Giáo án môn Vật lý lớp 11 - Tiết 36, 37: Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của đi ôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Giáo án môn Vật lý lớp 11 - Tiết 36, 37: Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của đi ôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

 + Biết được cấu tạo của điôt bán dẫn và giải thích được tác dụng chỉnh lưu dòng điện của nó.

 + Biết cách khảo sát đặc tính chỉnh lưu dòng điện của điôt bán dẫn. Từ đó đánh giá được tác dụng chỉnh lưu của điôt bán dẫn.

 + Biết được cấu tạo của tranzito và giải thích được tác dụng khuếch đại dòng điện của nó.

 + Biết cách khảo sát tính khuếch đại dòng của tranzito. Từ đó đánh giá được tác dụng khuếch đại dòng của tranzito.

2. Kĩ năng

 + Biết cách lựa chọn, sử dụng các dụng cụ điện, các linh kiện điện thích hợp và mắc chúng thành một mạch điện để tiến hành khảo sát đặc tính chỉnh lưu dòng điện của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại dòng của tranzito.

 + Biết cách đo và ghi kết quả đo để lập bảng số liệu hoặc vẽ đồ thị biểu diễn đặc tính chỉnh lưu dòng điện của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại dòng của tranzito.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

 + Phổ biến cho học sinh những nội dung cần phải chuẩn bị trước buổi thực hành.

 + Kiểm tra các dụng cụ thí nghiệm cần thiết cho bài thực hành. Làm thử trước các nội dung thực hành.

2. Học sinh:

 + Đọc kĩ nội dung bài thực hành.

 + Chuẩn bị báo cáo thí nghiệm theo mẫu cho sẵn ở cuối bài thực hành.

 

doc 2 trang Người đăng ngohau89 Lượt xem 1260Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý lớp 11 - Tiết 36, 37: Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của đi ôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 BÀI 18 . THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA Ngày soạn: 20/9/08
 ĐIÔT BÁN DẪN VÀ ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANZITO Tiết 36-37
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
	+ Biết được cấu tạo của điôt bán dẫn và giải thích được tác dụng chỉnh lưu dòng điện của nó.
	+ Biết cách khảo sát đặc tính chỉnh lưu dòng điện của điôt bán dẫn. Từ đó đánh giá được tác dụng chỉnh lưu của điôt bán dẫn.
	+ Biết được cấu tạo của tranzito và giải thích được tác dụng khuếch đại dòng điện của nó.
	+ Biết cách khảo sát tính khuếch đại dòng của tranzito. Từ đó đánh giá được tác dụng khuếch đại dòng của tranzito.
2. Kĩ năng
	+ Biết cách lựa chọn, sử dụng các dụng cụ điện, các linh kiện điện thích hợp và mắc chúng thành một mạch điện để tiến hành khảo sát đặc tính chỉnh lưu dòng điện của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại dòng của tranzito.
	+ Biết cách đo và ghi kết quả đo để lập bảng số liệu hoặc vẽ đồ thị biểu diễn đặc tính chỉnh lưu dòng điện của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại dòng của tranzito.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
	+ Phổ biến cho học sinh những nội dung cần phải chuẩn bị trước buổi thực hành.
	+ Kiểm tra các dụng cụ thí nghiệm cần thiết cho bài thực hành. Làm thử trước các nội dung thực hành.
2. Học sinh: 
 	+ Đọc kĩ nội dung bài thực hành.
	+ Chuẩn bị báo cáo thí nghiệm theo mẫu cho sẵn ở cuối bài thực hành.
III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
Hoạt động 1: Oån định lớp
Hoạt động 2: KTBC
Tiết 1
A. KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐIÔT BÁN DẪN
Hoạt động 3 : Tìm hiểu cơ sở lí thuyết.
	+ Giáo viên gọi học sinh nêu tính chất đặc biệt của lớp tiếp xúc n-p của chất bán dẫn và nêu nhận xét.
	+ Một học sinh khác nhận xét mối quan hệ giữa U và I khi sử dụng điôt thuận vá điôt ngược và dự đoán đồ thị U(I) trong hai trường hợp.
Hoạt động 4 : Giới thiệu dụng cụ đo.
	+ Giới thiệu cách sử dụng đồng hồ đa năng hiện số.
	+ Giới thiệu các dụng cụ thí nghiệm trên hình vẽ 18.3; 18.4 sgk. 
Hoạt động 5 : Tiến hành thí nghiệm.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khảo sát dòng điện thuận chạy qua điôt
 -Hướng dẫn cách mắc mạch điện như hình 18.3 sgk (chú ý cách đặt thang đo của ampe kế và vôn kế).
 -Theo giỏi, hướng dẫn, kiểm tra việc lắp ráp của hs.
 -Yêu cầu học sinh cho mạch hoạt động, đọc và ghi số liệu vào bảng số liệu 18.1 đã chuẩn bị.
2. Khảo sát dòng điện ngược chạy qua điôt
 -Hướng dẫn cách mắc mạch điện như hình 18.4 sgk (chú ý cách đặt thang đo của ampe kế và vôn kế).
 -Theo giỏi, hướng dẫn, kiểm tra việc lắp ráp của hs.
 -Yêu cầu học sinh cho mạch hoạt động, đọc và ghi số liệu vào bảng số liệu 18.1 đã chuẩn bị.
 -Theo giỏi các động tác, phương pháp lắp ráp thí nghiệm của thấy cô.
 - Lắp ráp thí nghiệm theo nhóm.
 - Cho mạch hoạt động, đọc và ghi số liệu vào bảng số liệu 18.1 sgk đã chuẩn bị sẵn.
 -Theo giỏi các động tác, phương pháp lắp ráp thí nghiệm của thấy cô.
 -Lắp ráp thí nghiệm theo nhóm.
 -Cho mạch hoạt động, đọc và ghi số liệu vào bảếuố liệu 18.1 sgk đã chuẩn bị sẵn.
Tiết 2
A. KHẢO SÁT TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANZITO
Hoạt động 6 : Tìm hiểu cơ sở lí thuyết.
	+ Giáo viên gọi học sinh nêu tính chất đặc biệt của lớp tiếp xúc n-p-N của chất bán dẫn và nêu nhận xét.
	+ Một học sinh khác nhận xét về cách phân cực cho tranzito (hình 18.7).
	+ Giới thiệu các dụng cụ thí nghiệm trên hình vẽ 18.8 sgk. 
Hoạt động 7 : Tiến hành thí nghiệm.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 -Hướng dẫn cho học sinh cách mắc tranzito và các thiết bị khác theo sơ đồ hình 18.8 sgk.
 -Lưu ý học sinh cách mắc nguồn, điện trở, biến trở.
theo dõi, kiểm tra cách mắc của các nhóm.
-Hướng dẫn học sinh thực hiện C5.
 -Hướng dẫn học sinh tiến hành bốn bước thí nghiệm như sách giáo khoa.
 -Yêu cầu học sinh đọc và ghi số liệu vào bảng.
 - Mắc sơ đồ 18.8 theo sự hướng dẫn của thầy cô. Chú ý:
-Vị trí của bộ nguồn 6V một chiều, mắc biến trở theo kiểu phân áp, mắc đúng các vị trí của các microampe kế A1, A2.
 -Thực hiện C5
 -Thực hiện các bước thí nghiệm theo sgk và hướng dẫn của thầy cô.
 -Đọc và ghi các số liệu vào bảng số liệu 18.2.
Hoạt động 6 (15 phút): Báo cáo thí nghiệm.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 - Hướng dẫn mỗi học sinh làm một bảng báo cáo ghi đầy đủ các mục:
+ Họ, tên, lớp
+ Mục tiêu thí nghiệm
+ Cơ sở lí thuyết
+ Cách tiến hành
+ Kết quả
+ Nhận xét
 - Làm bảng báo cáo đầy đủ các mục theo hướng dẫn của thầy cô.
 - Phần kết quả ghi đầy đủ số kiệu và tính toán vào các bảng như ở các trang 113, 114.
 -Nhận xét về: Độ chính xác, nguyên nhân, cách khác phục.
 - Thực hiện phần nhận xét và kết luận.

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 36-37.doc