Giáo án môn Vật lý 11 - Tiết 38 đến tiết 43

Giáo án môn Vật lý 11 - Tiết 38 đến tiết 43

 A- Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này học sinh có được :

 1.Kiến thức:Biết được một số đại lượng đo ánh sáng thường dùng.

 2.Kỹ năng: Đọc được bảng 23-1 và 23-2

 B- Chuẩn bị của GV& HS:

 

doc 21 trang Người đăng ngohau89 Lượt xem 859Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Vật lý 11 - Tiết 38 đến tiết 43", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết thứ:38,39,40,41,42,43 Giáo án thực hành - bộ môn : Điện dân dụng
Soạn ngày. tháng năm 2008
 Tên bài học: Tên bài học:tính toán thiết kế chiếu sáng cho một phòng học 
 bằng các đại lượng đo ánh sáng cơ bản
 A- Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này học sinh có được :
 1.Kiến thức:Biết được một số đại lượng đo ánh sáng thường dùng.
 2.Kỹ năng: Đọc được bảng 23-1 và 23-2
 B- Chuẩn bị của GV& HS:
Nội dung chuẩn bị 
 Giáo viên
Học sinh
-Đồ dùng,thiết bị... 
Bảng 23-1 và 23-2
-Tài liệu, kiến thức.. 
Tài liệu phát tay cho HS
Đọc kỹ tài liệu trước khi đến lớp
 C-Thời gian học và số HS vắng ở các lớp:
Thời gian
Ngày /
Ngày /
Ngày /
 Ngày /
Lớp dạy
Số HS vắng
 D- Quá trình thực hiện tiết học:
 Nội dung
TG
Phương pháp
I- Tổ chức, ổn định lớp.
II- Kiểm tra bài cũ: 
Các số liệu kỹ thuật của máy giặt?
III- Bài mới:
I.Một số đại lượng đo ánh sáng thường dùng.
1.Quang thông.
Kí hiệu là f , đơn vị đo là lumen (viết tắt là lm).
Quang thông của một nguồn sáng là năng lượng ánh sáng của NS phát ra trong một đơn vị thời gian. 
2.Cường độ sáng
Kí hiệu là I, đơn vị đo là canlenla (viết tắt là cd, còn gọi là nến).
3.Độ rọi
Kí hiệu là E, đơn vị đo là lux (viết tắt là lx).
ánh sáng truyền đi từ một nguồn sáng đến một mặt phẳng diện tích S và chiếu sáng mặt phẳng này. Mật độ quang thông rọi trên mặt phẳng đó được gọi là độ rọi. 
Độ rọi được định nghĩa là: E=f/S
4.Độ chói
Kí hiệu là L, đơn vị đo là cd/m2
Độ chói là cơ sở của các khái niệm về tri giác và tiện nghi thị giác đặc trưng cho mối quan hệ giưã nguồn phát xạ với mắt người.
IV-Hệ thống kiến thức, tổng kết.
Hệ thống kiến thức: 
Nhấn mạnh trọng tâm: Quang thông.
Luyện tập, củng cố
V- Hướng dẫn học tiếp:
1) Câu hỏi, bài tập:Đèn nào tiết kiệm nhất trong các loại đèn thường dùng trong gia đình?
2) Chuẩn bị bài học sau: Thiết kế chiếu sáng.
Giáo viên kiểm diện
GV: Yêu cầu học sinh lên bảng trả lời
Học sinh lên bảng trả lời câu hỏi.
Tìm hiểu thông số kỹ thuật của một số đèn điện ? Hãy so sánh và cho một số ví dụ loại đèn tiết kiệm điện năng?
HS: Sợi đốt, compact, huỳnh quang.
Đơn vị và kí hiệu của cường độ sáng?
GV: Tìm hiểu một số độ rọi tiêu chuẩn?
Phòng làm việc, phòng khách, lớp học.
Giáo viên cùng học sinh xây dựng chi tiết kí hiệu, đơn vị và khái niệm về độ chói.
Giáo viên hệ thống
Giáo viên nhấn mạnh trọng tâm
Học sinh theo dõi, ghi chép bổ sung.
Giáo viên nêu ra câu hỏi
Giáo viên chỉ dẫn.
Học sinh theo dõi
Đ- Rút kinh nghiệm:
Bài giảng chính xác về nội dung và mang tính thực tiễn cao giúp học sinh qua 01 tiết giảng đã hiểu được nội dung bài học.
 Thông qua tổ bộ môn 	 Giáo viên bộ môn
Tiết thứ:40,41 Giáo án thwcj hành - bộ môn : Điện dân dụng
Soạn ngày. tháng năm 200
Tên bài học:tính toán thiết kế chiếu sáng cho một phòng học bằng các đại lượng đo ánh sáng cơ bản
 A- Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này học sinh có được :
 1.Kiến thức:Biết được các bước thiết kế chiếu sáng bằng phương pháp hệ số sử dụng.
 2.Kỹ năng:Đọc được sơ đồ 23.1
 B- Chuẩn bị của GV& HS:
Nội dung chuẩn bị 
 Giáo viên
Học sinh
-Đồ dùng,thiết bị... 
Sơ đồ 23.1
-Tài liệu, kiến thức.. 
Tài liệu phát tay cho HS
Đọc kỹ tài liệu trước khi đến lớp
 C-Thời gian học và số HS vắng ở các lớp:
Thời gian
Ngày /
Ngày /
Ngày /
 Ngày /
Lớp dạy
Số HS vắng
 D- Quá trình thực hiện tiết học:
 Nội dung
TG
Phương pháp
I- Tổ chức, ổn định lớp.
II- Kiểm tra bài cũ: 
Nguyên lý làm việc của máy giặt?
III- Bài mới:
II.Thiết kế chiếu sáng
1.Th iết kế chiếu sáng bằng phương pháp hệ số sử dụng Ksd.
a.Xác định độ roi yêu cầu.
Chọn độ rọi ngang chung trên bề mặt làm việc, còn gọi là “bề mặt hữu ích” có độ cao trung bình là 0,8á0,85m so với mặt sàn.
b.Chọn nguồn sáng
Lựa chọn loại đèn thích hợp nhất đảm bảo yêu cầu chiếu sáng và tiết kiệm điện năng.
c.Chọn kiểu chiếu sáng
Chiếu sáng trực tiếp và bán trực tiếp.
d.Tính quang thông tổng
ftổng = k.E.S/Ksd
e.Tính số bóng đèn và bộ đèn
N=ftổng/ft1bóng, Số bộ đèn = N/n
f.Vẽ sơ đồ bố trí đèn.
Bố trí sao cho tạo được độ rọi đồng đều trên bề mặt hữu ích.
IV-Hệ thống kiến thức, tổng kết.
Hệ thống kiến thức:
Nhấn mạnh trọng tâm: Vẽ sơ đồ bố trí.
Luyện tập, củng cố
V- Hướng dẫn học tiếp:
1) Câu hỏi, bài tập:
Vẽ sơ đồ bố trí phòng khách nhà em?
2) Chuẩn bị bài học sau:
 Chếu sáng theo phương pháp đơn vị.
Giáo viên kiểm diện
Yêu cầu học sinh lên bảng trả lời.
Tại sao phải xác định độ rọi?
Nguồn sáng có ảnh hưởng như thế nào đến chiếu sáng?
Có mấy kiểu chiếu sáng?
Trực tiếp
Đưa ra công thức tính quang thông tổng.
Học sinh tự xây dựng công thức.
GV hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ
Giáo viên hệ thống
Giáo viên nhấn mạnh trọng tâm
Học sinh theo dõi, ghi chép bổ sung.
Giáo viên nêu ra câu hỏi
Giáo viên chỉ dẫn.
Học sinh theo dõi
Đ- Rút kinh nghiệm:
Bài giảng chính xác về nội dung và mang tính thực tiễn cao giúp học sinh qua 01 tiết giảng đã hiểu được cách thiết kế chiếu sáng bằng phương pháp hệ số dử dụng.
 Thông qua tổ bộ môn 	 Giáo viên bộ môn
Tiết thứ: 42,43 Giáo án thực hành - bộ môn : Điện dân dụng
Soạn ngày. tháng năm 200
Tên bài học:tính toán thiết kế chiếu sáng cho một phòng học bằng các đại lượng đo ánh sáng cơ bản
 A- Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này học sinh có được :
 1.Kiến thức: Biết được các bước thiết kế chiếu sáng bằng phương pháp công suất đơn vị.
 2.Kỹ năng:Tính toán phương pháp công suất đơn vị
B- Chuẩn bị của GV& HS:
Nội dung chuẩn bị 
 Giáo viên
Học sinh
-Đồ dùng,thiết bị... 
-Tài liệu, kiến thức.. 
Tài liệu phát tay cho HS
Đọc kỹ tài liệu trước khi đến lớp
 C-Thời gian học và số HS vắng ở các lớp:
Thời gian
Ngày /
Ngày /
Ngày /
 Ngày /
Lớp dạy
Số HS vắng
 D- Quá trình thực hiện tiết học:
 Nội dung
TG
Phương pháp
I- Tổ chức, ổn định lớp.
II- Kiểm tra bài cũ: 
Cáu tạo của máy giặt?
III- Bài mới:
Công suất đơn vị (p) là tỉ số giữo công suất điện toàn bộ bóng đèn (P) đặt trong phòng chia ch diệnh tích của phòng:
p = P/S (W/m2)
Khi thiết kế dựa vào bảng công suát đơn vị p, từ đó tính ra công suát chiếu sáng của phòng: Ptổng = p x S
Từ đó xác định số bóng đèn:
N = Ptổng /P1 bóng
Phương pháp này được sử dụng khi thiết kế sơ bộ và không yêu cầu độ chính xác cao.
IV-Hệ thống kiến thức, tổng kết.
Hệ thống kiến thức:
Nhấn mạnh trọng tâm: p = P/S (W/m2), Ptổng = p x S
N = Ptổng /P1 bóng
Luyện tập, củng cố
V- Hướng dẫn học tiếp:
1) Câu hỏi, bài tập:
Trình bày phương pháp thiết kế trong nhà bằng phương pháp chiếu sáng đơn vị?
2) Chuẩn bị bài học sau: Thực hành.
Giáo viên kiểm diện
Lớp trưởng báo cáo sỹ số.
Đặt câu hỏi, yêu cầu học sinh lên bảng trả lời.
Học sinh lên bảng trả lời câu hỏi.
tính toán bằng phương pháp công suất đơn vị là như thế nào?
Công suất chiếu sáng của phòng có thể tính gần đúng như thế nào?
Học sinh tự tìm ra công thức tín số bóng đèn
Giáo viên hệ thống
Giáo viên nhấn mạnh trọng tâm
Học sinh theo dõi, ghi chép bổ sung.
Giáo viên nêu ra câu hỏi
Giáo viên chỉ dẫn.
Học sinh theo dõi
Đ- Rút kinh nghiệm:
Bài giảng chính xác về nội dung và mang tính thực tiễn cao với phương pháp diễn giảng kết hợp với đàm thoại đã giúp học sinh qua 01 tiết giảng đã hiểu được cách thiết kế chiếu sáng.
 Thông qua tổ bộ môn 	 Giáo viên bộ môn
Tiết thứ: 62,63,64, 65 Giáo án thực hành - bộ môn : Điện dân dụng
Soạn ngày  tháng năm 2008
 Tên bài học: tính toán chiếu sáng cho một phòng học
A. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này học sinh có được :
1.Kiến thức : Nhớ lại các kiến thức cơ bản về thiết kế chiếu sáng.
2.Kỹ năng : Thiết kế chiếu sáng được cho một phòng học.
3.Thái độ : Có tác phong làm việc khoa học
B.Chuẩn bị của thày, trò :
Chuẩn bị
Thầy
Trò
-Dụng cụ, ng.vậtliệu
Máy tính bỏ túi, thước, êke, compa
-Tài liệu.
Tài liệu phát tay cho HS
Đọc kỹ tài liệu trước khi đến lớp
C- Thời gian học và sĩ số vắng ở các lớp:
Thời gian
Ngày /
Ngày /
Ngày /
Ngày /
Ngày /
Lớp
Sĩ số vắng
D- Quá trình lên lớp:
 Nội dung 
 (Ghi nội dung dạy học trong giờ)
TG
Phương pháp
(Hoạt động của thầy, trò )
I- Tổ chức ổn định lớp:
II- Kiểm tra an toàn và phương pháp tiện dụng cụ:
III- Hướng dẫn thực hành:
* Mục tiêu
* Giải thích lý thuyết liên quan:
Thiết kế bằng phương pháp hệ số sử dụng.
1. Trình tự các bước thực hiện 
Xác định độ rọi yêu cầu, chọn nguồn, sáng, kiểu chiếu sáng, tính quang thông tổng, số đèn và số bộ đèn, bố trí và vẽ sơ đồ bố trí.
Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp 
Các dạng sai hỏng
Nguyên nhân
Biện pháp khắc phục
Làm mẫu 
Xác định độ rọi
4. Tổ chức cho HS thực hành (ghi ND thực hành từng tiết):
Xác định độ rọi, chọn nguồn sáng.
Kiểu chiếu sáng
Tính quang thông tổng, số đèn
Bố trí đèn
Vẽ sơ đồ bố trí đèn.
IV- Tổng kết – Nhận xét - Đánh giá:
Nghiệm thu sản phẩm
 2. Hệ thống, củng cố kiến thức, kỹ năng của bải
3. Nhận xét, đánh giá cho điểm
 4. Hướng dẫn chuẩn bị cho bài sau:
Lớp trưởng báo cáo sỹ số.
Giáo viên kiểm tra.
Giáo viên thông báo mục tiêu bài học.
Học sinh xây dựng kiến thức lý thuyết
Giáo viên khái quát qui trình.
GV cùng HS xây dựng qui trình chi tiết.
Giáo viên nêu các dạng sai hỏng
Phát vấn học sinh phân tích nguyên nhân và tìm biện pháp khắc phục.
Giáo viên làm mẫu
Học sinh làm thử
Trong suốt quá trình học sinh thực hành, GV quan sát, uốn nắn và giải thích thắc mắc mà học sinh mắc phải.
GV nghiệm thu
GV nhận xét đánh giá dựa vào quá trình theo dõi ở giai đoạn trên.
Giáo viên chỉ dẫn.
Học sinh theo dõi
Đ- Đánh giá và rút kinh nghiệm: (chất lượng sản phẩm, kỹ năng thao tác, thời gian phương pháp)
Sau khi học xong bài này học sinh có thể thực hiện thành thạo các thao tác theo yêu cầu của bài học
 Thông qua tổ bộ môn 	 Giáo viên bộ môn
Tiết thứ:66 :Giáo án lý thuyết - bộ môn : Điện dân dụng
Soạn ngày. tháng năm 2008
Tên bài học: Tính toán, thiết kế mạng điện cho một căn hộ 2tầng 
 A- Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này học sinh có được :
 1.Kiến thức: Chọn dây dẫn và các thiết bị điện
 2.Kỹ năng: Đọc được bảng 27-2 và 27-3
 B- Chuẩn bị của GV& HS:
Nội dung chuẩn bị 
 Giáo viên
Học sinh
-Đồ dùng,thiết bị... 
Bảng 27-2 và 27-3
-Tài liệu, kiến thức.. 
Tài liệu phát tay cho HS
Đọc kỹ tài liệu trước khi đến lớp
 C-Thời gian học và số HS vắng ở các lớp:
Thời gian
Ngày /
Ngày /
Ngày /
 Ngày /
Lớp dạy
Số HS vắng
 D- Quá trình thực hiện tiết học:
 Nội dung
TG
Phương pháp
I- Tổ chức, ổn định lớp.
II- Kiểm tra bài cũ: 
Viết kí hiệu Cầu chì, khởi động từ, áptômát, công tắc, ổ cắm và phích cắm?
III- Bài mới:
3.Chọn dây dẫn và các thiết bị điện.
a.Chọn dây dẫn điện
-Tiết diện dây dẫn: Theo cường độ dòng điện sử dụng để dây không quá nóng.
-Chiều dài dây dẫn: Theo sơ đồ lắp đặt và cộng thêm các mối nối (mỗi mối nối được tính 100 mm)
-Vỏ cách điện: Phù hợp với điện áp lưới điện và điều kiện lắp đặt.
b.Chọn các thiết bị điện
-Chọn cầu chì: Chọn đúng loại cầu chì, dây chảy thoả mãn: Tác động nhanh, kịp thời, tách phần mạng điện có sự cố quá tải hoặc ngắn mạch để không làm ảnh hưởng đến mạng điện chung, không bị chảy khi có dòng điện lâ ... ường người dùng sơ đồ xây dựng, trên đó đánh dấu vị trí lắp đặt đèn và các khí cụ, thiết bị điện.
IV-Hệ thống kiến thức, tổng kết.
Hệ thống kiến thức: Bố trí phân tải theo nhánh hay phân tải tập trung.
Nhấn mạnh trọng tâm: Vẽ sơ đồ hình 27.3
Luyện tập, củng cố
V- Hướng dẫn học tiếp:
1) Câu hỏi, bài tập:
Vẽ sơ đồ mạng điện cho phòng ở?
2) Chuẩn bị bài học sau: Thực hành.
Giáo viên kiểm diện
Yêu cầu học sinh lên bảng trả lời.
Học sinh lên bảng trả lời câu hỏi.
Đặt vấn đề vào bài.
Cách lắp đặt mạng điện?
Khi lựa trình bày bản vẽ phải để ý đến vấn đề gì?
Giáo viên hệ thống
Giáo viên nhấn mạnh trọng tâm
Học sinh theo dõi, ghi chép bổ sung.
Giáo viên nêu ra câu hỏi
Giáo viên chỉ dẫn.
Học sinh theo dõi
Đ- Rút kinh nghiệm:
Bài giảng chính xác về nội dung và mang tính thực tiễn cao giúp học sinh qua 01 tiết giảng đã hiểu được Sơ đồ mạng điện.
 Thông qua tổ bộ môn 	 Giáo viên bộ môn
Tiết thứ 68 Giáo án thực hành - bộ môn : Điện dân dụng
Soạn ngày  tháng năm 2008
Tên bài học: Tính toán, thiết kế mạng điện cho một căn hộ 2tầng
A. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này học sinh có được :
1.Kiến thức : Tính toán, thiết kế mạng điện đơn giản cho một phòng ở
2.Kỹ năng : Thực hiện được các bước tính toán và thiết kế cơ bản theo đúng qui trình.
3.Thái độ : Làm việc nghiêm túc, chính xác
B.Chuẩn bị của thày, trò :
Chuẩn bị
Thầy
Trò
-Dụng cụ, ng.vậtliệu
Bản vẽ một số kí hiệu qui ước 
Giấy vẽ khổ A2
-Tài liệu.
Tài liệu phát tay cho HS
Đọc kỹ tài liệu trước khi đến lớp
C- Thời gian học và sĩ số vắng ở các lớp:
Thời gian
Ngày /
Ngày /
Ngày /
Ngày /
Ngày /
Lớp
Sĩ số vắng
D- Quá trình lên lớp:
 Nội dung 
 (Ghi nội dung dạy học trong giờ)
TG
Phương pháp
(Hoạt động của thầy, trò )
I- Tổ chức ổn định lớp:
II- Kiểm tra an toàn và phương pháp tiện dụng cụ:
III- Hướng dẫn thực hành:
* Mục tiêu
* Giải thích lý thuyết liên quan:
Xác định mục đích, yêu cầu, ra phương án thiết kế, Chọn dây dẫn và thiết bị điện, lắp đặt và kiểm tra, 
1. Trình tự các bước thực hiện 
Xác định mục đích, yêu cầu
Ra phương án thiết kế
Chọn dây dẫn và thiết bị điện
 2. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục
Hiện tượng
Nguyên nhân
Khắc phục
Làm mẫu
Tính công suất yêu cầu của mạng điện. 
4. Tổ chức cho HS thực hành (ghi ND thực hành từng tiết):
Tính công suất yêu cầu của mạng điện. 
T82-Chọn dây dẫn: Lần 1
 Lần 2
T83-Chọn thiết bị điện: Lần 1
 Lần 2
IV- Tổng kết – Nhận xét - Đánh giá:
Nghiệm thu sản phẩm
 2. Hệ thống, củng cố kiến thức, kỹ năng của bải
3. Nhận xét, đánh giá cho điểm
 4. Hướng dẫn chuẩn bị cho bài sau: Thực hành
Lớp trưởng báo cáo sỹ số.
Giáo viên kiểm tra.
Giáo viên thông báo mục tiêu bài học.
Học sinh xây dựng kiến thức lý thuyết
Giáo viên khái quát qui trình.
GV cùng HS xây dựng qui trình chi tiết.
Giáo viên nêu các dạng sai hỏng
Phát vấn học sinh phân tích nguyên nhân và tìm biện pháp khắc phục.
Giáo viên làm mẫu
Học sinh làm thử
Trong suốt quá trình học sinh thực hành, GV quan sát, uốn nắn và giải thích thắc mắc mà học sinh mắc phải.
GV nghiệm thu
GV nhận xét đánh giá dựa vào quá trình theo dõi ở giai đoạn trên.
Giáo viên chỉ dẫn.
Học sinh theo dõi
Đ- Đánh giá và rút kinh nghiệm: (chất lượng sản phẩm, kỹ năng thao tác, thời gian phương pháp)
Sau khi học xong bài này học sinh có thể thực hiện thành thạo các thao tác theo yêu cầu của bài học
 Thông qua tổ bộ môn 	 Giáo viên bộ môn
Tiết thứ 69 : Giáo án thực hành - bộ môn : Điện dân dụng
Soạn ngày  tháng năm 2008
Tên bài học: : bảo dưỡng mạng điện trong nhà
A. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này học sinh có được :
1.Kiến thức : Tính toán, thiết kế mạng điện đơn giản cho một phòng ở
2.Kỹ năng : Thực hiện được các bước tính toán và thiết kế cơ bản theo đúng qui trình.
3.Thái độ : Làm việc nghiêm túc, chính xác
B.Chuẩn bị của thày, trò :
Chuẩn bị
Thầy
Trò
-Dụng cụ, ng.vậtliệu
Bản vẽ một số kí hiệu qui ước 
Giấy vẽ khổ A2
-Tài liệu.
Tài liệu phát tay cho HS
Đọc kỹ tài liệu trước khi đến lớp
C- Thời gian học và sĩ số vắng ở các lớp:
Thời gian
Ngày /
Ngày /
Ngày /
Ngày /
Ngày /
Lớp
Sĩ số vắng
D- Quá trình lên lớp:
 Nội dung 
 (Ghi nội dung dạy học trong giờ)
TG
Phương pháp
(Hoạt động của thầy, trò )
I- Tổ chức ổn định lớp:
II- Kiểm tra an toàn và phương pháp tiện dụng cụ:
III- Hướng dẫn thực hành:
* Mục tiêu
* Giải thích lý thuyết liên quan:
Chọn dây dẫn và thiết bị điện, lắp đặt và kiểm tra.
1. Trình tự các bước thực hiện 
Xác định mục đích, yêu cầu
Ra phương án thiết kế
Chọn dây dẫn và thiết bị điện
Lắp đặt và kiểm tra
 2. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục
Hiện tượng
Nguyên nhân
Khắc phục
Làm mẫu
Tính công suất yêu cầu của mạng điện. 
4. Tổ chức cho HS thực hành (ghi ND thực hành từng tiết):
Xây dựng sơ đồ nguyên lý. 
T85-Xây dựng sơ đồ lắp đặt các bảng: Lần 1
 Lần 2
T86-Xây dựng sơ đồ bố trí các thiết bị: Lần 1
 Lần 2
IV- Tổng kết – Nhận xét - Đánh giá:
Nghiệm thu sản phẩm
 2. Hệ thống, củng cố kiến thức, kỹ năng của bải
3. Nhận xét, đánh giá cho điểm
 4. Hướng dẫn chuẩn bị cho bài sau: Thực hành Lắp đặt mạng điện cho phòng ở.
Lớp trưởng báo cáo sỹ số.
Giáo viên kiểm tra.
Giáo viên thông báo mục tiêu bài học.
Học sinh xây dựng kiến thức lý thuyết
Giáo viên khái quát qui trình.
GV cùng HS xây dựng qui trình chi tiết.
Giáo viên nêu các dạng sai hỏng
Phát vấn học sinh phân tích nguyên nhân và tìm biện pháp khắc phục.
Giáo viên làm mẫu
Học sinh làm thử
Trong suốt quá trình học sinh thực hành, GV quan sát, uốn nắn và giải thích thắc mắc mà học sinh mắc phải.
GV nghiệm thu
GV nhận xét đánh giá dựa vào quá trình theo dõi ở giai đoạn trên.
Giáo viên chỉ dẫn.
Học sinh theo dõi
Đ- Đánh giá và rút kinh nghiệm: (chất lượng sản phẩm, kỹ năng thao tác, thời gian phương pháp)
Sau khi học xong bài này học sinh có thể thực hiện thành thạo các thao tác theo yêu cầu của bài học
 Thông qua tổ bộ môn 	 Giáo viên bộ môn
Tiết thứ 70 Giáo án thực hành - bộ môn : Điện dân dụng
Soạn ngày  tháng năm 2008
Tên bài học: : bảo dưỡng mạng điện trong nhà 
A. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này học sinh có được :
1.Kiến thức : Hiểu được qui trình lắp đặt mạng điện trong nhà.
2.Kỹ năng : Lắp đặt được mạng điện đơn giản cho một phòng ở theo thiết kế đúng qui trình và yêu cầu.
3.Thái độ : Làm việc nghiêm túc, khoa học, chính xác đảm bảo an toàn lao động.
B.Chuẩn bị của thày, trò :
Chuẩn bị
Thầy
Trò
-Dụng cụ, ng.vậtliệu
Bảng điện, cầu chì, công tắc, dây dẫn
Giấy ráp, băng dính cách điện.
-Tài liệu.
Tài liệu phát tay cho HS
Đọc kỹ tài liệu trước khi đến lớp
C- Thời gian học và sĩ số vắng ở các lớp:
Thời gian
Ngày /
Ngày /
Ngày /
Ngày /
Ngày /
Lớp
Sĩ số vắng
D- Quá trình lên lớp:
 Nội dung 
 (Ghi nội dung dạy học trong giờ)
TG
Phương pháp
(Hoạt động của thầy, trò )
I- Tổ chức ổn định lớp:
II- Kiểm tra an toàn và phương pháp tiện dụng cụ:
III- Hướng dẫn thực hành:
* Mục tiêu
* Giải thích lý thuyết liên quan:
Sơ đồ lắp đặt và bảng dự trù vật liệu
1. Trình tự các bước thực hiện 
Sơ đồ lắp đặt
Bảng dự trù vật liệu, thiết bị điện và lựa chọn dụng cụ.
Qui trình lắp đặt
 2. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục
Hiện tượng
Nguyên nhân
Khắc phục
Làm mẫu
Xây dựng sơ đồ lắp đặt
4. Tổ chức cho HS thực hành (ghi ND thực hành từng tiết):
Sơ đồ lắp đặt
T88- Bảng dự trù vật liệu: Lần 1
 Lần 2
T89-Vạch dấu vị trí: Lần 1
 Lần 2
IV- Tổng kết – Nhận xét - Đánh giá:
Nghiệm thu sản phẩm
 2. Hệ thống, củng cố kiến thức, kỹ năng của bải
3. Nhận xét, đánh giá cho điểm
 4. Hướng dẫn chuẩn bị cho bài sau: Thực hành Lắp đặt mạng điện cho phòng ở.
Lớp trưởng báo cáo sỹ số.
Giáo viên kiểm tra.
Giáo viên thông báo mục tiêu bài học.
Học sinh xây dựng kiến thức lý thuyết
Giáo viên khái quát qui trình.
GV cùng HS xây dựng qui trình chi tiết.
Giáo viên nêu các dạng sai hỏng
Phát vấn học sinh phân tích nguyên nhân và tìm biện pháp khắc phục.
Giáo viên làm mẫu
Học sinh làm thử
Trong suốt quá trình học sinh thực hành, GV quan sát, uốn nắn và giải thích thắc mắc mà học sinh mắc phải.
GV nghiệm thu
GV nhận xét đánh giá dựa vào quá trình theo dõi ở giai đoạn trên.
Giáo viên chỉ dẫn.
Học sinh theo dõi
Đ- Đánh giá và rút kinh nghiệm: (chất lượng sản phẩm, kỹ năng thao tác, thời gian phương pháp)
Sau khi học xong bài này học sinh có thể thực hiện thành thạo các thao tác theo yêu cầu của bài học
 Thông qua tổ bộ môn 	 Giáo viên bộ môn
Tiết thứ 71 Giáo án thực hành - bộ môn : Điện dân dụng
Soạn ngày  tháng năm 2008
Tên bài học: bảo dưỡng mạng điện trong nhà 
A. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này học sinh có được :
1.Kiến thức : Hiểu được qui trình lắp đặt mạng điện trong nhà.
2.Kỹ năng : Lắp đặt được mạng điện đơn giản cho một phòng ở theo thiết kế đúng qui trình và yêu cầu.
3.Thái độ : Làm việc nghiêm túc, khoa học, chính xác đảm bảo an toàn lao động.
B.Chuẩn bị của thày, trò :
Chuẩn bị
Thầy
Trò
-Dụng cụ, ng.vậtliệu
Bảng điện, cầu chì, công tắc, dây dẫn
Giấy ráp, băng dính cách điện.
-Tài liệu.
Tài liệu phát tay cho HS
Đọc kỹ tài liệu trước khi đến lớp
C- Thời gian học và sĩ số vắng ở các lớp:
Thời gian
Ngày /
Ngày /
Ngày /
Ngày /
Ngày /
Lớp
Sĩ số vắng
D- Quá trình lên lớp:
 Nội dung 
 (Ghi nội dung dạy học trong giờ)
TG
Phương pháp
(Hoạt động của thầy, trò )
I- Tổ chức ổn định lớp:
II- Kiểm tra an toàn và phương pháp tiện dụng cụ:
III- Hướng dẫn thực hành:
* Mục tiêu
* Giải thích lý thuyết liên quan:
Sơ đồ lắp đặt và bảng dự trù vật liệu
1. Trình tự các bước thực hiện 
Sơ đồ lắp đặt
Bảng dự trù vật liệu, thiết bị điện và lựa chọn dụng cụ.
Qui trình lắp đặt
 2. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục
Hiện tượng
Nguyên nhân
Khắc phục
Làm mẫu
Xây dựng sơ đồ lắp đặt
4. Tổ chức cho HS thực hành (ghi ND thực hành từng tiết):
Lắp đặt dây dẫn, bảng điện 
T91- Lắp đặt thiết bị
 Lắp đặt đồ dùng điện
T92: Kiểm tra, hoàn chỉnh: Lần 1
 Lần 2
IV- Tổng kết – Nhận xét - Đánh giá:
1.Nghiệm thu sản phẩm
 2. Hệ thống, củng cố kiến thức, kỹ năng của bải
3. Nhận xét, đánh giá cho điểm
 4. Hướng dẫn chuẩn bị cho bài sau: Thực hành Lắp đặt mạng điện cho phòng ở.
Lớp trưởng báo cáo sỹ số.
Giáo viên kiểm tra.
Giáo viên thông báo mục tiêu bài học.
Học sinh xây dựng kiến thức lý thuyết
Giáo viên khái quát qui trình.
GV cùng HS xây dựng qui trình chi tiết.
Giáo viên nêu các dạng sai hỏng
Phát vấn học sinh phân tích nguyên nhân và tìm biện pháp khắc phục.
Giáo viên làm mẫu
Học sinh làm thử
Trong suốt quá trình học sinh thực hành, GV quan sát, uốn nắn và giải thích thắc mắc mà học sinh mắc phải.
GV nghiệm thu
GV nhận xét đánh giá dựa vào quá trình theo dõi ở giai đoạn trên.
Giáo viên chỉ dẫn.
Học sinh theo dõi
Đ- Đánh giá và rút kinh nghiệm: (chất lượng sản phẩm, kỹ năng thao tác, thời gian phương pháp)
Sau khi học xong bài này học sinh có thể thực hiện thành thạo các thao tác theo yêu cầu của bài học
 Thông qua tổ bộ môn 	 Giáo viên bộ môn
5259.60.61

Tài liệu đính kèm:

  • docGA Dien 75.2.doc