Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 50: Định luật ôm cho các loại đoạn mạch (tiết 1)

Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 50: Định luật ôm cho các loại đoạn mạch (tiết 1)

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Xây dựng nội dung định luật Ôm cho các loại đoạn mạch: chứa và không chứa máy thu.

2. Kỹ năng:

- Xây dựng được công thức tính cường độ dòng điện trong các đoạn mạch.

- Suy ra được công thức tính hiệu điên thế. Xay dựng quy tắc viết hiệu diện thế

II. Chuẩn bị:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

2. Chuẩn bị của học sinh:

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Ngày đăng 11/06/2016 Lượt xem 922Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 50: Định luật ôm cho các loại đoạn mạch (tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 50: 	 Định luật Ôm cho các loại đoạn mạch	(T1)
 Lớp dạy: 	Ngày dạy:	 / /2006. 	Ngày soạn: / / 2006.
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Xây dựng nội dung định luật Ôm cho các loại đoạn mạch: chứa và không chứa máy thu.
2. Kỹ năng:
- Xây dựng được công thức tính cường độ dòng điện trong các đoạn mạch.
- Suy ra được công thức tính hiệu điên thế. Xay dựng quy tắc viết hiệu diện thế
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
2. Chuẩn bị của học sinh: 
III. Tổ chức dạy học :
	Hoạt động 1: 
	* Mục tiêu: Xây dựng định luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn điện.
	* Tổ chức: 
TG
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Viết công thức tính cường độ dòng điện trong mạch.
- Tính hiệu điệnthế hai đầu điện trở R.
- Tính hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch chứa nguồn điện.
- Suy ra công thức tính hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch.
- Viết biểu thức cường độ dòng điện trong.
- Tính hiệu điện thế hai đầu điện trở R. 
- Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch chứa nguồn điẹn được tính như thế nào? Có giá trị bằng bao nhiêu?
- Suy ra công thức tính hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch
	Hoạt động 2:
	* Mục tiêu: Xây đựng định luật Om cho đoạn mạch chứa máy thu.
	* Tổ chức:
TG
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Tính hiệu điện thế hai đầu máy thu.
- tính hiệu điện thế hai đầu điện trở R.
 - Viét công thức tính hiệu diện thế hai đầu của đoạn mạch
- Nhận xét về công thức hiệu điện thế thu đựơc
- Tính hiệu điện thế hai đầu máy thu.
- tính hiệu điện thế hai đầu điện trở R.
 - Viét công thức tính hiệu diện thế hai đầu của đoạn mạch.
	Hoạt động 3: 
	* Mục tiêu: Xây dựng đinh luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn diện và máy thu.
	* Tổ chức:
TG
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Tính hiệu điện thế hai đầu máy thu.
- tính hiệu điện thế hai đầu điện trở R.
- Tính hiệu điện thế hai đầu nguồn điện
 - Viết công thức tính hiệu diện thế hai đầu của đoạn mạch. 
- Rút ra biểu thức của cường độ dòng điện.
- Nhận xét về công thức hiệu điện thế thu đựơc
- Hướng dẫn tương tự như phần 2
Vẽ một mạch đện bất kỳ. Yêu cầu học sinh viết biểu thức hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch khi biết cường độ dòng điện và rút ra biểu thức dòng điện từ công thức đó.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 50 - Dinh luat Om cho toan mach.doc