Hình hoc 11 - Năm học 2016 - 2017 môn Toán lớp 11

Hình hoc 11 - Năm học 2016 - 2017 môn Toán lớp 11

Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M (3 ; 2 ). Ảnh của điểm M qua phép quay tâm O góc 1800 là điểm có toạ độ :

 A. (2; 3 )

 B. (2; 3 ) C. ( 2; 3 )

 D. ( 3; 2 )

 

Câu 2: Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x 3y + 5 = 0, phép vị tự tâm I biến đường thẳng d thành chính nó khi I có tọa độ là:

 A. ( 2; 3)

 B. (1; 1)

 C. ( 1; 1)

 D. (2; 3)

 

Câu 3: Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x 3y + 1 = 0, phép tịnh tiến theo véc tơ =( 1;4) biến đường thẳng d thành đường thẳng nào sau đây:

 

 A. 2x + 3y + 1 = 0 B. 2x 3y + 1 = 0

 C. 2x + 3y 15 = 0

 D. 2x + 3y 15 = 0

Câu 4: Trong các phép biến hình sau, phép biến hình nào biến đường thẳng x 3y + 5 = 0 thành chính nó:

 A. Phép tịnh tiến theo véc tơ

 B. Phép vị tự tâm O tỉ số 2

 C. Phép đối xứng tâm I( 2; 1)

 D. Phép quay tâm O góc 180o

 

doc 2 trang Người đăng hong.qn Ngày đăng 02/11/2017 Lượt xem 1127Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Hình hoc 11 - Năm học 2016 - 2017 môn Toán lớp 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD & ĐT TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT THU XÀ
(111)
HIN HOC 11 - NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN TOÁN – 11
Thời gian làm bài :15 Phút 
Mã đề 830
Họ tên :............................................................... Lớp : ...................
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN
Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M (3 ; 2 ). Ảnh của điểm M qua phép quay tâm O góc 1800 là điểm có toạ độ :
 A. (2; 3 )
 B. (2; 3 )
 C. (2; 3 )
 D. (3; 2 )
Câu 2: Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x 3y + 5 = 0, phép vị tự tâm I biến đường thẳng d thành chính nó khi I có tọa độ là:
 A. (2; 3)
 B. (1; 1)
 C. (1; 1)
 D. (2; 3)
Câu 3: Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x 3y + 1 = 0, phép tịnh tiến theo véc tơ =(1;4) biến đường thẳng d thành đường thẳng nào sau đây:
 A. 2x + 3y + 1 = 0
 B. 2x 3y + 1 = 0
 C. 2x + 3y 15 = 0
 D. 2x + 3y 15 = 0
Câu 4: Trong các phép biến hình sau, phép biến hình nào biến đường thẳng x 3y + 5 = 0 thành chính nó:
 A. Phép tịnh tiến theo véc tơ 
 B. Phép vị tự tâm O tỉ số 2
 C. Phép đối xứng tâm I(2; 1)
 D. Phép quay tâm O góc 180o
Câu 5: Trong hình vẽ dưới đây phép tịnh tiến theo véc tơ biến tam giác AEG thành tam giác nào sau đây:
 A. ∆FCI
 B. ∆GIB
 C. ∆EDI
 D. ∆IHF
Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x 3y + 5 = 0, phép tịnh tiến theo véc tơ nào sau đây biến đường thẳng d thành chính nó:
 A. 
 B. 
 C. 
 D. 
Câu 7: Trong các phép biến hình sau, phép nào không phải là phép đồng nhất:
 A. Phép vị tự tâm O tỉ số 1
 B. Phép vị tự tâm I(1; 3) tỉ số 1
 C. Phép quay tâm O góc 2
 D. Phép tịnh tiến theo véc tơ không
Câu 8: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M (2 ; 3 ). Ảnh của điểm M qua phép đối xứng trục hoành là điểm có toạ độ :
 A. (2; 3)
 B. (3; 2 )
 C. (3; 2 )
 D. (2; 3 )
Câu 9: Trong hình vẽ dưới đây phép biến hình nào biến tam giác DEI thành tam giác DAB
 A. 
 B. 
 C. 
 D. 
Câu 10: Trong các phép biến hình sau, phép biến hình nào không biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó?
 A. Phép vị tự tâm O tỉ số 1
 B. Phép quay tâm O góc 180o
 C. Phép tịnh tiến theo 
 D. Phép đối xứng trục Oy
1111

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_I_1_Phep_bien_hinh_kt_15.doc