Bài soạn môn học Tiếng Anh 11 - Unit 15: Wonders of the world

The male ruler of an empire

To be or go with as a companion

An encounter between opposing forces

To bear as offspring.

A building or sculpture built as a memorial.

 

ppt Người đăng ngohau89 Ngày đăng 21/08/2019 Lượt xem 167Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn môn học Tiếng Anh 11 - Unit 15: Wonders of the world", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptUnit 15 Listening_The Taj Mahal_NC.ppt