Giáo án Hóa học 11 - Chủ đề: Ancol

Giáo án Hóa học 11 - Chủ đề: Ancol

I. Mô tả chuyên đề

 - Chuyên đề này gồm bài 40 chương VIII – Hoá học 12 và các kiến thức tích hợp liên môn trong chương IV, V, VI, các kiến thức của các môn khác như sinh học, vật lý, toán học có liên quan.

 - Các bài, chủ đề liên quan

 Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

 Ankan

 Anken

 - Mạch kiến thức của chuyên đề

 1. Định nghĩa, phân loại

 2. Đồng phân, danh pháp

 3. Tính chất vật lí

 4. Tính chất hoá học

 5. Điều chế

 6. Ứng dụng

 - Thời lượng

 + Số tiết trên lớp: 02 tiết

 + Thời gian học ở nhà: 01 tuần

 

doc 20 trang Người đăng hong.qn Ngày đăng 01/11/2017 Lượt xem 1293Lượt tải 38 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hóa học 11 - Chủ đề: Ancol", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chủ đề: ANCOL
I. Mô tả chuyên đề
	- Chuyên đề này gồm bài 40 chương VIII – Hoá học 12 và các kiến thức tích hợp liên môn trong chương IV, V, VI, các kiến thức của các môn khác như sinh học, vật lý, toán học  có liên quan.
	- Các bài, chủ đề liên quan
	Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
	Ankan
	Anken
	- Mạch kiến thức của chuyên đề
	1. Định nghĩa, phân loại
	2. Đồng phân, danh pháp
	3. Tính chất vật lí
	4. Tính chất hoá học
	5. Điều chế
	6. Ứng dụng
	- Thời lượng
	+ Số tiết trên lớp: 02 tiết
	+ Thời gian học ở nhà: 01 tuần
II. Kiến thức cơ sở khoa học chuyên ngành của chuyên đề.
	- Môn Toán học: Tính khối lượng, phần trăm khối lượng của ancol, thể tích khí thoát ra
	- Môn công nghệ: Tận dụng những phế phẩm của quá trình sản xuất rượu để sản xuất những sản phẩm khác.
	- Môn Giáo dục môi trường: Giải thích vấn đề bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất ancol etylic, sử dụng nhiên liệu etanol thay thế cho xăng giúp bảo vệ môi trường.
	- Môn Vật lý: Sử dụng ống đong để pha một thể tích rượu với độ rượu cho trước, cơ chế đo độ rượu của ancol kế.
	- Môn Sinh học: 
+Sự lên men của tinh bột nhờ vi sinh vật , enzim amilaza.
+ Tác hại của rượu đối với sức khoẻ con người.
+ Cơ chế sát khuẩn của cồn 
III. Mục tiêu
Kiến thức
1.1 Môn Hoá học
	- Học sinh nêu được định nghĩa, công thức chung, đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất vật lí, phân loại ancol.
- Học sinh viết được các đồng phân của ancol, gọi tên các đồng phân (gốc - chức và thay thế)
- Học sinh nêu được tính chất hoá học: Phản ứng của nhóm -OH (thế H, thế -OH), phản ứng tách nước tạo thành anken hoặc ete, phản ứng oxi hoá ancol bậc I, bậc II thành anđehit, xeton ; phản ứng cháy. 
- Học sinh biết được phương pháp điều chế ancol từ anken, điều chế etanol từ tinh bột, điều chế glixerol.
- Học sinh biết được công thức phân tử, cấu tạo, tính chất riêng của glixerol (phản ứng với Cu(OH)2).
1.2 Liên môn.
- Sản xuất rượu
- Hiểu được vai trò cũng như tác hại của etanol đối với cơ thể con người.
- Vai trò của etanol nói riêng và các ancol nói chung trong cuộc sống hiện đại.
2. Kĩ năng
- Học sinh viết được các pthh minh hoạ tính chất hoá học của ancol, dự đoán được tính chất của một số ancol cụ thể.
- Học sinh phân biệt được ancol đơn chức với với glixerol, etilen glicol, với các chất khác.
- Học sinh xác định được công thức phân tử, công thức cấu tạo của ancol trong các bài tập hỗn hợp hoặc bài tập chỉ có 1 là ancol.
3. Thái độ
- Học sinh nhận thức được vai trò của ancol etylic trong công nghiệp, trong y học...
- Học sinh có ý thức vận dụng lý thuyết vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
- Tuyên truyền về tác hại của etanol đối với cơ thể con người.
4. Năng lực
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học
- Năng lực tính toán
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hoá học
- Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống
- Năng lực thực hành hoá học
- Năng lực hợp tác
- Năng lực giao tiếp
* Bảng mô tả các mục tiêu của chủ đề.
Mức độ nhận thức
Các NL, KN hướng tới trong chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
ND1: Định nghĩa, phân loại
- Nêu được định nghĩa ancol.
- Viết được CTTQ ancol no đơn chức mạch hở
- Phân loại được ancol.
- Nêu được điều kiện tồn tại của 1 ancol
- Nêu được bậc của ancol.
- Diễn giải được cách xây dựng một công thức của một ancol bất kì.
- Hiểu được điều kiện của các giá trị n, x trong công thức tổng quát của ancol
- Chỉ ra được công thức tổng quát của một loại ancol bất kì.
- KN tự học và tự nghiên cứu, KN định nghĩa
- NL giải quyết vấn đề
ND2: Đồng phân, danh pháp
- Xác định được ancol có đồng phân mạch C và đồng phân vị trí nhóm chức.
- Gọi tên được các ancol theo danh pháp IUPAC, tên thông thường.
- Mô tả được cách đánh số, cách chọn mạch chính đều ưu tiên nhóm chức -OH
- Đếm được số đồng phân ancol ứng với 1 công thức phân tử cụ thể.
- Viết được công thức cấu tạo từ tên ancol cho trước.
- KN tự học và tự nghiên cứu, KN định nghĩa
- NL sử dụng ngôn ngữ hoá học, NL giải quyết vấn đề
ND3: Tính chất vật lí
- Nêu được các ancol đều là chất lỏng hoặc chất rắn ở điều kiện thường, t0s, t0nc , d tăng, độ tan giảm khi phân tử khối tăng.
- Mô tả được các ancol tạo thành liên kết H nên có t0s cao hơn so với HC, ete có cùng số nguyên tử C
- Liệt kê được các loại liên kết H trong hỗn hợp ancol và nước.
- Giải thích được tại sao ancol có liên kết hiđro nên có t0s cao hơn so với HC, ete có cùng số nguyên tử C.
- Sắp xếp được nhiệt độ sôi theo chiều tăng dần hoặc giảm dần của các ancol hoặc của ancol với hợp chất khác
- KN tự học và tự nghiên cứu
 - NL sử dụng ngôn ngữ hoá học, NL giải quyết vấn đề, NL vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống
ND4: Tính chất hoá học
- Nêu được tính chất hoá học chung của ancol là phản ứng thế, phản ứng tách nước, phản ứng oxi hoá, phản ứng của gốc hiđrocacbon. Tính chất hoá học riêng của glixerol, etilen glicol.
- Giải thích được tính chất hoá học của ancol do sự phân cực của liên kết C-O và liên kết O-H gây nên.
- Viết được phương trình hóa học của phản ứng giữa ancol với các chất.
- Dự đoán được tính chất hoá học của một ancol bất kì.
- Phân biệt được ancol đơn chức với glixerol, etilen glicol, với các chất khác bằng phương pháp hoá học.
- Xác định được CTPT, CTCT của ancol thông qua bài toán đốt cháy, tác dụng với Na
- Tính được khối lượng, phần trăm khối lượng của ancol trong hỗn hợp 2 ancol, hỗn hợp ancol với chất khác.
- Xác định được CTPT, CTCT, khối lượng, phần trăm khối lượng của ancol trong hỗn hợp với axit, este
- KN suy luận, tự nghiên cứu.
 - NL sử dụng ngôn ngữ hoá học, NL giải quyết vấn đề, NL vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống
ND5: Điều chế
- Nêu được phương pháp điều chế etanol từ etilen, từ glucozơ – tinh bột, phương pháp điều chế glixerol từ propilen.
- Giải thích được bản chất của các phương pháp điều chế ancol.
- Viết được các phương trình điều chế ancol theo các phương pháp.
- Tính được lượng ancol tạo thành khi điều chế ancol
- Tính lượng tinh bột cần dùng để được điều chế được etanol có trong dung dịch có độ rượu cho trước với hiệu suất cho trước.
- KN suy luận, tự nghiên cứu.
 - NL sử dụng ngôn ngữ hoá học, NL giải quyết vấn đề, NL vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống
ND6: Ứng dụng
- Liệt kê được ứng dụng của ancol trong đời sống
- Mô tả được ancol là dung môi hữu cơ hoà tan được nhiều chất.
- KN tự nghiên cứu.
 - NL vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống
ND7: Ancol trong thực tiễn cuộc sống
- HS biết được tác hại của việc lạm dụng rượu bia
- Cơ chế của dụng cụ đo nồng độ cồn
- Các phản ứng hoá học xảy ra trong quá trình sản xuất rượu uống từ tinh bột.
- HS tính toán được hàm lượng rượu nguyên chất có trong rượu bia, cồn trên thị trường.
- KN suy luận, tự nghiên cứu.
- NL vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống
IV. Thiết kế các hoạt động dạy học
1. Thiết bị dạy học
1.1 Giáo viên
	Tranh ảnh, hình vẽ ứng dụng của etanol trong đời sống.
	Dụng cụ: Ống nghiệm, kẹp gỗ, giá, đèn cồn, nút ống nghiệm có đầu vuốt nhọn.
	Hoá chất: ancol etylic, Na, dây đồng, dung dịch CuSO4, NaOH.
	Máy tính, máy chiếu projector.
	Bảng phụ số 1 trên trình chiếu
CƠ SỞ PHÂN LOẠI"
 $
Số lượng nhóm -OH
Một nhóm OH
Nhiều nhóm OH
Gốc hiđrocacbon
( hở, vòng)
No , m ạch hở
a) Ancol no, đơn chức, mạch hở.
CnH2n+1OH
e) Ancol no, mạch hở, đa chức
 CnH2n+2-x(OH)x
không no, mạch hở
b) Ancol không no, đơn chức, mạch hở(1lk đôi) CnH2n-1OH
Thơm
c) Ancol thơm, đơn chức.
No (vòng)
d) Ancol vòng no, đơn chức.
Trong số các ancol trên, có:
Bậc ancol
* Ancol bậc 1: là ancol có nhóm -OH liên kết với cacbon bậc 1.
* Ancol bậc 2: là ancol có nhóm -OH liên kết với cacbon bậc 2.
* Ancol bậc 3: là ancol có nhóm -OH liên kết với cacbon bậc 3.
* Không có ancol bậc 4.
1.2 Học sinh
- Nghiên cứu bài học ở nhà trước
- Thực hiện theo sự phân công hướng dẫn của giáo viên.
2. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học.
2.1 Phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy học
- Kết hợp các phương pháp dạy học: Dạy học nhóm, giải quyết vấn đề, đàm thoại, sử dụng thí nghiệm trực quan
- Dạy học theo dự án.
2.2 Tiến trình dạy học
* Ổn định lớp
* Kiểm tra bài cũ:
	GV: Viết CTCT và gọi tên, cho biết bậc của các dẫn xuất có CTPT C4H9Cl, viết phương trình hóa học của một đồng phân bất kì khi cho tác dụng với dung dịch NaOH, đun sôi với KOH và C2H5OH.
* Bài mới:
- GV giới thiệu vào bài: Nghiên cứu loại hợp chất thứ 2 trong chương – hợp chất quan trọng làm tiền đề nghiên cứu nhiều loại hợp chất hữu cơ khác.
Tích hợp
liên môn
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung kiến thức
HĐ1: Định nghĩa, phân loại
GV: chiếu trên phông chiếu một số loại hợp chất là ancol và không phải là ancol: 
CH3OH, C2H5OH, C6H5OH, C6H13OH, C6H5CH2OH CH3CH2CH2OH, 
HOCH2CH2OH,
CH2 = CH2- CH2 –OH
CH2 = CH –OH,
Và chỉ cho HS biết hợp chất nào là ancol, hợp chất nào không phải là ancol yêu cầu HS rút ra định nghĩa ancol.
GV: chỉnh sửa bổ sung, nhấn mạnh giải thích nguyên tử cacbon no
GV: công thức chung của dãy đồng đẳng của ancol no, đơn chức mạch hở?
GV yêu cầu HS dựa vào kiến thức đã học phân loại các ancol đã cho 
GV chiếu bảng phụ trên phông chiếu.
- Quan sát phông chiếu, trả lời câu hỏi và ghi chép bài.
HS trả lời: Ancol no, đơn chức, mạch hở có công thức chung CnH2n+1OH (n≥1) và giải thích
HS nghiên cứu và trả lời câu hỏi
I. Định nghĩa, phân loại
1. Định nghĩa.
Ancol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm hiđroxyl –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no.
Ví dụ: 
 CH3OH, CH3CH2OH, CH2 = CH- CH2 – OH
Ancol no, đơn chức, mạch hở CnH2n+1OH (n≥1)
 2. Phân loại
HĐ2: Đồng phân, danh pháp.
GV hướng dẫn HS cách viết CTCT các ancol đồng phân: Viết mạch C không nhánh, sau đó gắn nhóm –OH vào các nguyên tử C khác nhau trong mạch.
GV yêu cầu HS so sánh mạch C và vị trí OH trong các CTCT, từ đó giới thiệu đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nhóm chức.
GV dẫn dắt HS cách làm thuận lợi để tạo ra CTCT các đồng phân mạch C, CTCT các đồng phân vị trí nhóm chức.
GV: Liên hệ đến cách gọi tên của dẫn xuất halogen của hiđrocacbon hướng dẫn cho HS.
GV: Yêu cầu HS gọi tên các ancol đã viết.
HS viết các ĐP ancol của C4H9OH (4 đp).
Các loại đồng phân của an col đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí nhóm chức.
- HS nghiên cứu SGK trả lời các câu hỏi và ghi chép bài.
II. Đồng phân, danh pháp
1. Đồng phân. 
Có 3 loại:
ĐP ancol có -OH
1. ĐP vị trí nhóm chức
2. ĐP mạch cacbon
ĐP ete có -O-
3. ĐP nhóm chức.
Chỉ xét đồng phân ancol.
Thí dụ: các đồng phân rượu của C4H9OH là:
 CH3 –CH2 – CH2 – CH2OH (1)
2. Danh pháp.
a) Tên thông thường:
Qui tắc: Ancol + tên gốc ankyl+ ic
Thí dụ:
CH3OH Ancol metylic
C
H
3
-
C
-
O
H
A
n
c
o
l
t
ert
r
-
b
u
t
y
l
i
c
C
H
3
C
H
3
CH2 = CH–CHOH Ancol anlylic
HOCH2 – CH2 OH Etilen glicol .
CH2OH–CHOH–CH2OH glixerol 
b) Tên thay thế: 
 Các bước:
* Chọn mạch chính dài nhất chứa OH
* Đánh số thứ tự ưu tiên phía có OH gần nhất.
Qui tắc:
 Tên hiđrocacbon tương ứng với mạch chính +số chỉ vị trí + ol
Ví dụ:
HĐ3: Tính chất v ... quyết định bởi nguồn nước.
Nguyên liệu chính được nấu, đồ chín, đánh tơi và trộn với men rượu tán thật nhỏ mịn cho đều khi nguyên liệu vẫn còn ấm. Đem ủ kín trong chỗ ấm một thời gian nhất định tùy theo thời tiết, loại nguyên liệu, loại men, vùng miền và kinh nghiệm người nấu rượu khoảng vài ngày cho sản phẩm lên men chuyển hóa tinh bột thành rượu. Sau đó cho sản phẩm đã lên men vào nồi chưng cất đun lửa đều để rượu (cồn) bay hơi. Trên miệng nồi có một ống nhỏ để dẫn hơi rượu và một phần hơi nước trong quá trình nấu ra ngoài. Ống dẫn dài và một phần lớn độ dài của ống được ngâm trong bồn nước lạnh để hơi rượu ngưng tụ thành giọt lỏng chảy vào bình/chai đựng rượu. Nếu lấy ít rượu ta sẽ được "rượu nước đầu" hay rượu bọt, có nồng độ cao nhất (thường 15 lít gạo cho được khoảng 5 lít rượu có nồng độ cao đến 64-65 độ). Tuy nhiên, hiếm khi người sản xuất rượu chỉ lấy nước đầu, thường người ta còn chế thêm nước vào nồi, khuấy kỹ và tiếp tục chưng cất cho các nước 2, nước 3, sau đó đem phối trộn với nước đầu để cho loại rượu có nồng độ vừa phải.
Sản phẩm
Sản phẩm của quy trình chưng cất sẽ là rượu có nồng độ cồn tùy theo yêu cầu và dụng ý của người chưng rượu. Nếu muốn độ rượu thật cao cho một mục đích nào đó (như dùng để ngâm rượu thuốc) có thể đem rượu chưng tiếp lần 2, nếu muốn nồng độ thấp thì người ta phối trộn các nước rượu đậm nhạt vào nhau.
Những nước rượu cuối rất nhạt do độ cồn thấp, nhiều nước và đục màu nước vo gạo, sẽ được sử dụng làm dấm hay nước bỗng rượu, một loại gia vị dùng để nấu canh chua như canh cá, canh hến, canh riêu, hoặc một số món lẩu.
Hèm rượu (có nơi gọi là bỗng rượu hay bã rượu) là sản phẩm còn lại của nguyên liệu sau khi đã chưng cất, có thể sử dụng chăn nuôi và là một thức ăn gia súc, nhất là cho lợn ăn rất tốt. Các gia đình nấu rượu thường kiêm chăn nuôi gia súc để cải thiện thu nhập.
Quá trình chưng cất rượu nhằm tách hỗn hợp rượu và nước có nhiệt độ sôi khác nhau. Ở áp suất thường, rượu sôi và bốc hơi ở 78oC, còn nước là 100oC. Khi chưng cất rượu được tách ra khỏi nước nhờ bay hơi dễ hơn nước. Quá trình chưng cất được tiến hành bằng cách đun sôi hỗn hợp lên men, hơi bay lên được dẫn qua ống dẫn và được làm lạnh bằng cách cho qua bồn nước để ngưng tụ rượu. Dung dịch rượu thu được trong suốt có mùi thơm đặc trưng và nồng độ rượu sẽ giảm dần theo thời gian chưng cất. Tùy theo yêu cầu của khách hàng mà ta có thể tiến hành pha trộn các loại rượu thu được ở các khoảng thời gian chưng cất khác nhau để tạo ra rượu có nồng độ cao thấp khác nhau. 
* Tác hại của việc lạm dụng rượu bia
Trong những năm gần đây, cùng với sự tăng trưởng chóng mặt của ngành công nghiệp rượu, bia thì xu hướng lạm dụng rượu, bia ở Việt Nam đang ngày càng gia tăng một cách báo động. Đáng lo ngại hơn là giới trẻ sử dụng rượu, bia ngày càng nhiều
Mức độ nguy hại hơn cả thuốc lá
Bà Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết:  Rượu, bia đứng thứ 5 trong số 10 nguyên nhân gây tử vọng cao nhất trên toàn cầu. Chi phí dành cho rượu, bia đã tạo gánh nặng cho nền kinh tế, nhất là các nước đang phát triển. Ước tính, chi phí cho rượu, bia và giải quyết hậu quả tác hại của rượu, bia chiếm 2 - 8% GDP quốc gia. Trước vấn nạn này, một số nước triển khai về chính sách phòng ngừa lạm dụng rượu, bia.
Ở Việt Nam, khi đời sống ngày một nâng cao thì xu hướng sử dụng rượu, bia trở nên tràn lan, gây hậu quả nghiêm trọng. Bình quân cả nước mỗi ngày có 40 người chết thì trong đó không ít người có nguyên nhân là do rượu, bia và tình trạng bạo lực cũng bắt nguồn từ đây. Rượu, bia là chất gây nghiện và có thể trở thành quốc nạn với nhiều vấn đề xã hội như tai nạn giao thông, hỏa hoạn, chết đuối, bạo lực, giết người và tự tử, gây rối trật tự xã hội: tan vỡ gia đình, lơ là công việc... Những năm trước, ở Việt Nam cũng có các chính sách phòng ngừa lạm dụng rượu bia nhưng vì nhiều lý do nên thực thi của các chính sách tác động đến sản xuất và kinh doanh rượu, bia không cao.
Say rượu, bia là nguyên nhân nhiều vụ TNGT
Theo thống kê của Viện Chiến lược chính sách y tế, có tới 4,4% người dân Việt Nam phải gánh chịu bệnh tật do hậu quả của rượu, bia mang lại. Xu hướng này đang ngày càng gia tăng đáng lo ngại trong giới trẻ. Qua điều tra về sức khoẻ vị thành niên và thanh niên (từ 14 - 15 tuổi) cho thấy: 69% nam và 28% nữ đã từng uống bia, rượu.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã thống kê: Rượu, bia có liên quan đến 3,2% tổng số tử vong trên thế giới và 4% người mắc bệnh tật có liên quan đến bia, rượu (58,3 triệu người/năm). GS. Sally Caswell, đại diện của WHO cảnh báo: Nghiên cứu gánh nặng toàn cầu về thương tật năm 2002 cho thấy, có tới trên 58 triệu người/năm sống với thương tật do rượu, bia trên toàn thế giới, gần xấp xỉ bằng thuốc lá. Tuy nhiên, mức độ nguy hại của rượu, bia còn lớn hơn so với thuốc lá nhiều vì nó còn gây sự rối loạn trật tự xã hội, tác hại đối với người khác, tác động về kinh tế. Đặc biệt, 10 năm gần đây, ngành công nghiệp rượu, bia đã có sự tăng trưởng, mở rộng đáng kể. Sự gia tăng nhanh chóng về mức tiêu thụ rượu, bia và tác hại của nó cùng với sự thiếu hụt chính sách phù hợp.
Ở Việt Nam, sự xâm nhập của rượu, bia vào giới trẻ tăng đáng kể. Độ tuổi trung bình bắt đầu uống rượu, bia ở Việt Nam là 24 tuổi. Độ tuổi trung bình ở một số nước phương Tây là 15 tuổi. Đáng lo ngại là việc sử dụng nhiều của giới trẻ sẽ gây tổn thương phát triển của não, nguy cơ phụ thuộc sau này.
Ông Nguyễn Văn Tiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, hiện nay, chúng ta vẫn lẫn lộn giữa lợi và hại của rượu, bia. Chúng ta cần có những bằng chứng cụ thể về tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe và cần có chính sách kiểm soát rượu bia, chứ không thể thả lỏng như hiện nay. Chính vì vậy, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đã gửi thư cảnh báo tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đến Chính phủ và các bộ, ngành liên quan.
Làm gì để giảm tác hại?
Trước vấn nạn trên, Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm của WHO thế giới và các nước trong việc phòng chống lạm dụng rượu, bia. Các nước đã chia sẻ kinh nghiệm về chính sách giảm cầu rượu bia, về giảm cung rượu bia (bởi rượu, bia không phải hàng hóa thông thường) và giảm tác hại của rượu bia.
TS. Martin Wall, thành viên WHO cho rằng: Chính sách quốc gia để giảm cầu rượu, bia đó là cần phải có những quy định về giá, thu thuế và các loại thuế thu riêng. Mặc dù rượu, bia là chất gây nghiện, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy, mức tiêu thụ rượu bia sẽ giảm khi tăng giá mặt hàng này và ngoài ra nó còn tăng thu cho ngân sách Nhà nước. Giải pháp tiếp theo nữa là giảm nguồn cung cấp rượu, bia đó là: Tăng vai trò của Nhà nước trong sản xuất và kinh doanh rượu bia; Những quy định về những điểm cấm/hạn chế bán bia rượu; Giải quyết vấn đề về sử dụng rượu bia ngoài độ tuổi cho phép
Đại diện của Thái Lan chia sẻ kinh nghiệm được triển khai ở nước họ, đó là sử dụng thuế thu riêng chi cho mục đích y tế và sức khỏe. Việc triển khai giải pháp này đã làm giảm mức tiêu thụ rượu, bia và các tác hại có liên quan. Đến nay, đã có 9 chính sách quốc gia về kiểm soát rượu, bia như: cấm bán cho người dưới 18 tuổi; cấm bán trong trường học; tăng thuế hàng hóa; đạo luật về kiểm soát rượu bia
Bà Nguyễn Thị Xuyên cho biết: Năm 2009, sẽ trình Chính phủ Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại lạm dụng rượu, bia giai đoạn 2010 - 2020. Trong dự thảo đề cương chính sách này, một trong những nội dung cơ bản là cấm quảng cáo, khuyến mãi rượu, bia dưới mọi hình thức./.
* Đồ uống có cồn và những tác động đến cơ thể con người
B. CÂU HỎI LIÊN HỆ THỰC TẾ CUỘC SỐNG
* Vì sao dụng cụ phân tích rượu có thể phát hiện các lái xe đã uống rượu?
Thành phần chính của các loại nước uống có cồn là rượu etylic. Đặc tính của rượu etylic là dễ bị oxi hóa. Có rất nhiều chất oxi hóa có thể tác dụng với rượu nhưng người chọn một chất oxi hóa là crom(VI) oxit CrO3. Đây là một chất oxi hóa rất mạnh, là chất ở dạng kết tinh thành tinh thể màu vàng da cam. Bột oxit CrO3 khi gặp rượu etylic sẽ bị khử thành oxit Cr2O3 là một hợp chất có màu xanh đen.
Các cảnh sát giao thông sử dụng các dụng cụ phân tích rượu etylic có chứa CrO3. Khi tài xế hà hơi thở vào dụng cụ phân tích trên, nếu trong hơi thở có chứa hơi rượu thì hơi rượu sẽ tác dụng với CrO3 và biến thành Cr2O3 có màu xanh đen. Dựa vào sự biến đổi màu sắc mà dụng cụ phân tích sẽ thông báo cho cảnh sát biết được mức độ uống rượu của tài xế. Đây là biện pháp nhằm phát hiện các tài xế đã uống rượu khi tham gia giao để ngăn chặn những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Ở Việt Nam: 50 mg/100ml máu hoặc 25 mg/lít khí thở.
Người điều khiển phương tiện trên đường mà trong máu, hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu; hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt từ 2- 3 triệu đồng. 
Mức phạt từ 4-6 triệu đồng đối với người điều khiển phương tiện trên đường mà trong máu, hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50- 80 miligam/100 mililít máu; hoặc vượt quá 0,25 miligam- 0,4 miligam/1 lít khí thở.
Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 30 đến 60 ngày tùy theo mức độ vi phạm.
Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, người vi phạm quy định trên còn phải học lại Luật Giao thông đường bộ.
* Vì sao đốt xăng, cồn thì cháy hết sạch, còn khi đốt gỗ, than đá lại còn tro?
Bởi vì so với gỗ và than đá thì xăng và cồn là những hợp chất hữu cơ có độ thuần khiết cao. Khi đốt xăng và cồn chúng sẽ cháy hoàn toàn tạo thành CO2 và hơi H2O, tất cả chúng đều bay vào không khí. Xăng tuy là hỗn hợp nhiều hiđrocacbon, nhưng chúng là những chất dễ cháy. Vì vậy cho dù ở trạng thái hỗn hợp nhưng khi đốt đều cháy hết.
Với than đá và gỗ thì lại khác. Cả hai vật liệu đều có những thành phần rất phức tạp. Những thành phần của chúng như xenlulozơ, bán xenlulozơ, gỗ, nhựa là những hợp chất hữu cơ dễ cháy và có thể “cháy hết”. Nhưng gỗ thường dùng cón có các khoáng vật. Những khoáng vật này đều không cháy được.Vì vậy sau khi đốt cháy gỗ sẽ còn lại và tạo thành tro.
Than đá cũng vậy. Trong thành phần than đá ngoài cacbon và các hợp chất hữu cơ phức tạp còn có các khoáng là các muối silicat. Nên so với gỗ khi đốt cháy than còn cho nhiều tro hơn.
* Vì sao cồn có khả năng sát khuẩn ?
Cồn là dung dịch rượu etylic (C2H5OH) có khả năng thẩm thấu cao, có thể xuyên qua màng tế bào đi sâu vào bên trong gây đông tụ protein làm cho tế bào chết. Thực tế là cồn 75o có khả năng sát trùng là cao nhất. Nếu cồn lớn hơn 75o thì  nồng độ cồn quá cao làm cho protein trên bề mặt vi khuẩn đông cứng nhanh hình thành lớp vỏ cứng ngăn không cho cồn thắm vào bên trong nên vi khuẩn không chết. Nếu nồng độ nhỏ hơn 75o thì hiệu quả sát trùng kém.
Lời kết: Ancol và thực tiễn cuộc sống.
	Ancol nói chung và ancol etylic nói riêng có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống hiện đại. Xét ở góc độ sản xuất làm đồ uống ancol etylic nếu được dùng với một lượng nhỏ, điều độ rất tốt cho sức khoẻ con người, tuy nhiên nếu lạm dung rượu bia quá mức sẽ gây ra tác hại không nhỏ cho gia đình và cả xã hôi. Hãy cân nhắc trước khi sử dụng rượu bia!!!

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_40_Ancol_Tich_hop_lien_mon.doc