Bài giảng Sinh học 11 - Tiêu hóa ở thú ăn thịt

Bài giảng Sinh học 11 - Tiêu hóa ở thú ăn thịt

Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt:

Cấu tạo của răng, dạ dày và ruột phù hợp với chức năng tiêu hóa như thế nào ?

Ruột ở thú ăn thịt có đặc điểm gì ?

-Ruột non ngắn: tiêu hóa và hấp thụ thức ăn

-Ruột già ngắn: Hấp thụ lại nước và thải chất cặn bã

- Manh tràng nhỏ: hầu như không có tác dụng

 

ppt 18 trang Người đăng hong.qn Ngày đăng 01/11/2017 Lượt xem 2649Lượt tải 6 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Sinh học 11 - Tiêu hóa ở thú ăn thịt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIÊU HÓA Ở THÚ ĂN THỊTTHÚ ĂN THỊTTHÚ ĂN THỊTTHÚ ĂN THỊTTHÚ ĂN THỊTTHÚ ĂN THỊT Thức ăn của thú ăn thịt có đặc điểm gì ? Thức ăn là thịt mềm và giàu chất dinh dưỡng. THÚ ĂN THỊT? Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt: Cấu tạo của răng, dạ dày và ruột phù hợp với chức năng tiêu hóa như thế nào ?Bộ phận Cấu tạo Chức năngRăngDạ dàyRuộtruột non ruột già dạ dày Miệng THÚ ĂN THỊTRaêng cöûa Raêng nanhRaêng haømRaêng aên thòtRaêng caïnh haømSự phân hóa của bộ răng THÚ ĂN THỊTRaêng cöûaNhọn, sắc → găm và lấy thịt ra khỏi xươngChức năng của răng cửa ? THÚ ĂN THỊTRăng nanhChức năng của răng nanh ?Nhọn và dài → cắm chặt vào con mồi và giữ con mồi THÚ ĂN THỊTRăng cạnh hàmRăng ăn thịt Răng cạnh hàm và răng ăn thịt có vai trò gì ?Lớn, sắc có nhiều mấu dẹt → cắt nhỏ thịt để dễ nuốt THÚ ĂN THỊTRăng hàmNhỏ → ít sử dụng THÚ ĂN THỊTDạ dày? Dạ dày ở thú ăn thịt có đặc điểm gì ?Dạ dày đơn, to chứa được nhiều thức ăn. Thức ăn được tiêu hóa cơ học và hóa học. THÚ ĂN THỊTRuột nonRuột giàManh tràngRuột ở thú ăn thịt có đặc điểm gì ?Ruột non ngắn: tiêu hóa và hấp thụ thức ănRuột già ngắn: Hấp thụ lại nước và thải chất cặn bã- Manh tràng nhỏ: hầu như không có tác dụng THÚ ĂN THỊTTổng kếtBộ phận Cấu tạo Chức năngRăngDạ dàyRuộtDạ dày đơn, to- Răng cửa: hình nêm- Răng nanh: nhọn- Răng cạnh hàm và răng ăn thịt: lớn- Răng hàm: nhỏ- Gặm và lấy thịt ra- Cắm và giữ con mồi- Cắt nhỏ thịt để dễ nuốt- Ít sử dụng Chứa thức ăn, thức ăn được tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học- Ruột non: ngắn Ruột già ngắn- Manh tràng: nhỏ- Tiêu hóa và hấp thụ thức ăn- Hấp thụ lại nước và thải chất cặn bã- Hầu như không có tác dụng THÚ ĂN THỊTStt Bộ phậnThú ăn thịtThú ăn thực vật1Răng2Dạ dày3Ruột non4Manh tràngĐiểm khác nhau cơ bản về tiêu hóa thức ăn giữa thú ăn thịt và ăn thực vât ?- Răng cửa: hình nêm- Răng nanh: nhọn- Răng hàm: nhỏ- Răng cửa, răng nanh: to bản, bằng- Răng hàm: có nhiều gờDạ dày đơn, to* Động vật nhai lại có 4 ngăn - Dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách, dạ múi khế* Động vật khác - Dạ dày: to, 1 ngăn - Ruột non: ngắn Ruột già ngắn Manh tràng: nhỏ- Ruột non dài- Ruột già lớn Manh tràng phát triểnCảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe!

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai 16 Tieu hoa o dong vat tiep theo.ppt