Bổ trợ kiến thức Vật lí THPT

Bổ trợ kiến thức Vật lí THPT

A- Tóm tắt lý thuyết .

I / Các định nghĩa

1 - Từ trường :

- Đ/N: Từ trường là một dạng vật chất tồn tại trong không gian mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên nam châm hay một dòng điện đặt trong nó .

- Đặc trưng của từ trường là cảm ứng từ ký hiệu là đơn vị của cảm ứng từ là T ( Tesla)

- Quy ước : Hướng của từ trường tại một điểm là hướng Nam - Bắc của kim nam châm cân bằng tại điểm đó

2 - Đường sức từ :

- Đ/N : đường sức từ là những đường vẽ trong không gian có từ trường sao cho tiếp tuyến tại mỗi điểm có hướng trùng với hướng của của từ trường tại điểm đó.

- Tính chất :

 Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức từ

 Các đường sức từ là những đường cong khép kín hoặc vô hạn ở 2 đầu

 Chiều của đường sức từ tuân theo những quy tắc xác định ( quy tắc nắm tay phải , quy tắc đinh ốc )

 Quy ước : Vẽ các đường cảm ứng từ sao cho chỗ nào từ trường mạnh thì các đường sức dày và chỗ nào từ trường yếu thì các đường sức từ thưa .

 

doc 12 trang Người đăng quocviet Lượt xem 2181Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bổ trợ kiến thức Vật lí THPT", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Chương IV : TỪ TRƯỜNG
 & Phần 1 : Lý thuyết chung
 Bài 1 : Từ trường
Tóm tắt lý thuyết .
I / Các định nghĩa 
1 - Từ trường : 
Đ/N: Từ trường là một dạng vật chất tồn tại trong không gian mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên nam châm hay một dòng điện đặt trong nó .
Đặc trưng của từ trường là cảm ứng từ ký hiệu là B đơn vị của cảm ứng từ là T ( Tesla)
Quy ước : Hướng của từ trường tại một điểm là hướng Nam - Bắc của kim nam châm cân bằng tại điểm đó
2 - Đường sức từ :
Đ/N : đường sức từ là những đường vẽ trong không gian có từ trường sao cho tiếp tuyến tại mỗi điểm có hướng trùng với hướng của của từ trường tại điểm đó.
Tính chất : 
Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức từ 
Các đường sức từ là những đường cong khép kín hoặc vô hạn ở 2 đầu 
Chiều của đường sức từ tuân theo những quy tắc xác định ( quy tắc nắm tay phải , quy tắc đinh ốc)
Quy ước : Vẽ các đường cảm ứng từ sao cho chỗ nào từ trường mạnh thì các đường sức dày và chỗ nào từ trường yếu thì các đường sức từ thưa .
II / Từ trường tạo bởi các dây dẫn điện có hình dạng đặc biệt 
1 - Từ trường của dòng điện thẳng dài vô hạn .
Giả sử cần xác định từ trường BM tại M cách dây dẫn một đoạn r do dây dẫn điện có cường độ I (A) gây ra ta làm như sau : 
Điểm đặt : Tại M
Phương : cùng với phương tiếp tuyến của đường tròn ( O,r) tại M
Chiều : được xác định theo quy tắc nắm bàn tay phải họăc quy tắc đinh ốc 1 :
Quy tắc nắm bàn tay phải : Để bàn tay phải sao cho ngón cái nằm dọc theo dây dẫn và chỉ theo chiều dòng điện , khi đó các ngón kia khum lại cho ta chiều của cảm ứng từ .
Quy tắc cái đinh ốc 1 : Quay cái đinh ốc để nó tiến theo chiều dòng điện thì chiều của nó tại điểm đó là chiều của cảm ứng từ 
Độ lớn : BM=2.10-7Ir Trong đó : B (T) - I (A) - r (m)
2 - Từ trường của dòng điện tròn .
Giả sử cần xác định từ trường Bo tại tâm O cách dây dẫn hìng tròn bán kính r do dây dẫn điện có cường độ I (A) gây ra ta làm như sau : 
Điểm đặt : Tại O
Phương : Vuông góc với mặt phẳg vòng dây.
Chiều : được xác định theo quy tắc đinh ốc 2 : “Quay cái đinh ốc theo chiều dòng điện thì chiều tiến của nó tại điểm đó là chiều của cảm ứng từ 
Độ lớn : BM=2π.10-7Ir Trong đó : B (T) - I (A) - r (m) 
3 - Từ trường của ống dây .
Giả sử cần xác định từ trường Bo tại tâm O của ống dây dẫn điện có cường độ I (A) gây ra ta làm như sau : 
Phương : song song với trục ống dây.
Chiều : được xác định theo quy tắc đinh ốc 2 : “Quay cái đinh ốc theo chiều dòng điện thì chiều tiến của nó tại điểm đó là chiều của cảm ứng từ 
Độ lớn : BO=4π.10-7NIl Trong đó : B (T) - I (A) - l (m) – N số vòng dây.
B – Bài tập :
I/ Phương pháp .
1 - Để đơn giản trong quá trình làm bài tập và biểu diễn từ trường người ta quy ước như sau : 
 : có phương vuông góc với mặt phẳng biểu diễn , chiều đi vào .
 : có phương vuông góc với mặt phẳng biểu diễn , chiều đi ra .
Ví dụ : 
2 – Phương pháp làm bài :
Giả sử bài toán yêu cầu xác định từ trường tổng hợp tại một điểm M do nhiều cảm ứng từ ta làm như sau : 
B1 : xác định từ tại M do từng cảm ứng từ gây ra : B1 , B2 , 
B2 : Áp dụng nguyên lý chồng chất ta có : BM = B1+B2+ .. 
II / Bài tập vận dụng 
Câu 1 : Hai dây dẩn thẳng song song dài vô hạn đặt cách nhau 10cm trong không khí . Dòng điện chạy trong 2 dây dẫn ngược chiều nhau và có I1=10 A , I2 =20 A. Tìm cảm ứng từ tại : 
Điểm A cách mỗi dây 5 cm.
Điểm B cách dây 1 đoạn 4 cm cách dây 2 đoạn 14 cm
Điểm M cách mỗi dây 10 cm.
Điểm N cách dây 1 đoạn 8 cm và cách dây 2 đoạn 6 cm .
Câu 2 : Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt trong không khí cách nhau 12 cm . Có I1=2 A , I2 =4 A . Xác định những vị trí có từ trường tổng hợp bằng không khi : 
Hai dòng điện cùng chiều .
Hai dòng điện ngược chiều.
Câu 3 : Cuộn dây tròn dẹt có 20 vòng , bán kính là 3.14 cm. Khi có dòng điện đi vào thì tại tâm của vòng dây xuất hiện từ trường là B = 2.10-3 T . Tính cường độ dòng điện trong ống dây.
Câu 4 : Một dây dẫn trong không khí được uốn thành vòng tròn . bán kính R = 0.1m có I = 3.2 A chạy qua . Mặt phẳng vòng dây trùng với mặt phẳng kinh tuyến từ . Tại tâm vòng dây treo một kim nam châm nhỏ . Tính góc quay của kim nam châm khi ngắt dòng điện . Cho biết thành phần nằm ngang của cảm ứng từ trái đất có Bđ=2.10-5 T.
Câu 5 : Sợi dây dẫn , đường kính dây d = 0.5mm, dòng điện đi qua I = 0.2 A, được cuốn thành ống dây dài . xác định cảm ứng từ tại tâm ống dây trong 2 trường hợp .
Ống dây có chiều dài 0.4m gồm 400 vòng dây.
Ống dây có các vòng dây cuốn sát với nhau và cách điện với nhau.
III/ Bài tập về nhà
Câu 1 : Ba dòng điện cùng cường độ I1= I2 = I3 = 10 A chạy trong ba dây dẫn thẳng dài vô hạn và song song với nhau đặt trong chân không. Mặt phẳng vuông góc với ba dây tạo thành tiết diện ngang là tam giác đều ABC, cạnh a=10 cm. Chiều các dòng điện cho ở hình vẽ. xác định cảm ứng từ tổng hợp tại M do 3 dây dẫn gây ra.
Câu 2 : Một Ống dây điện đặt trong không khí sao cho trục của nó vuông góc với mặt phẳng kinh tuyến từ . Cảm ứng từ trái đất có thành phần nằm ngang Bđ=2.10-5 T. Trong ống dây có treo một kim nam châm . khi có dòng điện I = 2 mA chạy qua dây dẫn thì ta thấy kim nam châm lệch khỏi vị trí ban đầu 450 . Biết ống dây dài 31.4cm và chỉ cuốn một lớp . Tìm số vòng dây của ống.
A
B
C
I1
I2
I3
M
 Bài 2 : Lực từ
A – Tóm tắt lý thuyết 
I/ Lực từ tác dụng lên một đoạn dây có một dòng điện đặt trong từ trường đều
Lực từ F do từ trường đều tác dụng lên đoạn dây thẳng chiều dài l (m) có dòng điện I (A) chạy qua là lực có : 
Điểm đặt : trung điểm của đoạn dây .
Phươg : vuông góc với mặt phẳng (l ,B)
Chiều : được xác định bởi quy tắc bàn tay trái “ Xoè bàn tay trái hứng các đường cảm ứng từ sao cho chiều của dòng điện đi từ cổ tay đến ngón tay . Ngón tay cái choải ra 900 chỉ chiều của lực từ ”
Độ lớn được xác định theo công thức Ampe :
 F = B.I.l.sinα với α=(B,l) 
II / Lực từ tác dụng lên giữa 2 dây dẫn thẳng dài song song có dòng điện chạy qua .
Nếu 2 dòng điện chạy cùng chiều 2 dây hút nhau.
Nếu 2 dòng điện chạy ngược chiều 2 dây đẩy nhau.
Lực tác dụng có độ lớn : F=2.10-7I1.I2.ld
Trong đó : I1, I2 là cường độ dòng điện chạy qua 2 dây dẫn .
 l là chiều dài 2 dây .
 d khoảng cách 2 dây .
III/ Lực từ tác dụng lên khung dây có dòng điện .
Nếu mặt phẳng khung dây vuông góc với đường cảm ứng từ khi đó các lực tác dụng lên khung không làm quay khung ( chỉ làm cho khung giãn ra hoặc co lại ) .
Nếu mặt phẳng khung dây song song với đường cảm ứng từ khi đó xuất hiện ngẫu lực làm khung quay với momen : M = B.I.S. sin α với : S : diện tích khung - α=(B,n) : n là pháp tuyến mặt phẳng khung dây.
IV / Lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động ( lực Lorenxer)
Lực lorenxer tác dụng lên điện tích q đang chuyển động với vận tốc v trong từ trường có : 
Điểm đặt tại điện tích q
Phương : Vuông góc với mp( v, B ) 
Chiều : xác định theo quy tắc bàn tay trái 
( nếu q > 0 : chiều cùng với chiều chỉ của tay cái 
 nếu q<0 : chiều ngược với chiều chỉ của tay cái )
Độ lớn : f = q.v .B sin α với α = ( v, B ) 
B – Các dạng bài tập
Dạng 1 : Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng 
I/ Phương pháp :
Xác định lực từ tác dụng lên đoạn dây .
Xác định các lực khác tác dụng lên đoạn dây.
Áp dụng định luật II niuton F=ma kết quả cần tìm . 
II/ Bài tập vận dụng :
Câu 1 : Hai thanh ray nằm ngang , song song và cách nhau đoạn l = 0.3cm, một thanh kim loaị đặt lên hai thanh ray. Cho dòng điện I=50A chạy qua thanh kim loại với thanh ray . hệ số ma sát giữa thanh kim loại với thanh ray là k = 0.2 , khối lương thanh kim loại m=0,5kg. Hãy tìm độ lớn của cảm ứng từ B để thanh bắt đầu chuyển động (B vuông góc với mp hai thanh ray)
Câu 2 : Giữa hai cực nam châm có B nằm ngang , B=0.01T người ta đặt môt dây dẫn l nằm ngang vuông góc với B. Khối lượng của một đơn vị chiều dài là d= 0.01kg/m. Tìm cường độ dòng điện I qua dây dây nằm lơ lững không rơi cho g =10m/s.
Câu 3 : Một dây dẫn thẳng MN chiều dài l , khối lượng của 1 đơn vị dài của dây là d = 0.04kg/m . dây được treo trong từ trường như hình vẽ . với B = 0.04T .Cho dòng điện I chạy qua dây . 
Định chiều và độ lớn của I để lực căng của các dây treo bằng không.
Cho MN = 25cm. I = 16A. có chiều từ N đến M . Tình lực căng của mỗi dây ( lấy g = 10m/s2) 
Dạng 2 : Tương tác giữa các dây dài đặt song song có dòng điện chạy qua.
I/ Phương pháp
Xác định lực từ tác dụng lên từng đoạn dây .
Áp dụng nguyên lý chồng chất ta có :F= F1+ F2+
II/ Bài tập vận dụng 
Câu 1 : Ba dòng điện cùng chiều cùng cường độ 10A chạy qua ba dây dẫn thẳng đặt đồng phẳng và dài vô hạn . Biết rằng khoảng cách giữa dây 1 và 2 là 10cm dây 2 và 3 là 5cm và dây 1và 3 là 15cm. xác định lực từ do :
Dây 1 và dây 2 tác dụng lên dây 3
Dây 1 và dây 3 tác dụng lên dây 2
Câu 2 : Hai dây dẫn dài song song cách nhau 20cm . lực từ tác dụng lên mỗi mét chiều dài dây dẫn là 0.04N . Tìm cường độ dòng điện trong mỗi dây trong 2 trường hợp .
I1=I2 b. I1=2I2
Câu 3 : Qua ba đỉnh của tam giác đều ABC đặt ba dây dẫn thẳng dài vuông góc với mặt phẳng ABC ,có các dòng điện I = 5A đi qua cùng chiều . Hỏi cần đặt một dòng điện thẳng dài có độ lớn và hướng như thế nào , ở đâu để hệ 4 dòng điện ở trạng thái cân bằng .
Dạng 3 : Khung dây có dòng điện đặt trong từ trường đều
I/ Phương pháp
Phân tích lực từ tác dụng lên từng đoạn dây của khung dây . từ đó tính lực tổng hợp tác dụng lên khung hoạc momen lực tác dụng lên khung . 
Nếu dây gồm N vòng . độ lớn của lực từ sẽ tăng lên N lần .
Momen lực được xác định bởi : M = F .l ( N.m) trong đó : F là lực làm cho khung quay . l là độ dài cánh tay đòn.
II/ Bài tập vận dụng
Câu 1 : Khung dây hình chữ nhật có AB = a = 10cm , BC = b = 5cm . gồm 20 vòng dây nối tiếp với nhau có thể quay quanh cạnh AB thẳng đứng. khung có dòng điện 1A chạy qua và đặt trong từ trường đếu có B nằm ngang (B,n )= 300 , B = 0.5 T . Tính mômen lực tác dụng lên khung.
Câu 2 : Dòng điện có cường độ I1=4A chạy trong dây dẫn thẳng dài . khung dây dẫn ABCD đồng phẳng với dòng I1có AB = CD = 10 cm , AD = BC = 5 cm . AB song song với I1 và cách I1 5cm . Dòng điện chạy qua khung ABCD là I2 = 2 A . Xác định lực từ tổng hợp tác dụng lên khung . 
Dạng 4 : Lực Lorenxer
I / Phương pháp 
II/ Bài tập vận dụng(trắc nghiệm )
 & Phần 2 : Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1 : Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
Ng­êi ta nhËn ra tõ tr­êng tån t¹i xung quanh d©y dÉn mang dßng ®iÖn v×:
A. cã lùc t¸c dông lªn mét dßng ®iÖn kh¸c ®Æt song song c¹nh nã.
B. cã lùc t¸c dông lªn mét kim nam ch©m ®Æt song song c¹nh nã.
C. cã lùc t¸c dông lªn mét h¹t mang ®iÖn chuyÓn ®éng däc theo nã.
D. cã lùc t¸c dông lªn mét h¹t mang ®iÖn ®øng yªn ®Æt bªn c¹nh nã.
Câu2 : TÝnh chÊt c¬ b¶n cña tõ tr­êng lµ:
A. g©y ra lùc tõ t¸c dông lªn nam ch©m hoÆc lªn dßng ®iÖn ®Æt trong nã.
B. g©y ra lùc hÊp dÉn lªn c¸c vËt ®Æt trong nã.
C. g©y ra lùc ®µn håi t¸c dông lªn c¸c dßng ®iÖn vµ nam ch©m ®Æt trong nã.
D. g©y ra sù biÕn ®æi vÒ tÝnh chÊt ®iÖn cña m«i tr­êng xung quanh.
Câu 3 : Tõ phæ lµ:
A. h×nh ¶nh cña c¸c ®­êng m¹t s¾t cho ta h×nh ¶nh cña c¸c ®­ên ... D. 4.10-7(T)
Câu 24 : T¹i t©m cña mét dßng ®iÖn trßn c­êng ®é 5 (A) c¶m øng tõ ®o ®­îc lµ 31,4.10-6(T). §­êng kÝnh cña dßng ®iÖn ®ã lµ:
A. 10 (cm)	B. 20 (cm)	C. 22 (cm)	D. 26 (cm)
Câu 25: Mét d©y dÉn th¼ng dµi cã dßng ®iÖn I ch¹y qua. Hai ®iÓm M vµ N n»m trong cïng mét mÆt ph¼ng chøa d©y dÉn, ®èi xøng víi nhau qua d©y. KÕt luËn nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. Vect¬ c¶m øng tõ t¹i M vµ N b»ng nhau.	B. M vµ N ®Òu n»m trªn mét ®­êng søc tõ.
C. C¶m øng tõ t¹i M vµ N cã chiÒu ng­îc nhau.	D. C¶m øng tõ t¹i M vµ N cã ®é lín b»ng nhau.
Câu 26: Mét dßng ®iÖn cã c­êng ®é I = 5 (A) ch¹y trong mét d©y dÉn th¼ng, dµi. C¶m øng tõ do dßng ®iÖn nµy g©y ra t¹i ®iÓm M cã ®é lín B = 4.10-5 (T). §iÓm M c¸ch d©y mét kho¶ng 
A. 25 (cm)	B. 10 (cm)	C. 5 (cm)	D. 2,5 (cm)
Câu 27: Mét dßng ®iÖn th¼ng, dµi cã c­êng ®é 20 (A), c¶m øng tõ t¹i ®iÓm M c¸ch dßng ®iÖn 5 (cm) cã ®é lín lµ:
A. 8.10-5 (T)	B. 8π.10-5 (T)	C. 4.10-6 (T)	D. 4π.10-6 (T)
Câu 28 Mét dßng ®iÖn ch¹y trong d©y dÉn th¼ng, dµi. T¹i ®iÓm A c¸ch d©y 10 (cm) c¶m øng tõ do dßng ®iÖn g©y ra cã ®é lín 2.10-5 (T). C­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y lµ:
A. 10 (A)	B. 20 (A)	C. 30 (A)	D. 50 (A)
Câu 29 : Hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song c¸ch nhau 32 (cm) trong kh«ng khÝ, c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 1 lµ I1 = 5 (A), c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 2 lµ I2. §iÓm M n»m trong mÆt ph¼ng 2 dßng ®iÖn, ngoµi kho¶ng 2 dßng ®iÖn vµ c¸ch dßng I2 8 (cm). §Ó c¶m øng tõ t¹i M b»ng kh«ng th× dßng ®iÖn I2 cã 
A. c­êng ®é I2 = 2 (A) vµ cïng chiÒu víi I1 	B. c­êng ®é I2 = 2 (A) vµ ng­îc chiÒu víi I1
C. c­êng ®é I2 = 1 (A) vµ cïng chiÒu víi I1	D. c­êng ®é I2 = 1 (A) vµ ng­îc chiÒu víi I1
Câu 30 :Hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song c¸ch nhau 32 (cm) trong kh«ng khÝ, dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 1 lµ I1 = 5 (A), dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 2 lµ I2 = 1 (A) ng­îc chiÒu víi I1. §iÓm M n»m trong mÆt ph¼ng cña hai d©y vµ c¸ch ®Òu hai d©y. C¶m øng tõ t¹i M cã ®é lín lµ:
A. 5,0.10-6 (T) 	B. 7,5.10-6 (T)	C. 5,0.10-7 (T)	D. 7,5.10-7 (T)
Câu 31 : Hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song c¸ch nhau 32 (cm) trong kh«ng khÝ, dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 1 lµ I1 = 5 (A), dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 2 lµ I2 = 1 (A) ng­îc chiÒu víi I1. §iÓm M n»m trong mÆt ph¼ng cña 2 dßng ®iÖn ngoµi kho¶ng hai dßng ®iÖn vµ c¸ch dßng ®iÖn I1 8 (cm). C¶m øng tõ t¹i M cã ®é lín lµ:
A. 1,0.10-5 (T)	B. 1,1.10-5 (T)	C. 1,2.10-5 (T)	D. 1,3.10-5 (T)
Câu 32 : Hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song c¸ch nhau c¸ch nhau 40 (cm). Trong hai d©y cã hai dßng ®iÖn cïng c­êng ®é I1 = I2 = 100 (A), cïng chiÒu ch¹y qua. C¶m øng tõ do hÖ hai dßng ®iÖn g©y ra t¹i ®iÓm M n»m trong mÆt ph¼ng hai d©y, c¸ch dßng I1 10 (cm), c¸ch dßng I2 30 (cm) cã ®é lín lµ:
A. 0 (T)	B. 2.10-4 (T)	C. 24.10-5 (T)	D. 13,3.10-5 (T)
Câu 33 : Mét èng d©y dµi 50 (cm), c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua mçi vßng d©y lµ 2 (A). c¶m øng tõ bªn trong èng d©y cã ®é lín B = 25.10-4 (T). Sè vßng d©y cña èng d©y lµ:
A. 250	B. 320	C. 418	D. 497
Câu 34 : Mét sîi d©y ®ång cã ®­êng kÝnh 0,8 (mm), líp s¬n c¸ch ®iÖn bªn ngoµi rÊt máng. Dïng sîi d©y nµy ®Ó quÊn mét èng d©y cã dµi l = 40 (cm). Sè vßng d©y trªn mçi mÐt chiÒu dµi cña èng d©y lµ:
A. 936	B. 1125	C. 1250	D. 1379
Câu 35 : Mét sîi d©y ®ång cã ®­êng kÝnh 0,8 (mm), ®iÖn trë R = 1,1 (Ω), líp s¬n c¸ch ®iÖn bªn ngoµi rÊt máng. Dïng sîi d©y nµy ®Ó quÊn mét èng d©y dµi l = 40 (cm). Cho dßng ®iÖn ch¹y qua èng d©y th× c¶m øng tõ bªn trong èng d©y cã ®é lín B = 6,28.10-3 (T). HiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu èng d©y lµ:
A. 6,3 (V)	B. 4,4 (V)	C. 2,8 (V)	D. 1,1 (V)
 Câu 36 : Mét d©y dÉn rÊt dµi c¨ng th¼ng, ë gi÷a d©y ®­îc uèn thµnh vßng trßn b¸n kÝnh R = 6 (cm), t¹i chç chÐo nhau d©y dÉn ®­îc c¸ch ®iÖn. Dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y cã c­êng ®é 4 (A). C¶m øng tõ t¹i t©m vßng trßn do dßng ®iÖn g©y ra cã ®é lín lµ:
A. 7,3.10-5 (T)	B. 6,6.10-5 (T)
C. 5,5.10-5 (T)	D. 4,5.10-5 (T)
Câu 37 :Hai dßng ®iÖn cã c­êng ®é I1 = 6 (A) vµ I2 = 9 (A) ch¹y trong hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song c¸ch nhau 10 (cm) trong ch©n kh«ng I1 ng­îc chiÒu I2. C¶m øng tõ do hÖ hai dßng ®iÖn g©y ra t¹i ®iÓm M c¸ch I1 6 (cm) vµ c¸ch I2 8 (cm) cã ®é lín lµ:
A. 2,0.10-5 (T)	B. 2,2.10-5 (T)	C. 3,0.10-5 (T)	D. 3,6.10-5 (T)
Câu 38: Hai d©y dÉn th¼ng dµi song song c¸ch nhau 10 (cm) trong kh«ng khÝ, dßng ®iÖn ch¹y trong hai d©y cã cïng c­êng ®é 5 (A) ng­îc chiÒu nhau. C¶m øng tõ t¹i ®iÓm M c¸ch ®Òu hai dßng ®iÖn mét kho¶ng 10 (cm) cã ®é lín lµ:
A. 1.10-5 (T)	B. 2.10-5 (T)	C. .10-5 (T)	D. .10-5 (T)
Câu 39 :Ph¸t biÓu nµo sau ®©y kh«ng ®óng?
A. Lùc t­¬ng t¸c gi÷a hai dßng ®iÖn th¼ng song song cã ph­¬ng n»m trong mÆt ph¼ng hai dßng ®iÖn vµ vu«ng gãc víi hai dßng ®iÖn.
B. Hai dßng ®iÖn th¼ng song song cïng chiÒu hót nhau, ng­îc chiÒu ®Èy nhau.
C. Hai dßng ®iÖn th¼nh song song ng­îc chiÒu hót nhau, cïng chiÒu ®Èy nhau.
D. Lùc t­¬ng t¸c gi÷a hai dßng ®iÖn th¼ng song song cã ®é lín tØ lÖ thuËn víi c­êng ®é cña hai dßng ®iÖn.
Câu 40 : Khi t¨ng ®ång thêi c­êng ®é dßng ®iÖn trong c¶ hai d©y dÉn th¼ng song song lªn 3 lÇn th× lùc tõ t¸c dông lªn mét ®¬n vÞ dµi cña mçi d©y sÏ t¨ng lªn:
A. 3 lÇn	B. 6 lÇn	C. 9 lÇn	D. 12 lÇn
Câu 41: Hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song vµ c¸ch nhau 10 (cm) trong ch©n kh«ng, dßng ®iÖn trong hai d©y cïng chiÒu cã c­êng ®é I1 = 2 (A) vµ I2 = 5 (A). Lùc tõ t¸c dông lªn 20 (cm) chiÒu dµi cña mçi d©y lµ:
A. lùc hót cã ®é lín 4.10-6 (N) 	B. lùc hót cã ®é lín 4.10-7 (N)
C. lùc ®Èy cã ®é lín 4.10-7 (N)	D. lùc ®Èy cã ®é lín 4.10-6 (N)
Câu 42 : Hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song ®Æt trong kh«ng khÝ. Dßng ®iÖn ch¹y trong hai d©y cã cïng c­êng ®é 1 (A). Lùc tõ t¸c dông lªn mçi mÐt chiÒu dµi cña mçi d©y cã ®é lín lµ 10-6(N). Kho¶ng c¸ch gi÷a hai d©y ®ã lµ:
A. 10 (cm)	B. 12 (cm)	C. 15 (cm)	D. 20 (cm)
Câu 43 :Hai d©y dÉn th¼ng song song mang dßng ®iÖn I1 vµ I2 ®Æt c¸ch nhau mét kho¶ng r trong kh«ng khÝ. Trªn mçi ®¬n vÞ dµi cña mçi d©y chÞu t¸c dông cña lùc tõ cã ®é lín lµ:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 44 : Hai vßng d©y trßn cïng b¸n kÝnh R = 10 (cm) ®ång trôc vµ c¸ch nhau 1(cm). Dßng ®iÖn ch¹y trong hai vßng d©y cïng chiÒu, cïng c­êng ®é I1 = I2 = 5 (A). Lùc t­¬ng t¸c gi÷a hai vßng d©y cã ®é lín lµ 
A. 1,57.10-4 (N)	B. 3,14.10-4 (N)	C. 4.93.10-4 (N)	D. 9.87.10-4(N)
Câu 45: Lùc Lorenx¬ lµ:
A. lùc tõ t¸c dông lªn h¹t mang ®iÖn chuyÓn ®éng trong tõ tr­êng.
B. lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn.
C. lùc tõ t¸c dông lªn h¹t mang ®iÖn ®Æt ®øng yªn trong tõ tr­êng.
D. lùc tõ do dßng ®iÖn nµy t¸c dông lªn dßng ®iÖn kia.
Câu 46 : ChiÒu cña lùc Lorenx¬ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng:
A. Qui t¾c bµn tay tr¸i.	B. Qui t¾c bµn tay ph¶i.	C. Qui t¾c c¸i ®inh èc.	D. Qui t¾c vÆn nót chai.
Câu 47 : ChiÒu cña lùc Lorenx¬ phô thuéc vµo 
A. ChiÒu chuyÓn ®éng cña h¹t mang ®iÖn.	B. ChiÒu cña ®­êng søc tõ.
C. §iÖn tÝch cña h¹t mang ®iÖn.	D. C¶ 3 yÕu tè trªn
Câu 48 : §é lín cña lùc Lorex¬ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 49 : Ph­¬ng cña lùc Lorenx¬ 
A. Trïng víi ph­¬ng cña vect¬ c¶m øng tõ.
B. Trïng víi ph­¬ng cña vect¬ vËn tèc cña h¹t mang ®iÖn.
C. Vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng hîp bëi vect¬ vËn tèc cña h¹t vµ vect¬ c¶m øng tõ.
D. Trïng víi mÆt ph¼ng t¹o bëi vect¬ vËn tèc cña h¹t vµ vect¬ c¶m øng tõ.
Câu 50 : Chän ph¸t biÓu ®óng nhÊt.
ChiÒu cña lùc Lorenx¬ t¸c dông lªn h¹t mang ®iÖn chuyÓn ®éng trßn trong tõ tr­êng 
A. Trïng víi chiÒu chuyÓn ®éng cña h¹t trªn ®­êng trßn.
B. H­íng vÒ t©m cña quü ®¹o khi h¹t tÝch ®iÖn d­¬ng.
C. H­íng vÒ t©m cña quü ®¹o khi h¹t tÝch ®iÖn ©m.
D. Lu«n h­íng vÒ t©m quü ®¹o kh«ng phô thuéc ®iÖn tÝch ©m hay d­¬ng.
Câu 51 : Mét electron bay vµo kh«ng gian cã tõ tr­êng ®Òu cã c¶m øng tõ B = 0,2 (T) víi vËn tèc ban ®Çu v0 = 2.105 (m/s) vu«ng gãc víi . Lùc Lorenx¬ t¸c dông vµo electron cã ®é lín lµ:
A. 3,2.10-14 (N) 	B. 6,4.10-14 (N)	C. 3,2.10-15 (N)	D. 6,4.10-15 (N)
Câu 52 :Mét electron bay vµo kh«ng gian cã tõ tr­êng ®Òu cã c¶m øng tõ B = 10-4 (T) víi vËn tèc ban ®Çu v0 = 3,2.106 (m/s) vu«ng gãc víi , khèi l­îng cña electron lµ 9,1.10-31(kg). B¸n kÝnh quü ®¹o cña electron trong tõ tr­êng lµ:
A. 16,0 (cm)	B. 18,2 (cm)	C. 20,4 (cm)	D. 27,3 (cm)
Câu 53: Mét h¹t pr«t«n chuyÓn ®éng víi vËn tèc 2.106 (m/s) vµo vïng kh«ng gian cã tõ tr­êng ®Òu B = 0,02 (T) theo h­íng hîp víi vect¬ c¶m øng tõ mét gãc 300. BiÕt ®iÖn tÝch cña h¹t pr«t«n lµ 1,6.10-19 (C). Lùc Lorenx¬ t¸c dông lªn h¹t cã ®é lín lµ.
A. 3,2.10-14 (N) 	B. 6,4.10-14 (N)	C. 3,2.10-15 (N)	D. 6,4.10-15 (N)
Câu 54 : Mét electron bay vµo kh«ng gian cã tõ tr­êng ®Òu víi vËn tèc ban ®Çu vu«ng gãc c¶m øng tõ. Quü ®¹o cña electron trong tõ tr­êng lµ mét ®­êng trßn cã b¸n kÝnh R. Khi t¨ng ®é lín cña c¶m øng tõ lªn gÊp ®«i th×:
A. b¸n kÝnh quü ®¹o cña electron trong tõ tr­êng t¨ng lªn gÊp ®«i
B. b¸n kÝnh quü ®¹o cña electron trong tõ tr­êng gi¶m ®i mét nöa
C. b¸n kÝnh quü ®¹o cña electron trong tõ tr­êng t¨ng lªn 4 lÇn
D. b¸n kÝnh quü ®¹o cña electron trong tõ tr­êng gi¶m ®i 4 lÇn
Câu 55 : Mét khung d©y dÉn mang dßng ®iÖn ®Æt trong tõ tr­êng ®Òu. KÕt luËn nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. Lu«n cã lùc tõ t¸c dông lªn tÊt c¶ c¸c c¹nh cña khung
B. Lùc tõ t¸c dông lªn c¸c c¹nh cña khung khi mÆt ph¼ng khung d©y kh«ng song song víi ®­êng søc tõ
C. Khi mÆt ph¼ng khung d©y vu«ng gãc víi vect¬ c¶m øng tõ th× khung d©y ë tr¹ng th¸i c©n b»ng
D. M«men ngÉu lùc tõ cã t¸c dông lµm quay khung d©y vÒ tr¹ng th¸i c©n b»ng bÒn
Câu 56: Mét khung d©y dÉn ph¼ng, diÖn tÝch S, mang dßng ®iÖn I ®Æt trong tõ tr­êng ®Òu B, mÆt ph¼ng khung d©y song song víi c¸c ®­êng søc tõ. M«men ngÉu lùc tõ t¸c dông lªn khung d©y lµ:
A. M = 0	B. M = IBS	C. M = IB/S	D. M = IS/B
I
 Câu 57: Mét khung d©y mang dßng ®iÖn I ®Æt trong tõ tr­êng ®Òu, mÆt ph¼ng khung d©y vu«ng gãc víi ®­êng c¶m øng tõ (H×nh vÏ). KÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng vÒ lùc tõ t¸c dông lªn c¸c c¹nh cña khung d©y 
A. b»ng kh«ng
B. cã ph­¬ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng khung d©y
C. n»m trong mÆt ph¼ng khung d©y, vu«ng gãc víi c¸c c¹nh vµ cã t¸c dông kÐo d·n khung
I
M
Q
P
N
0
0'
D. n»m trong mÆt ph¼ng khung d©y, vu«ng gãc víi c¸c c¹nh vµ cã t¸c dông nÐn khung
 Câu 58 : Mét khung d©y mang dßng ®iÖn I ®Æt trong tõ tr­êng ®Òu, mÆt ph¼ng khung d©y chøa c¸c ®­êng c¶m øng tõ, khung cã thÓ quay xung quanh mét trôc 00' th¼ng ®øng n»m trong mÆt ph¼ng khung (H×nh vÏ). KÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. lùc tõ t¸c dông lªn c¸c c¹nh ®Òu b»ng kh«ng
B. lùc tõ t¸c dông lªn c¹nh NP & QM b»ng kh«ng
C. lùc tõ t¸c dông lªn c¸c c¹nh triÖt tiªu nhau lµm cho khung d©y ®øng c©n b»ng
D. lùc tõ g©y ra m«men cã t¸c dông lµm cho khung d©y quay quanh trôc 00'
Câu 59 :Khung d©y dÉn h×nh vu«ng c¹nh a = 20 (cm) gåm cã 10 vßng d©y, dßng ®iÖn ch¹y trong mçi vßng d©y cã c­êng ®é I = 2 (A). Khung d©y ®Æt trong tõ tr­êng ®Òu cã c¶m øng tõ B = 0,2 (T), mÆt ph¼ng khung d©y chøa c¸c ®­êng c¶m øng tõ. M«men lùc tõ t¸c dông lªn khung d©y cã ®é lín lµ:
A. 0 (Nm)	B. 0,016 (Nm)	C. 0,16 (Nm)	D. 1,6 (Nm)
Câu 60: Chän c©u sai 
M«men ngÉu lùc tõ t¸c dông lªn mét khung d©y cã dßng ®iÖn ®Æt trong tõ tr­êng ®Òu
A. tØ lÖ thuËn víi diÖn tÝch cña khung.
B. cã gi¸ trÞ lín nhÊt khi mÆt ph¼ng khung vu«ng gãc víi ®­êng søc tõ.
C. cã gi¸ trÞ lín nhÊt khi mÆt ph¼ng khung song song víi ®­êng søc tõ.
D. phô thuéc vµo c­êng ®é dßng ®iÖn trong khung.

Tài liệu đính kèm:

  • doctai lieu on tap chuong tu truong.doc