Kiểm tra 15 phút khối 10 kỳ II lần 1

Kiểm tra 15 phút khối 10 kỳ II lần 1

 Câu hỏi : Cho một vật có khối lượng m= 3 kg chuyển động ném lên cao ban đầu ở mặt đất với vận tốc 8 m/s. Tính

 1) Cơ năng của vật

 2)Vật lên tới độ cao nhất bằng bao nhiêu ?

 3) Vận tốc của vật khi vật lên cao 2m.

 4)ở vị trí nào động năng bằng thế năng

 

doc 7 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1452Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 15 phút khối 10 kỳ II lần 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 kiểm tra 15 p khối 10 kỳ II lần 1
 Họ và tên ............................................... lớp ..............
 Điểm lời phê của thày giáo
 Câu hỏi : Cho một vật có khối lượng m= 3 kg chuyển động ném lên cao ban đầu ở mặt đất với vận tốc 8 m/s. Tính
 1) Cơ năng của vật
 2)Vật lên tới độ cao nhất bằng bao nhiêu ?
 3) Vận tốc của vật khi vật lên cao 2m.
 4)ở vị trí nào động năng bằng thế năng
 kiểm tra 15 p khối 10 kỳ II lần 1
 Họ và tên ............................................... lớp ..............
 Điểm lời phê của thày giáo
 Câu hỏi : Một vật có khối lượng m= 4 kg ban đầu ở độ cao 38 m g= 10m/s2 
 Tính :
Cơ năng của vật.
Vận tốc của vật sau khi rơi được 8 m.
vận tốc của vật trứơc lúc trạm đất 
 4)ở vị trí nào động năng bằng thế năng
 kiểm tra 15 p khối 10 kỳ II lần 1
 Họ và tên ............................................... lớp ..............
 Điểm lời phê của thày giáo
 Câu hỏi Một lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k = 150 N/m , một đầu buộc vào một vật có khối lượng 800 gam . 
 một đầu cố định . người ta kéo quả cầu rời khỏi vị trí cân bằng 40 cm bỏ qua ma sát , rồi buông tay ra cho quả cầu chuyển động. 
 Tính : 1) Cơ năng của hệ vật 
 2) Vận tốc của vật khi cách vị trí cân bằng 10 cm .
 3)Vận tốc của vật ở vị trí cân bằng
 4)ở vị trí nào động năng bằng thế năng
 kiểm tra 15 p khối 10 kỳ II lần 1
 Họ và tên ............................................... lớp ..............
 Điểm lời phê của thày giáo
 Câu hỏi : Cho một vật có khối lượng m= 3 kg chuyển động ném lên cao ban đầu ở mặt đất với vận tốc 8 m/s. Tính
 1) Cơ năng của vật
 2)Vật lên tới độ cao nhất bằng bao nhiêu ?
 3) Vận tốc của vật khi vật lên cao 2m.
 kiểm tra 15 p khối 10 kỳ II lần 1
 Họ và tên ............................................... lớp ..............
 Điểm lời phê của thày giáo
 Câu hỏi : Một vật có khối lượng m= 4 kg ban đầu ở độ cao 38 m. Rơi tự do . g= 10m/s2 
 Tính :
1)Cơ năng của vật.
2)Vận tốc của vật sau khi rơi được 8 m.
3)vận tốc của vật trứơc lúc trạm đất 
 kiểm tra 15 p khối 10 kỳ II lần 1
 Họ và tên ............................................... lớp ..............
 Điểm lời phê của thày giáo
 Câu hỏi Một lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k = 150 N/m , một đầu buộc vào một vật có khối lượng 800 gam .
 một đầu cố định . người ta kéo quả cầu rời khỏi vị trí cân bằng 40 cm bỏ qua ma sát , rồi buông tay ra cho quả cầu 
 chuyển động. 
 Tính : 1) Cơ năng của hệ vật 
 2) Vận tốc của vật khi cách vị trí cân bằng 10 cm .
 3)Vận tốc của vật ở vị trí cân bằng

Tài liệu đính kèm:

  • dock tr 15 p lop 10 ky II lan 1.doc