Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 63: Dòng điện trong bán dẫn

Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 63: Dòng điện trong bán dẫn

I. Muc tiêu

1. Kiến thức: Nắm được đặc tính dẫn điện của bán dẫn và bản chất của dòng điện trong bán dẫn.

- Phân biệt bán dẫn loại p và n thông qua loại hạt dẫn điện cơ bản và cách tạo ra bán dẫn loại p và n.

2. Kỹ năng:

- Giải thích được nguyên nhân sinh ra dòng điện trong bán dẫn.

- Tìm được loại hạt mang điện cơ bản trong bán dẫn loại n và p.

II. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của giáo viên: Một bản mạch điện tử để giới thiệu

2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc SGK trước khi đến lớp, tìm hiểu thông qua một số mạch bán dẫn.

III. Tổ chức dạy học

Hoạt động 1:

 

doc 1 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1217Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 63: Dòng điện trong bán dẫn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 63: 	Dòng điện trong bán dẫn
	Lớp dạy: 	Ngày soạn: 	Ngày dạy:
I. Muc tiêu
1. Kiến thức: Nắm được đặc tính dẫn điện của bán dẫn và bản chất của dòng điện trong bán dẫn.
- Phân biệt bán dẫn loại p và n thông qua loại hạt dẫn điện cơ bản và cách tạo ra bán dẫn loại p và n.
2. Kỹ năng:
- Giải thích được nguyên nhân sinh ra dòng điện trong bán dẫn.
- Tìm được loại hạt mang điện cơ bản trong bán dẫn loại n và p. 
II. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của giáo viên: Một bản mạch điện tử để giới thiệu
2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc SGK trước khi đến lớp, tìm hiểu thông qua một số mạch bán dẫn.
III. Tổ chức dạy học
Hoạt động 1:
* Mục tiêu: 
* Tổ chức:
Thời gian
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Giải thích liên kết của Si trong tinh thể.
- Mô tả quá trinh xảy ra đối với e khi nhiệt độ của Si tăng.
- Chỉ ra sự chuyển động của lỗ trống trong tinh thể Si.
- Nêu bản chất của dòng điện tỏng bán dẫn tinh khiết.
- Giải thích khái niệm bán dẫn.
- Giới thiẹu một số chất là bán dẫn.
- Si liên kết trong tinh thể như thế nào ?
- Nếu nhiệt độ của tinh thể Si tăng thì các e tham gia trong kiên kết chuyển động như thế nào ?
- Khi đó vị trí liên kết mang diện tích gì ?
- Liêu điện tích dương đó có chuyển động không ?
- Vậy hạt mang điện chuyển động trong bán dẫn là những hạt nào ?
Hoạt động 2:
* Mục tiêu: Xác định loại hạt mang điện cơ bản trong bán dẫn loại n.
* Tổ chức:
Thời gian
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Thảo luận tìm cách tạo ra bán dẫn có số hạt mang điện tăng hơn so với bán dẫn tinh khiết.
- So sánh số hạt e và lỗ trống trong bán dẫn loại n.
- Chỉ ra hạt mang điên cơ bản.
- Làm thế nào để hạt mang điện trong bán dẫn có thể tăng lên ?
- Giới thiệu hat loại bán dẫn.
- Nêu cách tạo ra bán dẫn loại n.
- Hướng dẫn như đối với bán dẫn tinh khiết.
Hoạt động 3:
* Mục tiêu: Xác định loại hạt mang điện cơ bản trong bán dẫn loại p.
* Tổ chức:
Thời gian
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Thảo luận tìm cách tạo ra bán dẫn có số lỗ trống tăng hơn so với bán dẫn tinh khiết.
- So sánh số hạt e và lỗ trống trong bán dẫn loại p.
- Chỉ ra hạt mang điên cơ bản.
- Làm thế nào để số lỗ trống trong bán dẫn có thể tăng lên ?
- Giới thiệu hat loại bán dẫn.
- Nêu cách tạo ra bán dẫn loại p.
- Hướng dẫn như đối với bán dẫn tinh khiết.
- Nêu bản chất của dòng điện trong bán dẫn tinh khiết
- Bán dẫn loại n và p được tao ra như thế nào ? Hạt mang điện cơ bản trong bán dẫn loại n và p là gì? 

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 63 - Dong dien trong ban dan.doc