTGDTX HUYỆN CÁI BÈ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
NỘI DUNG THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010 – 2011
KHỐI 11. MÔN NGỮ VĂN
NỘI DUNG THI HỌC KÌ II
I. TIẾNG VIỆT
II. ĐỌC VĂN
1. Nghĩa của câu
1. Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu)
2. Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt
2. Hầu Trời (Tản Đà)
3. Phong cách ngôn ngữ chính luận
3. Vội vàng (Xuân Diệu)
4. Tràng Giang (Huy Cận)
5. Đây Thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)
6. Chiều Tối ( Hồ Chí Minh)
7. Từ ấy (Tố Hữu)
8. Tôi yêu em (A.X Pu-skin)
9. Người cầm quyền khôi phục uy quyền
(Trích Những người khốn khổ -V.Huy-Gô)
CẤU TRÚC ĐỀ THI
1. Câu 1: (2 điểm) – Tiếng Việt
 a. Kiểm tra kiến thức tiếng Việt (1 điểm)
 b. Bài tập vận dụng tiếng Việt (1 điểm)
2. Câu 2: (3 điểm) – Đọc văn
 a. Kiểm tra kiến thức Văn học (1 điểm)
 b. Đọc – hiểu (2 điểm)
3. Câu 3: (5 điểm) – Tập làm văn
 Phân tích, cảm nhận về một bài thơ, đoạn thơ, một tác phẩm văn xuôi, một nội dung trong tác phẩm.
ĐỀ THI MINH HỌA
1. Câu 1: (2 điểm)
 a. Thế nào là nghĩa sự việc?
 b. Hãy phân tích nghĩa sự việc trong những câu thơ ỡ những bài thơ sau:
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo,
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
Tựa gối buông cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.
(Nguyễn Khuyến, Câu cá mùa thu)
2. Câu 2: (3 điểm)
 a. Chép lại dịch thơ bài thơ Chiều Tối (Hồ Chí Minh)
 b. Cảm nhận của anh (chị) về 4 câu thơ sau:
Tôi là con của vạn nhà 
Là em của vạn kiếp phôi pha
Là anh của vạn đầu em nhỏ
Không áo cơm, cù bất cù bơ
(Tố Hữu, Thơ, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2002)
3. Câu 3: (5 điểm)
 	Cảm nhận của anh (chị) về bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)

Tài liệu đính kèm:

  • docNOI DUNG VA CAU TRUC THI HOC KI II KHOI 11.doc