Bìa giáo án mẫu (đẹp)

Bìa giáo án mẫu (đẹp)

Bìa giáo án mẫu (đẹp)

doc 6 trang Người đăng ngohau89 Ngày đăng 19/08/2019 Lượt xem 1198Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bìa giáo án mẫu (đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Tuy Phong
Trường THCS Trần Quốc Toản
-----------------
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI
PHÁT TRIỂN MỘT SỐ BÀI TẬP 
Đơn Vị : Trường THCS Trần Quốc Toản
Họ và Tên : Nguyễn Đình Tuấn 
Chức Vụ : 
Năm Học : 
 PHÒNG GD & ĐT 
 TRƯỜNG THCS 
---—{–---
THIEÁT KEÁ
 BAØI GIAÛNG
	 LÔÙP 9	
Họ và Tên : Nguyễn Đình Tuấn
NĂM HỌC: 2010 - 2011
TRÖÔØNG THCS TRAÀN QUOÁC TOAÛN
Họ và Tên : Nguyễn Đình Tuấn
Năm Học : 2010-2011
 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUY PHONG
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN
Họ và Tên : Nguyễn Đình Tuấn
Năm Học 2010-2011

Tài liệu đính kèm:

  • docBIA GA- 2(DEP).doc