Kiểm tra 1 tiết môn Vật lý

Kiểm tra 1 tiết môn Vật lý

1/. Nêu các đặc điểm của đường sức điện? (1,5đ)

2/. Nêu nội dung chính của thuyết electron? (1đ)

3/. Thế nào là điện trường đều? Ví dụ? (1,5đ)

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1196Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết môn Vật lý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên:
Lớp: 11A2
KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn Vật Lý
Đề 1
1/. Nêu các đặc điểm của đường sức điện? (1,5đ)
`	
2/. Nêu nội dung chính của thuyết electron? (1đ)
3/. Thế nào là điện trường đều? Ví dụ? (1,5đ)
4/. Cho 3 điện tích q1, q2, q3 đặt lần lượt tại 3 đỉnh A,B,C của hình vuông ABCD có cạnh là 4cm. Với q1=q3= - 8.10-12C , q2=64.10-12C Tính cường độ điện trường tại D? (3đ)
5/. 	
	C1= 1.5	C2= 3 
	C3= 4 	C4= 5 
	C5= 10 	U= 10 V
	a/. Tính Cb ? (1,5đ)
	b/. Tính điện tích trên mỗi tụ ?(1,5đ)
Hết

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem tra 1 tiet 11(1).doc