Giáo án Tự chọn môn Vật lý 11 - Thấu kính mỏng

Giáo án Tự chọn môn Vật lý 11 - Thấu kính mỏng

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức :

- Củng cố các kiến thức về thấu kính mỏng như các định nghĩa, các công thức của thấu kính, công dụng của thấu kính và vẽ được ảnh của vật qua thấu kính.

2. Kĩ năng :

- Giải cc bi tập về thấu kính mỏng.

3. Thái độ :

- Học tập tự giác, tích cực, chủ động.

II. Chuẩn bị :

1. Giáo viên :

- Một số bi tập trong sbt (trang 79)

2. Học sinh :

- Chuẩn bị trước các bài tập nói trên theo yêu cầu của giáo viên.

III. Lên lớp :

1. Ổn định lớp : Sĩ số, trật tự

2. Kiểm tra bài cũ :

- Thấu kính l gì? Gồm cĩ những loại thấu kính no?

- Nêu các định nghĩa quang tâm, trục chính, trục phụ, tiêu điểm ảnh, tiêu điểm vật, tiêu diện?

- Nêu tính chất quang học của quang tâm, tiêu điểm ảnh, tiêu điểm vật và minh họa bằng đường truyền của tia sáng trong mỗi trường hợp.

- Định nghĩa, biểu thức, đơn vị của tiêu cự và độ tụ? Viết công thức thấu kính và công thức độ phóng đại ảnh.

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1739Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự chọn môn Vật lý 11 - Thấu kính mỏng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập: THẤU KÍNH MỎNG
G A tự chọn-tuần 31
Mục tiêu :
Kiến thức :
Củng cố các kiến thức về thấu kính mỏng như các định nghĩa, các cơng thức của thấu kính, cơng dụng của thấu kính và vẽ được ảnh của vật qua thấu kính.
Kĩ năng :
Giải các bài tập về thấu kính mỏng.
Thái độ :
Học tập tự giác, tích cực, chủ động.
Chuẩn bị :
Giáo viên :
Một số bài tập trong sbt (trang 79)
Học sinh :
Chuẩn bị trước các bài tập nĩi trên theo yêu cầu của giáo viên.
Lên lớp :
Ổn định lớp : Sĩ số, trật tự 
Kiểm tra bài cũ :
Thấu kính là gì? Gồm cĩ những loại thấu kính nào?
Nêu các định nghĩa quang tâm, trục chính, trục phụ, tiêu điểm ảnh, tiêu điểm vật, tiêu diện?
Nêu tính chất quang học của quang tâm, tiêu điểm ảnh, tiêu điểm vật và minh họa bằng đường truyền của tia sáng trong mỗi trường hợp.
Định nghĩa, biểu thức, đơn vị của tiêu cự và độ tụ? Viết cơng thức thấu kính và cơng thức độ phĩng đại ảnh.
Phương pháp và nội dung bài giảng :
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
20’
20’
- Yêu cầu hs đọc nội dung các bài tốn và vẽ hình.
- Cho hs thảo luận để tìm cách giải hoặc tìm cơng thức áp dụng.
- Yêu cầu đại diện hs lên bảng trình bày.
- Nhận xét, đánh giá bài giải và động viên khuyến khích hs
- Các em đọc đề bài (29.16) sbt và tĩm tắt bài tốn.
- Yêu cầu hs thảo luận để chọn phương án giải quyết và cơng thức cần áp dụng.
- Gọi đại diện hs lên bảng giải bài tốn.
- Nhận xét, đánh giá bài giải của hs, động viên, kk các em.
- Nếu hs khơng làm được thì gv hướng dẫn để các em tự giải.
- Đọc nội dung các bài tốn, vẽ hình và tĩm tắt đề bài.
B
A
- Thảo luận nhĩm để tìm cách giải.
- Nghe hướng dẫn của giáo viên.
- dựa vào hình vẽ, tính thuận nghịch của chiều truyền as và các cơng thức thấu kính để giải.
- Đọc nội dung các bài tốn, vẽ hình và tĩm tắt đề bài.
- Thảo luận nhĩm để tìm cách giải.
- Đại diện lên bảng trình bày.
- Nghe nhận xét, đánh giá của giáo viên và tự tích lũy kinh nghiệm.
BÀI TẬP TRANG 79 SBT
Bài (29.15):
Theo giả thiết ta cĩ:
Mà 
Do nên:
Và:
Vậy:
Áp dụng bằng số với L = 100 cm ; k=2,25 ta được:
Bài (29.16):
a, Ta cĩ:
Lấy đạo hàm của d’ theo d ta được:
Tức là nếu giảm thì tăng và ngược lại. Vậy ảnh và vật chuyển động cùng chiều.
b, Ta cĩ:
củng cố :
Phương pháp giải các bài tập về thấu kính mỏng.
Dặn lớp :
Về nhà làm các bài tập ở phần tương ứng trong sbt.
Rút kinh nghiệm :
Ngày........tháng........năm............
Kí duyệt
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 32 Hệ thấu kính mỏng.doc