Giáo án Giáo dục hướng nghiệp 11 (bộ môn Tin học văn phòng) - Bài 17: Các khái niệm cơ bản (tiếp)

Giáo án Giáo dục hướng nghiệp 11 (bộ môn Tin học văn phòng) - Bài 17: Các khái niệm cơ bản (tiếp)

A. Mục tiêu bài học:

Kiến thức: Củng cố các khái niệm cơ bản về bảng tính

Kỹ năng:

- Khởi động và kết thúc Excel.

- Biết cách nhập dữ liệu vào ô tính.

Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong học tập, tuân thủ theo qui trình, vệ sinh lao động.

B. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Máy tính, thiết kế bài học.

- Học sinh: Sách giáo khoa.

C. Các hoạt động dạy học:

 

doc 2 trang Người đăng hong.qn Ngày đăng 01/11/2017 Lượt xem 432Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Giáo dục hướng nghiệp 11 (bộ môn Tin học văn phòng) - Bài 17: Các khái niệm cơ bản (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 	01/11/2015
Ngày dạy:	30/11/2015
Bài Lý thuyết - Thực hành
Lý thuyết: 	00 tiết
Thực hành: 	02 tiết
PHẦN 4: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL
§ BÀI 17: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN (tt)
A. Mục tiêu bài học:
Kiến thức: Củng cố các khái niệm cơ bản về bảng tính
Kỹ năng: 
- Khởi động và kết thúc Excel.
- Biết cách nhập dữ liệu vào ô tính.
Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong học tập, tuân thủ theo qui trình, vệ sinh lao động.
B. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Máy tính, thiết kế bài học.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
C. Các hoạt động dạy học:
Tiết 1+2:
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Hoạt động 1: Ổn định lớp
- Điểm danh
Điểm danh trực tiếp
HS báo cáo (Có mặt, vắng)
Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ
Thực hiện các thao tác:
1. Khởi động Excel
2. Màn hình làm việc.
3. Các thành phần chính trên trang tính
4. Nhập dữ liệu
5. Lưu bảng tính và kết thúc
Nêu yêu cầu từng bước cho HS thực hiện trên máy tính.
HS thực hiện từng yêu cầu
Hoạt động 3:
IV. THỰC HÀNH
1. Nội dung thực hành:
Thực hiện bài tập 1,2,3,4,5 SGK trang 112, 113,114.
2. Tiến trình thực hiện:
- Khởi động Excel
- Kích hoạt ô cần nhập dữ liệu .
- Nhập dữ liệu
- Lưu bảng tính và kết thúc Excel. 
3. Đánh giá:
- Về thời gian thực hiện bài
- Về thao tác.
Yêu cầu học sinh cho biết tiến trình thực hành trên máy vi tính
Quan sát học sinh thực hành
Có biện pháp uốn nắn những học sinh yếu kém. Và cho thêm bài thực hành cho học sinh giỏi thực hành.
Đánh giá bài thực hành của học sinh.
Học sinh thực hành các thao tác trên máy tính theo tiến trình thực hành
Lưu ý học sinh cách trình bày bảng tính sao cho cân đối, hài hoà.
Sửa chữa bài thực hành
HS tự đánh giá bài thực hành về việc tuân thủ quy trình thực hành, thời gian
Hoạt động 4: 
V. Củng cố, dặn dò:
Củng cố lại kiến thức đã học.
Dặn dò học sinh về xem lại cấu trúc của bảng tính
GV củng cố lại kiến thức đã học
Dặn dò học sinh về bài lý thuyết
Học sinh nghe
Ghi phần kiến thức cần quan tâm
Duyệt của Lãnh đạo
Duyệt của Tổ trưởng
Người soạn
Nguyễn Văn Long
 D. Đánh giá – Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan_14Bosung.doc