Giáo án môn Tin học 12 - Bài thực hành số 2 tạo cấu trúc bảng (tiết 2)

Giáo án môn Tin học 12 - Bài thực hành số 2 tạo cấu trúc bảng (tiết 2)

A- MỤC TIÊU

1- Kiến thức:

+ Biết thực hiện các thao tác khởi động và thoát khỏi Access.

 + Biết tạo CSDL mới, cách đặt và tạo khóa

 + Biết các thao tác cơ bản trên bảng (table)

2- Kĩ năng:

+ Tạo cấu trúc bảng theo quy định và tạo được khóa chính

+ Thực hiện được chỉnh sữa và lưu cấu trúc bảng.

B- PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

+ Kết hợp tổ chức cho học sinh tự thực hiện thao tác và chỉ dẫn cho một số học sinh trong quá trình thực hành.

+ Vấn đáp trực tiếp với HS trong tiến trình thực hành.

C- CHUẨN BỊ GIÁO CỤ

1- Giáo viên:

+ SGK, SGV, phòng máy.

+ Dự kiến một số tình huống sai sót xảy ra để hướng dẫn học sinh khắc phục như:

- Đặt sai tên CSDL

- Xóa nhầm trường dữ liệu

- Sắp xếp trường dữ liệu chưa hợp lý

2- Học sinh: SGK, vở soạn bài thưc hành

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Ngày đăng 08/06/2016 Lượt xem 1420Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 12 - Bài thực hành số 2 tạo cấu trúc bảng (tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Tiết thứ 12	 Ngày soạn: 27-9-2008
BÀI THỰC HÀNH SỐ 2
TẠO CẤU TRÚC BẢNG (T2)
MỤC TIÊU
Kiến thức: 
+ Biết thực hiện các thao tác khởi động và thoát khỏi Access.
	+ Biết tạo CSDL mới, cách đặt và tạo khóa
	+ Biết các thao tác cơ bản trên bảng (table)
Kĩ năng:
+ Tạo cấu trúc bảng theo quy định và tạo được khóa chính
+ Thực hiện được chỉnh sữa và lưu cấu trúc bảng.
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
+ Kết hợp tổ chức cho học sinh tự thực hiện thao tác và chỉ dẫn cho một số học sinh trong quá trình thực hành.
+ Vấn đáp trực tiếp với HS trong tiến trình thực hành.
CHUẨN BỊ GIÁO CỤ
Giáo viên: 
+ SGK, SGV, phòng máy. 
+ Dự kiến một số tình huống sai sót xảy ra để hướng dẫn học sinh khắc phục như:
Đặt sai tên CSDL
Xóa nhầm trường dữ liệu
Sắp xếp trường dữ liệu chưa hợp lý
Học sinh: SGK, vở soạn bài thưc hành
TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Ổn định lớp- Kiểm tra sĩ số: (1 phút)
Lớp
12A
12B1
12B2
12B3
Sĩ số
+ Tập trung lớp trật tự trước khi vào phòng máy.
+ Phân chia các nhóm trên số máy quy định
 2- Kiểm tra bài cũ: (Kiểm tra trong quá trình thực hành)
 3- Nội dung bài mới:
Đặt vấn đề: (1 phút) 
+ Để nắm chắc các nội dung đã học về Access và cách làm việc với bảng hôm nay các em sẽ tiến hành thao tác trên máy.
Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG CƠ BẢN
Hoạt động 1: (30 phút)
Thực hiện bài tập 3:
Gv: Muốn chuyển vị trí các trường sao cho hợp lý cần có những thao tác nào?
Hs: Trả lời
Gv: Đưa ra thao tác và yêu cầu học sinh thực hành
Gv: Muốn chèn thêm thuộc tính cho đối tượng cần phải làm gì?
Hs: Trả lời
Gv: Đưa ra yêu cầu: Thêm các trường sau vào bảng hocsinh 
 + li: Điểm trung bình môn lí
 + tin: Điểm trung bình môn tin
 + hoa: Điểm trung bình môn hóa
=> Hướng dẫn cách thao tác.
Gv: Nhắc học sinh di chuyển các trường hợp lý để có thứ tự:
 Toan, li, hoa, van, tin
=> yêu cầu HS lưu kết quả rồi thoát khỏi chương trình.
Gv: + Quan sát quá trình thực hiện của HS
 + Đi vào thực tế từng HS cụ thể để sửa và khắc phục những sai sót mà HS hay mắc phải.
 + Yêu cầu HS tắt máy trước khi ra khỏi phòng máy.
Bài tập 3:
- Chuyển vị trí các trường, thuộc tính cho nhau:
+ Ví dụ: Từ bảng CSDl đã có ta chuyển trường doanvien xuống dưới trường nsinh và trên trường Diachi
+ Cách làm: 
 - Chọn trường nsinh
 - Nhấn giữ và kéo chuột lên trên trường doanvien
+ Cách làm:
 - Chọn lệnh insert\ rows
 - Gõ tên trường li, hoa, tin cùng kiểu dữ liệu của nó
+ Cách làm: 
 - Chọn file\save
 - Gõ tên file cần lưu
4-Cũng cố: (10 phút)
	+ Nhắc lại các thao tác chính trong bài tập 3
	+ Chấm điểm cho một vài học sinh để biết kiến thức các em đạt được
	+ Tổng kết đánh giá buổi thực hành
	- Các mặt học sinh đạt được
	- Những sai sót mắc phải trong quá trình thực hiện bài tập và thao tác.
5- Nhiệm vụ về nhà: (3 phút)
	+ Xem trước bài số 5: Các thao tác trên bảng
 Yêu cầu: 
Các thao tác cập nhật dữ liệu như thế nào? Nêu thao tác đó?
Lọc dữ liệu là gì? Có những cách nào?
Thao tác tìm kiếm như thế nào? 
Thao tác tìm kiếm và thay thế khác nhau như thế nào?

Tài liệu đính kèm:

  • docGA12 t12.doc