Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Chủ đề 1 : ĐIỆN TÍCH – ĐỊNH LUẬT COLOMB

1. Tìm phát biểu sai về hiện tượng nhiễm điện do cọ xát

A. Khi cọ xát những vật như thanh thuỷ tinh ,thanh nhựa vào len dạ hoặc lụa thì những vật đó bị nhiễm điện

B. Sự nhiễm điện của vật thể hiện ở chỗ các vật đó có thể hút hoặc đẩy các vật nhẹ như mảnh giấy ,sợi bông .

C. Sau này nghiên cứu kĩ hơn nguời ta thấy điện nhiễm trên thanh thuỷ tinh và trên thanh nhựa êbônít khi cọ xát vào da là khác nhau

D. Ngày nay người ta vẫn dùng hiện tượng hút các vật nhẹ để kiểm tra xem một vật có nhiễm điện hay không

2. Tìm phát biểu sai về điện tích

A.Vật bị nhiễm điện còn gọi là vật mang điện ,vật chứa điện tích hay vật tích điện

B. Thuật ngữ điện tích được dùng để chỉ một vật mang điện ,một vật chứa điện hoặc một lượng điện của vật. Ví dụ ta nói điện tích của một quả cầu nhỏ

C. Một vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà ta xét được gọi là một điện tích điểm

D. Điện tích của một điện tích điểm bao giờ cũng nhỏ hơn nhiều so với điện tich phân bố trên một vật có kích thước lớn

3.Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Một vật mang điện được gọi là một điện tích

B.Lượng điện mà một vật mang trên nó được gọi là điện tích

C.Một lượng điện tồn tại tự do trong không gian là một điện tích

D. Một hạt nhỏ tích điện là một điện tích

4.Câu nào dưới đây là sai?

A.Điện tích của electrôn có độ lớn e = 1,6.10-19C

 

doc 97 trang Người đăng quocviet Lượt xem 6090Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 CHƯƠNG I ĐIỆN TÍCH -- ĐIỆN TRƯỜNG 
Chủ đề 1 : ĐIỆN TÍCH – ĐỊNH LUẬT COLOMB
1. Tìm phát biểu sai về hiện tượng nhiễm điện do cọ xát 
A. Khi cọ xát những vật như thanh thuỷ tinh ,thanh nhựa vào len dạ hoặc lụa thì những vật đó bị nhiễm điện 
B. Sự nhiễm điện của vật thể hiện ở chỗ các vật đó có thể hút hoặc đẩy các vật nhẹ như mảnh giấy ,sợi bông ..
C. Sau này nghiên cứu kĩ hơn nguời ta thấy điện nhiễm trên thanh thuỷ tinh và trên thanh nhựa êbônít khi cọ xát vào da là khác nhau 
D. Ngày nay người ta vẫn dùng hiện tượng hút các vật nhẹ để kiểm tra xem một vật có nhiễm điện hay không 
2. Tìm phát biểu sai về điện tích 
A.Vật bị nhiễm điện còn gọi là vật mang điện ,vật chứa điện tích hay vật tích điện 
B. Thuật ngữ điện tích được dùng để chỉ một vật mang điện ,một vật chứa điện hoặc một lượng điện của vật. Ví dụ ta nói điện tích của một quả cầu nhỏ 
C. Một vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà ta xét được gọi là một điện tích điểm 
D. Điện tích của một điện tích điểm bao giờ cũng nhỏ hơn nhiều so với điện tich phân bố trên một vật có kích thước lớn 
3.Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Một vật mang điện được gọi là một điện tích 
B.Lượng điện mà một vật mang trên nó được gọi là điện tích
C.Một lượng điện tồn tại tự do trong không gian là một điện tích 
D. Một hạt nhỏ tích điện là một điện tích 
4.Câu nào dưới đây là sai?
A.Điện tích của electrôn có độ lớn e = 1,6.10-19C
B.Điện tích của hạt nhân nguyên tử nitơ có độ lớn bằng 14,5e
C.Điện tích của hạt nhân nguyên tử ôxi có độ lớn bằng 16e
D.Không có hạt nào có điện tích nhỏ hơn e
5.Khẳng định nào sau đây là sai? Khi cọ xát một thanh thuỷ tinh vào một mảnh lụa thì
A.điện tích dương từ thuỷ tinh di chuyển sang lụa 
B.điện tích âm từ thuỷ tinh di chuyển sang lụa 
C.thanh thuỷ tinh có thể hút các mảnh giấy vụn
D.thanh thuỷ tinh mang điện tích dương
6. Khi nói về lực tương tác giữa hai điện tích đứng yên ,câu nào sau đây là đúng? 
A.Nó tỉ lệ thuận với độ lớn các điện tích 
B. Nó tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa hai điện tích 
C. Nó tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích 
D. Nó tỉ thuận với khoảng cách giữa hai điện tích 
7.Sau đây là những nhận xét về hai công thức : F = (1) và F = (2) .Nhận xét nào sai?
A. (1) là công thức của định luật Cu-lông đối với hai điện tích đứnh yên trong chân không 
B. Hằng số ε đối với mọi môi trường đều là một số lớn hơn 1
C. Nếu ta coi chân không là một môi trường có hằng số điện môi bằng 1 thì công thức (2) cũng có thể áp dụng được đối với hai điện tích đứng yên trong chân không
D. (2) là công thức của định luật Cu-lông đối với hai điện tích đứng yên trong một điện môi bất kì 
8.Tìm phát biểu sai về các điện tích 
A. Các điện tích cùng dấu (cùng loại ) thì đẩy nhau 
B. Các điện tích khác dấu(khác loại) thì hút nhau 
C. Dựa vào sự tương tác giữa các điện tích cùng dấu người ta chế tạo ra điện nghiệm :hai lá kim loại xoè ra khi núm kim loại được nhiễm điện 
D. Điện tich xuất hiện trên thuỷ tinh khi cọ xát vào lụa là điện tích âm 
9. Chọn phát biểu sai về các cách nhiễm điện 
A. Sau khi cọ xát thanh nhựa êbônit vào dạ ,thanh nhựa có thể hút được các vật nhẹ.Ta nói thanh nhựa đã được nhiễm điện do cọ xát .Điện tích trên thanh nhựa thuộc loại điện tích âm 
B. Cho thanh kim loại không nhiễm điện tiếp xúc với quả cầu đã nhiễm điện ,thanh kim loại sẽ nhiễm điện cùng dấu với điện tích quả cầu .Thanh kim loại đã được nhiễm điện do tiếp xúc 
C. Đưa thanh kim loại không nhiễm điện đến gần (nhưng không tiếp xúc)thanh kim loại đã nhiễm điện .Ta nói thanh kim loại đã được nhiễm điện do hưởng ứng 
D. Độ lớn điện tích xuất hiện ở hai đầu thanh kim loại nhiễm điện do hưởng ứng luôn bằng nhau .Đầu thanh ở gần quả cầu nhiễm điện cùng dấu với quả cầu ,đầu xa thì ngược lại .sau đó đưa thanh kim loại đã nhiễm điện do hưởng ứng đi ra rất xa quả cầu ,điện tích đã xuất hiện ở hai đầu thanh sẽ trung hoà nhau và thanh kim loại lại trở nên không nhiễm điện 
10.Chọn công thức đúng mô tả định luật Cu- lông :
A. F = B. F = C. F = D. F = 
11. Chọn câu trả lời đúng Một hệ cô lập gồm hai vật trung hoà điện ,ta có thể làm chúng nhiễm điện bằng cách : 
A. Cho chúng tiếp xúc với nhau B. Cọ xát chúng với nhau 
C. Đặt hai vật gần nhau D. Cả A,B,C đều đúng 
12. Chọn câu trả lời đúng Một hệ cô lập gồm hai vật cùng kích thước ,một vật tích điện dương và một vật trung hoà điện ,ta có thể làm cho chúng nhiễm điện cùng dấu và bằng nhau bằng cách :
A. Cho chúng tiếp xúc với nhau B. Cọ xát chúng với nhau 
C. Đặt hai vật gần nhau D. Cả A,B,C đều đúng 
13. Chọn câu trả lời đúng Đưa một thước bằng thép trung hoà điện và cách điện lại gần một quả cầu tích điện dương : 
A. Thước thép không tích điện B. Ở đầu thước gần quả cầu tích điện dương 
C. Ở đầu thước xa quả cầu tích điện dương D. Cả A,B,C đều sai 
14. Chọn câu trả lời đúng Nhiễm điện cho một thanh nhựa rồi đưa nó lại gần hai vật M và N .Ta thấy thanh nhựa hút cả hai vật M và N .Tình huống nào dưới đây chắc chắn không xảy ra ?
A. M và N nhiễm điện cùng dấu B. M và N nhiễm điện trái dấu
C. M nhiễm điện còn N không nhiễm điện D. Cả M và N không nhiễm điện 
15. Khi nào chúng ta áp dụng được định luật Cu-lông đối với hai điện tích ? 
A. Khi hai điện tích đứng yên trên một toa tàu đang chuyển động thẳng đều và ta đang đứng yên trên mặt đất 
B. Khi hai điện tích đang đứng yên đối với ta 
C. Khi hai điện tích đứng yên trên một tao tàu đang tăng tốc đối với ta 
D. Khi một điện tích đứng yên và một điện chuyển động đối với ta 
16. Khi nào một thanh kim loại trung hoà điện bị nhiễm điện do hưởng ứng 
A. Khi nó chạm vào một vật tích điện rồi lại chuyển động ra xa 
B. Khi nó lại gần một vật tích điện rồi chuyển động ra xa
C. Khi nó lại gần một vật tích điện rồi dừng lại 
D. Khi một vật tích điện từ xa chuyển động đến và chạm vào nó 
17. Câu nào sau đây là sai ? 
A. Vật dẫn điện có rất nhiều êlectrôn tự do 
B. Vật cách điện không có êlectrôn tự do 
C. Khi trên một vật có các êlectrôn mới xuất hiện thì vật mang điện tích âm
D. Khi trên một vật có các ion dương mới xuất hiện thì các vật mang điện tích dương 
18. Khi nào hai vật trung hoà điện tiếp xúc với nhau bị nhiễm điện ? 
A. Khi có một số êlectrôn di chuyển từ vật này sang vật kia 
B. Khi có một số ion dương di chuyển từ vật này sang vật kia
C. Khi có một số êlectrôn mới sinh ra 
D. Khi có một số ion dương mới sinh ra 
19. Câu nào sau đây là sai?
A.Trong một hệ cô lập về điện ,tổng đại số các điện tích âm và dương là một hằng số
B. Trong một hệ cô lập về điện gồm các điện tích có độ lớn như nhau ,số các điện tích dương mất đi bằng số các điện tích âm mất đi trong cùng một thời gian 
C. Trong một hệ cố lập về điện ,lượng điện tích âm tăng bao nhiêu thì lượng điện tích dương cũng tăng lên bấy nhiêu trong cùng một khoảng thời gian
D.Trong một hệ cố lập về diện ,tổng điện tích các điện các êlectrôn và tổng điện tích các ion dương là những hằng số
20. Một vật V trung hoà điện được đưa lại gần một vật X nhiễm điện .Vật V nhiễm điện do hưởng ứng .Điều gì sau đây đã xảy ra ? 
A. Một phần điện tích của V đã chuyển sang X 
B. Một phần điện tích của X đã chuyển sang V
C. Điện tích của V đã được phân bố lại
D.Điện tích của V đã được phân bố như cũ
21. Một vật V trung hoà điện được đưa lại gần một vật X nhiễm điện .Nếu vật V nhiễm điện sau khi va chạm với vật X ,điều gì sau đây đã xảy ra? 
A. Nếu vật V đã truyền điện tích dương cho vật X thì ngược lại vật X truyền điện tích âm cho vật V
B. Một trong hai vật đã truyền êlectrôn cho vật kia 
C. Một trong hai vật đã truyền ion dương cho vật kia 
D. Các điện tích trên hai vật chỉ được phân bố lại
22. Khẳng định nào sau đây là đúng ? 
A. Nếu một nguyên tử nhận thêm một điện tích dương,nó trở thành một ion dương 
B. Nếu một nguyên tử mất đi một điện tích dương ,nhưng nhận được một điện tích dương có độ lớn gấp đôi ,nó trở thành một ion dương 
C. Nếu một nguyên tử mất đi một điện tích dương ,nó trở thành một ion dương
D.Nếu một nguyên tử mất đi một điện tích âm ,nó trở thành một ion dương
23. Chọn câu trả lời đúng Ion dương là do 
A. nguyên tử nhận điện tích dương B. nguyên tử nhận được electron 
C. nguyên tử mất electron D. A và C đúng 
24. Chọn câu trả lời đúng Ion âm 
A. nguyên tử mất điện tích dương B. nguyên tử nhận được electron 
C. nguyên tử mất electron D. A và B đúng 
25. Chọn câu trả lời đúng Một hệ cô lập gồm ba điện tích điểm ,có khối lượng không đáng kể ,nằm cân bằng với nhau .Tình huống nào có thể xảy ra ?
A. Ba điện tích cùng dấu nằm ở ba đỉnh của một tam giác đều 
B. Ba điện tích cùng dấu nằm trên một đường thẳng 
C. Ba điện tích khôngcùng dấu nằm tại ba đỉnh của một tam giác đều 
D. Ba điện tích không cùng dấu nằm trên một đường thẳng 
26. Chọn câu trả lời đúng Độ lớn của lực tương tác tĩnh điện Cu-lông giữa hai điện tích điểm đặt trong không khí 
A. Tỉ lệ thuận với bình phương độ lớn hai điện tích đó B. Tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa chúng 
C. Tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa chúng D. Tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng
27. Chọn câu trả lời đúng nhất :Lực tương tác tĩnh điện Cu-lông được áp dụng đối với trường hợp :
A. hai vật tích điện cách nhau một khoảng rất lớn hơn kích thước của chúng 
B. hai vật tích điện cách nhau một khoảng rất nhỏ hơn kích thước của chúng
C. hai vật tích điện được coi là điện tích điểm và đứng yên 
D.hai vật tich điện được coi là điện tích điểm có thể đứng yên hay chuyển động 
28.Chọn câu trả lời đúng Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên 4 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ 
A. tăng lên 4 lần B. giảm đi 4 lần C. tăng lên 16 lần D. giảm đi 16 lần 
29. Chọn câu trả lời đúng Nếu tăng đồng thời khoảng cách giữa hai điện tích điểm và độ lớn của mỗi điện tích điểm lên hai lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ: 
A. không thay đổi B. giảm đi hai lần C. tăng lên hai lần D. tăng lên 4 lần 
30. Chọn câu trả lời đúng Trong trường hợp nào sau đây ,ta có thể dựa vào định luật Cu-lông để xác định lực tương tác giữa các vật nhiễm điện ? 
A. Hai thanh nhựa đặt gần nhau B. Một thanh nhựa và một quả cầu đặt gần nhau 
C. Hai quả cầu nhỏ đặt xa nhau D.Hai quả cầu lớn đặt gần nhau 
31. Chọn câu trả lời sai Có bốn điện tích M,N,P,Q .Trong đó M hút N ,nhưng đẩy P ,P hút Q .Vậy:
A. N đẩy P B. M đẩy Q C. N hút Q D.Cả A,B,C đều đúng 
32. Chọn câu trả lời đúng Môi trường nào sau đây không chứa điện tích tự do ? 
A. Nước muối B. Nước đường C. Nước mưa D.Nước cất 
33. Chọn câu trả lời đúng Trong trường hợp nào sau đây sẽ không xảy ra hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng ?Đặt quả cầu mang điện ở gần đầu của một :
A. Thanh kim loại không mang điện B. Thanh kim loại mang điện dương 
C. Thanh kim loại mang điện âm D.Thanh nhựa mang điện âm 
34. Chọn câu trả lời sai 
A. Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện tích tự do 
B. Trong vật điện môi có rất ít điện tích tự do 
C. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do hưởng ứng vẫn là một vật trung hoà điện 
D. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do tiếp xúc vẫn  ...  lã lµ chïm song song, hÖ ®ã gäi lµ hÖ v« tiªu. Khi ®ã kho¶ng c¸ch gi÷a hai thÊu kÝnh lµ L = f1 + f2.
50. M¾t
7.37 Chän: C
H­íng dÉn: Do sù ®iÒu tiÕt cña m¾t: Khi quan s¸t c¸c vËt dÞch chuyÓn ra xa m¾t th× thuû tinh thÓ cña m¾t xÑp dÇn xuèng, vµ ®é tô cña m¾t gi¶m xuèng sao cho ¶nh cña vËt lu«n n»m trªn vâng m¹c. Khi quan s¸t c¸c vËt dÞch chuyÓn l¹i gÇn m¾t th× thuû tinh thÓ cña m¾t cong dÇn lªn vµ ®é tô cña m¾t t¨ng lªn sao cho ¶nh cña vËt lu«n n»m trªn vâng m¹c.
7.38 Chän: B
H­íng dÉn: Xem h­íng dÉn c©u 7.37
7.39 Chän: D
H­íng dÉn: §iÒu kiÖn ®Ó m¾t nh×n râ mét vËt AB lµ vËt AB ph¶i n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t vµ gãc tr«ng vËt ph¶i lín h¬n n¨ng suÊt ph©n li.
7.40 Chän: D
H­íng dÉn: M¾t cã kho¶ng nh×n râ tõ 15 (cm) ®Õn v« cùc lµ m¾t b×nh th­êng (cã thÓ nãi lµ m¾t rÊt t«t).
7.41 Chän: B
H­íng dÉn: VÒ ph­¬ng diÖn quang h×nh häc, cã thÓ coi hÖ thèng bao gåm gi¸c m¹c, thuû dÞch, thÓ thuû tinh, dÞch thuû tinh t­¬ng ®­¬ng víi mét thÊu kÝnh héi tô.
7.42 Chän: A
H­íng dÉn:
Theo ®Þnh nghÜa vÒ sù ®iÒu tiÕt cña m¾t: Sù ®iÒu tiÕt cña m¾t lµ sù thay ®æi ®é cong c¸c mÆt cña thuû tinh thÓ ®Ó gi÷ cho ¶nh cña cña vËt cÇn quan s¸t hiÖn râ trªn vâng m¹c.
51. C¸c tËt cña m¾t vµ c¸ch kh¾c phôc
7.43 Chän: D
H­íng dÉn: M¾t bÞ l·o ho¸ chØ gièng m¾t cËn vµ m¾t viÔn vÒ ph­¬ng diÖn m¾c tËt. M¾t cËn nh×n ®­îc rÊt gÇn, m¾t viÔn nh×n ®­îc rÊt xa, ®iÒu nµy kh«ng gièng m¾t l·o.
7.44 Chän: C
H­íng dÉn: Muèn söa tËt l·o thÞ ta ph¶i ®eo vµo m¾t mét kÝnh hai trßng gåm nöa trªn lµ kÝnh ph©n k× ®Ó nh×n xa, nöa d­íi lµ kÝnh héi tô ®Ó nh×n gÇn. 
7.45 Chän: B
H­íng dÉn: Söa tËt cËn thÞ lµ m¾t ph¶i ®eo mét thÊu kÝnh ph©n kú cã ®é lín tiªu cù b»ng kho¶ng c¸ch tõ quang t©m tíi viÔn ®iÓm (f = - OCV).
7.46 Chän: A
H­íng dÉn: M¾t cËn nh×n râ ®­îc c¸c vËt ë gÇn mµ kh«ng nh×n râ ®­îc c¸c vËt ë xa nªn cÇn ®eo kÝnh ph©n k× ®Ó nh×n râ vËt ë xa v« cùc.
7.47 Chän: D
H­íng dÉn: M¾t viÔn nh×n râ ®­îc c¸c vËt ë xa mµ kh«ng nh×n râ ®­îc c¸c vËt ë gÇn nªn cÇn ®eo kÝnh héi tô ®Ó nh×n râ vËt ë gÇn (khi ®äc s¸ch).
7.48 Chän: A
H­íng dÉn: M¾t kh«ng cã tËt khi quan s¸t c¸c vËt ë v« cïng kh«ng ph¶i ®iÒu tiÕt.
7.49 Chän: B
H­íng dÉn: M¾t l·o khi nh×n c¸c vËt ë xa gièng nh­ m¾t cËn, muèn nh×n râ c¸c vËt ë xa v« cïng mµ kh«ng ph¶i ®iÒu tiÕt th× ph¶i ®eo kÝnh ph©n k× gièng nh­ söa tËt cËn thÞ.
7.50 Chän: D
H­íng dÉn: Ng­êi ®ã ®eo kÝnh cËn sè 0,5 cã nghÜa lµ ®é tô cña kÝnh lµ D = - 0,5 (®i«p), tiªu cù cña kÝnh lµ f = = - 2 (m), suy ra OCV = - f = 2 (m). Ng­êi ®ã chØ cã thÓ xem ®­îc Tivi xa nhÊt c¸ch m¾t 2 (m).
7.51 Chän: B
H­íng dÉn: Ng­êi cËn thÞ khi vÒ giµ m¾c tËt l·o ho¸, khi nh×n gÇn ph¶i ®eo kÝnh héi tô. KÝnh sè 2 tøc la ®é tô D = 2 (®i«p), vËt c¸ch kinh 25 (cm), cho ¶nh ¶o n»m ë ®iÓm CC.
¸p dông c«ng thøc thÊu kÝnh víi f = 50 (cm), d = 25 (cm) ta suy ra d’ = - 50 (cm) mµ OCC = - d’ = 50 (cm).
7.52 Chän: B
H­íng dÉn: §Ó söa tËt cËn thÞ nh­ m¾t b×nh th­êng cÇn ®eo kÝnh cã tiªu cù f = - OCV suy ra OCV = 67 (cm).
7.53 Chän: B
H­íng dÉn: Khi vËt n»m t¹i CC(míi) qua kÝnh cho ¶nh ¶o n»m t¹i CC.
¸p dông c«ng thøc thÊu kÝnh víi f = 100 (cm), d’ = -50 (cm) ta tÝnh ®­îc d = 33,3 (cm).
7.54 Chän: D
H­íng dÉn: Xe h­íng dÉn vµ lµm t­¬ng tù c©u 7.53
7.55 Chän: B
H­íng dÉn:
- Tiªu cù cña kÝnh cÇn ®eo lµ f = - OCV = -50 (cm).
- Khi ®eo kÝnh, vËt n»m t¹i CC(míi) qua kÝnh cho ¶nh ¶o n»m t¹i CC. ¸p dông c«ng thøc thÊu kÝnh víi f = - 50 (cm), d’ = -12,5 (cm) ta tÝnh ®­îc d = 16,7 (cm).
7.56 Chän: C
H­íng dÉn: Khi ®eo kÝnh cã ®é tô D = -1 (®i«p), f = - 100 (cm).
- VËt n»m t¹i CC(míi) qua kÝnh cho ¶nh ¶o t¹i CC, ¸p dông c«ng thøc thÊu kÝnh víi f = - 100 (cm), d’ = -12,5 (cm) ta tÝnh ®­îc d = 14,3 (cm).
- VËt n»m t¹i CV(míi) qua kÝnh cho ¶nh ¶o t¹i CV, ¸p dông c«ng thøc thÊu kÝnh víi f = - 100 (cm), d’ = -50 (cm) ta tÝnh ®­îc d = 100 (cm).
7.57 Chän: C
H­íng dÉn: Khi ®eo kÝnh c¸ch m¾t 1 (cm), vËt n»m t¹i CC(míi) qua kÝnh cho ¶nh ¶o t¹i CC, ¸p dông c«ng thøc thÊu kÝnh víi d’ = - 39 (cm) vµ d = 24 (cm), ta tÝnh ®­îc f = 62,4 (cm). §é tô D = 1,6 (®i«p)
52. KÝnh lóp
7.58 Chän: A
H­íng dÉn: KÝnh lóp dïng ®Ó quan s¸t c¸c vËt cã kÝch th­íc nhá.
7.59 Chän: A
H­íng dÉn: Khi quan s¸t mét vËt nhá qua kÝnh lóp ta ph¶i ®Æt vËt trong kho¶ng tiªu cù cña kÝnh sao cho ¶nh ¶o cña vËt n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t.
7.60 Chän: B
H­íng dÉn: Khi quan s¸t mét vËt nhá qua kÝnh lóp ta ph¶i ®Æt vËt trong kho¶ng tiªu cù cña kÝnh sao cho ¶nh ¶o cña vËt n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t.
7.61 Chän: C
H­íng dÉn: Sè béi gi¸c cña kÝnh lóp lµ tØ sè trong ®ã α lµ gãc tr«ng ¶nh cña vËt qua kÝnh, α0 lµ gãc tr«ng trùc tiÕp vËt khi vËt t¹i cùc cËn.
7.62 Chän: A
H­íng dÉn:
- C«ng thøc tÝnh sè béi gi¸c cña kÝnh lóp khi ng¾m chõng ë v« cùc lµ: G∞ = §/f.
- C«ng thøc tÝnh sè béi gi¸c cña kÝnh hiÓn vi khi ng¾m chõng ë v« cùc lµ: G∞ = k1.G2∞ hoÆc 
- C«ng thøc tÝnh sè béi gi¸c cña kÝnh thiªn v¨n khi ng¾m chõng ë v« cùc lµ: 
7.63 Chän: D
H­íng dÉn: Trªn vµnh kÝnh lóp cã ghi x10, tøc lµ ®é béi gi¸c cña kÝnh khi ng¾m chõng ë v« cùc lµ G∞ = 10 víi § = 25 (cm) suy ra tiªu cù cña kÝnh lµ f = §/G = 2,5 (cm).
7.64 Chän: B
H­íng dÉn: Khi quan s¸t mét vËt nhá qua kÝnh lóp, ¶nh cña vËt ph¶i n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t. M¾t s¸t sau kÝnh:
- VËt n»m t¹i CC(míi) qua kÝnh cho ¶nh ¶o t¹i CC, ¸p dông c«ng thøc thÊu kÝnh víi f =10 (cm), d’ = - 10 (cm) ta tÝnh ®­îc d = 5 (cm).
- VËt n»m t¹i CV(míi) qua kÝnh cho ¶nh ¶o t¹i CV, ¸p dông c«ng thøc thÊu kÝnh víi f =10 (cm), d’ = - 40 (cm) ta tÝnh ®­îc d = 8 (cm).
7.65 Chän: B
H­íng dÉn:
- Tiªu cù cña kÝnh lóp lµ f = 1/D = 0,05 (m) = 5 (cm)
- Sè béi gi¸c cña kÝnh lóp khi ng¾m chõng ë v« cùc lµ: G∞ = §/f.
7.66 Chän: D
H­íng dÉn:
- Tiªu cù cña kÝnh lóp lµ f = 1/D = 0,05 (m) = 5 (cm)
- VËt n»m t¹i CC(míi) qua kÝnh cho ¶nh ¶o t¹i CC, ¸p dông c«ng thøc thÊu kÝnh víi f =12,5 (cm), d’ = - 25 (cm) ta tÝnh ®­îc d = 25/6 (cm).
- Sè béi gi¸c cña kÝnh lóp khi ng¾m chõng ë cùc cËn lµ: GC = kC = -d’/d = 6
7.67* Chän: B
H­íng dÉn:
- Tiªu cù cña kÝnh lóp lµ f = 1/D = 0,125 (m) = 12,5 (cm)
- VËt n»m t¹i CC(míi) qua kÝnh cho ¶nh ¶o t¹i CC, ¸p dông c«ng thøc thÊu kÝnh víi f =12,5 (cm), d’ = - 10 (cm) ta tÝnh ®­îc d = 50/9 (cm).
- Sè béi gi¸c cña kÝnh lóp khi ng¾m chõng ë cùc cËn lµ: GC = kC = -d’/d = 1,8
7.68* Chän: A
H­íng dÉn: Khi m¾t ®Æt t¹i tiªu ®iÓm cña kÝnh th× ®é béi gi¸c lµ G = §/f = 0,8
7.69** Chän: A
H­íng dÉn: Muèn ®é béi gi¸c kh«ng phô thuéc vµo c¸ch ng¾m chõng th× m¾t ph¶i ®Æt t¹i tiªu ®iÓm ¶nh cña kÝnh (l= f)
53. KÝnh hiÓn vi
7.70 Chän: B
H­íng dÉn: KÝnh hiÓn vi cã cÊu t¹o gåm: VËt kÝnh lµ thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù rÊt ng¾n, thÞ kÝnh lµ thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù ng¾n.
7.71 Chän: C
H­íng dÉn: C¸ch ng»m chõng cña kÝnh hiÓn vi: §iÒu chØnh kho¶ng c¸ch gi÷a vËt vµ vËt kÝnh sao cho ¶nh qua kÝnh hiÓn vi n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t.
7.72 Chän: D
H­íng dÉn: C«ng thøc tÝnh ®é béi gi¸c cña kÝnh hiÓn vi khi ng¾m chõng ë v« cùc 
7.73 Chän: A
H­íng dÉn: C¸ch ng»m chõng cña kÝnh hiÓn vi: §iÒu chØnh kho¶ng c¸ch gi÷a vËt vµ vËt kÝnh sao cho ¶nh qua kÝnh hiÓn vi n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t. Thay ®æi kho¶ng c¸ch gi÷a vËt vµ vËt kÝnh b»ng c¸ch ®­a toµn bé èng kÝnh lªn hay xuèng sao cho nh×n thÊy ¶nh cña vËt to vµ râ nhÊt.
7.74 Chän: C
H­íng dÉn: Xem h­íng dÉn c©u 7.62
7.75 Chän: A
H­íng dÉn: §é béi gi¸c cña kÝnh hiÓn vi khi ng¾m chõng ë v« cùc lµ víi δ = O1O2 – (f1 + f2).
7.76 Chän: A
H­íng dÉn:
- §é béi gi¸c cña kÝnh hiÓn vi khi ng¾m chõng ë cùc cËn b»ng ®é phãng ®¹i : GC = kC.
- Khi m¾t ®Æt t¹i tiªu ®iÓm ¶nh cña thÞ kÝnh th× d2’ = - 20 (cm) vËn dông c«ng thøc thÊu kÝnh, tõ ®ã ta tÝnh ®­îc d2 = 4 (cm), d1’ = 16 (cm) vµ d1 = 16/15 (cm).
- §é phãng ®¹i kC = k1.k2 = 75 (lÇn)
7.77 Chän: C
H­íng dÉn: §é béi gi¸c cña kÝnh hiÓn vi khi ng¾m chõng ë v« cùc lµ G∞ = k1.G2∞
7.78 Chän: C
H­íng dÉn: §é béi gi¸c cña kÝnh hiÓn vi khi ng¾m chõng ë v« cùc lµ víi δ = O1O2 – (f1 + f2) vµ § = 25 (cm).
7.79** Chän: B
H­íng dÉn: Xem h­íng dÉn vµ lµm t­¬ng tù c©u 7.76
7.80** Chän: C
H­íng dÉn: Xem h­íng dÉn vµ lµm t­¬ng tù c©u 7.76
54. KÝnh thiªn v¨n
7.81 Chän: C
H­íng dÉn: Ng­êi ta dïng kÝnh thiªn v¨n ®Ó quan s¸t nh÷ng thiªn thÓ ë xa.
7.82 Chän: B
H­íng dÉn: C¸ch ng¾m chõng cña kÝnh thiªn v¨n: §iÒu chØnh kho¶ng c¸ch gi÷a vËt kÝnh vµ thÞ kÝnh sao cho ¶nh cña vËt qua kÝnh n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t.
7.83 Chän: D
H­íng dÉn: KÝnh thiªn v¨n cã cÊu t¹o gåm: VËt kÝnh lµ thÊu kÝnh ph©n k× cã tiªu cù dµi, thÞ kÝnh lµ thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù ng¾n.
7.84 Chän: A
H­íng dÉn: C«ng thøc tÝnh sè béi gi¸c cña kÝnh thiªn v¨n khi ng¾m chõng ë v« cùc lµ: . §é béi gi¸c cña kÝnh thiªn v¨n tØ lÖ thuËn víi tiªu cù cña vËt kÝnh vµ tØ lÖ nghÞch víi tiªu cù cña thÞ kÝnh.
7.85 Chän: A
H­íng dÉn: C¸ch ng¾m chõng cña kÝnh thiªn v¨n: §iÒu chØnh kho¶ng c¸ch gi÷a vËt kÝnh vµ thÞ kÝnh sao cho ¶nh cña vËt qua kÝnh n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t.
7.86 Chän: D
H­íng dÉn: Xem h­íng dÉn c©u 7.62
7.87 Chän: A
H­íng dÉn: Khi ng¾m chõng ë v« cùc kho¶ng c¸ch gi÷a vËt kÝnh vµ thj kinÝh cña kÝnh thiªn v¨n lµ O1O2 = f1+ f2 (v× F1’ ≡ F2)
7.88 Chän: B
H­íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc tÝnh sè béi gi¸c cña kÝnh thiªn v¨n khi ng¾m chõng ë v« cùc: .
7.89 Chän: C
H­íng dÉn: Xem h­íng dÉn c©u 7.87
7.90 Chän: B
H­íng dÉn: Xem h­íng dÉn c©u 7.88
7.91* Chän: C
H­íng dÉn: Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh:
 ta ®­îc f1 = 60 (cm), f2 = 2 (cm).
55. Bµi tËp vÒ dông cô quang häc
7.92 Chän: B
H­íng dÉn: Tia tíi vu«ng gãc víi mÆt bªn nªn ta cã i = 0, r = 0, suy ra r’ = A = 300, i’ = D + A = 600, ¸p dông c«ng thøc sini’ = nsinr’, ta tÝnh ®­îc n = .
7.93 Chän: C
H­íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc víi A = 600 vµ n = , ta ®­îc Dmin = 600.
7.94 Chän: B
H­íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc thÊu kÝnh víi f =5 (mm), d = 5,2 (mm) ta tÝnh ®­îc d’ = 130 (mm).
7.95* Chän: B
H­íng dÉn: Tiªu cù cña thÞ kÝnh lµ f2 ta cã tanα = suy ra f2 = = 2 (cm)
7.96 Chän: B
H­íng dÉn:
- Xem h­íng dÉn c©u 7.96 cã f2 = 2 (cm).
- Tiªu cù cña vËt kÝnh lµ f1 = = 2 (m) = 200 (cm)
- ¸p dông c«ng thøc tÝnh sè béi gi¸c cña kÝnh thiªn v¨n khi ng¾m chõng ë v« cùc: .
7.97 Chän: C
H­íng dÉn:
XÐt vËt kÝnh cña kÝnh hiÓn vi, ¸p dông c«ng thøc thÊu kÝnh víi f = 5 (mm), d = 5,2 (mm) suy ra d’ = 130 (mm).
§é phãng ®¹i qua vËt kiÝnh lµ k = = - 25
7.98 Chän: C
H­íng dÉn: Xem h­íng dÉn vµ lµm t­¬ng t­ c©u 7.33
56. Thùc hµnh: X¸c ®Þnh chiÕt suÊt cña n­íc vµ
tiªu cù cña thÊu kÝnh ph©n kú
7.99 Chän: D
H­íng dÉn:
- Ph¸p tuyÕn ®èi víi mÆt ph¼ng t¹i mét ®iÓm lµ ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng t¹i ®iÓm ®ã.
- Ph¸p tuyÕn ®èi víi mÆt trô t¹i mét ®iÓm lµ ®­êng th¼ng trïng víi b¸n kÝnh cña mÆt trô ®i qua ®iÓm ®ã.
- Ph¸p tuyÕn ®èi víi mÆt cÇu t¹i mét ®iÓm lµ ®­êng th¼ng trïng víi b¸n kÝnh cña mÆt cÇu ®i qua ®iÓm ®ã.
7.100 Chän: C
H­íng dÉn: Khi ¸nh s¸ng truyÒn vu«ng gãc víi mÆt ph©n c¸ch gi÷a hai m«i tr­êng th× gãc tíi b»ng gãc khóc x¹ vµ b»ng kh«ng.
7.101 Chän: A
H­íng dÉn: Thµnh cèc lu«n ¶nh h­ëng tíi ®­êng ®i cña tia s¸ng.
7.102 Chän: D
H­íng dÉn: Trong tr­êng hîp nµy vËt lµ vËt ¶o cã d = -10 (cm), ¶nh lµ ¶nh thËt d’ = 20 (cm). ¸p dông c«ng thøc thÊu kÝnh ta tÝnh ®­îc f = -20 (cm)
HÕt

Tài liệu đính kèm:

  • docBAI TAP TNVL11NC.doc