Bài tập trắc nghiệm ôn tập học kì I môn Địa lí 11

Bài tập trắc nghiệm ôn tập học kì I môn Địa lí 11

Câu 1:Căn cứ để phân chia các quốc gia trên thế giới thành hai nhóm nước (phát triển và đang phát triển) là

C. trình độ phát triển kinh tế - xã hội

Câu 2. Các nước phát triển có đặc điểm là

A. GDP bình quân đầu người cao.

B. đầu tư ra nước ngoài nhiều.

C. chỉ số HDI ở mức cao.

Câu 3. Đặc điểm của các nước đang phát triển là

C. GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.

Câu 4. Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là

D. khu vực I rất thấp, Khu vực III rất cao

Câu 5. ĐL1101CBB. Trong số các quốc gia sau đây, quốc gia được coi là nước công nghiệp mới (NICs) là:

D. Hàn Quốc, Xin-ga-po, Braxin, Ác-hen-ti-na

Câu 6. Trong tổng giá trị xuất, nhập khẩu của thế giới, nhóm các nước phát triển chiếm D. hơn 60%

Câu 7Nhận xét đúng nhất về một số đặc điểm kinh tế - xã hội của các nước phát triển là

B. giá trị đầu tư ra nước ngoài lớn, tuổi thọ trung bình cao, chỉ số HDI ở mức cao

Câu 8. Nhận xét đúng nhất về một số đặc điểm kinh tế - xã hội của các nước đang phát triển là

A. nợ nước ngoài nhiều, tuổi thọ trung bình thấp, Chỉ số HDI ở mức thấp

Câu 9. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ có đặc trưng là

D. xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao

 

doc 8 trang Người đăng hong.qn Ngày đăng 01/11/2017 Lượt xem 2658Lượt tải 15 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập trắc nghiệm ôn tập học kì I môn Địa lí 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ 11
Câu 1:Căn cứ để phân chia các quốc gia trên thế giới thành hai nhóm nước (phát triển và đang phát triển) là
C. trình độ phát triển kinh tế - xã hội
Câu 2. Các nước phát triển có đặc điểm là
A. GDP bình quân đầu người cao.
B. đầu tư ra nước ngoài nhiều.
C. chỉ số HDI ở mức cao.
Câu 3. Đặc điểm của các nước đang phát triển là
C. GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.
Câu 4. Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là 
D. khu vực I rất thấp, Khu vực III rất cao
Câu 5. ĐL1101CBB. Trong số các quốc gia sau đây, quốc gia được coi là nước công nghiệp mới (NICs) là: 
D. Hàn Quốc, Xin-ga-po, Braxin, Ác-hen-ti-na
Câu 6. Trong tổng giá trị xuất, nhập khẩu của thế giới, nhóm các nước phát triển chiếm D. hơn 60%
Câu 7Nhận xét đúng nhất về một số đặc điểm kinh tế - xã hội của các nước phát triển là
B. giá trị đầu tư ra nước ngoài lớn, tuổi thọ trung bình cao, chỉ số HDI ở mức cao
Câu 8. Nhận xét đúng nhất về một số đặc điểm kinh tế - xã hội của các nước đang phát triển là
A. nợ nước ngoài nhiều, tuổi thọ trung bình thấp, Chỉ số HDI ở mức thấp
Câu 9. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ có đặc trưng là
D. xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao
Câu 10Bốn công nghệ trụ cột của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là
A. công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin.
Câu 11. Tác động chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại dến sự phát triển kinh tế - xã hội
A. khoa học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp
B. xuất hiện các ngành công nghệ có  hàm lượng kỹ thuật cao
C. thay đổi cơ cấu lao động, phát triển nhanh chóng mậu dịch quốc tế, đầu tư nước ngoài trên phạm vi toàn cầu
Câu 12. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại được tiến hành vào thời gian D. cuối XX, đầu XX
Câu 13.. Số người sử dụng Internet trên thế giới năm 2006 là C. 1100 triệu người                            
Câu 14. Nền kinh tế tri thức có một số đặc điểm nổi bật là
A. trong cơ cấu kinh tế, dịch vụ là chủ yếu; trong cơ cấu lao động, công nhân tri thức là chủ yếu; tầm quan trọng của giáo dục là rất lớn.
Câu 15.. Nền kinh tế công nghiệp có một số đặc điểm nổi bật là
B. trong cơ cấu kinh tế, công nghiệp và dịch vụ là chủ yếu; trong cơ cấu lao động, công nhân là chủ yếu; giáo dục có tầm quan trọng lớn trong nền kinh tế.
Câu 16. Đối với nền kinh tế tri thức, tầm quan trọng của giáo dục và vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông lần lượt là B. rất lớn và quyết định                     
Câu 17Trong nền kinh tế tri thức, tỷ lệ đóng góp của khoa học công nghệ cho tăng trưởng kinh tế chiếm khoảng
C. trên 80%         
Câu18. Trong nền kinh tế nông nghiệp, tỷ lệ đóng góp của khoa học công nghệ cho tăng trưởng kinh tế chiếm khoảng B. dưới 10%            
Câu 19. Trong nền kinh tế công nghiệp, tỷ lệ đóng góp của khoa học -  công nghệ cho tăng trưởng kinh tế chiếm khoảng B. trên 30%             
Câu 20. Đối với nền kinh tế công nghiệp, vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông là: D. quyết định
Câu 21. Nhận thức không đúng về xu hướng toàn cầu hóa là A.  quá trình liên kết giữa các quốc gia trên thế giới về một số mặt
Câu 22. Xu hướng toàn cầu không có biểu hiện nào sau đây? C. thị trường tài chính quốc tế thu hẹp
Câu 23. Tính đến tháng 1/2007, số quốc gia thành viên của tổ chức thương mại thế giới là B. 150                      
Câu 24.. Với 150 thành viên (tính đến tháng 1/2007) tổ chức thương mại thế giới (WTO) chiếm khoảng
C. 90% dân số thế giới                       
Câu 25.. Với 150 thành viên (tính đến tháng 1/2007) tổ chức thương mại thế giới (WTO) chi phối tới
D. 95% hoạt động thương mại của thế giới
Câu 26. Nhận xét đúng nhất về hoạt động đầu tư nước ngoài thời kỳ 1990 – 2004 là
A. trong đầu tư nước ngoài, lĩnh vực dịch vụ chiếm tỉ trọng ngày càng lớn, trong đó nổi lên hàng đầu là các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm
Câu 27. Hệ quả của toàn cầu hóa là
A. tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
B. đẩy mạnh đầu tư và tăng cường sự hợp tác quốc tế
C. làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo
Câu 28.. Toàn cầu hóa không dẫn đến hệ quả C. thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các nước
Câu 29.. Nhận xét đúng nhất về vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong nền kinh tế thế giới là
A. nắm trong tay nguồn của cái vật chất rất lớn và chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng.
Câu 31.. Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực hình thành trên cơ sở
A. những quốc gia có nét tương đồng về địa lý
B. những quốc gia có nét tương đồng về văn hóa-xã hội
C. những quốc gia có chung mục tiêu, lợi ích phát triển
Câu 32 NAFTA là tổ chức C. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ
Câu 33. MERCÔSUR là tổ chức A. Thị trường chung Nam Mỹ
Câu 34.. APEC là tổ chức A. Hiệp ước thương mại tự do Bắc Mỹ
Câu 35. EU là tổ chức C. Liên minh Châu Âu
Câu 36. Trong các tổ chức liên kết sau đây, tổ chức có số dân đông nhất là C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
Câu 37..Tổ chức liên kết kinh tế khu vực thị trường chung Nam Mỹ tính đến tháng 6-2006 có số thành viên là 
C. 5 quốc gia                                       
Câu 38. Tính đến tháng 1-2007, các nước vùng lãnh thổ là thành viên của Liên minh Châu Âu ( EU) là C.27              
Câu 39.. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) được thành lập vào năm D. 1994
Câu 40 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào năm B. 1967                     
Câu 41. Tổ chức liên kết kinh tế khu vực thị trường chung Nam Mỹ được thành lập vào năm A. 1991        
Câu 42.. Liên minh Châu Âu ( EU) được thành lập vào năm D. 1957
Câu 43. Hiện nay trung bình mỗi năm dân số thế giới tăng thêm khoảng C.Gần 80 triệu người                        
Câu 44.. Sự bùng nổ dân số hiện nay trên thế giới diễn ra C. chủ yếu ở các nước đang phát triển
Câu 45. Các nước đang phát triển hiện nay chiếm khoảng D. 80% dân số và 95% số dân tăng hàng năm của thế giới
Câu 46. Dự kiến dân số có thể ổn định vào năm 2025 với số dân khoảng : C. 8 tỉ người           
Câu 47. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giai đoạn 2001-2005 của các nước phát triển70% dân số và 80% số dân tăng hàng năm của thế giới và đang phát triển lần lượt là B. 0,1% và 1,5%
Câu 48.. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên trung bình mỗi năm giai đoạn 2005-2006 của thế giới làA. 1,2%                 
Câu 50. Hiện tượng già hóa dân số thế giới được thể hiện ở
A. tỉ lệ người dưới 15 tuổi ngày càng thấp
B. tỉ lệ người trên 65 tuổi ngày càng cao
C. tuổi thọ trung của dân số ngày càng tăng
Câu 51. Ở các nước phát triển hiện tượng già hóa dân số được thể hiện ở
A. tỉ lệ tử không tăng, tỉ lệ người già tăng nhiều
B. tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên rất thấp
C. tỉ lệ người trong độ tuổi lao động ngày càng tăng
Câu 52. Biến đổi khí hậu toàn cầu chủ yếu là do B. con người đã đưa một lượng khí thải lớn vào khí quyển
Câu 53. Biến đổi khí hậu toàn cầu là do
A. sản xuất công nghiệp và các phương tiện giao thông đã đưa một lượng lớn khí thải vào khí quyển
B. sự bất cẩn khi sử dụng năng lượng nguyên tử gây ô nhiễm phóng xạ
C. lượng khí thải CFCs dùng trong máy lạnh thải vào khí quyển ngày càng tăng
Câu 54. Lượng khí thải đưa vào khí quyển ngày càng tăng hàng chục tỉ tấn mỗi năm chủ yếu là do
A. con người sử dụng nhiên liệu ngày càng nhiều
Câu 55.. Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ngọt, biển đại dương là do
A. chất thải công nghiệp và chất thải sinh học chưa được xử lý đổ ra sông, hồ
B. các sự cố đắm tàu, rửa tàu, tràn dầu
C. thuốc trừ sâu, phân hóa học từ các đồng ruộng
Câu 56.. Nguyên nhân chủ yếu ô nhiễm nguồn nước ngọt là
A. chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt chưa được xử lý đổ ra sông, hồ
C. thuốc trừ sâu, phân hóa học từ các đồng ruộng
Câu 57.. Số người cao tuổi đang tăng nhanh hiện nay không phải ở khu vực C. Trung Á           
Câu 58.. Dự báo đến năm 2020, số lượng người cao tuổi trên thế giới chiếm khoảngB. 14% tổng số dân của thế giới
Câu 59. Sự suy giảm đa dạng sinh vật dẫn đến hậu quả là
A. mất đi nhiều loài sinh vật
B. mất đi các nguồn gen di truyền quý hiếm
C. mất đi các nguồn thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nguyên liệu cho sản xuất
Câu 60. Một số vấn đề mang tính toàn cầu xuất hiện vào những thập niên cuối của thế kỷ XX và những năm đầu của thế kỷ XXI trở thành mỗi đe dọa trực tiếp tới ổn định, hòa bình của thế giới là
A. xung đột sắc tộc
B. xung đột tôn giáo
C. nạn khủng bố
Câu 61 Các quốc gia đã chuyển hướng vào việc tìm kiếm các biện pháp phát triển kinh tế theo chiều sâu bắt đầu
C. từ những thập niên cuối của thế kỷ XX
Câu 62.. Các biện pháp phát triển kinh tế theo chiều sâu  không bao gồm 
A. sử dụng nhiều nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng
Câu 63. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp có hàm lượng kỹ thuật cao như: B. điện tử, năng lượng nguyên tử, công nghệ hóa dâù, hàng không-vũ trụ
Câu 64.. Trong thế kỷ XX, sản xuất công nghiệp thế giới tăng D. 35 lần trong khi thế kỷ XIX tăng 3 lần
Câu 65. Sự hoạt động của các công ty xuyên quốc gia đã tạo nên phạm vi toàn cầu về
A. mở rộng thương mại, đầu tư, vay nợ
B. sự chuyển dịch vốn, công nghệ, lao động
C. thúc đẩy xu thế toàn cầu hóa phát triển
Câu 66. Phần lớn lãnh thổ Châu Phi có cảnh quan C. hoang mạc, bán hoang mạc, và xavan
Câu 67.. Nhận xét đúng nhất về thực trạng tài nguyên của Châu Phi
B. khoáng sản và rừng là những tài nguyên đang bị khai thác mạnh
Câu 68. Nhận xét đúng nhất về nguyên nhân làm cho Châu Phi còn nghèo là
A. sự thống trị lâu dài của chủ nghĩa thực dân
B. tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao, dân trí thấp
C. xung đột sắc tộc triền mien, còn nhiều hủ tục
Câu 69. Nhận xét đúng nhất về nguyên nhân dẫn đến tuổi thọ trung bình của người dân Châu Phi thấp so với các Châu lục khác là do
A. kinh tế kém phát triển, dân số tăng nhanh
B. trình độ dân trí thấp, còn nhiều hủ tục
C. xung đột sắc tộc, nghèo đói và bệnh tật
Câu 70.. Năm 2005, tỷ suất tăng dân số tự nhiên của Châu phi so với trung bình của thế giới lớn gấp C. gần 2 lần      
Câu 71. Theo số liệu thống kê năm 2005, tuổi thọ trung bình của dân số Châu Phi là B. 52 tuổi
Câu 72. Châu Phi chiếm 14% dân số thế giới nhưng tập trung tới 
D. hơn 2/3 tổng số người nhiễm HIV trên toàn thế giới
Câu 73.. Nền kinh  tế Châu Phi hiện đang phá triển theo chiều hướng tích cực nhưng vẫn bị coi là châu lục nghèo đói, chậm phát triển vì:
A. còn nhiều quốc gia có tỉ lệ tăng trưởng GDP thấp
B. đa số các nước Châu Phi còn nghèo, kinh tế kém phát triển
C. châu Phi chiếm khoảng 14% dân số thế giới nhưng chỉ đóng góp 1,9% GDP toàn cầu
Câu 74. Năm 2004, 3 quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất Châu Phi, đạt từ 4,0% trở lên là 
C. An-giê-vi,Ga-na,Công-gô
Câu 75.. So với tổng số dân trên thế giới năm 2005, dân số Châu Phi chiếm B. 13,8%                  
Câu 76.  Nhận xét đúng nhất khi so sánh một số chỉ tiêu về dân số Châu Phi với thế giới vào năm 2005 là
C. tỉ suất sinh thô, tỉ su ...  các bồn địa và cao nguyên
Câu 146.. Vùng phía Tây Hoa Kỳ chủ yếu có khí hậu D. hoang mạc và bán hoang mạc
Câu 147. Vùng ven bờ Thái Bình Dươn của Hoa Kỳ có khí hậu A. cận nhiệt đới và ôn đới hải dương
Câu 148.. Vùng phía Tây Hoa Kỳ, tài nguyên chủ yếu có C. rừng, thủy điện, kim loại màu
Câu 149. Vùng phía Đông Hoa Kỳ có địa hình chủ yếu là B. đồng bằng ven biển tương đối lớn, núi thấp
Câu 150. Các tài nguyên chủ yếu ở vùng phía Đông Hoa Kỳ là C. than đá, sắt, thủy năng
Câu 151. Địa hình chủ yếu của vùng Trung tâm Hoa Kỳ là D. đồng bằng lớn và đồi gò thấp
Câu 152. Các tài nguyên chủ yếu của vùng Trung tâm Hoa Kỳ là 
A. đồng cỏ, đất phù sa, than, sắt, dầu mỏ và khí tự nhiên
Câu 153. Các núi già với các thung lũng rộng, đồng bằng phù sa ven biển, khí hậu ôn đới hải dương và cận nhiệt đới, nhiều than và sắt đó là đặc điểm tự nhiên của B. vùng phía Đông Hoa Kỳ
Câu 154. Các dãy núi cao xen các cao nguyên và bồn lục địa, khí hậu hoang mạc và bán hoang mạc, giàu tài nguyên năng lượng, kim loại màu và rừng có đặc điểm tự nhiên của A. vùng Tây Hoa Kỳ                          
Câu 155. Địa hình gò đồi thấp, nhiều đồng cỏ, đồng bằng phù sa màu mỡ, khí hậu thay đổi từ Bắc xuống Nam, nhiều than, sắt, dầu mỏ, khí tự nhiên là đặc điểm của C. vùng Trung tâm Hoa Kỳ              
Câu 156. Địa hình chủ yếu là đồi núi, trữ lượng dầu mỏ và khí tự nhiên lớn thứ hai Hoa Kỳ là đặc điểm tự nhiên của
D. vùng bán đảo Alatxca
Câu 157. Đặc điểm không đúng đối với Haoai của Hoa kỳ là B. Nằm giữa Đại Tây Dương
Câu 158. Ở Hoa Kỳ, thời tiết bị biến động mạnh, thường xuyên xuất hiện nhiều thiên tai như: lốc xoáy, vòi rồng, mưa đá là do C. địa hình có dạng lòng máng theo hướng Bắc-Nam
Câu 159. Về tự nhiên, Hoa Kỳ thường gặp phải khó khăn như
A. thời tiết bị biến động mạnh
B. thường xuất hiện nhiều thiên tai như: lốc xoáy, vòi rồng, mưa đá, bão nhiệt đới
C. thiếu nước ở một số bang miền Tây, bão tuyết ở các bang miền Bắc
Câu 160. Hiện nay, dân số Hoa Kỳ đông B. thứ ba thế giới
Câu 161. Dân số Hoa Kỳ tăng nhanh một phần quan trọng là do A. nhập cư                                          
Câu 162.. Nhập cư đã đem lại cho Hoa Kỳ nguồn lao động C. trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm
Câu 163. Nhập cư đã giúp cho Hoa Kỳ
A. nguồn lao động có trình độ cao
B. nguồn lao động giàu kinh nghiệm
C. tiết kiệm được nguồn chi phí đào tạo lao động
Câu 164. Trong thời gian từ năm 1820 đến 2005, số người nhập cư vào Hoa Kỳ là B. hơn 65 triệu người
Câu 165. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Hoa Kỳ năm 2004 là D. 0.6%
Câu 166. Năm 2005, dân số Hoa Kỳ đạt D. 296,5 triệu người
Câu 167.. Dân cư Hoa Kỳ có đặc điểm
A. tỉ lệ trẻ em thấp, tỉ lệ người trong độ tuổi lao động cao
B. tỉ lệ người trong độ tuổi lao động cao, tỉ lệ người già nhiều
C. tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp, tỉ lệ gia tăng cơ giới cao
Câu 168. Tuổi thọ trung bình của dân cư Hoa Kỳ năm 2004 là C. 78 tuổi                                            
Câu 169. Năm 2004, nhóm dưới 15 tuồi của dân số Hoa Kỳ chiếm tỉ lệ. 20%                   
Câu 170 Năm 2004, nhóm trên 65 tuổi của dân số Hoa Kỳ chiếm tỉ lệ .12%
Câu 171. Thành phần dân cư Hoa Kỳ rất đa dạng. Hiện nay dân số Hoa Kỳ có nguồn gốc Châu Âu chiểm tỉ lệ 
B. 83%                     
Câu 172. Hiện  nay, dân Anh điêng (bản địa) ở Hoa Kỳ chỉ còn khoảng A. hơn 3 triệu người                           
Câu 173.. Hiện nay, số dân Hoa Kỳ có nguồn gốc từ Châu Phi khoảng C. 33 triệu người                        
Câu 174. Dân cư Hoa Kỳ thuộc chủng tộc
A. Ơ-rô-pê-ô-ít
B. Môn-gô-lô-ít
C. Nê-grô-ít
Câu 175. Dân cư có nguồn gốc Châu Phi chiếm số lượng đông B. thứ hai ở Hoa Kỳ
Câu 176. Hiện nay ở Hoa Kỳ người Anh-điêng sinh sống ở A. vùng đồi núi hiểm trở phía Tây
Câu 177. Dân cư Hoa Kỳ phân bố không đều, tập trung C. ở miền Đông Bắc, thưa thởt ở miền Tây
Câu 178. Với diện tích tự nhiên là 9629 nghìn Km2, dân số năm 2005 là 296,5 triệu người, mật sộ dân số trung bình của Hoa Kỳ khoảng B. trên 30 người/Km2
Câu 179.. Vào năm 2005, mật độ dân cư trung bình ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ khoảng A. 300 người/Km2            
Câu 180. Miền Tây Hoa Kỳ, mật độ dân số trung bình vào năm 2005 khoảng B. dưới 15 người/Km2
Câu 181. Dân cư Hoa Kỳ ở các bang giáp biển chiếm tới C. 66%                   
Câu 182.. Các bang nằm ven Đại Tây Dương tập trung tới C. 38% dân số Hoa Kỳ                       
Câu 183. Dân cư Hoa Kỳ đang có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đông Bắc về các bang
C. ở phía Nam và ven Thái Bình Dương
Câu 184. Sự phân bố dân cư Hoa Kỳ chịu ảnh hưởng của nguyên nhân chủ yếu là
A. điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
B. lịch sử khai thác lãnh thổ
C. đặc điểm phát triển kinh tế
Câu 185 Năm 2004, tỷ lệ dân thành thị của Hoa Kỳ là C. 79%                   
Câu 186. Dân cư thành thị của Hoa Kỳ tập trung chủ yếu ở các thành phố có quy mô A. vừa và nhỏ                   
Câu 187.. Số thành phố của Hoa Kỳ có số dân trên 1 triệu là D. 9
Câu 188.. Thành phố đông dân nhất của Hoa Kỳ là A. Niu Iooc                                         
Câu 189.. Khó khăn chủ yếu về vấn đề xã hội của Hoa Kỳ là
A. nhiều phong tục, tập quán khác nhau
B. sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội ngày càng tăng
C. tình trạng bạo lực ngày càng tăng
Câu 190. Nền kinh tế Hoa Kỳ giữ vị trí hàng đầu thế giới từ B. năm 1890
Câu 191. Năm 2004, GDP của Hoa Kỳ A. hơn châu Á, châu Phi, kém châu Âu
Câu 192. Năm 2004, so với toàn thế giới GDP của Hoa Kỳ chiếm khoảng D. trên 28%
Câu 193. Vào năm 2004, GDP bình quân đầu người của Hoa Kỳ đạt D. gần 40000 USD
Câu 194. Nhân tố chủ yếu làm tăng GDP của Hoa Kỳ là C. sức mua trong dân cư lớn
Câu 195. Đặc điểm chung của nền kinh tế Hoa Kỳ là
A. có qui mô lớn, tính chuyên môn hóa cao, nền kinh tế thị trường điển hình
Câu 196.. Năm 2002, sức mua của thị trường Hoa Kỳ đạt D. trên 7300 tỉ USD
Câu 197. Hoạt động dịch vụ của Hoa Kỳ phát triển rất mạnh và chiếm tỉ trọng rất cao trong GDP. Năm 2004. tỉ trọng dịch vụ chiếm khoảng D. 79,4%
Câu 198.. Năm 2004, so với toàn thế giới tổng giá trị ngoại thương của Hoa Kỳ chiếm B. 12%                     
Câu 199.. Trong thời kỳ 1990-2004, giá trị nhập siêu của Hoa Kỳ ngày càng lớn, giá trị nhập siêu năm 2004 đạt D. trên 707 tỉ USD
Câu 200. Hoa Kỳ có số sân bay nhiều . nhất thế giới                                   
Câu 201.. Số lượng hãng hàng không lớn đang hoạt động ở Hoa Kỳ khoảng C. 30                      
Câu 202. Ngành hàng không của Hoa Kỳ vận chuyển số lượng khách hàng chiếm khoảng
C. 1/3 của toàn thế giới                      
Câu 203.. Năm 2004, số lượt khách du lịch quốc tế đến Hoa Kỳ là B. 46 triệu                 
Câu 204.. Ngành du lịch của Hoa Kỳ phát triển rất mạnh năm 2004, số lượt khách du lịch trong nước đạt C. 1,4 tỉ
Câu 205.. Năm 2004, doanh thu du lịch (từ khách quốc tế) của Hoa Kỳ đạt A. 74,5 tỉ USD                              
Câu 206. Năm 2004, tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp trong GDP của Hoa Kỳ chiếm B. 19,7%         
Câu 207. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong giá trị hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ là sản phẩm của ngành
C. công nghiệp chế biến                    
Câu 208. Trong ngành công nghiệp khai khoáng, Hoa Kỳ đứng đầu thế giới về khai thác C. phốt phát, môlipđen     
Câu 209. Trong ngành công nghiệp khai khoáng, Hoa Kỳ đứng thứ hai thế giới về B, vàng, bạc, đồng, chì, than đá
Câu 210. Năm 2004. Hoa Kỳ đứng đầu thế giới về sản lượng của các ngành công nghiệp C. điện và ô tô các loại
Câu 211. Năm 2004, ngành công nghiệp chế tạo ô tô của Hoa Kỳ đạt sản lượng A. 16,8 triệu chiếc                         
Câu 212.. Hiện nay, sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ đang mở rộng xuống vùng 
B. phía Nam và ven Thái Bình Dương
Câu 213.. Các ngành công nghiệp truyền thống của Hoa Kỳ như luyện kim, chế tạo ô tô, đóng tàu, hóa chất, dệt tập trung chủ yếu ở vùng A. Đông Bắc                                       
Câu 214.. Trước đây, sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ tập trung chủ yếu ở vùng B. Đông Bắc
Câu 215. Hiện nay các ngành công nghiệp hiện đại của Hoa Kỳ tập trung ở vùng
C. Phía Nam và ven Thái Bình Dương
Câu 216. Hoa Kỳ có nền công nghiệp đứng hàng đầu thế giới nhưng giá trị sản lượng của nông nghiệp năm 2004 chỉ chiếm tỉ trọng trong GDP là B. 0,9%                 
Câu 217 Năm 2004, giá trị sản lượng nông nghiệp của Hoa Kỳ đạt A. 105 tỉ USD                                  
Câu 218. Năm 2004, số lượng trang trại ở Hoa Kỳ là D. 2,1 triệu
Câu 219. Hoa Kỳ có nền nông nghiệp phát triển và đứng hàng đầu thế giới chủ yếu là do
B. đất đai rộng lớn và màu mỡ, khí hậu thuận lợi, nguồn nước dồi dào, gắn liền với thị trường tiêu thụ
Câu 220. Các nông sản chủ yếu của vùng sản xuất nông sản hàng hóa miền Nam Hoa Kỳ là
A. bông, mía, lúa gạo, thuốc lá, đỗ tương
Câu 221. Các nông sản chủ yếu của vùng sản xuất nông sản hàng hóa phía Nam Ngũ Hồ của Hoa Kỳ là
B. lúa mì, ngô, chăn nuôi bò, củ cải đường
Câu 223. Năm 2004, ngành chăn nuôi của Hoa Kỳ đứng thứ hai thế giới về B. đàn lợn                
Câu 224. Hàng năm, nền nông nghiệp của Hoa Kỳ xuất khẩu khoảng D. 61 triệu tấn ngô
Câu 225. Giá trị xuất khẩu nông sản của Hoa Kỳ hàng năm đạt B. 20 tỉ USD
Câu 226. Là nước sản xuất lúa mì đứng thứ ba thế giới, hàng năm Hoa Kỳ xuất khẩu lúa mì khoảng C. 10 triệu tấn
Câu 227. Ngành công nghiệp luyện kim đen của Hoa Kỳ phân bố chủ yếu ở B. vùng Đông Bắc
Câu 228. Các trung tâm công nghiệp luyện kim đen và cơ khí của Hoa Kỳ tập trung chủ yếu ở 
C. phía nam Ngũ Hồ                           
Câu 229 Các trung tâm công nghiệp sản xuất ô tô của Hoa Kỳ tập trung chủ yếu ở A. phía nam Ngũ Hồ           
Câu 230. Các trung tâm công nghiệp đóng tàu của Hoa Kỳ tập trung ở  B. ven biển Đông Bắc và Thái Bình Dương
Câu 231. Ngành công nghiệp chế tạo máy bay của Hoa Kỳ phân bố chủ yếu D. vùng phía Nam và vùng phía Tây
Câu 232. Các trung tâm công nghiệp của Hoa Kỳ phân bố chủ yếu ở vùng B. Đông Bắc
Câu 233.. Các trung tâm công nghiệp điện tử của Hoa Kỳ phân bố chủ yếu ở A. vùng Phía Tây                              
Câu 234. Các trung tâm công nghiệp dệt may của Hoa Kỳ phân bố chủ yếu ở
B. vùng Đông Bắc C. vùng phía Nam                         
Câu 235.. Trung tâm công nghiệp chế tạo tên lửa vũ trụ của Hoa Kỳ: Niuxtơn nằm ở C. ven vịnh Mêhicô                   
Câu 236. Các trung tâm công nghiệp có qui mô rất lớn của Hoa Kỳ phân bố chủ yếu ở A. vùng Đông Bắc            
Câu 237. Lôt an giơ lét -  một trung tâm công nghiệp có qui mô rất lớn với các ngành công nghiệp hiện đại của Hoa Kỳ nằm ở B. ven biển phía Tây Nam
Câu 238. Khí hậu chủ yếu của vùng phía Đông Hoa Kỳ là B. ôn đới, ôn đới hải dương và cận nhiệt đới
Câu 239. Khí hậu chủ yếu của vùng phía Tây Hoa Kỳ là A. bán hoang mạc, cận nhiệt đới và ôn đới hải dương
Câu 240. Khí hậu chủ yếu của vùng Đông Bắc Hoa Kỳ là C. ôn đới lục địa, ôn đới hải dương và cận nhiệt đới
Câu 241.. Ngành nông nghiệp chủ yếu của vùng phía Tây Hoa Kỳ là D. lâm nghiệp, chăn nuôi bò, lúa gạo
Câu 242. Ngành nông nghiệp chủ yếu ở vùng phía Đông Hoa Kỳ là A. trồng rau, lúa mì, nuôi bò, lợn

Tài liệu đính kèm:

  • docBT_TRAC_NGHIEM_HKI_DIA_11.doc