Giáo án môn Vật lý 11 - Tiết 5, 6: Điện trường

Giáo án môn Vật lý 11 - Tiết 5, 6: Điện trường

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

- Nêu được định nghĩa và kiến thức cơ bản của điện trường.

- Xác định được ý nghĩa, định nghĩa cường độ điện trường tại một điểm trong điện trường. Nêu được đơn vị đo cường độ điện trường.Biểu diễn được vectơ cường độ điện trường tại một điểm.

- Phát biểu được nguyên lý chồng chất điện trường.

- Phát biểu được định nghĩa và các đặc điểm của đường sức điện, khái niệm điện trường đều.

 2. Kĩ năng:

- Vận dụng các công thức cường độ điện trường, đặc diểm của vectơ cường độ điện trường, nguyên lý chồng chất các điện trường để xác định cường độ điện trường của một hai điện tích điểm.

- Vẽ được đường sức của điện trường của điện tích điểm và điện trường đều.

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1534Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 11 - Tiết 5, 6: Điện trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 LÍ BÁM SÁT 5,6:
ĐIỆNTRƯỜNG 
Mục tiêu:
 1. Kiến thức:
- Nêu được định nghĩa và kiến thức cơ bản của điện trường.
- Xác định được ý nghĩa, định nghĩa cường độ điện trường tại một điểm trong điện trường. Nêu được đơn vị đo cường độ điện trường.Biểu diễn được vectơ cường độ điện trường tại một điểm.
- Phát biểu được nguyên lý chồng chất điện trường.
- Phát biểu được định nghĩa và các đặc điểm của đường sức điện, khái niệm điện trường đều.
 2. Kĩ năng:
- Vận dụng các công thức cường độ điện trường, đặc diểm của vectơ cường độ điện trường, nguyên lý chồng chất các điện trường để xác định cường độ điện trường của một hai điện tích điểm.
- Vẽ được đường sức của điện trường của điện tích điểm và điện trường đều.
Chuẩn bị:
 Kiến thức và bài tập.
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
TIẾT 1 
Bài 3.7 SBT:
HS đọc và tóm tắt đề :
Tìm hiểu phương pháp giải .
HS giải bài tập theo nhóm .
HS lên bảng làm bài tập .
Nhận xét bài làm của bạn 
TIẾT 2 :
Bài 3.8 SBT :
HS đọc và tóm tắt đề :
Tìm hiểu phương pháp giải .
HS giải bài tập theo nhóm .
HS lên bảng làm bài tập .
Nhận xét bài làm của bạn 
Bài 3.10 SBT:
HS đọc và tóm tắt đề :
Tìm hiểu phương pháp giải .
HS giải bài tập theo nhóm .
HS lên bảng làm bài tập .
Nhận xét bài làm của bạn
Kiểm tra tình hình học sinh.
Nêu các câu hỏi 
Nhận xét .
Yêu cầu học sinh đọc và tóm tắt đề .
Thảo luận phương pháp giải .
Cho HS làm bài tập theo nhóm.
Cho HS lên bảng làm .
Gọi nhóm khác nhận xét .
Nhận xét bài làm của HS . 
Yêu cầu học sinh đọc và tóm tắt đề .
Thảo luận phương pháp giải .
Cho HS làm bài tập theo nhóm.
Cho HS lên bảng làm .( vẽ hình , phân tích các lực tác dụng lên vật .)
Gọi nhóm khác nhận xét .
Nhận xét bài làm của HS 
Yêu cầu học sinh đọc và tóm tắt đề .
Thảo luận phương pháp giải .
Cho HS làm bài tập theo nhóm.
Cho HS lên bảng làm .
Gọi nhóm khác nhận xét .
Nhận xét bài làm của HS
Bài 3.7 SBT:
Do các điện tích q1 , q2 dương . Để các điện tích cân bằng thì q3 < 0 và nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và nằm bên trong .
Khi cân bằng : F13 = F23 
 Nên q3=-0,684.10-8C
Và EC =0
Bài 3.8 SBT:
Xem hình vẽ tương tự 1.1G
Vậy : 
Bài 3.10 SBT:
Aùp dụng định lí động năng :
Với v = 0
Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét giờ học.
- Nhấn mạnh nội dung chính của bài học.
- Yêu cầu HS về nhà sọan bài cho tiết sau .
- Làm bài số 3.9 SBT 

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 5,6-11BSCB.doc