Giáo án Tin học 11 - Tiết 3: Bài tập

Giáo án Tin học 11 - Tiết 3: Bài tập

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức.

- Củng cố một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình.

2. Kĩ năng.

- Phân biệt được các loại hằng và biểu diễn hằng trong Pascal

3. Thái độ.

- Học sinh có thái độ học tập tích cực, tư duy trong học tập.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS.

1. Chuẩn bị của giáo viên.

- Giáo án, SGK, SGV, SBT

2. Chuẩn bị của học sinh.

- Vở nghi, SGK,SBT.

III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC.

- Thuyết trình và vấn đáp.

IV. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC.

1. Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

- Lồng vào bài.

3. Bài mới.

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 2823Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 11 - Tiết 3: Bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn :24/08/2009
Tiết 3:
Bài tập
I. Mục tiêu.
1. Kiến thức.
- Củng cố một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình.
2. Kĩ năng.
- Phân biệt được các loại hằng và biểu diễn hằng trong Pascal
3. Thái độ.
- Học sinh có thái độ học tập tích cực, tư duy trong học tập.
II. chuẩn bị của GV và HS.
1. Chuẩn bị của giáo viên.
- Giáo án, SGK, SGV, SBT
2. Chuẩn bị của học sinh.
- Vở nghi, SGK,SBT.
III. Phương pháp dạy học.
- Thuyết trình và vấn đáp.
IV. Tiến trình bài học.
1. ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ
- Lồng vào bài.
3. Bài mới.
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
Hoạt động 1:
GV: Giải đáp các thắc mắc về bài tập trong SGK và SBT
Bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, trang 13 SGK
Hoạt động 2:
GV: Đưa ra bài tập bổ sung
và yêu cầu học sinh suy nghĩ và làm bài 
GV: Yêu cầu học sinh chỉ ra tên dành riêng do người lập trình đặt hằng, biến, lỗi cú pháp, lỗi ngữ nghĩa trong đoạn chương trình
Bài 1: Hãy chọn nghững biểu diễn hằng trong những biểu diễn dưới đây 
a. Begin
b. 21 A
c. 1024
d. _ 46
e. 6 B8
f. 12.4E-5
Bài 2: Hãy chọn cách biểu diễn tên trong những biểu diễn sau
a. ‘ ***
b. _5 +9 _0
c. Pp
d. +256.1
e. FA39
f. (2)
Bài 3: Trong những biểu diễn dưới đây biểu diễn nào là từ khoá P
a. End
b. Interger
c. Real
d. Sqrt
e. Abs
f. Var
Bài 4: Hãy chỉ ra tên dành riêng tên do người lập trình đặt hằng, biến, lỗi cú pháp, lỗi ngữ nghĩa trong đoạn CT sau
Program gptb2;
Var a,b,c,x1,x2, delta: real;
Const
Begin
a: = 2; 
Weiteln(‘ hãy nhập hệ số b,c’); 
Readln (b) ; Readln (c);
Delta= b*b+*a*c
If delta< 0 then Weiteln( ‘phương trình vô nghiệm’);
Else
 if delta=0 then Writeln (‘ phương trình có nghiệm , kép x=-b/2a
Else
 Begin
 Weiteln (‘ nghiệm x1 của PT là , x1=( -b+ sqet(delta))/2a));
 Weiteln (‘ nghiệm x2 của PT là , x2=( -b+ sqet(delta))/2a));
 End;
Readln;
End.
4. Củng cố.
- Giải dáp thắc mắc nếu có.
5. Dặn dò.
- Về nhà học lại bài và làm bài tập.

Tài liệu đính kèm:

  • docanh noel dep nay.doc