Giáo án Giáo dục hướng nghiệp 11 (bộ môn Tin học văn phòng) - Bài 12: Chèn một số đối tượng đặc biệt

Giáo án Giáo dục hướng nghiệp 11 (bộ môn Tin học văn phòng) - Bài 12: Chèn một số đối tượng đặc biệt

A. Mục tiêu bài học:

Kiến thức:

- Hiểu tác dụng của một số đối tượng đặc biệt: dấu ngắt trang, số trang, tiêu đề trang.

- Biết các thao tác cần thực hiện để chèn một số đối tượng đặc biệt nói trên.

Kỹ năng:

Thực hiện được các thao tác chèn dấu ngắt trang, số trang, tiêu đề trang, kí tự đặc biệt không gõ được từ bàn phím và hình ảnh minh họa.

Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong học tập, tuân thủ theo qui trình, vệ sinh lao động.

B. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Máy tính, thiết kế bài học.

- Học sinh: Sách giáo khoa.

C. Các hoạt động dạy học:

 

doc 4 trang Người đăng hong.qn Ngày đăng 01/11/2017 Lượt xem 606Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Giáo dục hướng nghiệp 11 (bộ môn Tin học văn phòng) - Bài 12: Chèn một số đối tượng đặc biệt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 	01/11/2015
Ngày dạy:	02/11/2015
Bài Lý thuyết – Thực hành
Lý thuyết: 	01 tiết
Thực hành: 	03 tiết
§ Bài 12: CHÈN MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT
A. Mục tiêu bài học:
Kiến thức: 
- Hiểu tác dụng của một số đối tượng đặc biệt: dấu ngắt trang, số trang, tiêu đề trang.
- Biết các thao tác cần thực hiện để chèn một số đối tượng đặc biệt nói trên.
Kỹ năng: 
Thực hiện được các thao tác chèn dấu ngắt trang, số trang, tiêu đề trang, kí tự đặc biệt không gõ được từ bàn phím và hình ảnh minh họa.
Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong học tập, tuân thủ theo qui trình, vệ sinh lao động.
B. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Máy tính, thiết kế bài học.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
C. Các hoạt động dạy học:
Tiết 1:
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Hoạt động 1: Ổn định lớp
- Điểm danh
Điểm danh trực tiếp
HS báo cáo (Có mặt, vắng)
Hoạt động 2: 
I. Ngắt trang:
Đặt trỏ tại vị trí cần đặt dấu ngất trang
Insert\Break...
Chọn các tham số ngắt trang thích hợp.
GV phân nhóm cho từng tổ
Giao phần thảo luận.
? Hãy nêu ý nghĩa và vai trò của ngắt trang trong định dạng văn bản.
? Cách thực hiện ngắt trang.
Yêu cầu các nhóm trình bày.
Kết luận và rút ra bài học.
Các nhóm thảo luận và rút ra cách thức tiến hành.
Các nhóm trình bày ý kiến
 Nhóm khác nhận xét, bổ sung các ý kiếm của nhóm trên (nếu có)
Các HS khác bổ sung
Kết luận, rút ra bài học, ghi vào vở
Hoạt động 3: 
II. Đánh số trang:
Insert\Page numbers...
Thực hiện các tham số trong Page Number.
GV phân nhóm cho từng tổ
Giao phần thảo luận.
? Cho biết các vị trí cần chèn số trang vào văn bản các cách đánh số trang.
Yêu cầu các nhóm trình bày. Kết luận và rút ra bài học.
Các nhóm thảo luận và rút ra cách thức tiến hành.
Các nhóm trình bày ý kiến
 Nhóm khác nhận xét, bổ sung các ý kiếm của nhóm trên (nếu có)
Các HS khác bổ sung
Kết luận, rút ra bài học, ghi vào vở
Hoạt động 4: 
III. Chèn tiêu đề trang
View\Header and Footer
Nhập nội dung tiêu đề đầu trang
Chuyển xuống chân trang
Nhập vào tiêu đề cuối trang
Giao phần thảo luận.
? Nêu các bước thực hiện tạo đầu trang và chân trang. 
Yêu cầu các nhóm trình bày. Kết luận và rút ra bài học.
Các nhóm thảo luận và rút ra cách thức tiến hành.
Các nhóm trình bày ý kiến
 Nhóm khác nhận xét, bổ sung các ý kiếm của nhóm trên (nếu có)
Các HS khác bổ sung
Kết luận, rút ra bài học, ghi vào vở
Hoạt động 5: 
IV. Chèn các kí tự đăc biệt:
Insert\Symbol...
Chọn bảng font
Chọn kí tự cần chèn
Nhấn Insert
Chọn Close: kết thúc
 ? Cách thực hiện chèn kí tự đặc biệt
Yêu cầu các nhóm trình bày. Kết luận và rút ra bài học
Các nhóm thảo luận và rút ra cách thức tiến hành.
Các nhóm trình bày ý kiến
Các HS khác bổ sung
Kết luận, rút ra bài học, ghi vào vở
Hoạt động 6: 
IV. Chèn hình ảnh:
Insert\Picture\chọn Clip Art... hoặc From File...
Chọn hình ảnh cần chèn
Nhấn Insert
* Định dạng hình: Format Picture...
* Xén hình: Crop, xén theo các chiều.
Cho biết các cách đề đưa một phần của tệp đồ họa vào văn bản?
? Có thể chèn hình ảnh vào tiêu đề trang không? Hình ảnh sẽ xuất hiện như thế nào trong văn bản.
Các nhóm thảo luận và rút ra cách thức tiến hành.
Các nhóm trình bày ý kiến
 Nhóm khác nhận xét, bổ sung các ý kiếm của nhóm trên (nếu có)
Các HS khác bổ sung
Kết luận, rút ra bài học, ghi vào vở
Tiết 2+3+4
Hoạt động 7: 
THỰC HÀNH:
1. Nội dung thực hành:
- Chèn dấu ngắt trang, tiêu đề trang và chân trang
- Chèn kí tự đặc biệt và hình ảnh
- Chèn Equation
2. Tiến trình thực hiện:
- Khởi động Word
- Sọan và trình bày văn bản theo mẩu
- Chèn dấu ngắt trang, tiêu đề trang và số trang
- Chèn kí tự đặc biệt hoặc hình ảnh vào văn bản
- Lưu văn bản và kết thúc Word
3. Đánh giá:
- Thao tác thực hiện
- Thời gian thực hiện.
Yêu cầu học sinh cho biết tiến trình thực hành trên máy vi tính
Quan sát học sinh thực hành
Có biện pháp uốn nắn những học sinh yếu kém. Và cho thêm bài thực hành cho học sinh giỏi thực hành.
Đánh giá bài thực hành của học sinh.
Học sinh thực hành các thao tác trên máy tính theo tiến trình thực hành
Lưu ý học sinh cách trình bày bảng tính sao cho cân đối, hài hoà.
Sửa chữa bài thực hành
HS tự đánh giá bài thực hành về việc tuân thủ quy trình thực hành, thời gian
Hoạt động 8: Củng cố - dặn dò
- Củng cố lại kiến thức về chèn tiêu đề đâu trang và chân trang.
GV yêu cầu học sinh nhắc lại bài đã học
Học sinh nêu lại các bước để tạo đầu trang va chân trang 
Duyệt của Lãnh đạo
Duyệt của Tổ trưởng
Người soạn
Nguyễn Văn Long
D. Đánh giá – Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan_09.doc