Giáo án Tự chọn môn Vật lý 11 - Lực lo-Ren-xơ

Giáo án Tự chọn môn Vật lý 11 - Lực lo-Ren-xơ

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức :

- Củng cố các kiến thức về phương, chiều, độ lớn của lực Lo-ren-xơ và chuyển động của điện tích trong từ trường đều.

2. Kĩ năng :

- Giải các bài tập xác định lực Lo-ren-xơ và bài toán chuyển động của điện tích trong từ trường đều.

3. Thái độ :

- Học tập tự gic, tích cực.

II. Chuẩn bị :

1. Giáo viên :

- Cc bi tập trang 54-55 sbt.

2. Học sinh :

- Chuẩn bị trước các bài tập trên theo yêu cầu của giáo viên.

III. Lên lớp :

1. Ổn định lớp : Sĩ số, trật tự

2. Kiểm tra bài cũ :

- Lực Lo-ren-xơ là gì? Điểm đặt, phương, chiều, độ lớn của lực Lo-ren-xơ?

- Hạt tích điện sẽ chuyển động như thế nào trong từ trường đều? Viết công thức xác định bán kính quỹ đạo của hạt?

3. Phương pháp và nội dung bài giảng :

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 2174Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự chọn môn Vật lý 11 - Lực lo-Ren-xơ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập: LỰC LO-REN-XƠ
G A tự chọn-tuần 23
Mục tiêu :
Kiến thức :
Củng cố các kiến thức về phương, chiều, độ lớn của lực Lo-ren-xơ và chuyển động của điện tích trong từ trường đều.
Kĩ năng :
Giải các bài tập xác định lực Lo-ren-xơ và bài tốn chuyển động của điện tích trong từ trường đều.
Thái độ :
Học tập tự giác, tích cực.
Chuẩn bị :
Giáo viên :
Các bài tập trang 54-55 sbt.
Học sinh :
Chuẩn bị trước các bài tập trên theo yêu cầu của giáo viên.
Lên lớp :
Ổn định lớp : Sĩ số, trật tự 
Kiểm tra bài cũ :
Lực Lo-ren-xơ là gì? Điểm đặt, phương, chiều, độ lớn của lực Lo-ren-xơ ?
Hạt tích điện sẽ chuyển động như thế nào trong từ trường đều ? Viết cơng thức xác định bán kính quỹ đạo của hạt ?
Phương pháp và nội dung bài giảng :
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
20’
20’
- Cho hs đọc nội dung bài tốn, thảo luận để tìm đáp án hoặc cơng thức áp dụng và giải thích.
- Nhận xét phần giải thích hoặc bài giải của hs.
- Vẽ hình lên bảng và gọi hs lên xác định véc tơ trong từng trường hợp.
 so sánh 
HD
Tìm P = ?
Tìm f = ?
So sánh P và f?
- Cho hs thảo luận nhĩm để:
+ Tìm dạng quỹ đạo của proton trong từng trường hợp.
+ Tìm sự biến thiên vận tốc của proton trong từng trường hợp.
+ So sánh dạng quỹ đạo và sự biến thiên vận tốc của proton khi nĩ cđ trong điện trường đều và trong từ trường đều.
Tìm B = ?
Giải thích:
- Vì lực Lo-ren-xơ td lên e cĩ độ lớn khơng đổi và luơn với 
- Vì đơn vị của B là 
- Vì động năng là đại lượng vơ hướng, chỉ phụ thuộc vào độ lớn của vận tốc.
- Thảo luận nhĩm và áp dụng quy tắc bàn tay trái.
- Xác định phương, chiều của .
- Tính độ lớn của trọng lực, tính độ lớn của lực Lo-ren-xơ td lên e rồi so sánh hai lực này.
- Thảo luận nhĩm
- Lập bảng so sánh chuyển động của proton trong điện trường đều và trong từ trường đều về quỹ đạo cđ và độ lớn vận tốc ở các trường hợp.
- Hai hs lên bảng trình bày.
- Nghe nhận xét đánh giá của GV và tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân.
- Thảo luận nhĩm để tìm vận tốc e sau khi được gia tốc qua hiệu điện thế U.
- Thảo luận nhĩm để tìm độ lớn cảm ứng từ của từ trường.
Bài (22.1):
Chọn A
Bài (22.2):
Chọn B
Bài (22.3):
Chọn B
Bài (22.4):
a, Cảm ứng từ vuơng gĩc với mặt phẳng hình vẽ và hướng từ trong ra ngồi.
b, Cảm ứng từ vuơng gĩc với mặt phẳng hình vẽ và hướng từ trong ra ngồi.
Bài (22.5):
Trọng lượng của e:
Lực Lo-ren-xơ td lên e:
Ta thấy lực Lo-ren-xơ lớn hơn rất nhiều so với trọng lực td lên e
Bài (22.6):
a, Cđ của proton trong đ trường đều:
- : quỹ đạo thẳng, độ lớn vận tốc tăng lên.
- : quỹ đạo parabol, độ lớn vận tốc tăng lên.
- : quỹ đạo parabol, độ lớn vận tốc tăng lên.
b, Cđ của proton trong từ trường đều:
- : quỹ đạo thẳng, độ lớn vận tốc khơng đổi.
- : quỹ đạo trịn, độ lớn vận tốc khơng đổi.
- : quỹ đạo là đường xoắn ốc, độ lớn vận tốc khơng đổi.
Bài (22.7):
Vận tốc e sau khi được gia tốc:
Từ cơng thức tính bán kính quỹ đạo:
củng cố :
Phương pháp giải bài tập xác định lực lo-ren-xơ và cđ của điện tích trong từ trường đều.
Dặn lớp :
Về nhà làm tiếp các bài tập cịn lại trong sbt
Rút kinh nghiệm :
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày........tháng........năm............
Kí duyệt

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 23 Lực Lo-ren-xơ.doc