Giáo án môn học Vật lý lớp 11 - Tiết: Bài tập

Giáo án môn học Vật lý lớp 11 - Tiết: Bài tập

I. MỤC TIÊU :

1. Về kiến thức :

Giúp Hs Ôn tập các kiến thức của chương IV

2. Về kỹ năng :

Kỹ năng giải các bài toán về lực Lorentz – chuyển động của hạt mang điện trong từ trường

đều; và các bài toán liên quan trong SBT trang 54; 56.

II. CHUẨN BỊ :

1. Giáo viên :

Xem và giải trước các bài toán trong SGK liên quan đến lực Lorentz : Bài 7-8 trang 138;

SBT : 22.7, 22.8, 22.9 trang 55

pdf 2 trang Người đăng ngohau89 Ngày đăng 17/08/2019 Lượt xem 406Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học Vật lý lớp 11 - Tiết: Bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. MỤC TIÊU : 
1. Về kiến thức : 
Giúp Hs Ôn tập các kiến thức của chương IV
2. Về kỹ năng : 
Kỹ năng giải các bài toán về lực Lorentz – chuyển động của hạt mang điện trong từ trường 
đều; và các bài toán liên quan trong SBT trang 54; 56.
II. CHUẨN BỊ : 
1. Giáo viên : 
Xem và giải trước các bài toán trong SGK liên quan đến lực Lorentz : Bài 7-8 trang 138; 
SBT : 22.7, 22.8, 22.9 trang 55
2. Học sinh : 
Xem lại các kiến thức liên quan đến lực Lorentz và quỹ đạo của hạt mang điện trong từ trường.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 
1. Ổn định lớp : 
2. Kiễm tra bài cũ : (.phút)
− Định nghĩa lực Lorentz ? Cách xác định chiều của lực Lorentz?
− Trình bày các đặc trưng cơ bản của chuyển động của hạt mang điện trong từ trường đều ?
− Viết công thức tính bán kính vòng tròn quỹ đạo? Cho biết các đại lượng xuất hiện trong công 
thức?
3. Giới thiệu bài mới : 
Từ những kiến thức về quỹ đạo chuyển động của hạt điện tích trong từ trường, người ta có thể 
tính ra tốc độ cùng một vài tính chất liên quan đến hạt mang điện. Điều này giúp ích cho con người 
trong việc khám phá đến những phần tử nhỏ nhất của thế giới.....
4. Tổ chức hoạt động dạy học : 
Hoạt động 1 : Các bài toán về tính chất của hạt mang điện trong từ trường (..........phút)
Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung bài học
 Nêu bài toán 7 trang 138 
SGK.....
 cung cấp cho Hs các dữ kiện 
liên quan đến proton.....
(mp= 1,672.10-27kg; 
qp= 1,6.10-19C)
yêu cầu Hs suy ra công thức 
tính tốc độ v của proton
 nhớ lại chuyển động tròn 
đều; chu kỳ của một vật chuyển 
động tròn đều được tính như 
thế nào ?
O xem bài toán 7 trang 138.
O từ những dữ kiện của GV, Hs 
tìm tốc độ của hạt proton.....
O p 6
p
q B.R
v = = 4,784.10
m
m
s 
2 RT
v
pi
=
Bài 7 trang 138:
Giải 
a. Tốc độ chuyển động của 
proton
p 6
p
q B.R
v = = 4,784.10
m
m
s
b. chu kỳ chuyển động :
T = 6,6.10-6s
Ngày :....................
Số Tiết :.................
PPCT:....................
BAØI TAÄP
Hoạt động 2 : Vận dụng giải các bài toán trong SBT về lực Lorentz (phút)
Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung bài học
 nêu bài toán 22.7 trang 55 
SBT.......
 Nhắc lại cho Hs về tính chất 
của hạt mang điện chuyển động 
trong điện trường : có sự 
chuyển hóa giữa thế năng ( điện 
thế ) thành động năng  xem 
bài 5 trang 26
 yêu cầu Hs kết hợp giữa 
công thức về chuyển động của 
hạt trong điện trường, vật thu 
vận tốc, sau đó bay vào từ 
trường công thức tính R  
công thức tính cảm ứng từ B. 
 điện tích của e là bao nhiêu ? 
khối lượng của e là bao nhiêu ?
 Lưu ý HS sau khi tìm được 
biểu thức hãy thay số  KQ
 Tương tự, GV hướng dẫn Hs 
giải bài toán 22.8; 22.9 SBT 
trang 55
O xem bài toán 22.7 
O xem lại bài 5 ( điện thế - hiệu 
điện thế ) trang 26 SGK
O Rút ra công thức tính vận tốc 
của e trong điện trường.
O Tìm biểu thức tính B
O me = 9,1.10-31 Kg.
O Thay số và tìm kết quả 
O Hoạt động cá nhân, tìm lời 
giải cho các bài 22.8; 22.9 
Bài toán 22.7
Giải
Khi e vào trong điện trường, 
vận tốc của e thu được là :
2
.
2
mv U e=  2eUv
m
=
Mặt khác, bán kính quỹ đạo của 
e được tính bằng công thức :
mvR
eB
=  2
eR eR
mv m eUB
m
= =
B = 0,96.10-3 T
Hoạt động 3 : Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà (phút)
Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung bài học
 Về nhà làm các bài 22.10; 
22.11 và các bài tập cuối 
chương IV trang 56.
Dặn Hs đọc phần Em có 
Biết và trả lời các câu hỏi sau 
dặn HS chuẩn bị kiểm tra 
15 phút và xem trước bài 23 – 
chương V - trang 141 SGK
O Xem và ghi nhận những yêu 
cầu của GV
- Làm các bài tập trang 55-56 
SBT 
- Khối phổ kế là gì ? tác dụng 
của dụng cụ này ?
- Máy gia tốc dùng để làm gì ? 
Hãy tìm hiểu xem các máy gia 
tốc lớn ở được con người sử 
dụng ở đâu ?
**** Rút kinh nghiệm sau tiết dạy :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • pdfbaitap-tiet43.pdf