Giáo án Tự chọn môn Vật lý 11 - Từ thông, cảm ứng điện từ

Giáo án Tự chọn môn Vật lý 11 - Từ thông, cảm ứng điện từ

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức :

- Củng cố khi niệm từ thơng, biểu thức từ thơng v ý nghĩa vật lí của từ thơng.

- Hiểu r thm về hiện tượng cảm ứng điện từ, về định luật len-xơ.

- Hiểu r thm về tính chất v cơng dụng của dịng điện fu-cơ.

2. Kĩ năng :

- Giải các bài tập về từ thông và cảm ứng điện từ.

3. Thái độ :

- Học tập tự gic, tích cực.

II. Chuẩn bị :

1. Giáo viên :

- Cc bi tập trang 58-60 sbt.

2. Học sinh :

- Chuẩn bị trước các bài tập nói trên theo yêu cầu của giáo viên.

III. Lên lớp :

1. Ổn định lớp : Sĩ số, trật tự

2. Kiểm tra bài cũ :

- Định nghĩa, biểu thức, đơn vị của từ thông? Từ thông phụ thuộc gì v phụ thuộc như thế nào? Khi nào từ thông biến thiên?

- Hiện tượng cảm ứng điện từ là gì? Phát biểu định luật len-xơ? Khi nào ? Khi no ?

- Dịng điện fu-cô là gì? Nu tình chất v cơng dụng của dịng điện fu-cô? Khi nào dịng điện fu-cô có hại? Cách khắc phục?

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1730Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự chọn môn Vật lý 11 - Từ thông, cảm ứng điện từ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập: TỪ THÔNG. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
G A tự chọn -tuần 24
Mục tiêu :
Kiến thức :
Củng cố khái niệm từ thơng, biểu thức từ thơng và ý nghĩa vật lí của từ thơng.
Hiểu rõ thêm về hiện tượng cảm ứng điện từ, về định luật len-xơ.
Hiểu rõ thêm về tính chất và cơng dụng của dịng điện fu-cơ.
Kĩ năng :
Giải các bài tập về từ thơng và cảm ứng điện từ.
Thái độ :
Học tập tự giác, tích cực.
Chuẩn bị :
Giáo viên :
Các bài tập trang 58-60 sbt.
Học sinh :
- Chuẩn bị trước các bài tập nĩi trên theo yêu cầu của giáo viên.
Lên lớp :
Ổn định lớp : Sĩ số, trật tự 
Kiểm tra bài cũ :
Định nghĩa, biểu thức, đơn vị của từ thơng? Từ thơng phụ thuộc gì và phụ thuộc như thế nào? Khi nào từ thơng biến thiên?
Hiện tượng cảm ứng điện từ là gì? Phát biểu định luật len-xơ? Khi nào ? Khi nào ?
Dịng điện fu-cơ là gì? Nêu tình chất và cơng dụng của dịng điện fu-cơ? Khi nào dịng điện fu-cơ cĩ hại? Cách khắc phục?
Phương pháp và nội dung bài giảng :
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
20’
20’
- Cho hs đọc nội dung bài tốn, thảo luận để tìm đáp án hoặc cơng thức áp dụng và giải thích.
- Nhận xét phần giải thích hoặc bài giải của hs.
- Vẽ hình lên bảng và hướng dẫn cách làm.
- Gọi hs lên bảng trình bày .
Bài (23.6)
a)
b)
- Cho hs đọc nội dung bài tốn, thảo luận để tìm đáp án hoặc cơng thức áp dụng và giải thích.
- Nhận xét phần giải thích hoặc bài giải của hs.
- Vẽ hình lên bảng và hướng dẫn cách làm.
- Gọi hs lên bảng trình bày .
- Đọc nội dung bài tốn.
- Thảo luận nhĩm để tìm đáp án.
- Giải thích lí do.
- Quan sát hình vẽ và nghe GV hướng dẫn.
- Thảo luận nhĩm và đại diện lên bảng trình bày.
H
E
A
C
D
c)
d)
e)
- Quan sát hình vẽ và nghe GV hướng dẫn.
- Thảo luận nhĩm để giải và đại diện lên bảng trình bày.
- Nghe nhận xét, đánh giá của giáo viên.
- Tự tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.
Bài (23.1):
Đáp án D
Bài (23.2):
1-S ; 2-S ; 3-Đ ; 4-S ;
 5-Đ ; 6-Đ ; 7-Đ
Bài (23.3):
Từ thơng qua mặt bán cầu bằng từ thơng qua mặt đáy của bán cầu đĩ:
Bài (23.4):
Gọi H là trung điểm của AC thì . Vì 
Bài (23.6):
a, Do 
b, Do 
c, Do 
d, Do 
e, Do 
Bài (23.7):
1-S ; 2-S ; 3-Đ ; 4-Đ
củng cố :
- Phương pháp giải bài tập về từ thơng và cảm ứng điện từ
Dặn lớp :
- Về nhà làm tiếp các bài tập cịn lại.
Rút kinh nghiệm :
Ngày........tháng........năm............
Kí duyệt
.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 24 Từ thông. cảm ứng điện từ.doc