Đề ôn luyện số 28

Đề ôn luyện số 28

Câu 1: Trong dao động điều hoà, nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Động năng, thế năng biến thiên điều hoà cùng tần số với li độ.

B. Chu kỳ dao động chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động.

C. Cơ năng dao động tỉ lệ với biên độ dao động.

D.Vận tốc, gia tốc tức thời biến thiên điều hoà cùng tần số với li độ.

Câu 2: Con lắc lò xo có độ cứng k, khối lượng vật nặng bằng m treo thẳng đứng ở nơi cógia tốc trọng trường g. Khi vật ở vị trí cân bằng, lò xo giãn là l.Tần số dao động điều hoà của con lắc được tính bằng biểu thức:

A. f =

B. f =

C. f = 2

D. f = 2

Câu 3: Chiêú chùm ánh sáng vào catốt của một tế bào quang điện thì xảy ra hiện t¬ượng quang điện. Nếu giảm bư¬ớc sóng ánh sáng, đồng thời tăng cư¬ờng độ chùm ánh sáng kích thích thì

A. Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện giảm, IBH giảm

B. Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện giảm, IBH tăng

C. Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện tăng, IBH tăng

D. Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện tăng, IBH giảm

Câu 4: Đặt vật AB phẳng nhỏ vuông góc trên trục chính trước gương cầu lõm có tiêu cự f, cách gương 1,5f. Kết luận nào đúng về vị trí, tính chất ảnh của vật.

A. ảnh thật, ngược chiều, cách gương 2f. B. ảnh ảo,cùng chiều, cách gương 2f.

C. ảnh thật, ngược chiều, cách gương 3f.

 D.ảnh ảo, cùng chiều, cách gương 3f.

 

doc 13 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1331Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn luyện số 28", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Đề ôn luyện số 28
Câu 1: Trong dao động điều hoà, nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Động năng, thế năng biến thiên điều hoà cùng tần số với li độ.
B. Chu kỳ dao động chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động.
C. Cơ năng dao động tỉ lệ với biên độ dao động.
D.Vận tốc, gia tốc tức thời biến thiên điều hoà cùng tần số với li độ.
Câu 2: Con lắc lò xo có độ cứng k, khối lượng vật nặng bằng m treo thẳng đứng ở nơi cógia tốc trọng trường g. Khi vật ở vị trí cân bằng, lò xo giãn là l.Tần số dao động điều hoà của con lắc được tính bằng biểu thức:
A. f = 
B. f = 
C. f = 2
D. f = 2
Câu 3: Chiêú chùm ánh sáng vào catốt của một tế bào quang điện thì xảy ra hiện tượng quang điện. Nếu giảm bước sóng ánh sáng, đồng thời tăng cường độ chùm ánh sáng kích thích thì
A. Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện giảm, IBH giảm
B. Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện giảm, IBH tăng
C. Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện tăng, IBH tăng
D. Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện tăng, IBH giảm
Câu 4: Đặt vật AB phẳng nhỏ vuông góc trên trục chính trước gương cầu lõm có tiêu cự f, cách gương 1,5f. Kết luận nào đúng về vị trí, tính chất ảnh của vật.
A. ảnh thật, ngược chiều, cách gương 2f.
B. ảnh ảo,cùng chiều, cách gương 2f.
C. ảnh thật, ngược chiều, cách gương 3f.
D.ảnh ảo, cùng chiều, cách gương 3f.
Câu5: Con lắc đơn có chiều dài l = 98cm, khối lượng vật nặng là m = 90g dao động với biên độ góc 0 = 60tại nơi có gia tốc trọng trường g =9,8 m/s2.Cơ năng dao động điều hoà của con lắc có giá trị bằng:
A. E = 1,58J 
B. E = 0,0047 J
C. E = 0,09 J
D. E = 1,62 J
Câu 6: Đặt vật AB phẳng nhỏ vuông góc trên trục chính trước một thấu kính phân kì, ta được một ảnh cao bằng lần vật và cách vật 20cm. Tính tiêu cự thấu kính.
A. f = - 15 cm
B. f = - 12 cm
C. f = 12 cm
D. f = -7,5 cm
Câu 7: Trong mạch dao động lí tưởng, tụ điện có điện dung C = 5F, điện tích của tụ điện có giá trị cực đại là 8.10- 5 C. Năng lượng dao động điện từ toàn phần trong mạch là:
A. W = 8.10- 4J
B. W = 12,8.10 – 4 J 
C. W = 6,4.10- 4 J 
D. W =16.10 – 4 J
Câu 8: Một kính hiển vi mà vật kính có tiêu cự 5mm, thị kính có tiêu cự 25mm. Người quan sát mắt không có tật, có điểm cực cận cách mắt 25cm. Khi điều chỉnh kính để quan sát rõ ảnh của một vật nhỏ ở trạng thái mắt không điều tiết, người này thu được độ bội giác của ảnh là 300 lần. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính là:
A. l = 18 cm
B. l = 15 cm
C. = 20 cm
D. l = 22 cm
Câu 9: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, tụ điện có C thay đổi, cuộn cảm có độ tự cảm L= và điện trở r = 30 mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 60 V và tần số f = 50 Hz. Điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị C1 thì công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại và bằng 30W. Tính giá trị R và C1. .
A. R = 120 ; C1 =
B. R = 120 ; C1 = 
C. R = 90 ; C1 = 
D. R = 100; C1 = 
Câu 10: Dòng quang điện trong tế bào quang điện triệt tiêu khi:
A. Công điện trường cản lớn hơn hoặc bằng động năng ban đầu cực đại của electron quang điện
B. Bước sóng của ánh sáng kích thích nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn quang điện của catốt.
UAK< 0.
e.UAK =
Câu 11: Đặt vật AB phẳng nhỏ vuông góc trên trục chính trước một thấu kính hội tụ, cách thấu kính một khoảng bằng d, Đặt một màn ảnh E sau thấu kính, vuông góc với trụ chính. Dịch chuyển màn đến vị trí thích hợp thì ảnh của vật rõ nét trên màn. Khoảng cách từ vật đến màn là L thoả mãn điều kiện :
A. 2f L 4f
B. L 4f
C. 2f L 3f
D. L 2f
Câu 12: Con lắc lò xo treo vào giá cố định, khối lượng vật nặng là m = 100g. Con lắc dao động điều hoà theo phương trình: x = 4sin( 10t) cm. Lấy g = 10 m/s2. Lực đàn hồi cực đại và cực tiểu tác dụng lên giá treo có giá trị là:
A. FMAX = 4 N; Fmĩn= 2 N
B. FMAX = 3 N; Fmin = 1 N
C. FMAX = 3 N; Fmin= 0 N
D. FMAX = 4 N; Fmin =1 N
Câu13: Kết luận nào sau đây chưa đúng với tia Tử ngoại:
Không bị nước và thuỷ tinh hấp thụ.
Là các sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia Tím.
Truyền được trong chân không.
Có khả năng làm ion hoá chất khí.
Câu 14: Hiệu điện thế giữa Anốt và Catốt của ống Rơnghen là 18 kV. Bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống có thể phát ra là:
A. 1,225.10-10 m
B. 0,960.10-10 m
C. 0, 690 .10-10 m
D. 1,552.10-10 m
Câu15: Đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm: điện trở thuần R= 50, cuộn dây thuần cảm L=,tụ điệnC =.10 – 4 F.Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều u = 200sin(100t) (v). Biểu thức nào sau đây là hiệu điện thế hai đầu tụ điện?
A. uc = 200 sin (100t - ) (v)
B. uc = 200 sin(100t - ) (v)
C. uc = 100sin(100t - ) (v)
D. uc = 100sin(100t - ) (v)
Câu16: Chọn kết luận đúng.
Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng là do chiết suất của một môi trường trong suốt phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng. Đối với ánh sáng có bước sóng dài thì chiết suất nhỏ, đối với ánh sáng có bước sóng ngắn thì chiết suất lớn
B. Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng là do màu sắc của ánh sáng phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng, màu đỏ có bước sóng dài nhất, màu tím có bước sóng ngắn nhất.
C Khi chiếu tia sáng trắng qua một lăng kính, tia sáng bị phân tích thành chùm tia có vô số màu biến thiên liên tục từ màu đỏ đến màu tím, màu đỏ lệch nhiều nhất, màu tím lệch ít nhất.
D. ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một màu nhất định. ánh sáng trắng là tập hợp của bảy ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ màu đỏ đến màu tím.
Câu 17: Hai khe IÂNG cách nhau khoảng a = 0,5 mm, màn quan sát cách mặt phẳng chứa hai khe là D=1,5 m. Chiếu vào hai khe ánh sáng đơn sắc bước sóng . Trên màn quan sát, khoảng cách từ vân sáng thứ 2 đến vân tối thứ 6 ở cùng phía vân sáng trung tâm là 6,72 mm. Bước sóng ánh sáng giao thoa là:
A. = 0,60 m
B. = 0,64 m
C. = 0,56 m
D. 0,68 m
Câu18: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích của tụ điện biến thiên điều hoà với tần số f. Năng lượng từ trường trong cuộn cảm sẽ biến đổi như thế nào?
A. Biến thiên điều hoà với tần số 2f
B. Biến thiên điều hoà với tần số f
C. Biến thiên điều hoà với tần số f 2
D. Biến thiên điều hoà với tần số f 4
Câu 19: Một thấu kính bằng thuỷ tinh chiết suất n = 1,5 có một mặt lõm bán kính 5cm và một mặt lồi bán kính 10cm. Khi đặt thấu kính hoàn toàn trong nước có chiết suất n/ = thì độ tụ của thấu kính là:
A. D = - 1,25 dp
B. D = 1,25 dp
C. D = 0,02 dp
D. D = - 5/3dp
Câu20: Sóng âm không có tính chất nào sau đây?
A. Mang năng lượng tỉ lệ với bình phương biên độ sóngA
 B. Có khả năng phản xạ, khúc xạ, giao thoa
C . Là sóng ngang
 D.Truyền được trong chất rắn, lỏng, khí
Câu 21: Cho một thấu kính hai mặt cầu lồi, bán kính R1 = R2 = 24cm, chiết suất của thuỷ tinh làm thấu kính với tia sáng màu đỏ là nđ = 1,50, với tia sáng màu tím là nt =1,54. Khoảng cách giữa tiêu điểm đối với tia đỏ và tiêu điểm đối với tia tím là:
A. FđFt = 1,84cm
B. FđFt = 1,58cm
C. FđFt = 1,68 cmA
D. FđFt = 1,78 cm
Câu 22: Chọn kết luận đúng.
A. Vật thật, gương cầu lồi luôn cho ảnh ảo, cùng chiều vật, nhỏ hơn vật, ở sau gương.
B . Vật thật, gương cầu lõm luôn cho ảnh thật, ngược chiều vật ,lớn hơn vật, ở trước gương.
C. ảnh và vật thật có cùng tính chất thì cùng chiều nhau, khác tính chất thì ngược chiều nhau.
D. Khi dịch chuyển vật lại gần gương thì ảnh của vật sẽ dịch ra xa gương.
Câu23: Máy phát điện xoay chiều một pha mà phần cảm có 3 cặp cực bắc nam, Rôto quay với vận tốc 1500 vòng/ phút.Tần số dòng điện do máy tạo ra là:
A. f = 75 Hz
B. f = 60Hz
C. f = 50 Hz
D. f = 40 Hz
Câu24: Cần phải đặt vật thật cách gương bao nhiêu để gương cầu lõm có tiêu cự f cho ảnh ảo cao gấp 3 lần vật.
A. d=f
B. d= f 
C. d= f
D. d = f
Câu 25: Trong môi trường đàn hồi có một sóng cơ có tần số f =50 Hz, vận tốc truyền sóng là v =175 cm/s. Hai điểm M và N trên phương truyền sóng dao động ngược pha nhau, giữa chúng có 2 điểm khác cũng dao động ngược pha với M. Khoảng cách MN là:
A. d = 10,5 cm 
B. d = 8,75cm
C. d = 7,0 cm
D. d = 12,25 cm
Câu 26: Sóng siêu âm và sóng vô tuyến có đặc điểm chung nào sau đây?
 = ( trong đó là bước sóng, v là vận tốc sóng, f là tần số sóng )
Phương dao động trùng với phương truyền sóng.
Vận tốc truyền sóng phụ thuộc tính chất đàn hồi của môi trường
Mang năng lượng W ~ f 4.
Câu 27: Một vật dao động điều hoà với biên độ A, tần số góc . Chọn gốc toạ độ ở vị trí cân bằng, tại thời điểm t, vật có li độ x, vận tốc v. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng trên là:
A. v2 = 
B. v2 = (A2 - x2 )
C. v2 = (A2 + x 2)
D. v2 = 
Câu 28: Đặt vật AB phẳng nhỏ vuông góc trên trục chính trước một thấu hội tụ ,ta được ảnh ảo A1B1 , ở cách thấu kính 54cm. Dịch chuyển vật dọc theo trục chính đến vị trí mới thì được ảnh thật A2B2, ở cách thấu kính 48cm. Biết ảnh trước lớn gấp 3 lần ảnh sau. Tính tiêu cự kính.
A. f = 22,5 cm
B. f = 25cm
C. f = 17,5 cm
D. f = 15 cm
Câu 29: Một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác ABC, góc chiết quang =60 0..Chiết suất của chất làm lăng kính là. Chiếu một tia sáng đơn sắc nằm trong tiết diện thẳng tới mặt bên AB. Hãy tính góc tới i và góc lệch D để tia ló đối xứng với tia tới qua mặt phẳng phân giác của góc chiết quang.
A. i = 30 0; D = 45 0
B. i = 45 0; D = 60 0
C. i = 45 0 ; D = 30 0
D. i = 30 0; D = 60 0
Câu 30: Con lắc lò xo có độ cứng k, khối lượng vật nặng là m dao động điều hoà. Nếu giảm khối lượng con lắc 4 lần thì số dao động toàn phần con lắc thực hiện trong mỗi giây thay đổi như thế nào?
A. Giảm 2 lần
B. Tăng 2 lần
C. Giảm 4 lần
D. Tăng 4 lần
Câu31: Dòng điện chạy trong tế bào quang điện thuộc loại
A. Có bản chất đặc biệt khác
B. Dòng điện dịch
C. Cả dòng điện dẫn và dòng điện dịch
D. Dòng điện dẫn
L
R
C
.
.
.
A
B
M
Câu 32: Đoạn mạch xoay chiều như hình vẽ.
Hiệu điện thế xoay chiều hai đầu mạch có tần
Số f =50 Hz, điện trở thuần R = 100,
Cuộn dây thuần cảm L = H, tụ điện có điện dung C = 10 - 4F. Độ lệch pha của hiệu điện thế giữa A và M đối với hiệu điện thế giữa A và B là:
A. 30 0
B. 60 0
C. 90 0
D. 120 0
Câu 33: Mắt một người có giới nhìn rõ từ 10cm dến 50cm. Khi quan sát vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ 20dp, mắt cách kính 5cm. Để được độ bội giác của ảnh bằng 2 thì phải đặt vật AB cách kính lúp là:
A. 2,5cm d 5cm 
B. 2,5cm d 4,5cm
C. d = 5 cm
D. 3,5cm d 5 cm
Câu 34: Một kính thiên văn khi được điều chỉnh ngắm chừng ở vô cực thì độ bội giác của ảnh bằng 40 và khoảng cách giữa vật kính và thị kính là123cm. Một người có điểm cực viễn cách mắt 60 cm dùng kính thiên văn trên để quan sát một vệ tinh ở trạng thái mắt không điều tiết. Độ bội giác của ảnh là:
A. G = 44,8
B. G = 43
C. G = 42
D. G = 45,8
Câu 35: Trên mặt nước có hai nguồn sóng cơ A và B giống hệt nhau dao động điều hoà với tần số
f = 25 Hz theo phương thẳng đứng. Tại điểm M nằm trên một đường cong gần đường trung trực của AB nhất mặt nước dao động với biên độ cực đại, khoảng cách từ M đến A và B là 18 cm và 21 cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là :
A. v = 50 cm/s
B. v = 100 cm/s
C. v = 75 cm/s
D. v = 120 cm/s
Câu 36: Catốt của tế bào quang điện có công thoát êlectron là 3,5 ev. Chiếu vào catốt chù ...  văn trên để quan sát một vệ tinh ở trạng thái mắt không điều tiết. Độ bội giác của ảnh là:
A. G = 44,8
B. G = 43
C. G = 42
D. G = 45,8
Câu 15: Trên mặt nước có hai nguồn sóng cơ A và B giống hệt nhau dao động điều hoà với tần số
f = 25 Hz theo phương thẳng đứng. Tại điểm M nằm trên một đường cong gần đường trung trực của AB nhất mặt nước dao động với biên độ cực đại, khoảng cách từ M đến A và B là 18 cm và 21 cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là :
A. v = 50 cm/s
B. v = 100 cm/s
C. v = 75 cm/s
D. v = 120 cm/s
Câu 16: Catốt của tế bào quang điện có công thoát êlectron là 3,5 ev. Chiếu vào catốt chùm ánh sáng có bước sóng thì dòng quang điện triệt tiêu khi UAK- 2,5V. Bước sóng của ánh sáng kích thích là:
A. = 0,365 m
B. = 0,576 m
C. = 0,675 m
D. = 0,22 m
Câu 17: Đặt vật AB song song trước màn ảnh E, cách màn một khoảng L, sau đó đặt một thấu kính hội tụ mỏng trong khoảng giữa vật và màn cho trục chính vuông góc với vật và đi qua điểm A. Dịch chuyển thấu kính dọc theo trục chính thì tìm được hai vị trí của thấu kính cách nhau một khoảng a đều cho ảnh rõ nét của vật trên màn. Tiêu cự của thấu kính là:
A. f = 
B. f = 
C. f = 
D. f = 
Câu 18: Chiếu chùm sáng song song từ trong nước ( chiết suất n) tới mặt thoáng dưới góc tới i. Chùm sáng không ló ra không khí. Kết luận nào sau đây không đúng?
Góc tới lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần
B. Sini > 
C. Góc tới nhỏ hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần
D. Tia phản xạ sáng bằng tia tới
Câu 19: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình dao động là x1 = 4sin( - ) cm và x2 = 4sin(10t + ) cm. Phương trình dao động của vật là:
A. x = 8 sin( - ) cm
B. x = 4sin(( -) cm
C. x = 4 sin( - ) cm
D. x = 8sin(- ) cm
Câu 20: Trong sự truyền sóng cơ học, hai điểm M và N nằm trên một phương truyền sóng dao động lệch pha nhau là (2k+1)/2. Khoảng cách giữa hai điểm đó với k = 0,1,2,3,... là:
A. d = (2k + 1) 
B. d = (2k + 1) 
C. d = (2k + 1) 
D. d = k
Câu 21: Trong dao động điều hoà, nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Động năng, thế năng biến thiên điều hoà cùng tần số với li độ.
B. Chu kỳ dao động chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động.
C. Cơ năng dao động tỉ lệ với biên độ dao động.
D.Vận tốc, gia tốc tức thời biến thiên điều hoà cùng tần số với li độ.
Câu 22: Con lắc lò xo có độ cứng k, khối lượng vật nặng bằng m treo thẳng đứng ở nơi cógia tốc trọng trường g. Khi vật ở vị trí cân bằng, lò xo giãn là l.Tần số dao động điều hoà của con lắc được tính bằng biểu thức:
A. f = 
B. f = 
C. f = 2
D. f = 2
Câu 23: Chiêú chùm ánh sáng vào catốt của một tế bào quang điện thì xảy ra hiện tượng quang điện. Nếu giảm bước sóng ánh sáng, đồng thời tăng cường độ chùm ánh sáng kích thích thì
A. Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện giảm, IBH giảm
B. Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện giảm, IBH tăng
C. Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện tăng, IBH tăng
D. Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện tăng, IBH giảm
Câu 24: Đặt vật AB phẳng nhỏ vuông góc trên trục chính trước gương cầu lõm có tiêu cự f, cách gương 1,5f. Kết luận nào đúng về vị trí, tính chất ảnh của vật.
A. ảnh thật, ngược chiều, cách gương 2f.
B. ảnh ảo,cùng chiều, cách gương 2f.
C. ảnh thật, ngược chiều, cách gương 3f.
D.ảnh ảo, cùng chiều, cách gương 3f.
Câu 25: Con lắc đơn có chiều dài l = 98cm, khối lượng vật nặng là m = 90g dao động với biên độ góc 0 = 60tại nơi có gia tốc trọng trường g =9,8 m/s2.Cơ năng dao động điều hoà của con lắc có giá trị bằng:
A. E = 1,58J 
B. E = 0,0047 J
C. E = 0,09 J
D. E = 1,62 J
Câu 26: Đặt vật AB phẳng nhỏ vuông góc trên trục chính trước một thấu kính phân kì, ta được một ảnh cao bằng lần vật và cách vật 20cm. Tính tiêu cự thấu kính.
A. f = - 15 cm
B. f = - 12 cm
C. f = 12 cm
D. f = -7,5 cm
Câu 27: Trong mạch dao động lí tưởng, tụ điện có điện dung C = 5F, điện tích của tụ điện có giá trị cực đại là 8.10- 5 C. Năng lượng dao động điện từ toàn phần trong mạch là:
A. W = 8.10- 4J
B. W = 12,8.10 – 4 J 
C. W = 6,4.10- 4 J 
D. W =16.10 – 4 J
Câu 28: Một kính hiển vi mà vật kính có tiêu cự 5mm, thị kính có tiêu cự 25mm. Người quan sát mắt không có tật, có điểm cực cận cách mắt 25cm. Khi điều chỉnh kính để quan sát rõ ảnh của một vật nhỏ ở trạng thái mắt không điều tiết, người này thu được độ bội giác của ảnh là 300 lần. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính là:
A. l = 18 cm
B. l = 15 cm
C. = 20 cm
D. l = 22 cm
Câu 29: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, tụ điện có C thay đổi, cuộn cảm có độ tự cảm L= và điện trở r = 30 mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 60 V và tần số f = 50 Hz. Điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị C1 thì công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại và bằng 30W. Tính giá trị R và C1. .
A. R = 120 ; C1 =
B. R = 120 ; C1 = 
C. R = 90 ; C1 = 
D. R = 100; C1 = 
Câu 30: Dòng quang điện trong tế bào quang điện triệt tiêu khi:
A. Công điện trường cản lớn hơn hoặc bằng động năng ban đầu cực đại của electron quang điện
B. Bước sóng của ánh sáng kích thích nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn quang điện của catốt.
C. UAK< 0
D. e.UAK =
Câu 31: Đặt vật AB phẳng nhỏ vuông góc trên trục chính trước một thấu kính hội tụ, cách thấu kính một khoảng bằng d, Đặt một màn ảnh E sau thấu kính, vuông góc với trụ chính. Dịch chuyển màn đến vị trí thích hợp thì ảnh của vật rõ nét trên màn. Khoảng cách từ vật đến màn là L thoả mãn điều kiện :
A. 2f L 4f
B. L 4f
C. 2f L 3f
D. L 2f
Câu 32: Con lắc lò xo treo vào giá cố định, khối lượng vật nặng là m = 100g. Con lắc dao động điều hoà theo phương trình: x = 4sin( 10t) cm. Lấy g = 10 m/s2. Lực đàn hồi cực đại và cực tiểu tác dụng lên giá treo có giá trị là:
A. FMAX = 4 N; Fmĩn= 2 N
B. FMAX = 3 N; Fmin = 1 N
C. FMAX = 3 N; Fmin= 0 N
D. FMAX = 4 N; Fmin =1 N
Câu 33: Kết luận nào sau đây chưa đúng với tia Tử ngoại:
A. Không bị nước và thuỷ tinh hấp thụ.
Là các sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia Tím.
Truyền được trong chân không.
Có khả năng làm ion hoá chất khí.
Câu 34: Hiệu điện thế giữa Anốt và Catốt của ống Rơnghen là 18 kV. Bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống có thể phát ra là:
A. 1,225.10-10 m
B. 0,960.10-10 m
C. 0, 690 .10-10 m
D. 1,552.10-10 m
Câu 35: Đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm: điện trở thuần R= 50, cuộn dây thuần cảm L=,tụ điệnC =.10 – 4 F.Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều u = 200sin(100t) (v). Biểu thức nào sau đây là hiệu điện thế hai đầu tụ điện?
A. uc = 200 sin (100t - ) (v)
B. uc = 200 sin(100t - ) (v)
C. uc = 100sin(100t - ) (v)
D. uc = 100sin(100t - ) (v)
Câu 36: Chọn kết luận đúng.
Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng là do chiết suất của một môi trường trong suốt phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng. Đối với ánh sáng có bước sóng dài thì chiết suất nhỏ, đối với ánh sáng có bước sóng ngắn thì chiết suất lớn
B. Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng là do màu sắc của ánh sáng phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng, màu đỏ có bước sóng dài nhất, màu tím có bước sóng ngắn nhất.
C Khi chiếu tia sáng trắng qua một lăng kính, tia sáng bị phân tích thành chùm tia có vô số màu biến thiên liên tục từ màu đỏ đến màu tím, màu đỏ lệch nhiều nhất, màu tím lệch ít nhất.
D. ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một màu nhất định. ánh sáng trắng là tập hợp của bảy ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ màu đỏ đến màu tím.
Câu 37: Hai khe IÂNG cách nhau khoảng a = 0,5 mm, màn quan sát cách mặt phẳng chứa hai khe là D=1,5 m. Chiếu vào hai khe ánh sáng đơn sắc bước sóng . Trên màn quan sát, khoảng cách từ vân sáng thứ 2 đến vân tối thứ 6 ở cùng phía vân sáng trung tâm là 6,72 mm. Bước sóng ánh sáng giao thoa là:
A. = 0,60 m
B. = 0,64 m
C. = 0,56 m
D. 0,68 m
Câu 38: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích của tụ điện biến thiên điều hoà với tần số f. Năng lượng từ trường trong cuộn cảm sẽ biến đổi như thế nào?
A. Biến thiên điều hoà với tần số 2f
B. Biến thiên điều hoà với tần số f
C. Biến thiên điều hoà với tần số f 2
D. Biến thiên điều hoà với tần số f 4
Câu 39: Một thấu kính bằng thuỷ tinh chiết suất n = 1,5 có một mặt lõm bán kính 5cm và một mặt lồi bán kính 10cm. Khi đặt thấu kính hoàn toàn trong nước có chiết suất n/ = thì độ tụ của thấu kính là:
A. D = - 1,25 dp
B. D = 1,25 dp
C. D = 0,02 dp
D. D = - 5/3dp
Câu 40: Sóng âm không có tính chất nào sau đây?
A. Mang năng lượng tỉ lệ với bình phương biên độ sóngA
 B. Có khả năng phản xạ, khúc xạ, giao thoa 
C . Là sóng ngang
 D.Truyền được trong chất rắn, lỏng, khí
Câu 41: Đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm tụ điện C = 10 – 4F, cuộn dây thuần cảm L =H và điện trở thuần có R thay đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 80V và tần số f = 50 Hz. Khi thay đổi R thì công suất tiêu thụ trên mạch đạt giá trị cực đại là:
A. Pma x= 64 W
B. Pma x= 100 W
C. Pma x= 128 W
D. Pma x= 150 W
Câu 42: Trong nguyên tử Hyđrô, bán kính nguyên tử ở trạng thái cơ bản là r0. Khi êlectron quay trên quỹ đạo N thì bán kính quỹ đạo là:
A. 9r0
B. 4r0
C. 2r0 
D. 16r0
Câu 43: Một sóng cơ học truyền theo phương ox có phương trình sóng : u = 10sin( 800t – 20x) cm, trong đó toạ độ x tính bằng (m), thời gian t tính bằng (s). Vận tốc truyền sóng trong môi trường là:
A. v = 80 m/s
B. v = 100 m/s
C. v = 314 m/s
D. v = 40 m/s
Câu 44: Đặt vật AB phẳng nhỏ vuông góc trên trục chính trước gương cầu lồi, được ảnh lớn bằng nửa vật, ở cách vật 27 cm. Tiêu cự của gương có độ lớn là:
A. 24 cm
B. 30 cm
C. 12 cm
D. 18 cm
Câu 45: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng K = 100 N/m, vật nặng có khối lượng m = 100g treo trên giá cố định. Con lắc dao động điều hoà với biên độ A = 2cm theo phương thẳng đứng. Lấy g =10 m/s 2.,,2=10. Chọn gốc toạ độ ở vị trí cân bằng, Tại vị trí lò xo giãn 3cm thì vận tốc của vật có độ lớn là:
A. 20 cm/s
B. 20 cm/s
C. 10 cm/s
D. 2 cm/s
Câu 46: Tia Hồng ngoại không có tính chất nào sau đây:
A. Phản xạ, khúc xạ ,giao thoa
B. Tác dụng nhiệt mạnh
C. Tác dụng lên kính ảnh
D. Làm ion hoá không khí
Câu 47: Một âm có tần số f, cường độ âm chuẩn IO, tại một điểm có cường độ âm bằng I thì mức cường độ âm tại điểm đó đo bằng đơn vị Ben ( B ) được tính bằng biểu thức:
A. L = ln 
B. L = lg 
C. L = log f 
D. L = lg 
Câu 48: Trong quang phổ của nguyên tử Hyđrô, vạch có tần số nhỏ nhất của dãy Laiman là
f1 =8,22.1014 Hz, vạch có tần số lớn nhất của dãy Banme là f2 = 2,46.1015 Hz. Năng lượng ion hoá nguyên tử Hyđrô từ trạng thái cơ bản là:
A. E 21,74.10- 19J
B. E 10,85.10- 19 J
C. E 16.10- 19 J
D. E 13,6.10- 19 J
Câu 49: Mạch dao động điện từ LC được dùng làm mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến. Sóng điện từ do máy thu bắt được có bước sóng là;
A. = 
B. = c 2
C. = c.
D. = c.
Câu 50: Trong quang phổ dãy Banme của Hyđrô, vạch màu đỏ có bước sóng 1= 0,6563m, vạch màu lam có buớc sóng 2 = 0,4861m. Năng lượng của phôton có bước sóng dài nhất của dãy Pasen là:
A. = 4,39.10 - 19J 	B. = 2,18.10 - 19J 	C. = 7,12.10 - 19J D . = 1,06.10 - 19J 

Tài liệu đính kèm:

  • docDe on luyen so 28.doc