Kiểm tra chương trình tự chọn kỳ II

Kiểm tra chương trình tự chọn kỳ II

 Câu1 : Một động cơ nhiệt hoạt động . Có nguồn nóng có nhiệt độ 800C ,hiệu suất 21%.Nếu giữa nguyên nhiệt độ nguồn lạnh và để tăng hiệu suất lên 25%,thì phải thay đổi nguồn nóng đến nhiệt độ nào?

 Câu 2 : Một cái búa rơi tự do từ độ cao2,3m có khối lượng 1 tấn xuống cái cọc có khối lượng 200kg làm chất có nhiệt dung riêng C = 460 J/kgđộ 20% cơ năng của búa biến thành nhiệt lượng của cọc.Lực cản của đất 150N. Đầu cọc nhô trên mặt đất 30 cm. va chạm búa là va chạm mềm

 . Hỏi a) cọc nóng thêm bao nhiêu độ

 b) Cọc nún sâu trong đất bao nhiêu .

Câu 3 : Một chất khí có nội năng giảm 3 J khi chất khí giãn nở sinh công 17 J. Hỏi chất khí nhận được bao nhiêu nhiệt lượng

Câu4 : Quả bóng bay rất đàn hồi giam chất khí có thể tích 6 cm3 có nhiệt đọ 27 0C áp xuất bằng áp suất khí quyển = 105 N/m2 . khi ấn xuống hồ nước ở độ sâu 1,2 m nhiệt độ 170C thì thể tích quả bóng bằng bao nhiêu?

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Ngày đăng 09/06/2016 Lượt xem 870Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra chương trình tự chọn kỳ II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Kiểm tra chương trình tự chọn kỳ II
 Họ và tên .................................................... lớp....... .. Điểm ................
 Câu1 : Một động cơ nhiệt hoạt động . Có nguồn nóng có nhiệt độ 800C ,hiệu suất 21%..Nếu giữa nguyên nhiệt độ nguồn lạnh và để tăng hiệu suất lên 25%,thì phải thay đổi nguồn nóng đến nhiệt độ nào?
 Câu 2 : Một cái búa rơi tự do từ độ cao2,3m có khối lượng 1 tấn xuống cái cọc có khối lượng 200kg làm chất có nhiệt dung riêng C = 460 J/kgđộ 20% cơ năng của búa biến thành nhiệt lượng của cọc.Lực cản của đất 150N. Đầu cọc nhô trên mặt đất 30 cm. va chạm búa là va chạm mềm
 . Hỏi a) cọc nóng thêm bao nhiêu độ
 b) Cọc nún sâu trong đất bao nhiêu .
Câu 3 : Một chất khí có nội năng giảm 3 J khi chất khí giãn nở sinh công 17 J. Hỏi chất khí nhận được bao nhiêu nhiệt lượng
Câu4 : Quả bóng bay rất đàn hồi giam chất khí có thể tích 6 cm3 có nhiệt đọ 27 0C áp xuất bằng áp suất khí quyển = 105 N/m2 . khi ấn xuống hồ nước ở độ sâu 1,2 m nhiệt độ 170C thì thể tích quả bóng bằng bao nhiêu?
 Kiểm tra chương trình tự chọn kỳ II
 Họ và tên .................................................... lớp....... .. Điểm ................
Câu4 : Quả bóng bay rất đàn hồi giam chất khícó thể tích 8 cm3 có nhiệt đọ 27 0C áp xuất 105 N/m2 . khi ấn xuống hồ nước ở độ sâu 1,2 m nhiiệt độ 270C thì thể tích quả bóng bằng bao nhiêu?
 Câu 2 : Một cái búa rơi tự do từ độ cao2,4m có khối lượng 10 tấn xuống cái cọc có khối lượng 200kglàm chất có nhiệt dung riêng C = 460 J/kgđộ 50% cơ năng của búa biến thành nhiệt lượng của cọc
 ( Cọc không toả nhiệt ra môi trường) . Hỏi búa rơi bao nhiêu lần để cọc nóng thêm 20 0C.
Câu 3 : Một chất khí có nội năng giảm 3 J khi chất khí nhận sinh công 17 J. Hỏi chất khí truyền bao nhiêu nhiệt lượng.
Câu1 : Một động cơ hoạt động theo chu trình các nô thuận nghịch .Nguồn lạnh có nhiệt độ 120C ,hiệu suất 21%..Nếu giữa nguyên nhiệt độ nguồn nóng và tăng hiệu suất lên 24%,thì phải thay đổi nguồn lạnh đến nhiệt độ nào?

Tài liệu đính kèm:

  • docKiem tra tu chon ky II lop 10.doc