Đề kiểm tra Hình học lớp 11

Đề kiểm tra Hình học lớp 11

Cho hình chóp S.ABC với đáy ABCD là hình thang, AD // BC, AD = 2BC. Gọi I, E, F lần lượt là trung điểm của SA, AD và SD.

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (BEF) và (SAC). Từ đó tìm giao điểm K của BF và mặt phẳng (SAC)

b) Chứng minh rằng BI // CF và BI // (SCD)

c) Chứng minh rằng (BIE) // (SCD)

d) Chứng minh SB // (CEF)

e) Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD khi cắt bởi mp (α) qua H là trung điểm của AB và song song với SA và SC.

 

docx 1 trang Người đăng hong.qn Ngày đăng 02/11/2017 Lượt xem 1149Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Hình học lớp 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 11
TRƯỜNG THPT LÝ BÔN
(Thời gian làm bài 45 phút)
Đề số 1
Cho hình chóp S.ABC với đáy ABCD là hình thang, AD // BC, AD = 2BC. Gọi I, E, F lần lượt là trung điểm của SA, AD và SD.
a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (BEF) và (SAC). Từ đó tìm giao điểm K của BF và mặt phẳng (SAC)
b) Chứng minh rằng BI // CF và BI // (SCD)
c) Chứng minh rằng (BIE) // (SCD)
d) Chứng minh SB // (CEF)
e) Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD khi cắt bởi mp (α) qua H là trung điểm của AB và song song với SA và SC.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 11
TRƯỜNG THPT LÝ BÔN
(Thời gian làm bài 45 phút)
Đề số 2
Cho hình chóp S.ABC, đáy ABCD là hình thang đáy lớn AB = 2CD. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, SB và SA.
a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (DMN) và (SAC). Từ đó tìm giao điểm Q của DN và mặt phẳng (SAC)
b) Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AC, SC. Chứng minh rằng MN // IJ và IJ // (SAB)
c) Chứng minh rằng (DPM) // (SBC)
d) Chứng minh SD // (CMN)
e) Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD khi cắt bởi mp (α) qua I song song với SD và AB.

Tài liệu đính kèm:

  • docxChuong_II_1_Dai_cuong_ve_duong_thang_va_mat_phang.docx