Bài tập trắc nghiệm phần hàm số lượng giác và phương trình lượng giác cơ bản

Bài tập trắc nghiệm phần hàm số lượng giác và phương trình lượng giác cơ bản

 Câu 1: Cho hàm số: , TXĐ của hàm số là:

A. B. C. D. R

Câu 2: Cho hàm số: , TXĐ của hàm số là:

 A. B. C. D.

Câu 3: Cho hàm số: , TXĐ của hàm số là:

A. B. C. D. R

Câu 4: Cho hàm số: , TXĐ của hàm số là:

A. B. C. D=R D.

 

doc 2 trang Người đăng hong.qn Ngày đăng 02/11/2017 Lượt xem 625Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập trắc nghiệm phần hàm số lượng giác và phương trình lượng giác cơ bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHẦN HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN
 Gv: Nguyễn Thị Thu Ba
 Câu 1: Cho hàm số: , TXĐ của hàm số là:
A. B. C. D. R
Câu 2: Cho hàm số: , TXĐ của hàm số là:
A. B. C. D. 
Câu 3: Cho hàm số: , TXĐ của hàm số là:
A. B. C. D. R
Câu 4: Cho hàm số: , TXĐ của hàm số là:
A. B. C. D=R D. 
Câu 5: Cho hàm số: , GTNN của hàm số là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 5
Câu 6: Cho hàm số: , GTLN của hàm số là:
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8
Câu 7: Cho phương trình: , nghiệm của pt là:
A. B. C. D. 
Câu 8: Cho phương trình: , nghiệm của pt là:
A. B. C. D. 
Câu 9: Cho phương trình: , pt có 1 họ nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu 10: Cho phương trình: , nghiệm của pt là:
A. B. C. D. 
Câu 11: Cho phương trình: , nghiệm của pt là:
A. B. C. D. 
Câu 12: Cho phương trình: , số nghiệm của pt thuộc khoảng là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 13: Cho phương trình: , nghiệm của pt thuộc khoảng là:
A. B. C. Đáp số khác D. 
Câu 14: Cho phương trình: , nghiệm của pt là:
A. B. C. D. Đáp số khác 
Câu 15: Cho phương trình: , nghiệm của pt là:
A. B. C. Vô nghiệm D. Đáp số khác 
Câu 16: Cho phương trình: , nghiệm của pt là:
A. B. C. D. Đáp số khác 
 Câu 17: Cho phương trình: , nghiệm của pt là:
A. B. C. D. Vô ngiệm
 Câu 18: Cho phương trình: , nghiệm của pt là:
A. B. C. D. Vô ngiệm
Câu 19: Cho phương trình: , nghiệm của pt là:
A. B. C. 
 D. 
Câu 20: Cho phương trình: , nghiệm của pt là:
A. B. C. D. Đáp số khác
  .Đọc kĩ đề và làm bài thật tôt!......................................... 

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_tap_trac_nghiem_ham_so_lg_va_ptlg_co_ban.doc