Giáo án Giáo dục hướng nghiệp 11 (bộ môn Tin học văn phòng) - Bài 23: Trình bày trang tính: thao tác với hàng, cột và định dạng dữ liệu

Giáo án Giáo dục hướng nghiệp 11 (bộ môn Tin học văn phòng) - Bài 23: Trình bày trang tính: thao tác với hàng, cột và định dạng dữ liệu

A. Mục tiêu bài học:

Kiến thức: - Biết được các khả năng điều chỉnh hàng, cột và định dạng dữ liệu trên trang tính.

 - Biết các thao tác xóa và chèn hàng hoặc cột trên trang tính.

Kỹ năng: - Thực hiện các thao tác điều chỉnh cột và hàng trên trang tính.

 - Xóa và chèn hàng, cột trên trang tính.

 - Thực hiện các thao tác định dạng và căn chỉ dữ liệu.

Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong học tập, tuân thủ theo qui trình, vệ sinh lao động.

B. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Máy tính, thiết kế bài học.

- HS: Sách giáo khoa, nắm lại bài 22.

 

doc 4 trang Người đăng hong.qn Ngày đăng 01/11/2017 Lượt xem 529Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Giáo dục hướng nghiệp 11 (bộ môn Tin học văn phòng) - Bài 23: Trình bày trang tính: thao tác với hàng, cột và định dạng dữ liệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 	14/12/2015
Ngày dạy:	25/01/2016
Bài Lý thuyết - Thực hành
Lý thuyết: 	01 tiết
Thực hành: 	03 tiết
§ BÀI 23. TRÌNH BÀY TRANG TÍNH:
THAO TÁC VỚI HÀNG, CỘT VÀ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU
A. Mục tiêu bài học:
Kiến thức: 	- Biết được các khả năng điều chỉnh hàng, cột và định dạng dữ liệu trên trang tính.
	- Biết các thao tác xóa và chèn hàng hoặc cột trên trang tính.
Kỹ năng: 	- Thực hiện các thao tác điều chỉnh cột và hàng trên trang tính.
	- Xóa và chèn hàng, cột trên trang tính.
	- Thực hiện các thao tác định dạng và căn chỉ dữ liệu.
Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong học tập, tuân thủ theo qui trình, vệ sinh lao động.
B. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Máy tính, thiết kế bài học.
- HS: Sách giáo khoa, nắm lại bài 22.
C. Các hoạt động dạy học:
Tiết 1:
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Hoạt động 1 (2’): Ổn định lớp
- Điểm danh
Điểm danh trực tiếp
HS báo cáo (có mặt, vằng)
Hoạt động 2 (8’): Kiểm tra bài cũ
Câu 1: Nêu các hiểu biết của em về nút điền và thao tác kéo thả nút điền.
Câu 2: Nêu cách Tìm kiếm, cách Thay thế dữ liệu trong Excel.
Gọi lần lượt 2 HS trả lời câu 1, câu 2.
Gọi HS khác bổ sung (nếu cần).
Đánh giá, cho điểm.
HS lên trả bài.
Các HS khác nghe và bổ sung bài cho bạn.
Hoạt động 3 (10’):
I. ĐIỀU CHỈNH ĐỘ RỘNG CỘT, ĐỘ CAO HÀNG
1. Điều chỉnh độ rộng cột
- Cách 1: Kéo thả vạch ngăn cách hai cột sang trái hoặc sang phải.
- Cách 2: Nháy đúp chuột trên vạch ngăn cách hai cột.
- Cách 3: 	+ Chọn cột cần điều chỉnh.
	+ Chọn lệnh Format → Column → Width
	+ Nhập độ rộng cột vào ô Column width → nhấn OK.
2. Điều chỉnh độ cao hàng
- Cách 1: Kéo thả vạch ngăn cách hai hàng lên trên hoặc xuống dưới.
- Cách 2: Nháy đúp chuột trên vạch ngăn cách hai hàng.
- Cách 3: 	+ Chọn hàng cần điều chỉnh.
	+ Chọn lệnh Format → Row → Height
	+ Nhập độ cao hàng vào ô Row height → nhấn OK.
? Các em hãy tìm hiểu cách thay đổi độ rộng cột và độ cao hàng trong Excel.
GV yêu cầu lần lượt 2 em trình bày cho cột, cho hàng
Các em khác bổ sung ý kiến (nếu có)
Rút ra kết luận về cách điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng
HS tìm hiểu về cách điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng
Trình bày về cách điều chỉnh
Ghi nhận cách điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng.
Hoạt động 4 (10’):
II. XÓA VÀ CHÈN CỘT HOẶC HÀNG
1. Xóa cột (hoặc hàng)
- Bước 1: Chọn cột (hay hàng) cần xóa
- Bước 2: Chọn lệnh Edit → Delete
2. Chèn thêm cột
- Bước 1: Chọn số cột muốn chèn thêm vào.
- Bước 2: Chọn lệnh Insert → Columns
Các cột mới sẽ được chèn vào bên trái các cột được chọn ở bước 1.
3. Chèn thêm hàng
- Bước 1: Chọn số hàng muốn chèn thêm vào.
- Bước 2: Chọn lệnh Insert → Rows
Các hàng mới sẽ được chèn vào bên trên các hàng được chọn ở bước 1.
GV yêu cầu HS nhắc lại các thao tác xoá cột, hàng trong Word.
? Em hãy cho biết cách xoá cột, hàng đối với Excel.
GV rút ra kết luận về cách xoá cột, hàng.
GV thao tác trên máy tính về cách xoá cột, hàng.
GV giáo viên thêm hàng, cột.
HS hình dung lại các thao tác đã thực hiện xoá cột, hàng đối với Word.
HS trả lời về cách xoá cột, hàng.
Quan sát giáo viên thao tác xoá cột, hàng. Cách thêm hàng, cột.
Hoạt động 5 (15’):
III. ĐỊNH DẠNG
Để định dạng dữ liệu trong các ô tính, chọn lệnh Format → Cells... → trong hộp thoại Format Cells cho ta các khả năng định dạng như sau:
1. Định dạng văn bản: 
Mở trang Font và thực hiện các bước sau:
(xem hình 4.40a trang 160/SGK)
2. Định dạng số:
Mở trang Number và thực hiện các bước sau:
(xem hình 4.40b trang 160/SGK)
3. Căn chỉnh dữ liệu trong ô:
Mở trang Alignment và thực hiện các bước sau:
(xem hình 4.40c trang 161/SGK)
4. Định dạng một phần văn bản trong ô:
- Bước 1: Nháy đúp chuột trong ô đó và chọn phần dữ liệu cần định dạng.
- Bước 2: Chọn lệnh Format → Cells... → thực hiện định dạng ký tự như hình 4.40a ở mục III.1.
GV trình chiếu lần lượt các slide hình 4.40a, 4.40b, 4.40c và mở hộp thoại Format Cells trên máy minh họa cho HS xem.
GV hướng dẫn thêm các cách định dạng nhanh bằng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng
HS xem và ghi
HS thao tác trên máy theo ví dụ minh họa 
Tiết 2,3,4
Hoạt động 6 (115’): THỰC HÀNH
1. Nội dung thực hành:
Thực hiện bài tập 1,2,3,4 trang 162→164/SGK.
2. Tiến trình thực hiện:
- Khởi động Excel.
- Điều chỉnh hàng, cột, định dạng dữ liệu trong ô
- Chèn, xoá hàng , cột, ô , khối. 
- Lưu bảng tính và kết thúc Excel. 
3. Đánh giá:
- Về thời gian thực hiện bài.
- Về thao tác: Thực hiện được các thao tác định dạng phông chữ, điều chỉnh cột, hàng. Phân biệt được kiểu dữ liệu của các ô, thực hiện định dạng số thích hợp. Lập được công thức để tính các số liệu cần thiết và sử dụng được thao tác sao chép công thức.
Yêu cầu HS cho biết tiến trình thực hành trên máy vi tính
Quan sát HS thực hành.
Có biện pháp uốn nắn những HS yếu kém. 
Đánh giá bài thực hành của HS.
HS thực hành các thao tác trên máy tính theo tiến trình thực hành.
Lưu ý HS cách trình bày bảng tính sao cho cân đối, hài hoà.
Sửa chữa bài thực hành.
HS tự đánh giá bài thực hành về quy trình thực hành, thời gian
Hoạt động 6 (5’): Củng cố, dặn dò
Củng cố lại kiến thức đã học.
Bài tập về nhà: Xem và làm bài tập số 5 trang 164-165/SGK
GV củng cố lại kiến thức đã học.
HS nghe
Hoạt động 7 (15’): Kiểm tra 15 phút
(Xem đề kiểm tra kèm theo cuối trang)
Duyệt của Lãnh đạo
Duyệt của Tổ trưởng
Người soạn
Nguyễn Văn Long
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT (Lần 2 – HK.2)
(Kiểm tra bằng hình thức thực hành)
D. Đánh giá – Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan_19KT2.doc