Giáo án Giáo dục hướng nghiệp 11 (bộ môn Tin học văn phòng) - Bài 11: Một số chức năng soạn thảo nâng cao

Giáo án Giáo dục hướng nghiệp 11 (bộ môn Tin học văn phòng) - Bài 11: Một số chức năng soạn thảo nâng cao

A. Mục tiêu bài học:

Kiến thức:

- Hiểu các chức năng tạo danh sách liệt kê.

- Tạo chữ cái lớn đầu đoạn văn.

- Định dạng nhiều cột và sao chép nhiều dạng.

Kỹ năng:

- Thực hiện các chức năng tạo danh sách liệt kê.

- Thực hiện tạo chữ cái lớn đầu đoạn văn.

- Thực hiện định dạng nhiều cột và sao chép nhiều dạng

Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong học tập, tuân thủ theo qui trình, vệ sinh lao động.

B. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Máy tính, thiết kế bài học.

- Học sinh: Sách giáo khoa, ôn tập ở nhà.

C. Các hoạt động dạy học:

 

doc 4 trang Người đăng hong.qn Ngày đăng 01/11/2017 Lượt xem 487Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Giáo dục hướng nghiệp 11 (bộ môn Tin học văn phòng) - Bài 11: Một số chức năng soạn thảo nâng cao", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 	18/10/2015
Ngày dạy:	26/10/2015
Bài Lý thuyết – Thực hành
Lý thuyết: 	01 tiết
Thực hành: 	03 tiết
§ Bài 11: MỘT SỐ CHỨC NĂNG SOẠN THẢO NÂNG CAO
A. Mục tiêu bài học:
Kiến thức: 
- Hiểu các chức năng tạo danh sách liệt kê.
- Tạo chữ cái lớn đầu đoạn văn.
- Định dạng nhiều cột và sao chép nhiều dạng.
Kỹ năng: 
- Thực hiện các chức năng tạo danh sách liệt kê.
- Thực hiện tạo chữ cái lớn đầu đoạn văn.
- Thực hiện định dạng nhiều cột và sao chép nhiều dạng
Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong học tập, tuân thủ theo qui trình, vệ sinh lao động.
B. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Máy tính, thiết kế bài học.
- Học sinh: Sách giáo khoa, ôn tập ở nhà.
C. Các hoạt động dạy học:
Tiết 1:
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Hoạt động 1: Ổn định lớp
- Điểm danh
Điểm danh trực tiếp
HS báo cáo (Có mặt, vắng)
Hoạt động 2: 
I. TẠO DANH SÁCH LIỆT KÊ DẠNG KÝ HIỆU VÀ SỐ THỨ TỰ:
1. Cách tạo nhanh:
- Danh sách liệt kê dạng kí hiệu ta dùng: Bullet
- Danh sách liệt kê dạng số ta dùng : Numbering
2. Định dạng chi tiết:
- Format\ Bullets and Numbering... 
- Chọn Numbering hoặc Bullet
Nếu cần chọn nhiều dạng khác ta nhấn vào Customize...
Chọn kí hiệu
? Hãy nêu các bước cần thực hiện để tạo danh sách liệt kê dạng kí hiệu và dạng số thứ tự.
? Có thể dùng dạng kí hiệu Y để tạo danh sách liệt kê được không, nếu được em hãy nêu các bước thực hiện.
GV đánh giá, rút ra các bước thực hiện bài của học sinh
HS quan sát mẫu văn bản
Thảo luận nhóm về các bước thực hiện bài 
Trả lời câu hỏi của giáo viên
Trả lời câu trả lời của giáo viên
Các nhóm khác bổ sung
Đưa ra các bước thực hiện thích hợp
Hoạt động 3: 
II. TẠO CHỮ CÁI LỚN ĐẦU ĐOẠN VĂN:
- Đặt trỏ tại đầu đoạn văn cần tạo chữ cái lớn
- Format\Drop Cap...
Chọn các tuỳ chọn Dropped hoặc In margin
- Chọn các tham số thích hợp về Font hoặc số dòng chữ cái chiếm
GV giới thiệu: Việc thao tác định dạng chữ cái lớn đầu đoạn là một thao tác được sử dụng nhiều trên các báo và tạp chí.
Có hai kiểu tạo chữ cái lớn đầu đoạn văn bản là tạo trong lề và ngoài lề.
? em hãy nêu trình tự các bước để tạo chữ cái lớn đầu đoạn văn bản.
Đưa ra các thức tiến hành đối với việc phóng lớn kí tự đầu đoạn văn bản
HS quan sát tờ tạp chí
Các nhóm thảo luận cách thức thực hiện đối với việc phóng lớn kí tự đầu đoạn
Phân biệt công dụng của 2 kiểu phóng lớn
Trả lời câu hỏi GV đưa ra
Các nhóm thảo luận và rút ra cách thức tiến hành phóng lớn kí tự đầu đoạn văn bản
Hoạt động 4: 
III. ĐỊNH DẠNG CỘT:
Chuyển sang chế độ Print layout
Chọn vùng văn bản cần chuyển sang dạng cột
Sử dụng nút công cụ hoặc dùng menu Format\ Columns...
Chọn số cột cần thiết để chia cột
OK
GV nêu mục đích của việc định dạng nhiều cột
?Em hãy nêu cách thức tiến hành định dạng nhiều cột văn bản
Đưa ra các thức tiến hành đối với việc định dạng văn bản dạng cột
Các nhóm thảo luận và rút ra cách thức tiến hành định dạng cột (cách chia cột báo)
Trả lời câu hỏi
Hoạt động 5: 
IV. SAO CHÉP ĐỊNH DẠNG:
Đặt trỏ tại nơi cần sao chép định dạng
Chọn Format Painter 
Đưa trỏ quét vùng đích đến
GV nêu mục đích của việc sao chép định dạng và nêu công cụ sao chép là format painter.
? em hãy nêu cách sao chép định dạng trong văn bản
Học sinh thảo luận và đưa ra cách sao chép định dạng văn bản
Tiết 2+3+4
Hoạt động 6: Kiểm tra 15 phút (số 2)
Đề kiểm tra: (Phần 2. trang 54+55/SGK)
Hoạt động 7: 
V. THỰC HÀNH:
Soạn thảo và trình bày văn bản trong SGK bài tập thực hành số 1, 2, 3, 4 trang 68, 69.
Yêu cầu học sinh cho biết tiến trình thực hành trên máy vi tính
Quan sát học sinh thực hành
Có biện pháp uốn nắn những học sinh yếu kém. Và cho thêm bài thực hành cho học sinh giỏi thực hành.
Đánh giá bài thực hành của học sinh.
Học sinh thực hành các thao tác trên máy tính theo tiến trình thực hành
Lưu ý học sinh cách trình bày các văn bản theo đúng mẫu trong SGK
Sửa chữa bài thực hành
HS tự đánh giá bài thực hành về việc tuân thủ quy trình thực hành, thời gian
Hoạt động 8: Củng cố - dặn dò
- Củng cố lại kiến thức về phóng lớn kí tự đầu đoạn, cách định dạng cột chữ.
GV yêu cầu học sinh nhắc lại bài đã học
Học sinh nêu lại các bước để tạo định dạng cột chữ, cách phóng lớn kí tự đầu đoạn
Duyệt của Lãnh đạo
Duyệt của Tổ trưởng
Người soạn
Nguyễn Văn Long
D. Đánh giá – Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan_08KT2.doc