Giáo án Giáo dục hướng nghiệp 11 (bộ môn Tin học văn phòng) - Bài 31: Thực hành tổng hợp

Giáo án Giáo dục hướng nghiệp 11 (bộ môn Tin học văn phòng) - Bài 31: Thực hành tổng hợp

Bài 1. Lập công thức theo yêu cầu

1. Trong Sheet1 (đổi tên thành Bai01), nhập và định dạng trang tính như sau:

2. Cài đặt công thức vào các ô có dấu ? để xử lý các yêu cầu sau:

 Hiển thị Tên hàng: Căn cứ vào MÃ HÀNG

+ Nếu mã hàng là ''CP'' thì tên hàng la ''Computer'',

+ Nếu mã hàng là ''DV'' thì tên hàng là ''Đầu DVD'',

+ Nếu mã hàng là ''MG'' thì tên hàng là ''Máy giặt''

 Tính Thuế: Nếu Số lượng trên 50 thì Thuế = Số lượng *Đơn giá * 5%; ngược lại Thuế = 0.

 Tính Thành tiền = (Đơn giá * Số lượng) + Thuế.

 Tính giá trị cao nhất của cột Đơn giá, của cột Thuế, của cột Thành tiền

 Tính giá trị thấp nhất của cột Đơn giá, của cột Thuế, của cột Thành tiền

 Tính tổng thành tiền của mã hàng là "CP"

3. Sắp xếp dữ liệu: + Tiêu đề chính sắp xếp: Mã hàng; thứ tự sắp xếp: giảm dần

 + Tiêu đề phụ sắp xếp: Thuế; thứ tự sắp xếp: tăng dần

Lưu ý HS: Do bảng dữ liệu có chứa phần thống kê (A9:G11),  phải chọn vùng cần sắp xếprồi mới thực hiện lệnh Data\Sort

 

doc 2 trang Người đăng hong.qn Ngày đăng 01/11/2017 Lượt xem 571Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Giáo dục hướng nghiệp 11 (bộ môn Tin học văn phòng) - Bài 31: Thực hành tổng hợp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 31: THỰC HÀNH TỔNG HỢP
Mở bảng tính và lưu với tên, đường dẫn như sau: D:\TH_Bai31.xls
Bài 1. Lập công thức theo yêu cầu
1. Trong Sheet1 (đổi tên thành Bai01), nhập và định dạng trang tính như sau:
2. Cài đặt công thức vào các ô có dấu ? để xử lý các yêu cầu sau:
Ä Hiển thị Tên hàng: Căn cứ vào MÃ HÀNG
+ Nếu mã hàng là ''CP'' thì tên hàng la ''Computer'',
+ Nếu mã hàng là ''DV'' thì tên hàng là ''Đầu DVD'',
+ Nếu mã hàng là ''MG'' thì tên hàng là ''Máy giặt''
Ä Tính Thuế: Nếu Số lượng trên 50 thì Thuế = Số lượng *Đơn giá * 5%; ngược lại Thuế = 0.
Ä Tính Thành tiền = (Đơn giá * Số lượng) + Thuế.
Ä Tính giá trị cao nhất của cột Đơn giá, của cột Thuế, của cột Thành tiền
Ä Tính giá trị thấp nhất của cột Đơn giá, của cột Thuế, của cột Thành tiền
Ä Tính tổng thành tiền của mã hàng là "CP"
3. Sắp xếp dữ liệu: 	+ Tiêu đề chính sắp xếp: Mã hàng; thứ tự sắp xếp: giảm dần
	+ Tiêu đề phụ sắp xếp: Thuế; thứ tự sắp xếp: tăng dần
Lưu ý HS: Do bảng dữ liệu có chứa phần thống kê (A9:G11), " phải chọn vùng cần sắp xếprồi mới thực hiện lệnh Data\Sort
Bài 2. Lập công thức và Bố trí trang tính theo yêu cầu
1. Trong Sheet2 (đổi tên thành Bai02), nhập và định dạng trang tính như sau:
2. Cài đặt công thức vào các ô có dấu ? để xử lý các yêu cầu sau:
Ä Tính tiền lương : Tiền lương = (Hệ số lương + Hệ số trợ cấp) x 650000
Trong đó hệ số trợ cấp phụ thuộc vào đơn vị như sau:
Nếu đơn vị là A thì hệ số trợ cấp là 0,5
Nếu đơn vị là B thì hệ số trợ cấp là 0,4.
Các trường hợp còn lại hệ số phụ cấp là 0
Ä Tính tiền thưởng : Chỉ tính tiền thưởng cho những người có loại thi đua là A, B
Trong đó: Loại thi đua A được thưởng 500000; Loại thi đua B được thưởng 300000	
Ä Tính Tổng số tiền nhận = Tiền lương + Tiền thưởng 
3. Lập thống kê để tính:
	+ Tổng số tiền thưởng: ?
	+ Hệ số lương nhỏ nhất: ?
	+ Tổng tiền thưởng của những người có hệ số lương ≥ 3,0 : ?
4. Sắp xếp và lọc dữ liệu: 	
+ Tiêu đề sắp xếp: Hệ số lương; thứ tự sắp xếp: giảm dần
+ Lọc danh sách top 03 giá trị tổng số tiền nhận cao nhất.
Bài 3. Lập công thức và Bố trí trang tính theo yêu cầu
1. Trong Sheet3 (đổi tên thành Bai03), nhập và định dạng trang tính như sau:
2. Cài đặt công thức vào các ô có dấu ? để xử lý các yêu cầu sau:
Ä Hiển thị Tên nhà sản xuất: Nếu Mã nhà sản xuất là N thì Tên nhà sản xuất là NOKIA, ngược lại nếu Mã nhà sản xuất là S thì Tên nhà sản xuất là SAMSUNG, trường hợp còn lại Tên nhà sản xuất là LG.
Ä Tính Thành tiền = Số lượng * Đơn giá.
Ä Hiển thị nội dung Ghi chú: Nếu Mã loại là 2 thì Ghi chú là 2 SIM.
3. Lập thống kê để tính:
+ Tổng Thành tiền các điện thoại của nhà sản xuất NOKIA: ?
+ Đơn giá điện thoại thấp nhất: ?
4. Sắp xếp và lọc dữ liệu: 	
+ Tiêu đề chính sắp xếp: Mã nhà sản xuất; thứ tự sắp xếp: tăng dần
+ Tiêu đề phụ sắp xếp: Đơn giá; thứ tự sắp xếp: tăng dần
+ Lọc danh sách có Mã nhà sản xuất là "N" hoặc "S".

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan_24_PLBai31.doc